תביעה נגד דסק"ש בסכום של 1.971 מיליארד שקל

בבקשת תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים בחברה נטען, כי הם אישרו הצעת רכש בשופרסל ב-2010, בניגוד לכללי החשבונאות וכתוצאה מכך הדיבידנדים, שחילקה אז דסק"ש, היו חלוקות אסורות

תביעה נגד דסק"ש בסכום של 1.971 מיליארד שקל

בבקשת תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים בחברה נטען, כי הם אישרו הצעת רכש בשופרסל ב-2010, בניגוד לכללי החשבונאות וכתוצאה מכך הדיבידנדים, שחילקה אז דסק"ש, היו חלוקות אסורות

לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הוגשה בקשה נגד דסק"ש לאישור הגשת תביעה נגזרת נגד דירקטורים ושני נושאי משרה נוספים של דסק"ש בשנים 2010-2011, אי.די.בי חברה לפתוח, החברה האם של דסק"ש ("אי.די.בי פתוח"), בעלי מניות מסוימים נוספים של דסק"ש, הקשורים לאי.די.בי פתוח, או לבעלי השליטה בדסק"ש באותה תקופה וכן רואי החשבון המבקרים של דסק"ש. אם תאושר הגשת התביעה הנגזרת האמורה, הסעד המבוקש בה הינו לחייב את בעלי התפקידם האלה לשלם לדסק"ש סכום של כ-1.971 מיליארד שקל

תביעה נגזרת היא תביעה שמגיש בעל מניות, עבור או בשם חברה, נגד מנהלים ופקידים של אותה חברה, שפעלו נגד האינטרסים של בעלי המניות. התביעה הנגזרת נבדלת מהתביעה הייצוגית בכך שבתביעה הנגזרת בעל המניות אינו תובע מכוח זכות אישית שלו, אלא מפעיל את זכות התביעה של החברה. הבקשה האמורה הוגשה על ידי מבקש הטוען להיותו בעל מניות בדסק"ש.

בניגוד לכללי החשבונאות

בבקשה האמורה מבוקש לאשר הגשת תביעה נגזרת נגד בעלי התפקידים האמורים בנוגע להצעת רכש של דסק"ש למניות שופרסל, שבוצעה בפברואר 2010 והעלתה את אחזקתה של דסק"ש בשופרסל ל-50.3% ולחלוקות דיבידנדים שעליהן הכריזה דסק"ש לאחר מכן בתקופה ממאי 2010 עד וכולל מרץ 2011.

על פי הנטען בבקשה האמורה, מהלך הצעת הרכש האמורה נעשה שלא לצורך ושלא לטובת דסק"ש, הרווח שרשמה דסק"ש כתוצאה מביצוע הצעת הרכש האמורה היה בניגוד לכללי החשבונאות והדיבידנדים שחילקה דסק"ש, כאמור, היוו חלוקות אסורות בכך שלא קיימו את מבחן הרווח כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

לחייב את בעלי התפקידים

אם תאושר הגשת התביעה הנגזרת האמורה, הסעד המבוקש בה הינו לחייב את בעלי התפקידים האמורים לשלם לדסק"ש סכום של כ-1.971 מיליארד שקל, הכולל את הסכומים שחולקו כדיבידנדים, כאמור לעיל, את הסכום ששולם עבור רכישת מניות שופרסל, בהתאם להצעת הרכש האמורה וכן ריבית על הסכומים האמורים עד מועד הגשת הבקשה.

יצוין, כי בכל הנוגע לחלוקות הדיבידנדים הנזכרות לעיל, הבקשה האמורה דומה בטענותיה לבקשה קודמת נגד דסק"ש, של תביעה נגזרת נגד חלק מהמשיבים, בדצמבר 2013.

לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הוגשה בקשה נגד דסק"ש לאישור הגשת תביעה נגזרת נגד דירקטורים ושני נושאי משרה נוספים של דסק"ש בשנים 2010-2011, אי.די.בי חברה לפתוח, החברה האם של דסק"ש ("אי.די.בי פתוח"), בעלי מניות מסוימים נוספים של דסק"ש, הקשורים לאי.די.בי פתוח, או לבעלי השליטה בדסק"ש באותה תקופה וכן רואי החשבון המבקרים של דסק"ש. אם תאושר הגשת התביעה הנגזרת האמורה, הסעד המבוקש בה הינו לחייב את בעלי התפקידם האלה לשלם לדסק"ש סכום של כ-1.971 מיליארד שקל

תביעה נגזרת היא תביעה שמגיש בעל מניות, עבור או בשם חברה, נגד מנהלים ופקידים של אותה חברה, שפעלו נגד האינטרסים של בעלי המניות. התביעה הנגזרת נבדלת מהתביעה הייצוגית בכך שבתביעה הנגזרת בעל המניות אינו תובע מכוח זכות אישית שלו, אלא מפעיל את זכות התביעה של החברה. הבקשה האמורה הוגשה על ידי מבקש הטוען להיותו בעל מניות בדסק"ש.

בניגוד לכללי החשבונאות

בבקשה האמורה מבוקש לאשר הגשת תביעה נגזרת נגד בעלי התפקידים האמורים בנוגע להצעת רכש של דסק"ש למניות שופרסל, שבוצעה בפברואר 2010 והעלתה את אחזקתה של דסק"ש בשופרסל ל-50.3% ולחלוקות דיבידנדים שעליהן הכריזה דסק"ש לאחר מכן בתקופה ממאי 2010 עד וכולל מרץ 2011.

על פי הנטען בבקשה האמורה, מהלך הצעת הרכש האמורה נעשה שלא לצורך ושלא לטובת דסק"ש, הרווח שרשמה דסק"ש כתוצאה מביצוע הצעת הרכש האמורה היה בניגוד לכללי החשבונאות והדיבידנדים שחילקה דסק"ש, כאמור, היוו חלוקות אסורות בכך שלא קיימו את מבחן הרווח כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

לחייב את בעלי התפקידים

אם תאושר הגשת התביעה הנגזרת האמורה, הסעד המבוקש בה הינו לחייב את בעלי התפקידים האמורים לשלם לדסק"ש סכום של כ-1.971 מיליארד שקל, הכולל את הסכומים שחולקו כדיבידנדים, כאמור לעיל, את הסכום ששולם עבור רכישת מניות שופרסל, בהתאם להצעת הרכש האמורה וכן ריבית על הסכומים האמורים עד מועד הגשת הבקשה.

יצוין, כי בכל הנוגע לחלוקות הדיבידנדים הנזכרות לעיל, הבקשה האמורה דומה בטענותיה לבקשה קודמת נגד דסק"ש, של תביעה נגזרת נגד חלק מהמשיבים, בדצמבר 2013.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן