נתניהו: "לא יעזרו שום הפגנות ולא יעזרו שביתות"

בתגובה לגינוי שפרסמה נציבות האו"ם לפליטים אומר משרד החוץ: "בהסתמך על החוק הבינלאומי, העניקה ישראל הגנה לכ-60 אלף איש בלי שכל אחד מהם יאלץ להוכיח כי על פניו יש לו זכות לשהות במדינה. רשות האוכלוסין וההגירה בחנה עד כה מאות בקשות מקלט בתיאום עם נציבות האו"ם, אשר העניקה הכשרה לאנשי היחידה"

נתניהו: "לא יעזרו שום הפגנות ולא יעזרו שביתות"

בתגובה לגינוי שפרסמה נציבות האו"ם לפליטים אומר משרד החוץ: "בהסתמך על החוק הבינלאומי, העניקה ישראל הגנה לכ-60 אלף איש בלי שכל אחד מהם יאלץ להוכיח כי על פניו יש לו זכות לשהות במדינה. רשות האוכלוסין וההגירה בחנה עד כה מאות בקשות מקלט בתיאום עם נציבות האו"ם, אשר העניקה הכשרה לאנשי היחידה"

"לא יעזרו שום הפגנות ולא יעזרו שביתות". כך הגיב היום ראש הממשלה, בנימין נתניהו, על הפגנות הפליטים.

"כפי שהצלחנו לבלום לחלוטין את ההסתננות הבלתי חוקית בגבולותינו, כך אנחנו נחושים להוציא מכאן את אלה שהצליחו להיכנס לפני שסגרנו את הגבול", אמר ראש הממשלה. "לא מדובר בפליטים, בהם אנחנו מטפלים על פי הנורמות הבינלאומיות. מדובר במסתנני עבודה בלתי חוקיים ואנחנו נחושים למצות איתם את הדין עד תום".

הפגנת הפליטים מול שדרירות ארה"ב (צילום: דן בר דוב)
הפגנת הפליטים מול שדרירות ארה"ב (צילום: דן בר דוב)

לראשונה מאז החלו הפגנות האפריקנים, פרסם משרד החוץ תגובה מפורטת ובה הסביר את עמדתה של ישראל בנושא. זאת בתגובה להודעת הגינוי החריפה שפרסמה נציבות האו"ם לפליטים, על התנהלות הממשלה.

במכתב מטעם נציבות האו"ם לפליטים נאמר כי שיטות העבודה הנהוגות בישראל מעוררות פחד וכאוס בקרב מבקשי-מקלט, תוך התעלמות ממצבם הייחודי. לכן, דורשת הנציבות מהממשלה לבחון את בקשות המקלט של הזרים ולהפסיק את המעצרים הנרחבים ברחובות דרום תל אביב, המעבירים אלפי מבקשי מקלט למתקן חולות בנגב.

נציבות האו"ם לפליטים: שיטות העבודה הנהוגות בישראל מעוררות פחד וכאוס בקרב מבקשי-מקלט. (צילום: דן בר דוב)
נציבות האו"ם לפליטים: שיטות העבודה הנהוגות בישראל מעוררות פחד וכאוס בקרב מבקשי מקלט. (צילום: דן בר דוב)

"כמו מדינות מפותחות נוספות, גם מדינת ישראל עומדת  בשנים האחרונות  בפני שטף של בני אדם החוצים בניגוד לחוק את גבולה עם מצרים", נאמר בתגובת משרד החוץ. "מספרם הכולל של אלה אשר נכנסו באופן זה לישראל מאז 2006 עומד על  למעלה מ-64,000. חלקם חזרו מאז מרצון למדינות מוצאם, ומספרם כיום הוא 53,600. המספרים בהם מדובר והבעיות שהתעוררו מציבים אתגר משמעותי בפני שירותי הרווחה של ישראל, שאוכלוסייתה נושקת ל-8 מיליון תושבים.

"המצב בישראל מורכב הרבה יותר מזה שבמדינות מפותחות אחרות", אומרים במשרד החוץ. "ישראל היא המדינה המפותחת היחידה שלה גבול יבשתי עם אפריקה, מה שהופך אותה לנגישה יותר באופן יחסי לאלה שמבקשים להיכנס אליה. יתרה מזאת, בשל מצבה הגיאו-אסטרטגי הייחודי של ישראל והטלטלה הפוליטית הנוכחית בגבולותיה, אין שום אפשרות ממשית לפתח פתרונות אזוריים שיתופיים עם מדינות המוצא והמעבר, כפי שנעשה ע"י מדינות מפותחות אחרות כגון מדינות אירופה וארה"ב.

משרד החוץ: "ישראל מנסה לאזן בין הצורך לשלוט בגבולותיה והצורך לשמור על זכויות האדם של הנכנסים לתוכה". (צילום: דן בר דוב)
משרד החוץ: "ישראל מנסה לאזן בין הצורך לשלוט בגבולותיה והצורך לשמור על זכויות האדם של הנכנסים לתוכה". (צילום: דן בר דוב)

"ישראל מנסה לאזן בין הצורך לשלוט בגבולותיה והצורך לשמור על זכויות האדם של הנכנסים לתוכה", נאמר בתגובת משרד החוץ. "בהסתמך על החוק הבינלאומי, העניקה ישראל הגנה לכ-60 אלף איש מבלי שכל אחד מהם יאלץ להוכיח כי על פניו יש לו זכות לשהות במדינה. אנשים אלה הם כ-95% מכלל הנכנסים בניגוד לחוק דרך הגבול הדרומי.

"רשות האוכלוסין וההגירה, באמצעות יחידת הטיפול במבקשי מקלט, בחנה עד כה מאות בקשות מקלט בתיאום עם נציבות האו"ם לפליטים, אשר העניקה הכשרה לאנשי היחידה. כל הבקשות זוכות לטיפול יסודי, כאשר ניתנת עדיפות לבקשות של שוהים במתקני סהרונים וחולות. הבדיקה נעשית בהתאם למחויבויותיה המשפטיות הבינלאומיות של ישראל, על בסיס אמנת הפליטים של האו"ם (1951). האכיפה מתנהלת על פי החוק הישראלי ובהתאם להחלטות בג"ץ.

"הצהרות בנושא מהגרים, אשר אינו לוקחות בחשבון את הנתונים שפורטו לעיל, אינן מועילות כלל, ולא תורמות להבהרת הסוגיה המורכבת, שאתה מתמודדת ממשלת ישראל באחריות וברצינות, כמתבקש מהמצב".

"לא יעזרו שום הפגנות ולא יעזרו שביתות". כך הגיב היום ראש הממשלה, בנימין נתניהו, על הפגנות הפליטים.

"כפי שהצלחנו לבלום לחלוטין את ההסתננות הבלתי חוקית בגבולותינו, כך אנחנו נחושים להוציא מכאן את אלה שהצליחו להיכנס לפני שסגרנו את הגבול", אמר ראש הממשלה. "לא מדובר בפליטים, בהם אנחנו מטפלים על פי הנורמות הבינלאומיות. מדובר במסתנני עבודה בלתי חוקיים ואנחנו נחושים למצות איתם את הדין עד תום".

הפגנת הפליטים מול שדרירות ארה"ב (צילום: דן בר דוב)
הפגנת הפליטים מול שדרירות ארה"ב (צילום: דן בר דוב)

לראשונה מאז החלו הפגנות האפריקנים, פרסם משרד החוץ תגובה מפורטת ובה הסביר את עמדתה של ישראל בנושא. זאת בתגובה להודעת הגינוי החריפה שפרסמה נציבות האו"ם לפליטים, על התנהלות הממשלה.

במכתב מטעם נציבות האו"ם לפליטים נאמר כי שיטות העבודה הנהוגות בישראל מעוררות פחד וכאוס בקרב מבקשי-מקלט, תוך התעלמות ממצבם הייחודי. לכן, דורשת הנציבות מהממשלה לבחון את בקשות המקלט של הזרים ולהפסיק את המעצרים הנרחבים ברחובות דרום תל אביב, המעבירים אלפי מבקשי מקלט למתקן חולות בנגב.

נציבות האו"ם לפליטים: שיטות העבודה הנהוגות בישראל מעוררות פחד וכאוס בקרב מבקשי-מקלט. (צילום: דן בר דוב)
נציבות האו"ם לפליטים: שיטות העבודה הנהוגות בישראל מעוררות פחד וכאוס בקרב מבקשי מקלט. (צילום: דן בר דוב)

"כמו מדינות מפותחות נוספות, גם מדינת ישראל עומדת  בשנים האחרונות  בפני שטף של בני אדם החוצים בניגוד לחוק את גבולה עם מצרים", נאמר בתגובת משרד החוץ. "מספרם הכולל של אלה אשר נכנסו באופן זה לישראל מאז 2006 עומד על  למעלה מ-64,000. חלקם חזרו מאז מרצון למדינות מוצאם, ומספרם כיום הוא 53,600. המספרים בהם מדובר והבעיות שהתעוררו מציבים אתגר משמעותי בפני שירותי הרווחה של ישראל, שאוכלוסייתה נושקת ל-8 מיליון תושבים.

"המצב בישראל מורכב הרבה יותר מזה שבמדינות מפותחות אחרות", אומרים במשרד החוץ. "ישראל היא המדינה המפותחת היחידה שלה גבול יבשתי עם אפריקה, מה שהופך אותה לנגישה יותר באופן יחסי לאלה שמבקשים להיכנס אליה. יתרה מזאת, בשל מצבה הגיאו-אסטרטגי הייחודי של ישראל והטלטלה הפוליטית הנוכחית בגבולותיה, אין שום אפשרות ממשית לפתח פתרונות אזוריים שיתופיים עם מדינות המוצא והמעבר, כפי שנעשה ע"י מדינות מפותחות אחרות כגון מדינות אירופה וארה"ב.

משרד החוץ: "ישראל מנסה לאזן בין הצורך לשלוט בגבולותיה והצורך לשמור על זכויות האדם של הנכנסים לתוכה". (צילום: דן בר דוב)
משרד החוץ: "ישראל מנסה לאזן בין הצורך לשלוט בגבולותיה והצורך לשמור על זכויות האדם של הנכנסים לתוכה". (צילום: דן בר דוב)

"ישראל מנסה לאזן בין הצורך לשלוט בגבולותיה והצורך לשמור על זכויות האדם של הנכנסים לתוכה", נאמר בתגובת משרד החוץ. "בהסתמך על החוק הבינלאומי, העניקה ישראל הגנה לכ-60 אלף איש מבלי שכל אחד מהם יאלץ להוכיח כי על פניו יש לו זכות לשהות במדינה. אנשים אלה הם כ-95% מכלל הנכנסים בניגוד לחוק דרך הגבול הדרומי.

"רשות האוכלוסין וההגירה, באמצעות יחידת הטיפול במבקשי מקלט, בחנה עד כה מאות בקשות מקלט בתיאום עם נציבות האו"ם לפליטים, אשר העניקה הכשרה לאנשי היחידה. כל הבקשות זוכות לטיפול יסודי, כאשר ניתנת עדיפות לבקשות של שוהים במתקני סהרונים וחולות. הבדיקה נעשית בהתאם למחויבויותיה המשפטיות הבינלאומיות של ישראל, על בסיס אמנת הפליטים של האו"ם (1951). האכיפה מתנהלת על פי החוק הישראלי ובהתאם להחלטות בג"ץ.

"הצהרות בנושא מהגרים, אשר אינו לוקחות בחשבון את הנתונים שפורטו לעיל, אינן מועילות כלל, ולא תורמות להבהרת הסוגיה המורכבת, שאתה מתמודדת ממשלת ישראל באחריות וברצינות, כמתבקש מהמצב".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן