תיק אי.די.בי נפתח מחדש

הסאגה המתמשכת והמרתקת של הסדר החוב באי.די.בי נמשכת. השופט איתן אורנשטיין הורה לאלשטיין, לבן משה, לנאמני האג"ח, לרשות ניירות הערך ולהכנ"ר להגיש עמדתם לגבי בקשת נוחי דנקנר וחברת גנדן לבטל את ההחלטה להעביר את השליטה באי.די.בי לאלשטיין ולבן משה. בהמשך הגישו דנקנר וגנדן בקשה לבית המשפט העליון להארכת מועד הגשת הערעור

תיק אי.די.בי נפתח מחדש

הסאגה המתמשכת והמרתקת של הסדר החוב באי.די.בי נמשכת. השופט איתן אורנשטיין הורה לאלשטיין, לבן משה, לנאמני האג"ח, לרשות ניירות הערך ולהכנ"ר להגיש עמדתם לגבי בקשת נוחי דנקנר וחברת גנדן לבטל את ההחלטה להעביר את השליטה באי.די.בי לאלשטיין ולבן משה. בהמשך הגישו דנקנר וגנדן בקשה לבית המשפט העליון להארכת מועד הגשת הערעור

השופט איתן אורנשטיין. פתח את הדיון בתיק מחדש
השופט איתן אורנשטיין. הכול מחדש?

איתן אורנשטיין, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, הורה היום, לאחר שעיין בבקשת נוחי דנקנר וחברת גנדן לבטל את ההחלטה להעביר את השליטה באי.די.בי לאלשטיין ולבן משה, להגיש את עמדתם בנושא זה עד ליום ראשון 2.2.14. נאמני האג"ח רשאים גם הם להגיש עמדתם עד לתאריך זה. כמו כן הורה השופט, שעמדות הנאמנים, רשות ניירות הערך והכנ"ר יוגשו עד ליום ראשון 9.2.14 ושזכות התשובה לתגובה תוגש עד ליום חמישי 13.2.14. בכך נפתח תיק אי.די.בי מחדש.

עם זאת ציין השופט: "תמוה ביותר בעיני, שהמבקשים מצאו לנכון, בשלב מאוחר זה, שלאחר מתן פסק הדין בתיק, לשכור את שירותי משרד עורכי הדין קסוטו-נוף, חלף משרד עורכי הדין 'ורדי, לשם רון' שייצג את 'קבוצת דנקנר', מיום פסק הדין ועד לאחרונה. זאת, כאשר ידוע היטב לעורכי הדין, שמוליק קסוטו וגיא נוף, שמאחר ושניהם היו עורכי דין ושותפים יחד איתי במשרד 'עורכי הדין ד"ר י. שגב ושות', טרם שהתמנתי לשופט לפני יותר משתים עשרה שנים, אני נוהג שלא לשמוע תיקים המטופלים על ידם".

נוחי דנקנר. הולך גם לעליון
נוחי דנקנר. הולך גם לעליון

בקשה לבית המשפט העליון

לאור החלטת השופט אורנשטיין מהיום הגישו נוחי דנקנר וגנדן בקשה דחופה לבית המשפט העליון להארכת מועד הגשת הערעור על ההחלטה להעביר את השליטה לידי אלשטיין ובן משה. בבקשה מבוקש למנות מועד זה החל מהמועד בו תתקבל ההחלטה בבקשה לביטול ההחלטה, עיון חוזר ומתן הוראות, שנמסרה אתמול לבית המשפט.

לחלופין מתבקש בית המשפט העליון להאריך את מועד הגשת הערעור על ההחלטה להעביר את השליטה באי.די.בי ולמנות את מועד הגשת הערעור החל מהמועד בו יימסר דו"ח צוות הבדיקה, שעליו ביסס השופט אורנשטיין את החלטתו בפסק הדין המשלים להחלטתו הקודמת להעביר את השליטה באי.די.בי. למען הזהירות בלבד, מתבקש בית המשפט העליון להאריך את מועד הגשת הערעור עד ליום רביעי 19.2.14, שהוא המועד להגשת ערעור על פסק הדין המשלים ולאפשר הגשת ערעור מאוחד על שני פסקי דין המשלימים זה את זה.

הבקשה לביטול ההחלטה שהוגשה אתמול לבית המשפט המחוזי בתל אביב

בבקשת דנקנר וגנדן לבטל את ההחלטה להעביר את השליטה לאלשטיין ולבן משה התבקש בין היתר השופט אורנשטיין להורות על העברת הדו"ח המלא שבוצע על ידי צוות הבדיקה בעסקיו של בן משה, ללא כל השמטות ו/או מחיקות, לכל הצדדים בתיק ובכלל זה לידי קבוצת דנקנר, על מנת לאפשר לצדדים ללמוד את דו"ח הבדיקה ולהתייחס אליו ולהביא בפני בית המשפט הנכבד ראיות הסותרות את ממצאי הדו"ח. "בין כאלה שנמסרו לצוות הבדיקה ובין ראיות שהתקבלו מאז, ואשר מטילים עננה כבדה ומדאיגה בכל הנוגע לבעלי קבוצת אקסטרה של בן משה".

כמו כן ביקשו המבקשים להתיר להם ו/או לכל צד אחד מעוניין לחקור את עורכי דו"ח הבדיקה בבית המשפט, וזאת על מנת לעמת אותם עם עובדות ומסמכים אשר נמסרו מבעוד מועד לעורכי הדו"ח, על ידי רו"ח ברלב ונציגי חברת בלק קיוב, שמלמדים לכאורה, כי מקור הכספים בהם מתכוונת קבוצת אקסטרה לממן את הסדר הנושים, אינו חוקי, והינו תוצר של מספר אלמנטים פליליים, לכאורה, ובהם: הונאת מע"מ; הלבנת הון; שליחת יד בכספי הפיקדונות של הציבור הגרמני ושימוש שלא כדין בהם (ובכלל זאת לצורך ביצוע הסדר הנושים); רישומים כוזבים במסמכי התאגיד (הדו"חות הכספיים) – ממצאים אשר סותרים לחלוטין את תוצאות הדו"ח (כפי שתוצאות אלה משתקפות בפסק הדין המשלים – שהרי זה לא נמסר עד לרגע זה לעיון שאר הצדדים בתיק דנן).

מוטי בן משה
מוטי בן משה. מוכן להציג ממצאים רלוונטיים מדוח הבדיקה

תגובת קבוצת אקסטרה

בתגובה להגשת הבקשה של נוחי דנקנר וחברת גנדן לבטל את ההחלטה להעביר את הבעלות על אי.די.בי לאלשטיין ובן משה, מסרה קבוצת אקסטרה, כי "לאחר עיון מדוקדק בכל המסמכים שהגישו מר דנקנר והפועלים מטעמו הבוקר לבית המשפט, ניכר כי מדובר במיחזור נוסף של תצהירי שקר ומניפולציות שנבחנו כבר – וביסודיות – על ידי הצוות המומחים שמינה כבוד השופט אורנשטיין. כזכור, צוות זה כלל את רשות ניירות ערך, כונס הנכסים הרשמי והמשקיף מטעם בית המשפט, והסתייע במומחים מקומיים ובינלאומיים, לרבות משרדי עורכי דין, יועצים פיננסים ואנשי כספים".

הקבוצה הדגישה בתגובתה, כי "כידוע, קבוצת אקסטרה הבהירה זה מכבר, כי היא אינה מתנגדת לפרסום הממצאים הרלבנטיים של דוח הבדיקה. קבוצת אקסטרה מאחלת למר דנקנר הצלחה בהמשך דרכו".

השופט איתן אורנשטיין. פתח את הדיון בתיק מחדש
השופט איתן אורנשטיין. הכול מחדש?

איתן אורנשטיין, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, הורה היום, לאחר שעיין בבקשת נוחי דנקנר וחברת גנדן לבטל את ההחלטה להעביר את השליטה באי.די.בי לאלשטיין ולבן משה, להגיש את עמדתם בנושא זה עד ליום ראשון 2.2.14. נאמני האג"ח רשאים גם הם להגיש עמדתם עד לתאריך זה. כמו כן הורה השופט, שעמדות הנאמנים, רשות ניירות הערך והכנ"ר יוגשו עד ליום ראשון 9.2.14 ושזכות התשובה לתגובה תוגש עד ליום חמישי 13.2.14. בכך נפתח תיק אי.די.בי מחדש.

עם זאת ציין השופט: "תמוה ביותר בעיני, שהמבקשים מצאו לנכון, בשלב מאוחר זה, שלאחר מתן פסק הדין בתיק, לשכור את שירותי משרד עורכי הדין קסוטו-נוף, חלף משרד עורכי הדין 'ורדי, לשם רון' שייצג את 'קבוצת דנקנר', מיום פסק הדין ועד לאחרונה. זאת, כאשר ידוע היטב לעורכי הדין, שמוליק קסוטו וגיא נוף, שמאחר ושניהם היו עורכי דין ושותפים יחד איתי במשרד 'עורכי הדין ד"ר י. שגב ושות', טרם שהתמנתי לשופט לפני יותר משתים עשרה שנים, אני נוהג שלא לשמוע תיקים המטופלים על ידם".

נוחי דנקנר. הולך גם לעליון
נוחי דנקנר. הולך גם לעליון

בקשה לבית המשפט העליון

לאור החלטת השופט אורנשטיין מהיום הגישו נוחי דנקנר וגנדן בקשה דחופה לבית המשפט העליון להארכת מועד הגשת הערעור על ההחלטה להעביר את השליטה לידי אלשטיין ובן משה. בבקשה מבוקש למנות מועד זה החל מהמועד בו תתקבל ההחלטה בבקשה לביטול ההחלטה, עיון חוזר ומתן הוראות, שנמסרה אתמול לבית המשפט.

לחלופין מתבקש בית המשפט העליון להאריך את מועד הגשת הערעור על ההחלטה להעביר את השליטה באי.די.בי ולמנות את מועד הגשת הערעור החל מהמועד בו יימסר דו"ח צוות הבדיקה, שעליו ביסס השופט אורנשטיין את החלטתו בפסק הדין המשלים להחלטתו הקודמת להעביר את השליטה באי.די.בי. למען הזהירות בלבד, מתבקש בית המשפט העליון להאריך את מועד הגשת הערעור עד ליום רביעי 19.2.14, שהוא המועד להגשת ערעור על פסק הדין המשלים ולאפשר הגשת ערעור מאוחד על שני פסקי דין המשלימים זה את זה.

הבקשה לביטול ההחלטה שהוגשה אתמול לבית המשפט המחוזי בתל אביב

בבקשת דנקנר וגנדן לבטל את ההחלטה להעביר את השליטה לאלשטיין ולבן משה התבקש בין היתר השופט אורנשטיין להורות על העברת הדו"ח המלא שבוצע על ידי צוות הבדיקה בעסקיו של בן משה, ללא כל השמטות ו/או מחיקות, לכל הצדדים בתיק ובכלל זה לידי קבוצת דנקנר, על מנת לאפשר לצדדים ללמוד את דו"ח הבדיקה ולהתייחס אליו ולהביא בפני בית המשפט הנכבד ראיות הסותרות את ממצאי הדו"ח. "בין כאלה שנמסרו לצוות הבדיקה ובין ראיות שהתקבלו מאז, ואשר מטילים עננה כבדה ומדאיגה בכל הנוגע לבעלי קבוצת אקסטרה של בן משה".

כמו כן ביקשו המבקשים להתיר להם ו/או לכל צד אחד מעוניין לחקור את עורכי דו"ח הבדיקה בבית המשפט, וזאת על מנת לעמת אותם עם עובדות ומסמכים אשר נמסרו מבעוד מועד לעורכי הדו"ח, על ידי רו"ח ברלב ונציגי חברת בלק קיוב, שמלמדים לכאורה, כי מקור הכספים בהם מתכוונת קבוצת אקסטרה לממן את הסדר הנושים, אינו חוקי, והינו תוצר של מספר אלמנטים פליליים, לכאורה, ובהם: הונאת מע"מ; הלבנת הון; שליחת יד בכספי הפיקדונות של הציבור הגרמני ושימוש שלא כדין בהם (ובכלל זאת לצורך ביצוע הסדר הנושים); רישומים כוזבים במסמכי התאגיד (הדו"חות הכספיים) – ממצאים אשר סותרים לחלוטין את תוצאות הדו"ח (כפי שתוצאות אלה משתקפות בפסק הדין המשלים – שהרי זה לא נמסר עד לרגע זה לעיון שאר הצדדים בתיק דנן).

מוטי בן משה
מוטי בן משה. מוכן להציג ממצאים רלוונטיים מדוח הבדיקה

תגובת קבוצת אקסטרה

בתגובה להגשת הבקשה של נוחי דנקנר וחברת גנדן לבטל את ההחלטה להעביר את הבעלות על אי.די.בי לאלשטיין ובן משה, מסרה קבוצת אקסטרה, כי "לאחר עיון מדוקדק בכל המסמכים שהגישו מר דנקנר והפועלים מטעמו הבוקר לבית המשפט, ניכר כי מדובר במיחזור נוסף של תצהירי שקר ומניפולציות שנבחנו כבר – וביסודיות – על ידי הצוות המומחים שמינה כבוד השופט אורנשטיין. כזכור, צוות זה כלל את רשות ניירות ערך, כונס הנכסים הרשמי והמשקיף מטעם בית המשפט, והסתייע במומחים מקומיים ובינלאומיים, לרבות משרדי עורכי דין, יועצים פיננסים ואנשי כספים".

הקבוצה הדגישה בתגובתה, כי "כידוע, קבוצת אקסטרה הבהירה זה מכבר, כי היא אינה מתנגדת לפרסום הממצאים הרלבנטיים של דוח הבדיקה. קבוצת אקסטרה מאחלת למר דנקנר הצלחה בהמשך דרכו".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן