אלשטיין ובן משה הגישו הצעה משותפת להסדר באי.די.בי

הקבוצה המאוחדת מסרה, כי תציעה לנושים הצעה משופרת שתעניק להם עד 1.529 מיליארד שקלים, תלוי אם עסקת כלל תצא לפועל. קבוצת גרנובסקי-דנקנר: " מדובר בניסיון לזנב בהצעתנו – שהייתה ועודנה עדיפה". בעוד שהצבעות בעלי החוב מתקיימות, ממשיכה ההתמחרות

אלשטיין ובן משה הגישו הצעה משותפת להסדר באי.די.בי

הקבוצה המאוחדת מסרה, כי תציעה לנושים הצעה משופרת שתעניק להם עד 1.529 מיליארד שקלים, תלוי אם עסקת כלל תצא לפועל. קבוצת גרנובסקי-דנקנר: " מדובר בניסיון לזנב בהצעתנו – שהייתה ועודנה עדיפה". בעוד שהצבעות בעלי החוב מתקיימות, ממשיכה ההתמחרות

אדוארדו אלשטיין
מוטי בן משה
מוטי בן משה

ההתמחרות לקראת הסדר באי.די.בי הגיעה אחר הצהריים יום א' לשיא, כאשר הגיעו שתי קבוצות שהתחרו עד עכשיו זו בזו – קבוצת דולפין של אדוארדו אלשטיין וקבוצת אקסטרה הולדינג של מוטי בן משה – הגיעו להסכם בו יתמודדו יחד מול הצעת ההשקעה של קבוצת גרנובסקי דנקנר.

 

הצעת "דולפין אקסטרה"

אלכסנדר גרנובסקי
אלכסנדר גרנובסקי
נוחי דנקנר
נוחי דנקנר

הקבוצה החדשה המכונה עתה "דולפין-אקסטרה" הודיע, כי היא תציעה לנושים הצעה המשופרת שתעניק להם עד 1.529 מיליארד שקלים, תלוי אם עסקת כלל תצא לפועל, כאשר סכום זה כולל 200 מיליון שקל שהקבוצה מציעה לקבל בגין השווי של הפטור מתביעות, אם כי לא בטוח שסכום זה יתקבל.

עוד מסרה קבוצת "דולפין-אקסטרה", כי היא הפקידה 810 מיליון שקל בנאמנות, וכי היא מתחייבת להזרים לתוך אי.די.בי פתוח 400 מיליון שקל ב-2014 וב-2015. בנוסף לכך מסרה הקבוצה, כי היא החליטה להסיר תנאים מתלים מהצעתה ושהיא ומנהלת מגעים עם אהרון פוגל כדי שהוא ישמש יו"ר דירקטוריון אי.די.בי אחזקות, כפי שביקשו מבית המשפט נאמני אג"ח אי.די.בי אחזקות.

הצעת גרנובסקי-דנקנר

הצעת הסדר של אי.די.בי אחזקות במשותף עם קבוצת גרנובסקי/אמבלייז-דנקנר-נץ-נוימן, שהוגשה לבית המשפט המחוזי, מציעה: חלופה ראשונה: הזרמות בעלים של 1.170 מיליארד שקלים, עבור רכישת כ-67% מאי.די.בי פתוח; חלופה שנייה: הזרמת בעלים של 1.550 מיליארד שקלים, עבור רכישת 100% מאי.די.בי פתוח.

עם הצטרפותו של איש העסקים דניאל חוסידמן להשקעה באי.די.בי יחד עם קבוצת המשקיעים גרנובסקי (אמבלייז)-דנקנר-נץ-נוימן-נטו, גדל סך הכספים במזומן המוחזקים בנאמנות להבטחת הצעת החברה וקבוצת המשקיעים ל-713.8 מיליון שקל. סכום זה מורכב מ-676.8 מיליון שקל המופקדים בנאמנות קשיחה ועוד 37 מיליון שקל מתוך סכום הפיקדון שהופקד בקופת בית המשפט (שבכוונת החברה לבקש את שחרורו ושיועבר מיד עם שחרורו מקופת בית המשפט לחשבונות הנאמנות). כתוצאה מכך גדל גם סך כל ההתחייבויות שמעמידה קבוצת המשקיעים לטובת ההסדר ל-928 מיליון שקל, סכום שהוא גדול יותר מהסכום הנדרש לקלוזינג.

איחוד ברגע האחרון

השופט איתן אורנשטיין
השופט איתן אורנשטיין.

יש לציין, כי הצעתם המשותפת של "דולפין-אקסטרה" נעשתה ממש ברגע האחרון, מאחר שבחודש
אוגוסט קבע איתן אורנשטיין שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, הדן בהסדר החוב של אי.די.בי לוח זמנים מפורט למימוש החלטותיו:

• הצעות להסדרי חוב לחברת אי.די.בי אחזקות, שיעמדו בהוראות תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), יוגשו למזכירות בית המשפט לא יאוחר מיום 20.10.13 בשעה 12:00.
• המומחה אייל גבאי יבדוק את ההצעות עד ליום 30 ל-10.13.
• כל צד יהיה רשאי להגיש למומחה את הסתייגויותיו עד ליום 24.10.13.
• ההצעות יובאו לאישור האסיפות המקדימות, ולאחריהן אסיפות נושים, באופן שאסיפות הנושים תתקיימנה לא יאוחר מיום 14.11.13.
• התנגדויות להסדר יוגשו לא יאוחר מיום 19.11.13 בשעה 12:00, עם העתק למזכירות בית המשפט.
• הדיון באישור ההסדר יתקיים ביום 25.11.13 בשעה 090:00.
• מזכירות בית המשפט תביא את התיק לעיון השופט אורנשטיין ביום 28.8.13 בשעה 14:00, או עם קבלת הודעת בא כוח אי.די.בי, לפי המוקדם.

גבאי לפני שבוע: הצעת גרנובסקי-דנקנר עדיפה

אייל גבאי
אייל גבאי

לפני שבוע קבע אייל גבאי, המומחה מטעם בית המשפט, בדוח שניתח את שלושת החלופות השונות להסדר החוב, שהוגשו השבוע לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כי ההצעה, שמידת הוודאות להשלמתה היא הגבוהה ביותר, בהסדר החוב לנושים של אי.די.בי היא הצעת חברת אי.דיבי אחזקות, יחד עם קבוצת גרנובסקי -דנקנר-נץ-נוימן-נטו-חסידמן. החלטתו היא כנראה שדחפה את אלשטיין ובן משה להתאחד ולהגיש החלטה משותפת.

מקבוצת גרנובסקי-דנקנר נמסר בתגובה על איחוד קבוצות אלשטיין- בן משה : "לאחר שהתברר לכל כי הצעת החברה וקבוצת המשקיעים בראשות גרנובסקי עדיפה בהרבה ועומדת לזכות ברוב מוחץ של קולות בעלי החוב, ולאחר שההצבעות כבר החלו, מנסים אלשטיין ובן משה לשנות בדיעבד את כללי המשחק שנקבעו על ידי בית המשפט. חבירה זו מעידה יותר מכל על כך שאין ואף פעם לא היה לאלשטיין ולבן משה מספיק כסף כדי לתמוך בהצעות שכל אחד מהם הגיש לבית המשפט. מדובר בניסיון לזנב בהצעת החברה -שהייתה ועודנה עדיפה. אחיזת עיניים זו לא תצלח".

מבי.ג'י. איי נמסר בתגובה: "אלשטיין ובן משה מנסים לזנב בהצעת הקבוצה מאחר ולא הצליחו להוכיח יכולת כפי שהציעה קבוצת גרנובסקי. אין בהצעתם המשותפת אלא אחיזת עיניים בדקה ה-99"

אדוארדו אלשטיין
מוטי בן משה
מוטי בן משה

ההתמחרות לקראת הסדר באי.די.בי הגיעה אחר הצהריים יום א' לשיא, כאשר הגיעו שתי קבוצות שהתחרו עד עכשיו זו בזו – קבוצת דולפין של אדוארדו אלשטיין וקבוצת אקסטרה הולדינג של מוטי בן משה – הגיעו להסכם בו יתמודדו יחד מול הצעת ההשקעה של קבוצת גרנובסקי דנקנר.

 

הצעת "דולפין אקסטרה"

אלכסנדר גרנובסקי
אלכסנדר גרנובסקי
נוחי דנקנר
נוחי דנקנר

הקבוצה החדשה המכונה עתה "דולפין-אקסטרה" הודיע, כי היא תציעה לנושים הצעה המשופרת שתעניק להם עד 1.529 מיליארד שקלים, תלוי אם עסקת כלל תצא לפועל, כאשר סכום זה כולל 200 מיליון שקל שהקבוצה מציעה לקבל בגין השווי של הפטור מתביעות, אם כי לא בטוח שסכום זה יתקבל.

עוד מסרה קבוצת "דולפין-אקסטרה", כי היא הפקידה 810 מיליון שקל בנאמנות, וכי היא מתחייבת להזרים לתוך אי.די.בי פתוח 400 מיליון שקל ב-2014 וב-2015. בנוסף לכך מסרה הקבוצה, כי היא החליטה להסיר תנאים מתלים מהצעתה ושהיא ומנהלת מגעים עם אהרון פוגל כדי שהוא ישמש יו"ר דירקטוריון אי.די.בי אחזקות, כפי שביקשו מבית המשפט נאמני אג"ח אי.די.בי אחזקות.

הצעת גרנובסקי-דנקנר

הצעת הסדר של אי.די.בי אחזקות במשותף עם קבוצת גרנובסקי/אמבלייז-דנקנר-נץ-נוימן, שהוגשה לבית המשפט המחוזי, מציעה: חלופה ראשונה: הזרמות בעלים של 1.170 מיליארד שקלים, עבור רכישת כ-67% מאי.די.בי פתוח; חלופה שנייה: הזרמת בעלים של 1.550 מיליארד שקלים, עבור רכישת 100% מאי.די.בי פתוח.

עם הצטרפותו של איש העסקים דניאל חוסידמן להשקעה באי.די.בי יחד עם קבוצת המשקיעים גרנובסקי (אמבלייז)-דנקנר-נץ-נוימן-נטו, גדל סך הכספים במזומן המוחזקים בנאמנות להבטחת הצעת החברה וקבוצת המשקיעים ל-713.8 מיליון שקל. סכום זה מורכב מ-676.8 מיליון שקל המופקדים בנאמנות קשיחה ועוד 37 מיליון שקל מתוך סכום הפיקדון שהופקד בקופת בית המשפט (שבכוונת החברה לבקש את שחרורו ושיועבר מיד עם שחרורו מקופת בית המשפט לחשבונות הנאמנות). כתוצאה מכך גדל גם סך כל ההתחייבויות שמעמידה קבוצת המשקיעים לטובת ההסדר ל-928 מיליון שקל, סכום שהוא גדול יותר מהסכום הנדרש לקלוזינג.

איחוד ברגע האחרון

השופט איתן אורנשטיין
השופט איתן אורנשטיין.

יש לציין, כי הצעתם המשותפת של "דולפין-אקסטרה" נעשתה ממש ברגע האחרון, מאחר שבחודש
אוגוסט קבע איתן אורנשטיין שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, הדן בהסדר החוב של אי.די.בי לוח זמנים מפורט למימוש החלטותיו:

• הצעות להסדרי חוב לחברת אי.די.בי אחזקות, שיעמדו בהוראות תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), יוגשו למזכירות בית המשפט לא יאוחר מיום 20.10.13 בשעה 12:00.
• המומחה אייל גבאי יבדוק את ההצעות עד ליום 30 ל-10.13.
• כל צד יהיה רשאי להגיש למומחה את הסתייגויותיו עד ליום 24.10.13.
• ההצעות יובאו לאישור האסיפות המקדימות, ולאחריהן אסיפות נושים, באופן שאסיפות הנושים תתקיימנה לא יאוחר מיום 14.11.13.
• התנגדויות להסדר יוגשו לא יאוחר מיום 19.11.13 בשעה 12:00, עם העתק למזכירות בית המשפט.
• הדיון באישור ההסדר יתקיים ביום 25.11.13 בשעה 090:00.
• מזכירות בית המשפט תביא את התיק לעיון השופט אורנשטיין ביום 28.8.13 בשעה 14:00, או עם קבלת הודעת בא כוח אי.די.בי, לפי המוקדם.

גבאי לפני שבוע: הצעת גרנובסקי-דנקנר עדיפה

אייל גבאי
אייל גבאי

לפני שבוע קבע אייל גבאי, המומחה מטעם בית המשפט, בדוח שניתח את שלושת החלופות השונות להסדר החוב, שהוגשו השבוע לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כי ההצעה, שמידת הוודאות להשלמתה היא הגבוהה ביותר, בהסדר החוב לנושים של אי.די.בי היא הצעת חברת אי.דיבי אחזקות, יחד עם קבוצת גרנובסקי -דנקנר-נץ-נוימן-נטו-חסידמן. החלטתו היא כנראה שדחפה את אלשטיין ובן משה להתאחד ולהגיש החלטה משותפת.

מקבוצת גרנובסקי-דנקנר נמסר בתגובה על איחוד קבוצות אלשטיין- בן משה : "לאחר שהתברר לכל כי הצעת החברה וקבוצת המשקיעים בראשות גרנובסקי עדיפה בהרבה ועומדת לזכות ברוב מוחץ של קולות בעלי החוב, ולאחר שההצבעות כבר החלו, מנסים אלשטיין ובן משה לשנות בדיעבד את כללי המשחק שנקבעו על ידי בית המשפט. חבירה זו מעידה יותר מכל על כך שאין ואף פעם לא היה לאלשטיין ולבן משה מספיק כסף כדי לתמוך בהצעות שכל אחד מהם הגיש לבית המשפט. מדובר בניסיון לזנב בהצעת החברה -שהייתה ועודנה עדיפה. אחיזת עיניים זו לא תצלח".

מבי.ג'י. איי נמסר בתגובה: "אלשטיין ובן משה מנסים לזנב בהצעת הקבוצה מאחר ולא הצליחו להוכיח יכולת כפי שהציעה קבוצת גרנובסקי. אין בהצעתם המשותפת אלא אחיזת עיניים בדקה ה-99"

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן