Skip to content

אלביט מערכות משיקה מטע"ד היפר-ספקטרלי מותאם למל"טים

הטכנולוגיה החדישה תאפשר הכנסת ממד חדש לאיסוף המודיעיני – איתור וזיהוי יעדים מודיעיניים על בסיס החומר ממנו הם מורכבים. מאת עמי אטינגר

אלביט מערכות משיקה מטע"ד היפר-ספקטרלי מותאם למל"טים

הטכנולוגיה החדישה תאפשר הכנסת ממד חדש לאיסוף המודיעיני – איתור וזיהוי יעדים מודיעיניים על בסיס החומר ממנו הם מורכבים. מאת עמי אטינגר

הטכנולוגיה החדישה תאפשר הכנסת ממד חדש לאיסוף המודיעיני – איתור וזיהוי יעדים מודיעיניים על בסיס החומר ממנו הם מורכבים. הטכנולוגיה אפקטיבית גם לשימושים אזרחיים, כגון איתור זיהומים 

מאת עמי אטינגר

אלביט מערכות הגדילה לאחרונה את מגוון המטע"דים (מטע"ד – מטען ייעודי) שלה עם השקתו של מטע"ד היפר-ספקטרלי מוטס וקטן ממדים, המעניק יכולת מודיעינית מהפכנית חדשה למל"טים מסוג הרמס 450 והרמס 900 מתוצרתה.

מערכת היפר-ספקטרלית
המערכת ההיפר-ספקטרלית

טכנולוגיית הצילום ההיפר-ספקטרלית, פרי פיתוח מקורי של החברה הבת אלביט מערכות אלקטרואופטיקה-אלאופ, היא חדשנית וייחודית מסוגה ומאפשרת לצלם תא שטח במספר אורכי גל בו-זמנית, מה שמאפשר קבלת אפיון רב צבעי (יותר מ-180 צבעים, חלקם לא נראים לעין רגילה) על כל פיקסל בתמונה. כמו ניתן לקבל באמצעות טכנולוגיה זו מידע כימי-פיזיקלי ייחודי אודות פני שטח מסוים, מבלי להיות נוכח בו או לדגום אותו.

שלא כמו בצילום רגיל, המיועד לאתר את קווי המתאר של אוביקט/יעד כלשהו, מאפשר הצילום ההיפר-ספקטרלי לעקוב אחר ה"חתימה" הספקטרלית של החומר המצולם (הקשר בין האור והחומר הינו ייחודי לכל חומר בטבע, ממש כמו טביעת אצבע).  החישה מרחוק מתבצעת בעזרת מערכות צילום רגישות ביותר, המבחינות במירב הצבעים, בטווח ספקטרלי רחב ביותר וברזולוציה גבוהה ביותר.

גילוי של פעילות צבאית בחתימה נמוכה וגילוי אמצעי הסוואה

המטע"ד המתקדם מאפשר לאסוף מידע באמצעות זיהוי, מדידה ומעקב אחר חומרים ואובייקטים תוך גילוי, בין היתר, של פעילות צבאית בחתימה נמוכה וכן גילוי אמצעי הסוואה, מכשולים בלתי-נראים לעין וזיהוי חומרים מסוכנים. בכך למעשה מאפשרת הטכנולוגיה החדישה הכנסת ממד חדש ונוסף לעולם האיסוף המודיעיני – הוא איתור וזיהוי יעדים מודיעיניים על בסיס החומר ממנו הם מורכבים.

Hermes 900
מל"ט הרמס-900

המערכת ההיפר-ספקטרלית כוללת, בנוסף למטע"ד המוטס, מקטע קרקעי לפענוח אוטומטי של התמונות/מידע ומערכת תכנון משימה מתקדמת. שילובה של המערכת הנ"ל במערכי המל"טים הטקטיים והאסטרטגיים של אלביט תאפשר מתן יכולות חישה מרחוק ייחודיות במתארים מגוונים.

בנוסף, טכנולוגיה זו אפקטיבית גם לשימושים אזרחיים, כגון איתור זיהומים, דגימת מים, איתור מחצבים שונים, לרבות שימושים חקלאיים כמו מעקב אחר צמיחה למתן תחזית יבול, זיהוי אדמה חקלאית ועוד.

החברה סיימה את פיתוח המערכת והשלימה לאחרונה סדרת טיסות ניסוי מוצלחות להוכחת יכולות אלו.

הטכנולוגיה החדישה תאפשר הכנסת ממד חדש לאיסוף המודיעיני – איתור וזיהוי יעדים מודיעיניים על בסיס החומר ממנו הם מורכבים. הטכנולוגיה אפקטיבית גם לשימושים אזרחיים, כגון איתור זיהומים 

מאת עמי אטינגר

אלביט מערכות הגדילה לאחרונה את מגוון המטע"דים (מטע"ד – מטען ייעודי) שלה עם השקתו של מטע"ד היפר-ספקטרלי מוטס וקטן ממדים, המעניק יכולת מודיעינית מהפכנית חדשה למל"טים מסוג הרמס 450 והרמס 900 מתוצרתה.

מערכת היפר-ספקטרלית
המערכת ההיפר-ספקטרלית

טכנולוגיית הצילום ההיפר-ספקטרלית, פרי פיתוח מקורי של החברה הבת אלביט מערכות אלקטרואופטיקה-אלאופ, היא חדשנית וייחודית מסוגה ומאפשרת לצלם תא שטח במספר אורכי גל בו-זמנית, מה שמאפשר קבלת אפיון רב צבעי (יותר מ-180 צבעים, חלקם לא נראים לעין רגילה) על כל פיקסל בתמונה. כמו ניתן לקבל באמצעות טכנולוגיה זו מידע כימי-פיזיקלי ייחודי אודות פני שטח מסוים, מבלי להיות נוכח בו או לדגום אותו.

שלא כמו בצילום רגיל, המיועד לאתר את קווי המתאר של אוביקט/יעד כלשהו, מאפשר הצילום ההיפר-ספקטרלי לעקוב אחר ה"חתימה" הספקטרלית של החומר המצולם (הקשר בין האור והחומר הינו ייחודי לכל חומר בטבע, ממש כמו טביעת אצבע).  החישה מרחוק מתבצעת בעזרת מערכות צילום רגישות ביותר, המבחינות במירב הצבעים, בטווח ספקטרלי רחב ביותר וברזולוציה גבוהה ביותר.

גילוי של פעילות צבאית בחתימה נמוכה וגילוי אמצעי הסוואה

המטע"ד המתקדם מאפשר לאסוף מידע באמצעות זיהוי, מדידה ומעקב אחר חומרים ואובייקטים תוך גילוי, בין היתר, של פעילות צבאית בחתימה נמוכה וכן גילוי אמצעי הסוואה, מכשולים בלתי-נראים לעין וזיהוי חומרים מסוכנים. בכך למעשה מאפשרת הטכנולוגיה החדישה הכנסת ממד חדש ונוסף לעולם האיסוף המודיעיני – הוא איתור וזיהוי יעדים מודיעיניים על בסיס החומר ממנו הם מורכבים.

Hermes 900
מל"ט הרמס-900

המערכת ההיפר-ספקטרלית כוללת, בנוסף למטע"ד המוטס, מקטע קרקעי לפענוח אוטומטי של התמונות/מידע ומערכת תכנון משימה מתקדמת. שילובה של המערכת הנ"ל במערכי המל"טים הטקטיים והאסטרטגיים של אלביט תאפשר מתן יכולות חישה מרחוק ייחודיות במתארים מגוונים.

בנוסף, טכנולוגיה זו אפקטיבית גם לשימושים אזרחיים, כגון איתור זיהומים, דגימת מים, איתור מחצבים שונים, לרבות שימושים חקלאיים כמו מעקב אחר צמיחה למתן תחזית יבול, זיהוי אדמה חקלאית ועוד.

החברה סיימה את פיתוח המערכת והשלימה לאחרונה סדרת טיסות ניסוי מוצלחות להוכחת יכולות אלו.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן