פורסמו הקריטריונים להפעלת טיסות בינלאומיות מטרמינל 1

ההיתר להפעיל טיסות מוזלות בינלאומיות מטרמינל 1, בהתאם לקריטריונים שנקבעו, הוא למשך שנה אחד ועד לסיום עבודת הצוות במשרד התחבורה, הדן בכל ההיבטים של השמים הפתוחים, כולל בקשותיהן של חברות התעופה הישראליות המפעילות טיסות מוזלות

פורסמו הקריטריונים להפעלת טיסות בינלאומיות מטרמינל 1

ההיתר להפעיל טיסות מוזלות בינלאומיות מטרמינל 1, בהתאם לקריטריונים שנקבעו, הוא למשך שנה אחד ועד לסיום עבודת הצוות במשרד התחבורה, הדן בכל ההיבטים של השמים הפתוחים, כולל בקשותיהן של חברות התעופה הישראליות המפעילות טיסות מוזלות

על פי הנחיית שר התחבורה ישראל כץ ובהתאם למדיניות השמים הפתוחים, פרסמה רשות שדות התעופה (רש"ת) את הקריטריונים להפעילת טיסות בינלאומיות מטרמינל 1, שתואמו עם משרד התחבורה והם יהיו בתוקף במשך שנה אחת ועד לסיום עבודת הצוות במשרד התחבורה, הדן בכל ההיבטים של השמים הפתוחים, כולל בקשותיהן של חברות התעופה הישראליות המפעילות טיסות מוזלות. חברות תעופה העומדות בכל הקריטריונים רשאיות להגיש בקשות להפעלת טיסות מטרמינל 1 עד ל-15.2.2014,על פי הקריטריונים שפרסם מנהל נתב"ג שמואל זכאי, במכתב ששלח אליהן.

דלפקי קבלת הנוסעים בטרמינל 1
דלפקי קבלת הנוסעים בטרמינל 1

הקריטריונים הם:

1. חברת תעופה המבקשת להפעיל טיסות מטרמינל 1 תוכל לעשות כן רק במידה ואלה יאושרו על ידי רשות התעופה האזרחית (רת"א) כטיסות סדירות ובנוסף לכך, שניתן יהיה להוכיח בברור מובהקות בתדירותן ובסדירותן, טיסות ליעדים קבועים במועדים ידועים מראש עפ"י לו"ז קבוע ובאופן רצוף ולשם כך תפעיל החברה טיסות על פי הסלוטים שהוקצו לה למשך עונה שלמה על פי עונות יאט"א.

2. חברה המבקשת לעבור מטרמינל 3 לפעילות מטרמינל 1 לא תהיה זכאית לשמור, ו/או להמיר, את הסלוט (זמן המראה/נחיתה מוקצה בלוח הטיסות של נתב"ג) הקיים לטיסותיה מטרמינל 3 ותהיה כפופה לקבלת סלוט חדש.

3. שעות הפעילות לקבלה וטיפול בנוסעים היוצאים מטרמינל 1 יהיו משעה 06:00 עד שעה 22:00, כאשר הסלוט הראשון להמראה יהיה לא לפני 09:00 (זמן מקומי) והסלוט האחרון להמראה לא יאוחר מ – 23:00 (זמן מקומי), עקב מגבלת מסלולים וסלוטים היסטוריים.

4. החברה תפעיל מטרמינל 1 מטוסים צרי גוף בלבד.

5. החברה תציע כרטיסי טיסה כפוף להוראות כל דין כולל אפשרות רכישת כרטיסי טיסה באינטרנט. מחיר הכרטיס מבוסס על הנוסחה, כי ככל שמועד הטיסה מתקרב מחיר הכרטיס עולה.

6. החברה תמכור כרטיסי טיסה על בסיס מושב בלבד ולא תאפשר לנוסעים בחירת מושב ו/או זכות לאוכל ללא תשלום ו/או הטסת כבודת בטן מטוס ללא תשלום.

7. סבב המטוס המתוכנן יהיה קצר ולא יעלה על שעה וחצי (רש"ת תפעל לאפשר סבב קצר). השירותים שיינתנו לחברה יהיו מוגבלים בהשוואה לטרמינל 3. לעניין שירותים מוגבלים יאמר – העמדת המטוס שלא בצמוד לגשר, הסעת נוסעים באוטובוס מטרמינל 1 לטרמינל 3 ומטרמינל 3 למטוס.

8. חברה המפעילה טיסות מטרמינל 1, תמכור כרטיסי טיסה ליעד קבוע ללא אפשרות לרכוש על אותו כרטיס טיסות המשך.

9. מספר הטיסות שיפעלו מטרמינל 1 יהיה כפוף לקיבולת הטרמינל. תפעול הטרמינל יהיה על בסיס פעילות היסטורית ו/או כל הקודם זוכה בכפוף שפנייתו אושרה, ובמסגרת שעות פעילות טרמינל 1.

10. חברה לה אושר לפעול מטרמינל 1 ולא עמדה באחד או יותר מהכללים הנ"ל, רשאית רש"ת להפסיק את פעילותה בטרמינל 1 ולהעתיק את פעילותה לטרמינל 3 ויחולו עליה כל הכללים הנהוגים בטרמינל 3 (חובות וזכויות).

עוד מתברר, כי מספר הטיסות שיפעלו מטרמינל 1 יהיה כפוף לקיבולת הטרמינל. תפעול הטרמינל יהיה על בסיס פעילות היסטורית ו/או כל הקודם זוכה בכפוף שפנייתו אושרה, ובמסגרת שעות פעילות טרמינל 1.

"קביעה שוויונית"

במכתבו לחברות התעופה ציין מנהל נתב"ג שמואל זכאי כי: "על פי החלטת הממשלה והנחיית שר התחבורה במסגרת יישום מדיניות השמיים הפתוחים, מרחיבה רשות שדות התעופה את הפעילות בעונת הקיץ הקרובה ותאפשר ליותר טיסות מוזלות לצאת מטרמינל, השיקולים אותם קבעה הנהלת רש"ת להוספת הטיסות נובעים בבסיס מהצורך לקביעה שוויונית ולא מפלה לגבי הטיסות שיפעלו מטרמינל 1 ומהשוני בשירות מול טיסות המופעלות מטרמינל 3. הקריטריונים להפעלת טרמינל 1 לטיסות בינלאומיות מהווים מתווה זמני לתקופה מוגבלת עד לסיום עבודת הצוות בראשות סמנכ"ל בכיר לתכנון כלכלי במשרד התחבורה אשר יועברו לשר התחבורה לאישורו".

על פי הנחיית שר התחבורה ישראל כץ ובהתאם למדיניות השמים הפתוחים, פרסמה רשות שדות התעופה (רש"ת) את הקריטריונים להפעילת טיסות בינלאומיות מטרמינל 1, שתואמו עם משרד התחבורה והם יהיו בתוקף במשך שנה אחת ועד לסיום עבודת הצוות במשרד התחבורה, הדן בכל ההיבטים של השמים הפתוחים, כולל בקשותיהן של חברות התעופה הישראליות המפעילות טיסות מוזלות. חברות תעופה העומדות בכל הקריטריונים רשאיות להגיש בקשות להפעלת טיסות מטרמינל 1 עד ל-15.2.2014,על פי הקריטריונים שפרסם מנהל נתב"ג שמואל זכאי, במכתב ששלח אליהן.

דלפקי קבלת הנוסעים בטרמינל 1
דלפקי קבלת הנוסעים בטרמינל 1

הקריטריונים הם:

1. חברת תעופה המבקשת להפעיל טיסות מטרמינל 1 תוכל לעשות כן רק במידה ואלה יאושרו על ידי רשות התעופה האזרחית (רת"א) כטיסות סדירות ובנוסף לכך, שניתן יהיה להוכיח בברור מובהקות בתדירותן ובסדירותן, טיסות ליעדים קבועים במועדים ידועים מראש עפ"י לו"ז קבוע ובאופן רצוף ולשם כך תפעיל החברה טיסות על פי הסלוטים שהוקצו לה למשך עונה שלמה על פי עונות יאט"א.

2. חברה המבקשת לעבור מטרמינל 3 לפעילות מטרמינל 1 לא תהיה זכאית לשמור, ו/או להמיר, את הסלוט (זמן המראה/נחיתה מוקצה בלוח הטיסות של נתב"ג) הקיים לטיסותיה מטרמינל 3 ותהיה כפופה לקבלת סלוט חדש.

3. שעות הפעילות לקבלה וטיפול בנוסעים היוצאים מטרמינל 1 יהיו משעה 06:00 עד שעה 22:00, כאשר הסלוט הראשון להמראה יהיה לא לפני 09:00 (זמן מקומי) והסלוט האחרון להמראה לא יאוחר מ – 23:00 (זמן מקומי), עקב מגבלת מסלולים וסלוטים היסטוריים.

4. החברה תפעיל מטרמינל 1 מטוסים צרי גוף בלבד.

5. החברה תציע כרטיסי טיסה כפוף להוראות כל דין כולל אפשרות רכישת כרטיסי טיסה באינטרנט. מחיר הכרטיס מבוסס על הנוסחה, כי ככל שמועד הטיסה מתקרב מחיר הכרטיס עולה.

6. החברה תמכור כרטיסי טיסה על בסיס מושב בלבד ולא תאפשר לנוסעים בחירת מושב ו/או זכות לאוכל ללא תשלום ו/או הטסת כבודת בטן מטוס ללא תשלום.

7. סבב המטוס המתוכנן יהיה קצר ולא יעלה על שעה וחצי (רש"ת תפעל לאפשר סבב קצר). השירותים שיינתנו לחברה יהיו מוגבלים בהשוואה לטרמינל 3. לעניין שירותים מוגבלים יאמר – העמדת המטוס שלא בצמוד לגשר, הסעת נוסעים באוטובוס מטרמינל 1 לטרמינל 3 ומטרמינל 3 למטוס.

8. חברה המפעילה טיסות מטרמינל 1, תמכור כרטיסי טיסה ליעד קבוע ללא אפשרות לרכוש על אותו כרטיס טיסות המשך.

9. מספר הטיסות שיפעלו מטרמינל 1 יהיה כפוף לקיבולת הטרמינל. תפעול הטרמינל יהיה על בסיס פעילות היסטורית ו/או כל הקודם זוכה בכפוף שפנייתו אושרה, ובמסגרת שעות פעילות טרמינל 1.

10. חברה לה אושר לפעול מטרמינל 1 ולא עמדה באחד או יותר מהכללים הנ"ל, רשאית רש"ת להפסיק את פעילותה בטרמינל 1 ולהעתיק את פעילותה לטרמינל 3 ויחולו עליה כל הכללים הנהוגים בטרמינל 3 (חובות וזכויות).

עוד מתברר, כי מספר הטיסות שיפעלו מטרמינל 1 יהיה כפוף לקיבולת הטרמינל. תפעול הטרמינל יהיה על בסיס פעילות היסטורית ו/או כל הקודם זוכה בכפוף שפנייתו אושרה, ובמסגרת שעות פעילות טרמינל 1.

"קביעה שוויונית"

במכתבו לחברות התעופה ציין מנהל נתב"ג שמואל זכאי כי: "על פי החלטת הממשלה והנחיית שר התחבורה במסגרת יישום מדיניות השמיים הפתוחים, מרחיבה רשות שדות התעופה את הפעילות בעונת הקיץ הקרובה ותאפשר ליותר טיסות מוזלות לצאת מטרמינל, השיקולים אותם קבעה הנהלת רש"ת להוספת הטיסות נובעים בבסיס מהצורך לקביעה שוויונית ולא מפלה לגבי הטיסות שיפעלו מטרמינל 1 ומהשוני בשירות מול טיסות המופעלות מטרמינל 3. הקריטריונים להפעלת טרמינל 1 לטיסות בינלאומיות מהווים מתווה זמני לתקופה מוגבלת עד לסיום עבודת הצוות בראשות סמנכ"ל בכיר לתכנון כלכלי במשרד התחבורה אשר יועברו לשר התחבורה לאישורו".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן