Skip to content

צבר ההזמנות של בואינג הגיע ל-441 מיליארד דולר

הכנסות החברה בשנת 2013 היו 86.6 מיליארד דולר

צבר ההזמנות של בואינג הגיע ל-441 מיליארד דולר

הכנסות החברה בשנת 2013 היו 86.6 מיליארד דולר

אולם הייצור של מטוסי 787
אולם הייצור של מטוסי 787

יצרנית המטוסים בואינג מדווחת על שיא בהכנסות, ברווח למנייה ובצבר ההזמנות לשנת 2013. הרווח למנייה בשנת 2013 עלה ב-20% לשיא של 7.07 דולר וההכנסות רשמו שיא של 86.6 מיליארד דולר. הרווח למנייה על בסיס GAAP היה 5.96 דולר. צבר ההזמנות רשם שיא של 441 מיליארד דולר, כולל הזמנות בהיקף של 135 מיליארד דולר שהתקבלו במשך שנת 2013.

עוד דווח, כי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לפני הפרשה לפנסיה בשנת 2013 עלה ל-9.7 מיליארד דולר; תזרים המזומנים על בסיס GAAP היה 8.2 מיליארד דולר.

עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי של 2013

הרווח למנייה ברבעון הרביעי של 2013 עלה ב-29% ל-1.88 דולר על רקע ביצועים תפעוליים חזקים. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2013 עלו ב-7% ל-23.8 מיליארד דולר ומשקפות גידול באספקת מטוסים ללקוחות.

תחזית לשנת 2014

החברה צופה כי הרווח למנייה בשנת 2014 יהיה בטווח שבין 7.00–7.20 דולר והרווח למנייה על בסיס GAAP יהיה בטווח שבין 6.10-6.30 דולר למנייה. החברה צופה גם, כי הכנסותיה בשנת 2014 יהיו בטווח שבין 87.50 – 90.5 מיליארד דולר ואספקת המטוסים האזרחיים תהיה בטווח שבין 715 – 725 מטוסים.

אולם הייצור של מטוסי 787
אולם הייצור של מטוסי 787

יצרנית המטוסים בואינג מדווחת על שיא בהכנסות, ברווח למנייה ובצבר ההזמנות לשנת 2013. הרווח למנייה בשנת 2013 עלה ב-20% לשיא של 7.07 דולר וההכנסות רשמו שיא של 86.6 מיליארד דולר. הרווח למנייה על בסיס GAAP היה 5.96 דולר. צבר ההזמנות רשם שיא של 441 מיליארד דולר, כולל הזמנות בהיקף של 135 מיליארד דולר שהתקבלו במשך שנת 2013.

עוד דווח, כי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לפני הפרשה לפנסיה בשנת 2013 עלה ל-9.7 מיליארד דולר; תזרים המזומנים על בסיס GAAP היה 8.2 מיליארד דולר.

עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי של 2013

הרווח למנייה ברבעון הרביעי של 2013 עלה ב-29% ל-1.88 דולר על רקע ביצועים תפעוליים חזקים. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2013 עלו ב-7% ל-23.8 מיליארד דולר ומשקפות גידול באספקת מטוסים ללקוחות.

תחזית לשנת 2014

החברה צופה כי הרווח למנייה בשנת 2014 יהיה בטווח שבין 7.00–7.20 דולר והרווח למנייה על בסיס GAAP יהיה בטווח שבין 6.10-6.30 דולר למנייה. החברה צופה גם, כי הכנסותיה בשנת 2014 יהיו בטווח שבין 87.50 – 90.5 מיליארד דולר ואספקת המטוסים האזרחיים תהיה בטווח שבין 715 – 725 מטוסים.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן