Skip to content

מחירי הביצים שבפיקוח הופחתו ב-3.3% לצרכן

זו הוזלה ממוצעת של כ-3.6 אגורות לביצה. ההוזלה תכנס לתוקף מחר

מחירי הביצים שבפיקוח הופחתו ב-3.3% לצרכן

זו הוזלה ממוצעת של כ-3.6 אגורות לביצה. ההוזלה תכנס לתוקף מחר

תבנית ביצים
תבנית ביצים

שר האוצר, יאיר לפיד, ושר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, אישרו את המלצת ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות להפחתת מחירי הביצים שבפיקוח בשיעור ממוצע של 3.3%, שזו הוזלה ממוצעת של כ- 3.6 אגורות לביצה. ההפחתה תכנס לתוקף החל מיום חמישי ה-21.11.13.

שר החקלאות והפיתוח הכפר, יאיר שמיר: "הפחתת המחירים העדכנית מהווה נדבך נוסף במדיניות משרד החקלאות שפועל להביא לידי ביטוי את התייעלות במשקים החקלאים מול עלויות הייצור, למען צרכנים ולצורך שימור הפעילות החקלאית".

שר האוצר, יאיר לפיד: "הירידה במחירי הביצים הינה חלק מהצעדים שנוקטת ועדת המחירים במשרד האוצר לצמצום יוקר המחיה והקלה על מעמד הביניים הישראלי"

ההמלצה התקבלה בהתאם לנוהל הקבוע בדבר עדכון המחירים ובהתבסס על השינויים שחלו בעלויות הגרעינים ובעלויות הייצור, ובעיקר לאור ירידה בעלויות המזון למטילות.

סך הירידה במחיר לתריסר ביצים באריזות לצרכן תהיה 40 אגורות. תריסר ביצים בגודל L, שהוא הגודל השכיח, ומהווה כ-50% מהביצים, יעלה לאחר ההוזלה 12.5 שקל, לעומת 12.90 שקל היום.

מחירי מוצרי החלב והביצים שבפיקוח מתעדכנים פעם בשנה או בעקבות התייקרות/ הוזלה מצטברת של סך עלות הייצור הסיטונית בשיעור של 3%, המוקדם מבין השניים.

להלן מחירי הביצים החדשים:
המחיר בשקלים חדשים באריזות קמעונאיות סגורות של 12ביצים:

תבנית ביצים
תבנית ביצים

שר האוצר, יאיר לפיד, ושר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, אישרו את המלצת ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות להפחתת מחירי הביצים שבפיקוח בשיעור ממוצע של 3.3%, שזו הוזלה ממוצעת של כ- 3.6 אגורות לביצה. ההפחתה תכנס לתוקף החל מיום חמישי ה-21.11.13.

שר החקלאות והפיתוח הכפר, יאיר שמיר: "הפחתת המחירים העדכנית מהווה נדבך נוסף במדיניות משרד החקלאות שפועל להביא לידי ביטוי את התייעלות במשקים החקלאים מול עלויות הייצור, למען צרכנים ולצורך שימור הפעילות החקלאית".

שר האוצר, יאיר לפיד: "הירידה במחירי הביצים הינה חלק מהצעדים שנוקטת ועדת המחירים במשרד האוצר לצמצום יוקר המחיה והקלה על מעמד הביניים הישראלי"

ההמלצה התקבלה בהתאם לנוהל הקבוע בדבר עדכון המחירים ובהתבסס על השינויים שחלו בעלויות הגרעינים ובעלויות הייצור, ובעיקר לאור ירידה בעלויות המזון למטילות.

סך הירידה במחיר לתריסר ביצים באריזות לצרכן תהיה 40 אגורות. תריסר ביצים בגודל L, שהוא הגודל השכיח, ומהווה כ-50% מהביצים, יעלה לאחר ההוזלה 12.5 שקל, לעומת 12.90 שקל היום.

מחירי מוצרי החלב והביצים שבפיקוח מתעדכנים פעם בשנה או בעקבות התייקרות/ הוזלה מצטברת של סך עלות הייצור הסיטונית בשיעור של 3%, המוקדם מבין השניים.

להלן מחירי הביצים החדשים:
המחיר בשקלים חדשים באריזות קמעונאיות סגורות של 12ביצים:

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן