לאפשר הגשת הצעות משופרות בהסדר אי.די.בי

מציע אייל גבאי המומחה מטעם בית המשפט בנושא הסדר החוב של אי.די.בי. גבאי סבור, כי מתן אפשרות למיצוי התחרות תביא להטבה במצבם של הנושים. לצורך כך מציע גבאי לאשר דחייה קלה במועדי הגשת ההצעות המשופרות.התנועה לאיכות השלטון פנתה אל נציגי הנושים המוסדיים בחברת אי.די.בי בקריאה, כי ידרשו שבהסדר החוב שייבחר, הכסף יוזרם במימון ישיר לאי.די.בי ולא דרך חברות במבנה פרימדיאלי סבוך.

לאפשר הגשת הצעות משופרות בהסדר אי.די.בי

מציע אייל גבאי המומחה מטעם בית המשפט בנושא הסדר החוב של אי.די.בי. גבאי סבור, כי מתן אפשרות למיצוי התחרות תביא להטבה במצבם של הנושים. לצורך כך מציע גבאי לאשר דחייה קלה במועדי הגשת ההצעות המשופרות.התנועה לאיכות השלטון פנתה אל נציגי הנושים המוסדיים בחברת אי.די.בי בקריאה, כי ידרשו שבהסדר החוב שייבחר, הכסף יוזרם במימון ישיר לאי.די.בי ולא דרך חברות במבנה פרימדיאלי סבוך.

אייל גבאי
אייל גבאי

אייל גבאי המומחה שמונה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בנושא הסדר החוב של אי.די.בי, מציע לבית המשפט לאפשר הגשת הצעות משופרות על ידי כלל ולאשר דחייה קצרה של מועדי הגשת הצעות אלה.

אתמול (יום ה') קיבל שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב איתן אורנשטיין את ההצעה ובכך איפשר לקבוצת אלשטיין ובן משה להגיש לבית המשפט את הצעתם המשותפת להסדר האי.די.בי, בהתאם ללוח הזמנים שהציע גבאי.

התחרות היא הכלי הטוב ביותר

גבאי טוען, כי עמדתו בתיק זה היא עקבית ולפיה התחרות היא הכלי הטוב ביותר להשאת
ההחזר לנושים. במקרה הנוכחי גבאי סבור, כי מתן אפשרות למיצוי התחרות תביא להטבה במצבם של הנושים.

"האינטרס של הנושים בהגדלת ההחזר על חובם הבלתי נפרע גדול מאינטרס ההסתמכות של המציעים ובהם אי. די.בי אחזקות, חברה שלא עומדת בחובותיה לנושיה (ומי שנסמך עליה להגשת הצעתו), או של שתי קבוצות מציעים אחרות, שלא כלכלו את
צעדיהן נכון", הוא מדגיש.

לוחות זמנים צפופים

יחד עם זאת גבאי ער לעובדה שכנגד בקשתו עומדים לוחות הזמנים הצפופים והשלכתם על עניין הנושים בשימור והסדרת יכולת הפירעון של נכס הבסיס שלהם – אי די בי פתוח. "בנסיבות אלו, כאשר מיצוי התחרות יכול להביא, בסבירות גבוהה, להצעות ודאיות יותר, מוצקות יותר ואולי אף גבוהות יותר, הרי שמחירו של עיכוב קל באישור ההסדר, נמוך משמעותית מהתועלת, שתצמח מעיכוב זה", מציין גבאי.

על מנת להבטיח, כי העיכוב יהיה קצר ככל שניתן, ממליץ גבאי להגביל את מתן ההצעות להסדר, רק לאותן קבוצות, שהן צד להליך הנוכחי, בלי להגביל את יכולתן לצרף אליהן גורמים נוספים לשם חיזוק הקבוצה.

אם בית המשפט יחליט להיעתר להצעתו ובשים לב לטעמים ולשיקולים עליהם הוא עמד, מציע גבאי את לוח הזמנים הבא:

• יום שני, 25.11.13, שעה 10:00 – הגשת הצעות להסדר לבית המשפט ולמומחה.
• יום שלישי, 26.11.13, שעה 12:00 – הגשת הסתייגויות, פרסום זימון אסיפות מחזיקי אגרות החוב.
• יום חמישי, 28,11,13, שעה 14:00 הגשת השלמה לדו"ח המומחה.
• יום ראשון, 1.12.13- מועד קובע לאסיפות מחזיקי אגרות החוב.
• יום שני 2.12.13, שעה 17:30 – כינוס אסיפות מחזיקים.
• יום רביעי 4.12.13, שעה 17:30 – סיום הצבעות ותחילת ספירת קולות.
• עד ליום ראשון 8.12.13, עד שעה 09:30 – פרסום תוצאות ההצבעה.
• יום ראשון 8.12.13, שעה 17:00 – אסיפת נושים.
• יום שני 9.12.13 – הגשת עדכון המשקיף לבית המשפט לגבי תוצאות אסיפת הנושים.
• יום רביעי 11.12.13, שעה 10:00- הגשת התנגדויות לבית המשפט.
• יום ראשון 15.12.13 ואילך (לפי יומנו של כבוד בית המשפט) – דיון באישור ההסדר.

מימון ישיר לאי.די.בי

בינתיים פנתה היום התנועה לאיכות השלטון פנתה אל נציגי הנושים המוסדיים בחברת אי.די.בי בקריאה, כי ידרשו שבהסדר החוב שייבחר, הכסף יוזרם במימון ישיר לאי.די.בי ולא דרך חברות במבנה פרימדיאלי סבוך.

ביום ראשון הקרוב, 24.11.13, אורה להתקיים אסיפה של נושי אי.די.בי אחזקות (אם לא תתקבל בקשתו של אייל גבאי לדחותה), בה יצביעו הנושים על ההסדר הרצוי מבחינתם. בפני נושי החברה, מונחות שלוש הצעות מקבוצות משקיעים שונות המבקשות להבריא את החברה: הצעת החברה המורכבת מקבוצות של מספר משקיעים, ביניהם מר דנקנר ומר גרנובסקי; הצעת קבוצת אלשטיין והצעת קבוצת אקסטרה.

"לייצג את עמדתו של הציבור הרחב"

"בפנייה לנושים המוסדיים", מדגישה התנועה לאיכות השלטון כי "כנציגיו של ציבור חוסכי הפנסיה והביטוח בהליך זה, כמו גם במשק כולו, מוטלת עליהם האחריות לייצג את עמדתו של הציבור הרחב ולשקול אף שיקולים ארוכי טווח. אין חולק כי מקור חוליה של קבוצת אי.די.בי – נעוץ, קודם כל, במבנה הפרמידאלי שלה, כפי שהדגיש אף המומחה מטעם בית המשפט, מר אייל גבאי. ולכן, בחירה בחלופה שמקור המימון שלה מגיע מתוך מבנה פירמידלי הינה בחירה ישירה במיחזור אותם המבנים שגרמו לקריסה הקשה של אי.די.בי".

התנועה מבקשת להדגיש, כי הדבר איננו מסוכן רק לקבוצת אי.די.בי על שלל החברות המרכיבות אותה אלא אף מסכן את המשק הישראלי בהגברת חולי הפירמידות והריכוזיות. שהרי, ככל שהמשק ריכוזי יותר, כך מארג השיקולים משתנה, ומה שבעבר אמור היה להתנהל על בסיס שיקולים כלכליים עסקיים בלבד, הופך למערכת יחסים של תן וקח בין בעלי שליטה בפירמידות.

בהתאם לרוח הצעת חוק הריכוזיות

עוד מציינת התנועה לאיכות השלטון, כי ההצעות אלו מנוגדות בתכליתן לרוח הצעת חוק הריכוזיות העומד כרגע בפני קריאה שנייה ושלישית, ומהווה, בשלב זה, איתות חזק מהציבור באשר לרצונו להימנע ממבנים פירמידאליים שיסכנו את כספו.

לאור כל זאת, התנועה קוראת לגופים המוסדיים להשתמש בכוחם ולמנוע את הכפפת אי.די.בי לפירמידה נוספת, שסביר להניח שתהיה ממונפת ביותר. זאת באמצעות דרישת הנושים כי המימון בהצעה הנבחרת לא יגיע ממבנה פרימדיאלי סבוך, אלא יהיה בבחינת מימון ישיר. באופן זה יוכלו הנושים למנוע מצב הרסני לפיו ההתמוטטות הבאה, שלא מן הנמנע שתקרה, בתנאים אלו, תהיה של גוף פירמידלי בעל ממדי ענק. שהרי, אין עוררין כי ככל שמדובר בגוף גדול וסבוך יותר, ישנה סכנה שההתמוטטות שלו תהיה קשה יותר ותשפיע באופן חמור יותר על המשק ועל כספי ציבור החוסכים בישראל.

אייל גבאי
אייל גבאי

אייל גבאי המומחה שמונה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בנושא הסדר החוב של אי.די.בי, מציע לבית המשפט לאפשר הגשת הצעות משופרות על ידי כלל ולאשר דחייה קצרה של מועדי הגשת הצעות אלה.

אתמול (יום ה') קיבל שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב איתן אורנשטיין את ההצעה ובכך איפשר לקבוצת אלשטיין ובן משה להגיש לבית המשפט את הצעתם המשותפת להסדר האי.די.בי, בהתאם ללוח הזמנים שהציע גבאי.

התחרות היא הכלי הטוב ביותר

גבאי טוען, כי עמדתו בתיק זה היא עקבית ולפיה התחרות היא הכלי הטוב ביותר להשאת
ההחזר לנושים. במקרה הנוכחי גבאי סבור, כי מתן אפשרות למיצוי התחרות תביא להטבה במצבם של הנושים.

"האינטרס של הנושים בהגדלת ההחזר על חובם הבלתי נפרע גדול מאינטרס ההסתמכות של המציעים ובהם אי. די.בי אחזקות, חברה שלא עומדת בחובותיה לנושיה (ומי שנסמך עליה להגשת הצעתו), או של שתי קבוצות מציעים אחרות, שלא כלכלו את
צעדיהן נכון", הוא מדגיש.

לוחות זמנים צפופים

יחד עם זאת גבאי ער לעובדה שכנגד בקשתו עומדים לוחות הזמנים הצפופים והשלכתם על עניין הנושים בשימור והסדרת יכולת הפירעון של נכס הבסיס שלהם – אי די בי פתוח. "בנסיבות אלו, כאשר מיצוי התחרות יכול להביא, בסבירות גבוהה, להצעות ודאיות יותר, מוצקות יותר ואולי אף גבוהות יותר, הרי שמחירו של עיכוב קל באישור ההסדר, נמוך משמעותית מהתועלת, שתצמח מעיכוב זה", מציין גבאי.

על מנת להבטיח, כי העיכוב יהיה קצר ככל שניתן, ממליץ גבאי להגביל את מתן ההצעות להסדר, רק לאותן קבוצות, שהן צד להליך הנוכחי, בלי להגביל את יכולתן לצרף אליהן גורמים נוספים לשם חיזוק הקבוצה.

אם בית המשפט יחליט להיעתר להצעתו ובשים לב לטעמים ולשיקולים עליהם הוא עמד, מציע גבאי את לוח הזמנים הבא:

• יום שני, 25.11.13, שעה 10:00 – הגשת הצעות להסדר לבית המשפט ולמומחה.
• יום שלישי, 26.11.13, שעה 12:00 – הגשת הסתייגויות, פרסום זימון אסיפות מחזיקי אגרות החוב.
• יום חמישי, 28,11,13, שעה 14:00 הגשת השלמה לדו"ח המומחה.
• יום ראשון, 1.12.13- מועד קובע לאסיפות מחזיקי אגרות החוב.
• יום שני 2.12.13, שעה 17:30 – כינוס אסיפות מחזיקים.
• יום רביעי 4.12.13, שעה 17:30 – סיום הצבעות ותחילת ספירת קולות.
• עד ליום ראשון 8.12.13, עד שעה 09:30 – פרסום תוצאות ההצבעה.
• יום ראשון 8.12.13, שעה 17:00 – אסיפת נושים.
• יום שני 9.12.13 – הגשת עדכון המשקיף לבית המשפט לגבי תוצאות אסיפת הנושים.
• יום רביעי 11.12.13, שעה 10:00- הגשת התנגדויות לבית המשפט.
• יום ראשון 15.12.13 ואילך (לפי יומנו של כבוד בית המשפט) – דיון באישור ההסדר.

מימון ישיר לאי.די.בי

בינתיים פנתה היום התנועה לאיכות השלטון פנתה אל נציגי הנושים המוסדיים בחברת אי.די.בי בקריאה, כי ידרשו שבהסדר החוב שייבחר, הכסף יוזרם במימון ישיר לאי.די.בי ולא דרך חברות במבנה פרימדיאלי סבוך.

ביום ראשון הקרוב, 24.11.13, אורה להתקיים אסיפה של נושי אי.די.בי אחזקות (אם לא תתקבל בקשתו של אייל גבאי לדחותה), בה יצביעו הנושים על ההסדר הרצוי מבחינתם. בפני נושי החברה, מונחות שלוש הצעות מקבוצות משקיעים שונות המבקשות להבריא את החברה: הצעת החברה המורכבת מקבוצות של מספר משקיעים, ביניהם מר דנקנר ומר גרנובסקי; הצעת קבוצת אלשטיין והצעת קבוצת אקסטרה.

"לייצג את עמדתו של הציבור הרחב"

"בפנייה לנושים המוסדיים", מדגישה התנועה לאיכות השלטון כי "כנציגיו של ציבור חוסכי הפנסיה והביטוח בהליך זה, כמו גם במשק כולו, מוטלת עליהם האחריות לייצג את עמדתו של הציבור הרחב ולשקול אף שיקולים ארוכי טווח. אין חולק כי מקור חוליה של קבוצת אי.די.בי – נעוץ, קודם כל, במבנה הפרמידאלי שלה, כפי שהדגיש אף המומחה מטעם בית המשפט, מר אייל גבאי. ולכן, בחירה בחלופה שמקור המימון שלה מגיע מתוך מבנה פירמידלי הינה בחירה ישירה במיחזור אותם המבנים שגרמו לקריסה הקשה של אי.די.בי".

התנועה מבקשת להדגיש, כי הדבר איננו מסוכן רק לקבוצת אי.די.בי על שלל החברות המרכיבות אותה אלא אף מסכן את המשק הישראלי בהגברת חולי הפירמידות והריכוזיות. שהרי, ככל שהמשק ריכוזי יותר, כך מארג השיקולים משתנה, ומה שבעבר אמור היה להתנהל על בסיס שיקולים כלכליים עסקיים בלבד, הופך למערכת יחסים של תן וקח בין בעלי שליטה בפירמידות.

בהתאם לרוח הצעת חוק הריכוזיות

עוד מציינת התנועה לאיכות השלטון, כי ההצעות אלו מנוגדות בתכליתן לרוח הצעת חוק הריכוזיות העומד כרגע בפני קריאה שנייה ושלישית, ומהווה, בשלב זה, איתות חזק מהציבור באשר לרצונו להימנע ממבנים פירמידאליים שיסכנו את כספו.

לאור כל זאת, התנועה קוראת לגופים המוסדיים להשתמש בכוחם ולמנוע את הכפפת אי.די.בי לפירמידה נוספת, שסביר להניח שתהיה ממונפת ביותר. זאת באמצעות דרישת הנושים כי המימון בהצעה הנבחרת לא יגיע ממבנה פרימדיאלי סבוך, אלא יהיה בבחינת מימון ישיר. באופן זה יוכלו הנושים למנוע מצב הרסני לפיו ההתמוטטות הבאה, שלא מן הנמנע שתקרה, בתנאים אלו, תהיה של גוף פירמידלי בעל ממדי ענק. שהרי, אין עוררין כי ככל שמדובר בגוף גדול וסבוך יותר, ישנה סכנה שההתמוטטות שלו תהיה קשה יותר ותשפיע באופן חמור יותר על המשק ועל כספי ציבור החוסכים בישראל.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן