קבוצת אידיבי סיכמה למכור את גיוון אימג'ינג

לפי שווי של כמיליארד דולר. דסק"ש, אלרון ואר.די.סי מקבוצת אידיבי יקבלו תמורת מניותיהן 426 מיליון דולר המהווים כמיליארד וחצי שקלים. העסקה משקפת פרמיה של כ-28% על מחיר השוק

קבוצת אידיבי סיכמה למכור את גיוון אימג'ינג

לפי שווי של כמיליארד דולר. דסק"ש, אלרון ואר.די.סי מקבוצת אידיבי יקבלו תמורת מניותיהן 426 מיליון דולר המהווים כמיליארד וחצי שקלים. העסקה משקפת פרמיה של כ-28% על מחיר השוק

ה- SmartPill הינה גלולה לבליעה העושה שימוש בטכנולוגית חיישנים למדידת חומציות, לחץ וטמפרטורה של מערכת העיכול.
ה- SmartPill הינה גלולה לבליעה העושה שימוש בטכנולוגית חיישנים למדידת חומציות, לחץ וטמפרטורה של מערכת העיכול.

קבוצת אי די בי סיכמה על מכירת גיוון אימג'ינג לגוף אסטרטגי בינלאומי גדול לפי שווי חברה של כמיליארד דולר. סך כל התמורה שצפויות לקבל בגין העסקה שלוש החברות מקבוצת אידיבי, המחזיקות במניות גיוון אימג'ינג– דסק"ש, אלרון ואר.די.סי– עומד על 426 מיליון דולר, המהווים כמיליארד וחצי שקלים. דסק"ש, אידיבי פתוח ואידיבי אחזקות צפויות לרשום בגין העסקה רווח של 554 מיליון שקל, 357 מיליון שקל ו-347 מיליון שקל בהתאמה.

נוחי המתין לעליה בשווי השוק

על פי הסיכום שהושג, העסקה לרכישת כל הון המניות של גיוון אימג'ינג, תתבצע בתמורה של 30 דולר למניה במזומן בדרך של עסקת מיזוג הופכי משולש. מדובר בפרמיה של כ-28% על שווי השוק הנוכחי של גיוון אימג'ינג ובפרמיה של כ-75% על המחיר הממוצע של מניית גיוון אימג'ינג בשנה האחרונה. בפברואר 2013, סירב נוחי דנקנר למכור את גיוון אימג'ינג לקרן בינלאומית גדולה לפי מחיר של 15 דולר למניה, שהיה בזמנו מחיר השוק של גיוון על אף צרכי המזומן של דסק"ש בזמנו – וזאת בנימוק שגיוון אימג'ינג שווה הרבה יותר.

מבנה הבעלויות

גיוון אימג'ינג מוחזקת בשיעור של כ-14.7% על ידי דסק"ש, בשיעור של כ-21.2% על ידי אלרון שהינה חברה בת של דסק"ש, ובשיעור של כ-8.3% על ידי אר די סי שהינה חברה בת של אלרון. שלוש החברות מקבוצת אידיבי צפויות להביא מחר, יום א, לאישור הדירקטוריונים שלהם את העסקה. דסק"ש מחזיקה כ-50.3% באלרון וכי אלרון מחזיקה כ-50.1% ב-ארדיסי.

חלוקת התמורה

דסק"ש, המחזיקה 14.8% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 142 מיליון דולר (נכון להיום כ-500 מיליון שקל). אלרון, המחזיקה ב-21.2% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 204 מיליון דולר (נכון להיום כ-718 מיליון שקל). ארדיסי, המחזיקה 8.3% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 80 מיליון דולר (נכון להיום כ-281 מיליון שקל). סך כול התמורה שיקבלו שלוש החברות מקבוצת אידיבי עומד על 426 מיליון דולר המהווים 1.5 מיליארד שקל, לפי שער הדולר כיום.

כתוצאה מכך צפויה דסק"ש לרשום רווח נקי בסך של 554 מיליון שקל, הכולל גם את חלק דסק"ש ברווח שצפוי להירשם בספרי אלרון בגין העסקה.סכום הרווח האמור מבוסס על שער החליפין הנוכחי של הדולר וכפוף לשינויים בו עד מועד ביצוע העסקה. כתוצאה מכך אידיבי פתוח צפויה לרשום רווח של 357 מיליון שקל ואידיבי אחזקות צפויה לרשום רווח של 347 מיליון שקל.

אישור ביפן

בחודש ספטמבר השנה קיבלה גיוון אימג'ינג, מובילה עולמית במוצרי אבחון למערכת העיכול וחלוצה בתחום אנדוסקופיה באמצעות גלולה, אישור מהרשות היפנית לתרופות וציוד רפואי PMDA (Pharmaceuticals & Medical Device Agency), לשווק את מערכת PillCam SB3. הטכנולוגיה החדשנית של מערכת דור שלישי זו תאפשר לרופאים ביפן, שוק הבריאות השני בגודלו בעולם, גישה לטכנולוגיית אנדוסקופיה באמצעות גלולה המתקדמת ביותר לצורך גילוי ומעקב של אי-סדירויות במעי הדק כמו מחלת קרוהן.

בחודש אוקטובר השנה רכשה גיוון אימג'ינג, את הנכסים הקשורים למערכת ה- GI Monitoring של חברת SmartPill האמריקנית, תמורת 6 מיליון דולר במזומן.

גלולה טכנולוגית לבליעה

ה- SmartPill הינה גלולה לבליעה העושה שימוש בטכנולוגית חיישנים למדידת חומציות, לחץ וטמפרטורה של מערכת העיכול. מערכת ה-SmartPill מודדת את זמני ריקון הקיבה וזמני המעבר בכלל במערכת העיכול (קיבה, מעי דק ומעי גס) ומשמשת להערכת אי סדירויות בכושר התנועה כמו Gastroparesis ועצירות.

ה- SmartPill הינה גלולה לבליעה העושה שימוש בטכנולוגית חיישנים למדידת חומציות, לחץ וטמפרטורה של מערכת העיכול.
ה- SmartPill הינה גלולה לבליעה העושה שימוש בטכנולוגית חיישנים למדידת חומציות, לחץ וטמפרטורה של מערכת העיכול.

קבוצת אי די בי סיכמה על מכירת גיוון אימג'ינג לגוף אסטרטגי בינלאומי גדול לפי שווי חברה של כמיליארד דולר. סך כל התמורה שצפויות לקבל בגין העסקה שלוש החברות מקבוצת אידיבי, המחזיקות במניות גיוון אימג'ינג– דסק"ש, אלרון ואר.די.סי– עומד על 426 מיליון דולר, המהווים כמיליארד וחצי שקלים. דסק"ש, אידיבי פתוח ואידיבי אחזקות צפויות לרשום בגין העסקה רווח של 554 מיליון שקל, 357 מיליון שקל ו-347 מיליון שקל בהתאמה.

נוחי המתין לעליה בשווי השוק

על פי הסיכום שהושג, העסקה לרכישת כל הון המניות של גיוון אימג'ינג, תתבצע בתמורה של 30 דולר למניה במזומן בדרך של עסקת מיזוג הופכי משולש. מדובר בפרמיה של כ-28% על שווי השוק הנוכחי של גיוון אימג'ינג ובפרמיה של כ-75% על המחיר הממוצע של מניית גיוון אימג'ינג בשנה האחרונה. בפברואר 2013, סירב נוחי דנקנר למכור את גיוון אימג'ינג לקרן בינלאומית גדולה לפי מחיר של 15 דולר למניה, שהיה בזמנו מחיר השוק של גיוון על אף צרכי המזומן של דסק"ש בזמנו – וזאת בנימוק שגיוון אימג'ינג שווה הרבה יותר.

מבנה הבעלויות

גיוון אימג'ינג מוחזקת בשיעור של כ-14.7% על ידי דסק"ש, בשיעור של כ-21.2% על ידי אלרון שהינה חברה בת של דסק"ש, ובשיעור של כ-8.3% על ידי אר די סי שהינה חברה בת של אלרון. שלוש החברות מקבוצת אידיבי צפויות להביא מחר, יום א, לאישור הדירקטוריונים שלהם את העסקה. דסק"ש מחזיקה כ-50.3% באלרון וכי אלרון מחזיקה כ-50.1% ב-ארדיסי.

חלוקת התמורה

דסק"ש, המחזיקה 14.8% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 142 מיליון דולר (נכון להיום כ-500 מיליון שקל). אלרון, המחזיקה ב-21.2% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 204 מיליון דולר (נכון להיום כ-718 מיליון שקל). ארדיסי, המחזיקה 8.3% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 80 מיליון דולר (נכון להיום כ-281 מיליון שקל). סך כול התמורה שיקבלו שלוש החברות מקבוצת אידיבי עומד על 426 מיליון דולר המהווים 1.5 מיליארד שקל, לפי שער הדולר כיום.

כתוצאה מכך צפויה דסק"ש לרשום רווח נקי בסך של 554 מיליון שקל, הכולל גם את חלק דסק"ש ברווח שצפוי להירשם בספרי אלרון בגין העסקה.סכום הרווח האמור מבוסס על שער החליפין הנוכחי של הדולר וכפוף לשינויים בו עד מועד ביצוע העסקה. כתוצאה מכך אידיבי פתוח צפויה לרשום רווח של 357 מיליון שקל ואידיבי אחזקות צפויה לרשום רווח של 347 מיליון שקל.

אישור ביפן

בחודש ספטמבר השנה קיבלה גיוון אימג'ינג, מובילה עולמית במוצרי אבחון למערכת העיכול וחלוצה בתחום אנדוסקופיה באמצעות גלולה, אישור מהרשות היפנית לתרופות וציוד רפואי PMDA (Pharmaceuticals & Medical Device Agency), לשווק את מערכת PillCam SB3. הטכנולוגיה החדשנית של מערכת דור שלישי זו תאפשר לרופאים ביפן, שוק הבריאות השני בגודלו בעולם, גישה לטכנולוגיית אנדוסקופיה באמצעות גלולה המתקדמת ביותר לצורך גילוי ומעקב של אי-סדירויות במעי הדק כמו מחלת קרוהן.

בחודש אוקטובר השנה רכשה גיוון אימג'ינג, את הנכסים הקשורים למערכת ה- GI Monitoring של חברת SmartPill האמריקנית, תמורת 6 מיליון דולר במזומן.

גלולה טכנולוגית לבליעה

ה- SmartPill הינה גלולה לבליעה העושה שימוש בטכנולוגית חיישנים למדידת חומציות, לחץ וטמפרטורה של מערכת העיכול. מערכת ה-SmartPill מודדת את זמני ריקון הקיבה וזמני המעבר בכלל במערכת העיכול (קיבה, מעי דק ומעי גס) ומשמשת להערכת אי סדירויות בכושר התנועה כמו Gastroparesis ועצירות.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן