Skip to content

נתב"ג צפוי להיסגר ביום רביעי בבוקר

מל התעופה בן גוריון צפוי להיסגר ביום רביעי בבוקר, במסגרת שביתה כללית במשק, עליה הכריז היום בצהריים, יו"ר ההסתדרות, עופר עיני. השביתה תתחיל בשעה 6 בבוקר ובנתב"ג היא תסתיים בשעה 12 בצהרים.

נתב"ג צפוי להיסגר ביום רביעי בבוקר

מל התעופה בן גוריון צפוי להיסגר ביום רביעי בבוקר, במסגרת שביתה כללית במשק, עליה הכריז היום בצהריים, יו"ר ההסתדרות, עופר עיני. השביתה תתחיל בשעה 6 בבוקר ובנתב"ג היא תסתיים בשעה 12 בצהרים.

לעובדי נתב"ג הותר להפסיק את השביתה ב-12.00 בצהרים, על ידי ועדת החריגים שהוקמה בהסתדרות. בהתאם להחלטותיה, יורשו להמריא או לנחות רק טיסות הדרושות להצלת חיי אדם

מאת עמי אטינגר

נמל התעופה בן גוריון צפוי להיסגר ביום רביעי בבוקר, במסגרת שביתה כללית במשק, עליה הכריז היום בצהריים, יו"ר ההסתדרות, עופר עיני.

נמל התעופה בן גוריון. צילום יולה זובריצקי
נמל התעופה בן גוריון. צילום יולה זובריצקי

השביתה תתחיל בשעה 6 בבוקר ובנתב"ג היא תסתיים בשעה 12 בצהרים. הערב בשעה 18:30, תתקיים פגישה נוספת בין ראשי ההסתדרות לבין משרד האוצר, בנסיון נוסף למנוע את השביתה.

ההיתר לעובדי נתב"ג להפסיק את השביתה בצהרים, ניתן על ידי ועדת החריגים שהוקמה בהסתדרות. בהתאם לוועדה זו יורשו להמריא או לנחות רק טיסות הדרושות להצלת חיי אדם.

השביתה תפגע בטיסות אל על ובכמה חברות תעופה זרות, שייאלצו להקדים, או לדחות את טיסותיהם.

כל שאר שירותי משרד התחבורה ומשרד התיירות לא יפעלו ביום השביתה, היות ובמסגרת השביתה הכללית במשק, ישבתו גם עובדי משרד התחבורה ועובדי משרד התיירות, במשך כל יום רביעי.

 

לעובדי נתב"ג הותר להפסיק את השביתה ב-12.00 בצהרים, על ידי ועדת החריגים שהוקמה בהסתדרות. בהתאם להחלטותיה, יורשו להמריא או לנחות רק טיסות הדרושות להצלת חיי אדם

מאת עמי אטינגר

נמל התעופה בן גוריון צפוי להיסגר ביום רביעי בבוקר, במסגרת שביתה כללית במשק, עליה הכריז היום בצהריים, יו"ר ההסתדרות, עופר עיני.

נמל התעופה בן גוריון. צילום יולה זובריצקי
נמל התעופה בן גוריון. צילום יולה זובריצקי

השביתה תתחיל בשעה 6 בבוקר ובנתב"ג היא תסתיים בשעה 12 בצהרים. הערב בשעה 18:30, תתקיים פגישה נוספת בין ראשי ההסתדרות לבין משרד האוצר, בנסיון נוסף למנוע את השביתה.

ההיתר לעובדי נתב"ג להפסיק את השביתה בצהרים, ניתן על ידי ועדת החריגים שהוקמה בהסתדרות. בהתאם לוועדה זו יורשו להמריא או לנחות רק טיסות הדרושות להצלת חיי אדם.

השביתה תפגע בטיסות אל על ובכמה חברות תעופה זרות, שייאלצו להקדים, או לדחות את טיסותיהם.

כל שאר שירותי משרד התחבורה ומשרד התיירות לא יפעלו ביום השביתה, היות ובמסגרת השביתה הכללית במשק, ישבתו גם עובדי משרד התחבורה ועובדי משרד התיירות, במשך כל יום רביעי.

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן