שוויון בין הצעות דנקנר ואלשטיין בהצעות הסדר אי.די.בי

אתמול הודיע גרנובסקי , שביום שקבוצתו תהיה בעלת השליטה באי.די.בי יוחלף הצוות הניהולי של אי.די.בי, החל מתפקיד היו"ר (דנקנר), המנכ"ל (גבריאלי) וכלה בשדרת הניהול הבכירה בארגון

שוויון בין הצעות דנקנר ואלשטיין בהצעות הסדר אי.די.בי

אתמול הודיע גרנובסקי , שביום שקבוצתו תהיה בעלת השליטה באי.די.בי יוחלף הצוות הניהולי של אי.די.בי, החל מתפקיד היו"ר (דנקנר), המנכ"ל (גבריאלי) וכלה בשדרת הניהול הבכירה בארגון

אייל גבאי
אייל גבאי

לאחר שבדק את שתי ההצעות החדשות להסדר באי.די.בי של קבוצת גרנובסקי-דנקנר ושל קבוצת אקסטרה-אלשטיין קבע אייל גבאי, המומחה הכלכלי בתיק אי.די.בי, כי בתרחיש בו עסקת כלל ביטוח אינה יוצאת לפועל, שתי ההצעות שוות בקירוב – 1,679 מיליוני שקל בהצעת החברה (אי.די.בי אחזקות וקבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש), לעומת 1,665 מיליוני שקל בהצעת קבוצת אקסטרה – אלשטיין, בערכים נאיבים.

לעומת זאת בתרחיש בו עסקת כלל ביטוח יוצאת לפועל, ישנה עדיפות קלה בשיעור של כ-10% להצעת החברה (אי.די.בי אחזקות וקבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש) – 1,765 מיליוני שקל בהצעתה, לעומת 1,605 מיליוני שקל בהצעת קבוצת אקסטרה-אלשטיין. יחד עם זאת כאשר משקללים את התחלופה בין מזומנים למניות, השיוויון נשמר במקרה שכלל ביטוח אינה נמכרת והפער מצטמצם לכ- 144 מיליון שקל ולכ-9% במקרה שכלל ביטוח נמכרת.

שווי ההסדר אינו הפרמטר היחידי

למרות שהצעותיהן של שתי הקבוצות שוות בערכן במקרה שבו כלל ביטוח אינה נמכרת ואילו במקרה שכלל ביטוח נמכרת, ישנה עדיפות בלתי מובהקת להצעת החברה (בשיעור של כ-9%). כמו בסבב הצעות ההסדר הקודם, אין בהיבטי השווי כדי להכריע בשאלת עדיפות מי מההצעות. קבע אייל גבאי בדוח שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב וציין, כי "הפערים בין ההצעות אינם מובהקים, היות ששווי ההסדר המוצע אינו, לדעתנו, הפרמטר המכריע בשאלת עדיפות מתווה זה או אחר". 

גבאי טוען, כי "מנקודת התחלה של מצוקה פיננסית אדירה, וחוסר ברירה, נמצאים היום נושי אי.די.בי אחזקות בעמדה עדיפה, בה עליהם להכריע בין שתי חלופות, שהלכו והתעצבו עם הזמן והפכו להיות בעלות ערך גבוה יותר – הן בהיבטי הוודאות והן מבחינת שוויין. שווי ההסדרים המוצע עלה משמעותית והנושים מגיעים לשיעור החזר של למעלה מ-70% מחובם. יחסית לנקודת הפתיחה של הסדר החוב, מדובר בהישג מרשים לכל הדעות." 

בדוח שהגיש גבאי לבית המשפט בנובמבר, הודגש לוח הזמנים הדחוק וחשיבות ודאות ביצוע ההסדר. "מבחינת לוח הזמנים, הגיעו הנושים למיצוי הזמן העומד לרשותם, ועל מנת לשמר את נכס הבסיס של החברה עליהם לפעול ללא דיחוי לקבלת ואישור אחת ההצעות שהוגשו. בנסיבות אלה, עלותו של עיכוב נוסף תהיה גבוהה משמעותית מתועלתו" מציין גבאי. 

הזרמות 

לדבריו, ההזרמות המוצעות במסגרת ההסדרים, במידה ועסקת כלל ביטוח אינה מושלמת, נותנות מענה לצרכים המיידים של אי.די.בי פתוח ומאפשרים לה לפרוע את חובותיה. עם זאת, אתגרים תזרימיים ימשיכו ללוות את אי.די.בי פתוח, העלולה להידרש גם לחידוש התניות הבנקאיות. 

"בכל הקשור לוודאות בביצוע ההסדר", טוען גבאי שתי הקבוצות הלכו מרחק רב בהסרת חסמים לביצוע העסקה ובביטולם של תנאים מתלים. הסכמתה של המפקחת על הביטוח להעברת אמצעי שליטה באי.די.בי פתוח, בתנאים מסויימים והסכמת שתי הקבוצות לתנאים אלו, מוסיפים אף הם משמעותית לוודאות בביצוע ההסדרים". 

השלכת הצעת חוק הריכוזיות 

גבאי לא מתעלם מהעובדה, שעדיין ישנם ספקות מסויימים ביכולת להשלים את העסקה. "הסיכונים להשלמת ההסדר הם בעיקרם רגולטורים, וכולם אקסוגניים למציעים ולא מצויים בשליטתם. הספק המרכזי הוא השלכת הצעת חוק הריכוזיות על הצעת ההסדר מטעם החברה (אי.די.בי אחזקות וקבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש), אם וככל שתתקבל ותחול על החברה. לא ברור אם הצעת החוק תתקבל כלשונה ותחול על ההסדר שלפנינו, וגם אם כן, לקבוצת המשקיעים ובעל השליטה המיועד בחברה מטעמה משנה סדורה להתמודדות עם השלכות החוק, ולעמידה בתנאיו, אם וככל שיתקבל ויוחל על הצעת החברה. במועד הצבעת הנושים, המידע הדרוש להחלטה מושכלת באשר לתחולת החוק והשלכותיו על ודאות הצעת החברה לא יהא זמין למצביעים, ויעברו חודשים ארוכים בטרם יתברר להם האם בעל השליטה המיועד עשוי להצליח להוציא את תוכניתו אל הפועל". 

בטוחות 

באשר לבטוחות מציין גבאי, כי "הבטוחה המועמדת על-ידי קבוצת אקסטרה – אלשטיין גבוהה יותר ולמעשה הולמת את מלוא מחוייבותם בהשלמת ההסדר. הבטוחה הנוכחית, המועמדת על-ידי קבוצת החברה (אי.די.בי אחזקות וקבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש), מגיעה לרף שנקבע על-ידי המומחה והמשקיף בדוח נובמבר, אך נמוכה בכ-270 מיליון שקל מהצעת אקסטרה-אלשטיין. 

מימון

מבחינת מימון הביניים, קובע גבאי, כי "הצעת החברה (אי.די.בי אחזקות וקבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש) נותנת מענה מקיף יותר לצרכים, כזה המאפשר להשלים את ההסדר עד למחצית שנת 2014 , בעוד שמימון הביניים של קבוצת אקסטרה-אלשטיין מצומצם יותר בהיקפו ובזמן שהוא קונה עד להשלמת ההסדר. 

לסיכום קובע גבאי, כי "בכל הקשור להשאת ערכה של אי די בי פתוח בעתיד, דומה כי בהיבטי ממשל תאגידי ובתמיכה עתידית בחברה, לכל אחת מהקבוצות יתרונות מסויימים, ובשקלול, יכולתה של קבוצת אקסטרה-אלשטיין להשיא ערך בטווח הארוך, אינה נופלת מיכולתה של קבוצת המשקיעים מטעם החברה, ויתכן שאף עולה עליה". 

גרנובסקי: היו"ר ומנכ"ל אי.די.בי יוחלפו 

אתמול הודיעו אלכסנדר גרנובסקי, בעל השליטה בחברת בי ג'י איי ויוסי שניאורסון, מנכ"ל וסגן יו"ר אמבלייז ובי.ג'י.איי, כי חברת אמבלייז קבלה את אישור הרשויות בלונדון ותעבור להיסחר ברשימת הסטנדרט, מהלך אשר מאשר סופית את החלטת דירקטוריון אמבלייז להשקיע באידיבי. 

שניהם הדגישו כי "קבוצת המשקיעים החדשה בראשות גרנובסקי מתחייבת כי הצוות הניהולי של אי.די.בי, החל מתפקיד היו"ר, המנכ"ל וכלה בשדרת הניהול הבכירה של אי.די.בי, ביום בו נהפוך לבעלי השליטה באידיבי, יהיה צוות חדש שאינו מקבוצת המשקיעים, מקצועי וברמת הניהול הבכירה ביותר שניתן למצוא כיום במגזר העסקי בישראל. 

השניים ציינו, כי הם מנהלים מזה תקופה ארוכה שיחות ומגעים עם שרשרת מנהלים ואנשי עסקים, מהבכירים במשק הישראלי, "במטרה להקים שדרת ניהול חדשה, לרבות מנכ"ל החברה ויו"ר פעיל, אשר ינהלו עבור קבוצת המשקיעים את חברת אי.די.בי ביום שאחרי אישור הצעתנו להסדר החוב בחברה".

אייל גבאי
אייל גבאי

לאחר שבדק את שתי ההצעות החדשות להסדר באי.די.בי של קבוצת גרנובסקי-דנקנר ושל קבוצת אקסטרה-אלשטיין קבע אייל גבאי, המומחה הכלכלי בתיק אי.די.בי, כי בתרחיש בו עסקת כלל ביטוח אינה יוצאת לפועל, שתי ההצעות שוות בקירוב – 1,679 מיליוני שקל בהצעת החברה (אי.די.בי אחזקות וקבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש), לעומת 1,665 מיליוני שקל בהצעת קבוצת אקסטרה – אלשטיין, בערכים נאיבים.

לעומת זאת בתרחיש בו עסקת כלל ביטוח יוצאת לפועל, ישנה עדיפות קלה בשיעור של כ-10% להצעת החברה (אי.די.בי אחזקות וקבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש) – 1,765 מיליוני שקל בהצעתה, לעומת 1,605 מיליוני שקל בהצעת קבוצת אקסטרה-אלשטיין. יחד עם זאת כאשר משקללים את התחלופה בין מזומנים למניות, השיוויון נשמר במקרה שכלל ביטוח אינה נמכרת והפער מצטמצם לכ- 144 מיליון שקל ולכ-9% במקרה שכלל ביטוח נמכרת.

שווי ההסדר אינו הפרמטר היחידי

למרות שהצעותיהן של שתי הקבוצות שוות בערכן במקרה שבו כלל ביטוח אינה נמכרת ואילו במקרה שכלל ביטוח נמכרת, ישנה עדיפות בלתי מובהקת להצעת החברה (בשיעור של כ-9%). כמו בסבב הצעות ההסדר הקודם, אין בהיבטי השווי כדי להכריע בשאלת עדיפות מי מההצעות. קבע אייל גבאי בדוח שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב וציין, כי "הפערים בין ההצעות אינם מובהקים, היות ששווי ההסדר המוצע אינו, לדעתנו, הפרמטר המכריע בשאלת עדיפות מתווה זה או אחר". 

גבאי טוען, כי "מנקודת התחלה של מצוקה פיננסית אדירה, וחוסר ברירה, נמצאים היום נושי אי.די.בי אחזקות בעמדה עדיפה, בה עליהם להכריע בין שתי חלופות, שהלכו והתעצבו עם הזמן והפכו להיות בעלות ערך גבוה יותר – הן בהיבטי הוודאות והן מבחינת שוויין. שווי ההסדרים המוצע עלה משמעותית והנושים מגיעים לשיעור החזר של למעלה מ-70% מחובם. יחסית לנקודת הפתיחה של הסדר החוב, מדובר בהישג מרשים לכל הדעות." 

בדוח שהגיש גבאי לבית המשפט בנובמבר, הודגש לוח הזמנים הדחוק וחשיבות ודאות ביצוע ההסדר. "מבחינת לוח הזמנים, הגיעו הנושים למיצוי הזמן העומד לרשותם, ועל מנת לשמר את נכס הבסיס של החברה עליהם לפעול ללא דיחוי לקבלת ואישור אחת ההצעות שהוגשו. בנסיבות אלה, עלותו של עיכוב נוסף תהיה גבוהה משמעותית מתועלתו" מציין גבאי. 

הזרמות 

לדבריו, ההזרמות המוצעות במסגרת ההסדרים, במידה ועסקת כלל ביטוח אינה מושלמת, נותנות מענה לצרכים המיידים של אי.די.בי פתוח ומאפשרים לה לפרוע את חובותיה. עם זאת, אתגרים תזרימיים ימשיכו ללוות את אי.די.בי פתוח, העלולה להידרש גם לחידוש התניות הבנקאיות. 

"בכל הקשור לוודאות בביצוע ההסדר", טוען גבאי שתי הקבוצות הלכו מרחק רב בהסרת חסמים לביצוע העסקה ובביטולם של תנאים מתלים. הסכמתה של המפקחת על הביטוח להעברת אמצעי שליטה באי.די.בי פתוח, בתנאים מסויימים והסכמת שתי הקבוצות לתנאים אלו, מוסיפים אף הם משמעותית לוודאות בביצוע ההסדרים". 

השלכת הצעת חוק הריכוזיות 

גבאי לא מתעלם מהעובדה, שעדיין ישנם ספקות מסויימים ביכולת להשלים את העסקה. "הסיכונים להשלמת ההסדר הם בעיקרם רגולטורים, וכולם אקסוגניים למציעים ולא מצויים בשליטתם. הספק המרכזי הוא השלכת הצעת חוק הריכוזיות על הצעת ההסדר מטעם החברה (אי.די.בי אחזקות וקבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש), אם וככל שתתקבל ותחול על החברה. לא ברור אם הצעת החוק תתקבל כלשונה ותחול על ההסדר שלפנינו, וגם אם כן, לקבוצת המשקיעים ובעל השליטה המיועד בחברה מטעמה משנה סדורה להתמודדות עם השלכות החוק, ולעמידה בתנאיו, אם וככל שיתקבל ויוחל על הצעת החברה. במועד הצבעת הנושים, המידע הדרוש להחלטה מושכלת באשר לתחולת החוק והשלכותיו על ודאות הצעת החברה לא יהא זמין למצביעים, ויעברו חודשים ארוכים בטרם יתברר להם האם בעל השליטה המיועד עשוי להצליח להוציא את תוכניתו אל הפועל". 

בטוחות 

באשר לבטוחות מציין גבאי, כי "הבטוחה המועמדת על-ידי קבוצת אקסטרה – אלשטיין גבוהה יותר ולמעשה הולמת את מלוא מחוייבותם בהשלמת ההסדר. הבטוחה הנוכחית, המועמדת על-ידי קבוצת החברה (אי.די.בי אחזקות וקבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש), מגיעה לרף שנקבע על-ידי המומחה והמשקיף בדוח נובמבר, אך נמוכה בכ-270 מיליון שקל מהצעת אקסטרה-אלשטיין. 

מימון

מבחינת מימון הביניים, קובע גבאי, כי "הצעת החברה (אי.די.בי אחזקות וקבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש) נותנת מענה מקיף יותר לצרכים, כזה המאפשר להשלים את ההסדר עד למחצית שנת 2014 , בעוד שמימון הביניים של קבוצת אקסטרה-אלשטיין מצומצם יותר בהיקפו ובזמן שהוא קונה עד להשלמת ההסדר. 

לסיכום קובע גבאי, כי "בכל הקשור להשאת ערכה של אי די בי פתוח בעתיד, דומה כי בהיבטי ממשל תאגידי ובתמיכה עתידית בחברה, לכל אחת מהקבוצות יתרונות מסויימים, ובשקלול, יכולתה של קבוצת אקסטרה-אלשטיין להשיא ערך בטווח הארוך, אינה נופלת מיכולתה של קבוצת המשקיעים מטעם החברה, ויתכן שאף עולה עליה". 

גרנובסקי: היו"ר ומנכ"ל אי.די.בי יוחלפו 

אתמול הודיעו אלכסנדר גרנובסקי, בעל השליטה בחברת בי ג'י איי ויוסי שניאורסון, מנכ"ל וסגן יו"ר אמבלייז ובי.ג'י.איי, כי חברת אמבלייז קבלה את אישור הרשויות בלונדון ותעבור להיסחר ברשימת הסטנדרט, מהלך אשר מאשר סופית את החלטת דירקטוריון אמבלייז להשקיע באידיבי. 

שניהם הדגישו כי "קבוצת המשקיעים החדשה בראשות גרנובסקי מתחייבת כי הצוות הניהולי של אי.די.בי, החל מתפקיד היו"ר, המנכ"ל וכלה בשדרת הניהול הבכירה של אי.די.בי, ביום בו נהפוך לבעלי השליטה באידיבי, יהיה צוות חדש שאינו מקבוצת המשקיעים, מקצועי וברמת הניהול הבכירה ביותר שניתן למצוא כיום במגזר העסקי בישראל. 

השניים ציינו, כי הם מנהלים מזה תקופה ארוכה שיחות ומגעים עם שרשרת מנהלים ואנשי עסקים, מהבכירים במשק הישראלי, "במטרה להקים שדרת ניהול חדשה, לרבות מנכ"ל החברה ויו"ר פעיל, אשר ינהלו עבור קבוצת המשקיעים את חברת אי.די.בי ביום שאחרי אישור הצעתנו להסדר החוב בחברה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן