Skip to content

חשש שאלפי אזרחים נלכדו בפרבר של דמשק שפונה מתושביו

פרבר מועדמיה הוא אחד משלושה פרברים של הבירה הסורית הנמצאים בשליטת המורדים ונצורים זה חודשים רבים. עשרה מקרי פוליו התגלו בסוריה לאחרונה, ויש חשש להתפשטות המגפה בכל האזור

חשש שאלפי אזרחים נלכדו בפרבר של דמשק שפונה מתושביו

פרבר מועדמיה הוא אחד משלושה פרברים של הבירה הסורית הנמצאים בשליטת המורדים ונצורים זה חודשים רבים. עשרה מקרי פוליו התגלו בסוריה לאחרונה, ויש חשש להתפשטות המגפה בכל האזור

דמשק - היכנעו או מותו ברעב
דמשק - היכנעו או מותו ברעב

1,500-1,800 אזרחים סורים עזבו אתמול את פרבר מועדמיה, אחד משלושה פרברים של הבירה דמשק הנמצאים בשליטת המורדים ונצורים חודשים רבים. הם קיבלו עזרה ראשונה ופונו למקום מקלט שבו צפוי שיוכלו להישאר כחודש.

נטישת האזרחים התאפשרה בעקבות הסכם בין הממשלה למורדים השולטים בפרבר. ממשלת סוריה טוענת שרק מורדים נותרו בו, אך יש דיווחים על אלפי אזרחים אחרים החוששים לצאת שמא ייעצרו על ידי המשטר. לדברי מנכ"ל הסהר האדום הסורי, חאלד ארקסוסי, גברים שהופרדו ממשפחותיהם לחקירה החלו לצאת את הפרבר לפנות ערב. בהמשך יצטרפו חלק מתושבי מועדמיה לקרובי משפחה ואחרים יצטרפו למיליוני העקורים בתוך המדינה.

חלק נמלטו על רגליהם, אחרים באלונקות, רבים בוכים, ועל כולם ניכר המתח של חיים במצור. "לא ראינו פיסת לחם זה תשעה חודשים", אמרה אחת הנשים, "אכלנו עלים ועשב".

מצטרפים למיליוני העקורים בסוריה
מצטרפים למיליוני העקורים בסוריה

קינדה אל-שמאמאת, שרת הרווחה בממשלת סוריה, אמרה שכל האזרחים יצאו את האזור הנצור, ומי שנותרו מאחור הם "טרוריסטים", האויב. "בתוך אל-מועדמיה יש קבוצות חמושות. הם טרוריסטים. אנחנו לוקחים אזרחים למקומות מקלט. ומי שנשארו אינם באחריותנו, הם מחבלים".

אבל מדיווחי האופוזיציה עולה שאלפי אזרחים לכודים עדיין בפרבר, מפחדים לצאת, כי למרות ההבטחות למעבר בטוח, גברים רבים מקרב היוצאים נעצרו.

זה זמן אזל המזון במועמדיה, ותושביו התחננו שיותר להם לצאת. אבל צבא סוריה עמד על כך שאזורי דמשק המוחזקים בידי המורדים, גם הרבעים יארמוק ומזרח חהוטה, יכולים להיכנע או לרעוב למוות. המצב החמיר כדי כך שאנשי דת מוסלמים התירו בראשית החודש לאנשים לאכול חתולים, כלבים וקופים, האסורים למאכל על פי האסלאם, כדי לשרוד.

סכנת הפוליו

מאז פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה חדלו בה חיסונים לילדים, לרבות חיסון נגד פוליו. על פי הערכה מדובר בחצי מיליון ילדים שלא חוסנו. אחת הסיבות לכך היא שרוב עובדי הסיוע במדינה נמלטו מאזורי הקרבות שאיש אינו מבטיח את שלומם בהם.

בימים האחרונים אושר המידע שהתגלו בסוריה עשרה מקרים של מחלת הפוליו, ומתעורר חשש אמתי להתפרצות מגיפה בכל האזור.

 

דמשק - היכנעו או מותו ברעב
דמשק - היכנעו או מותו ברעב

1,500-1,800 אזרחים סורים עזבו אתמול את פרבר מועדמיה, אחד משלושה פרברים של הבירה דמשק הנמצאים בשליטת המורדים ונצורים חודשים רבים. הם קיבלו עזרה ראשונה ופונו למקום מקלט שבו צפוי שיוכלו להישאר כחודש.

נטישת האזרחים התאפשרה בעקבות הסכם בין הממשלה למורדים השולטים בפרבר. ממשלת סוריה טוענת שרק מורדים נותרו בו, אך יש דיווחים על אלפי אזרחים אחרים החוששים לצאת שמא ייעצרו על ידי המשטר. לדברי מנכ"ל הסהר האדום הסורי, חאלד ארקסוסי, גברים שהופרדו ממשפחותיהם לחקירה החלו לצאת את הפרבר לפנות ערב. בהמשך יצטרפו חלק מתושבי מועדמיה לקרובי משפחה ואחרים יצטרפו למיליוני העקורים בתוך המדינה.

חלק נמלטו על רגליהם, אחרים באלונקות, רבים בוכים, ועל כולם ניכר המתח של חיים במצור. "לא ראינו פיסת לחם זה תשעה חודשים", אמרה אחת הנשים, "אכלנו עלים ועשב".

מצטרפים למיליוני העקורים בסוריה
מצטרפים למיליוני העקורים בסוריה

קינדה אל-שמאמאת, שרת הרווחה בממשלת סוריה, אמרה שכל האזרחים יצאו את האזור הנצור, ומי שנותרו מאחור הם "טרוריסטים", האויב. "בתוך אל-מועדמיה יש קבוצות חמושות. הם טרוריסטים. אנחנו לוקחים אזרחים למקומות מקלט. ומי שנשארו אינם באחריותנו, הם מחבלים".

אבל מדיווחי האופוזיציה עולה שאלפי אזרחים לכודים עדיין בפרבר, מפחדים לצאת, כי למרות ההבטחות למעבר בטוח, גברים רבים מקרב היוצאים נעצרו.

זה זמן אזל המזון במועמדיה, ותושביו התחננו שיותר להם לצאת. אבל צבא סוריה עמד על כך שאזורי דמשק המוחזקים בידי המורדים, גם הרבעים יארמוק ומזרח חהוטה, יכולים להיכנע או לרעוב למוות. המצב החמיר כדי כך שאנשי דת מוסלמים התירו בראשית החודש לאנשים לאכול חתולים, כלבים וקופים, האסורים למאכל על פי האסלאם, כדי לשרוד.

סכנת הפוליו

מאז פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה חדלו בה חיסונים לילדים, לרבות חיסון נגד פוליו. על פי הערכה מדובר בחצי מיליון ילדים שלא חוסנו. אחת הסיבות לכך היא שרוב עובדי הסיוע במדינה נמלטו מאזורי הקרבות שאיש אינו מבטיח את שלומם בהם.

בימים האחרונים אושר המידע שהתגלו בסוריה עשרה מקרים של מחלת הפוליו, ומתעורר חשש אמתי להתפרצות מגיפה בכל האזור.

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן