Skip to content

נמלטו מהמשטרה כששוטר תלוי על רכבם

המשטרה לכדה גנבי רכב לאחר שצפתה בהם מפרקים אופנועים, ומכניסים את החלקים למכוניותיהם. משנגשו השוטרים לעצרם, הניעו את הרכבים ונמלטו כששוטר תלוי על אחד הרכבים. הם נעצרו לאחר מרדף קצר

נמלטו מהמשטרה כששוטר תלוי על רכבם

המשטרה לכדה גנבי רכב לאחר שצפתה בהם מפרקים אופנועים, ומכניסים את החלקים למכוניותיהם. משנגשו השוטרים לעצרם, הניעו את הרכבים ונמלטו כששוטר תלוי על אחד הרכבים. הם נעצרו לאחר מרדף קצר

המשטרה לכדה גנבי רכב לאחר שצפתה בהם מפרקים אופנועים, ומכניסים את החלקים למכוניותיהם. משנגשו השוטרים לעצרם, הניעו את הרכבים ונמלטו כששוטר תלוי על אחד הרכבים. הם נעצרו לאחר מרדף קצר 

מאת אביב סלע

ארבעה חשודים בפירוק גוניבת אופנועים, סמוך לתחנת רכבת השלום, נעצרו לאחר שניסו להימלט מהמשטרה כששוטר תלוי על מכוניתם.

הארבעה, אבו-דין אררם, אבו סייף הלהט, אצליח איברהים וקטין נוסף נצפו על ידי המשטרה בעודם מפרקים אופנועים סמוך למתחם תחנת רכבת השלום בתל אביב. כשהחשודים שמו לב שהשוטרים סוגרים עליהם, נכנסו במהרה לשני הרכבים איתם הגיעו, נעלו את עצמם בהם וסירבו לצאת לדרישת המשטרה. החשודים שחשבו שיצליחו להימלט מהמשטרה התניעו את הרכבים והחלו להימלט מהמקו. אחד השוטרים שניסו להוציאם מהרכב נותר תלוי על מכוניתם.

לאחר מרדף משטרתי קצר, נעצרו החשודים ונלקחו לתחנת לב תל אביב. לטענת המשטרה לבד מעדויות הראיה של השוטרים, באחד מרכבי החשודים נמצאו כפפות אשר שייכות לאחד האופנועים שנחשד שפירקו. לטענת אחד מעורכי דינם של החשודים, עו"ד אבי כהן, משעה שהראיות מצויות בידי המשטרה ושחלקם האחר הן עדויות של השוטרים שנכחו במקום, המשך מעצרם של החשודים לא יקדם את החקירה. לכן, ביקשו את שיחרור החשודים.

שופט בית משפט השלום בתל אביב, אביחי דורון, הסכים לבקשת המשטרה ואמר כי "יש בפעילותם של החשודים כדי להעיד עליהם שמורא החוק לא עומד בפני עיניהם ועל כן אני מורה על מעצרם".

המשטרה לכדה גנבי רכב לאחר שצפתה בהם מפרקים אופנועים, ומכניסים את החלקים למכוניותיהם. משנגשו השוטרים לעצרם, הניעו את הרכבים ונמלטו כששוטר תלוי על אחד הרכבים. הם נעצרו לאחר מרדף קצר 

מאת אביב סלע

ארבעה חשודים בפירוק גוניבת אופנועים, סמוך לתחנת רכבת השלום, נעצרו לאחר שניסו להימלט מהמשטרה כששוטר תלוי על מכוניתם.

הארבעה, אבו-דין אררם, אבו סייף הלהט, אצליח איברהים וקטין נוסף נצפו על ידי המשטרה בעודם מפרקים אופנועים סמוך למתחם תחנת רכבת השלום בתל אביב. כשהחשודים שמו לב שהשוטרים סוגרים עליהם, נכנסו במהרה לשני הרכבים איתם הגיעו, נעלו את עצמם בהם וסירבו לצאת לדרישת המשטרה. החשודים שחשבו שיצליחו להימלט מהמשטרה התניעו את הרכבים והחלו להימלט מהמקו. אחד השוטרים שניסו להוציאם מהרכב נותר תלוי על מכוניתם.

לאחר מרדף משטרתי קצר, נעצרו החשודים ונלקחו לתחנת לב תל אביב. לטענת המשטרה לבד מעדויות הראיה של השוטרים, באחד מרכבי החשודים נמצאו כפפות אשר שייכות לאחד האופנועים שנחשד שפירקו. לטענת אחד מעורכי דינם של החשודים, עו"ד אבי כהן, משעה שהראיות מצויות בידי המשטרה ושחלקם האחר הן עדויות של השוטרים שנכחו במקום, המשך מעצרם של החשודים לא יקדם את החקירה. לכן, ביקשו את שיחרור החשודים.

שופט בית משפט השלום בתל אביב, אביחי דורון, הסכים לבקשת המשטרה ואמר כי "יש בפעילותם של החשודים כדי להעיד עליהם שמורא החוק לא עומד בפני עיניהם ועל כן אני מורה על מעצרם".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן