קבוצת אקסטרה: "בקשת דנקנר מופרכת ותוכנה מביש"

כך נאמר בבקשת קבוצת אקסטרה-אלשטיין לדחות את הבקשה שהגישו נוחי דנקנר וחברת גנדן לבטל את ההחלטה להעביר את השליטה על אי.די.בי ולחייב אותם בהוצאות ובשכר עורכי הדין. עו"ד של דנקנר: "אקסטרה אינה נותנת מענה לכל אחת מהעובדות הבעייתיות שהוצגו לבית המשפט"

קבוצת אקסטרה: "בקשת דנקנר מופרכת ותוכנה מביש"

כך נאמר בבקשת קבוצת אקסטרה-אלשטיין לדחות את הבקשה שהגישו נוחי דנקנר וחברת גנדן לבטל את ההחלטה להעביר את השליטה על אי.די.בי ולחייב אותם בהוצאות ובשכר עורכי הדין. עו"ד של דנקנר: "אקסטרה אינה נותנת מענה לכל אחת מהעובדות הבעייתיות שהוצגו לבית המשפט"

נוחי דנקנר
נוחי דנקנר
מוטי בן משה
מוטי בן משה

קבוצת אקסטרה אלשטיין מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב לדחות את הבקשה שהגישו נוחי דנקנר וחברת גנדן לבטל את ההחלטה להעביר את השליטה על קבוצת אי.די.בי ולחייב אותם בהוצאות בקשה זו ובשכר עורכי הדין "בשים לב למופרכות הבקשה ולתוכנה המביש". כך מתברר מתשובת קבוצת אקסטרה אלשטיין לבקשת דנקנר וגנדן, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

בתגובתה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב הנסמכת על סמך הבהרת הרגולטורים והרשויות בגרמניה ובמסמכים חתומים על ידי הגורמים המקצועיים המובילים בתחומם בגרמניה (שהופצו היום לתקשורת), מציינים באי כוחם של קבוצת אקסטרה אלשטיין, כי הסעיפים שנכתבו בבקשת דנקנר-גנדן אינם נכונים וכי כל דחייה ביישום החלטת העברת הבעלות תגרום נזק בלתי הפיך לקבוצת אקסטרה אלשטיין.

"רווחי אקסטרה"

באי כוחם של הקבוצה מציינים, כי הטענה, כי אקסטרה מוכרת חשמל במחירי הפסד "אינה נתמכת בראיה כלשהי המלמדת על מחירי הקניה והמכירה של החשמל על ידי אסטרה, או המלמדת באופן כלשהו שאסטרה מוכרת חשמל במחירי הפסד ולכן היא נופלת"

"למעלה מן הדרוש", טוענים באי כוחם של הקבוצה, "נזכיר כי פירמת רואי החשבון המובילה BDO, אשר היא המבקרת את אקסטרה ודוחותיה ומימלא מכירה את דוחותיה ונתוניה כתבה במסגרת מכתבה מיום 12.12.2013, אשר הוגש לבית המשפט ביום 17.12.2013, כי בשנת 2013 ההכנסות הצפויות של אקסטרה, מפעילות קמעונאית (הפעילות היחידה הקיימת באסטרה החל משנת 2013) נעות בין 900 ל-1,000 מיליון אירו, כאשר הרווחיות הגולמית מהן צפויה להיות בין 180 ל-200 מיליון אירו, קרי רווחיות גולמית בשיעור 20%! לא צריך להרחיב את הדיבור כי נתון זה לבדו סותךר לחלוטין את הטענה כאילו אקסטרה מוכרת במחירי הפסד".

עוד נמסר, כי פירמת רואי החשבון BDO מסרה במכתבה, כי "הרווח הנקי של אסטרה בשלושה הרבעונים הראשונים של שנת 2013 מן הפעילות הקמעונאית בלבד עמד על 50 מיליון אירו. עוד מוסבר שם, כי בדרך כלל הרבעון הרביעי צפוי להיות בעל רווח יחסי גבוה יותר (נוכח עונת החורף) כך שהרווח הנקי הצפוי לכל שנת 2013 צפוי להיות גבוה מ-70 מיליון אירו!".

"חקירה שלא הייתה"

בהודעה שפירמה קבוצת אקסטרה אלשטיין נמסר, כי הרגולטור לשוק האנרגיה לא קיים כל חקירה נגד אקסטרה וכי "לא מתקיימת כל חקירה אחרת בעניין אחר כלשהו נגד החברה". במידע שהעביר הרגולטור הגרמני לרואי החשבון של אקסטרה צויין עוד כי "אין ולא הייתה בעניין אקסטרה אנרג'י כל אינדיקציה או מידע שיצריכו חקירה או בחינה כלשהי של איתנותה הכלכלית, אופן התנהלות הטכני או בקשר לבעלי תפקידים כלשהם בקבוצת אקסטרה".

בעניין זה מציינים באי כוחם של הקבוצה בתגובתם לבית המשפט, כי "בקשר עם ה'פרסום' אודות 'חקירה' כביכול ש'מנהל' הרגולטור הגרמני כנגד אסטרה – מדובר בהצגת דברים מעוותת, שנועדה להטעות. לפי ידיעת אקסטרה הרגולטור אינו מבצע כל חקירה. יתר על כן, גם הפרסום שצורף לבקשה (של דנקנר וגנדן) מן העיתון (ומן האינטרנט) אינו מדבר על כך שמבוצעת חקירה. הפרסום מתאר כי ארגון צרכני פנה במכתב המעלה את האפשרות שהריגולטור יערוך בדיקה לאסטרה. פניי זו בוטלה בינתיים. חשוב לא פחות הרגולטור לא שוכנע לבצע הליכי בדיקה כלשהם נוכח אותה פנייה ובוודאי שלא ניהל חקירה".

"אין חשד להלבנת הון"

באי כוחם של אקסטרה אלשטיין מציינים, כי הטענות בדבר "הלבנת הון" מופרכות וחסרות שחר. "מדובהר בעלילת שווא (נוספת), שנדמה שדורשת חקירה של ממש: חקירה של מי שהעז להמציא עלילה זו ושל מי שמסר תצהירים כוזבים שמתיימרים לתמוך בנ"

"אין חשד לעבירות מע"מ"

בהודעת הקבוצה נמסר, כי "אין ולא היה כל חשש או חשד כאילו אקסטרה או מי ממנהליה מעורבים בעבירות מע"מ. רשויות המס בדיסלדורף, גרמניה, פירמת יועצי המס של החברה ופירמת רואי החשבון של החברה, BDO, מציינים כולם בכתובים, כי בפעילותה של אקסטרה אנרגי "לא נמצא כל פגם. ובאי כוחם טוענים, כי " המדובר בטענות סרק, מופרכות, מקוממות ובמקרה זה אף בלתי מובנות. אקסטרה פועלת על פי דין ובכלל משלמת כדין מע"מ ומעבירה מע"מ שהיא גובה מצרכניה, כדין לרשויות".

"תמות נפשי עם פלישתים"

עוד מתברר מהודעת קבוצת אסטרה אלשטיין, כי "הטענות שמעלה דנקנר לא רק מופרכות במיוחד, אלא מהוות עלילה של ממש, אשר המעורבים בה והמתכננים שלה, מודעים היטב לכך שהם עוסקים באחיזת עיניים פסולה וחמורה. קשה לדמיין דוגמה קיצונית יותר לשימוש לרעה בהליך המשפטי. המהלך של דנקנר נועד רק לשם גרימת נזק, בבחינת 'תמות נפשי עם פלישתים', נראה שרגשי נקם אלו משולבים אצל דנקנר עם מצב בלתי נתפס של אובדן הכוח הרב שהיה בידיו".

תגובת עורך הדין של נוחי דנקנר:

"כפי שציפינו –אקסטרה אינה נותנת מענה לכל אחת מהעובדות הבעייתיות שהוצגו לבית המשפט. ואמנם על פי בדיקה שנעשתה על ידי BlacK Cube, ובניגוד מוחלט לנטען על ידי אקסטרה, הרגולטור הגרמני כמו גם רשויות המס בגרמניה בודקים וחוקרים את פעילותה של אקסטרה בגרמניה, וזאת עקב חששות כבדים שיש להם ביחס לעסקיה. הדברים יתבררו במהרה בבית המשפט. בכל מקרה, טענותיה של אקסטרה כאילו הכל אצלה כשר אינן מתיישבות עם העובדה שביקשה להסתיר חלקים רבים מדוח הבדיקה ואף לא עם סירובה להעמיד את הצעתה, לאחר חשיפת מלוא המידע, להצבעת הנושים. דווקא חששה של אקסטרה מהצבעה מחודשת של הנושים מלמדת, כי גם היא יודעת היטב שלאחר חשיפת המידע לא יהיו נושים כלשהם שיסכימו שהשליטה בקונצרן תעבור לידיה של אקסטרה".

נוחי דנקנר
נוחי דנקנר
מוטי בן משה
מוטי בן משה

קבוצת אקסטרה אלשטיין מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב לדחות את הבקשה שהגישו נוחי דנקנר וחברת גנדן לבטל את ההחלטה להעביר את השליטה על קבוצת אי.די.בי ולחייב אותם בהוצאות בקשה זו ובשכר עורכי הדין "בשים לב למופרכות הבקשה ולתוכנה המביש". כך מתברר מתשובת קבוצת אקסטרה אלשטיין לבקשת דנקנר וגנדן, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

בתגובתה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב הנסמכת על סמך הבהרת הרגולטורים והרשויות בגרמניה ובמסמכים חתומים על ידי הגורמים המקצועיים המובילים בתחומם בגרמניה (שהופצו היום לתקשורת), מציינים באי כוחם של קבוצת אקסטרה אלשטיין, כי הסעיפים שנכתבו בבקשת דנקנר-גנדן אינם נכונים וכי כל דחייה ביישום החלטת העברת הבעלות תגרום נזק בלתי הפיך לקבוצת אקסטרה אלשטיין.

"רווחי אקסטרה"

באי כוחם של הקבוצה מציינים, כי הטענה, כי אקסטרה מוכרת חשמל במחירי הפסד "אינה נתמכת בראיה כלשהי המלמדת על מחירי הקניה והמכירה של החשמל על ידי אסטרה, או המלמדת באופן כלשהו שאסטרה מוכרת חשמל במחירי הפסד ולכן היא נופלת"

"למעלה מן הדרוש", טוענים באי כוחם של הקבוצה, "נזכיר כי פירמת רואי החשבון המובילה BDO, אשר היא המבקרת את אקסטרה ודוחותיה ומימלא מכירה את דוחותיה ונתוניה כתבה במסגרת מכתבה מיום 12.12.2013, אשר הוגש לבית המשפט ביום 17.12.2013, כי בשנת 2013 ההכנסות הצפויות של אקסטרה, מפעילות קמעונאית (הפעילות היחידה הקיימת באסטרה החל משנת 2013) נעות בין 900 ל-1,000 מיליון אירו, כאשר הרווחיות הגולמית מהן צפויה להיות בין 180 ל-200 מיליון אירו, קרי רווחיות גולמית בשיעור 20%! לא צריך להרחיב את הדיבור כי נתון זה לבדו סותךר לחלוטין את הטענה כאילו אקסטרה מוכרת במחירי הפסד".

עוד נמסר, כי פירמת רואי החשבון BDO מסרה במכתבה, כי "הרווח הנקי של אסטרה בשלושה הרבעונים הראשונים של שנת 2013 מן הפעילות הקמעונאית בלבד עמד על 50 מיליון אירו. עוד מוסבר שם, כי בדרך כלל הרבעון הרביעי צפוי להיות בעל רווח יחסי גבוה יותר (נוכח עונת החורף) כך שהרווח הנקי הצפוי לכל שנת 2013 צפוי להיות גבוה מ-70 מיליון אירו!".

"חקירה שלא הייתה"

בהודעה שפירמה קבוצת אקסטרה אלשטיין נמסר, כי הרגולטור לשוק האנרגיה לא קיים כל חקירה נגד אקסטרה וכי "לא מתקיימת כל חקירה אחרת בעניין אחר כלשהו נגד החברה". במידע שהעביר הרגולטור הגרמני לרואי החשבון של אקסטרה צויין עוד כי "אין ולא הייתה בעניין אקסטרה אנרג'י כל אינדיקציה או מידע שיצריכו חקירה או בחינה כלשהי של איתנותה הכלכלית, אופן התנהלות הטכני או בקשר לבעלי תפקידים כלשהם בקבוצת אקסטרה".

בעניין זה מציינים באי כוחם של הקבוצה בתגובתם לבית המשפט, כי "בקשר עם ה'פרסום' אודות 'חקירה' כביכול ש'מנהל' הרגולטור הגרמני כנגד אסטרה – מדובר בהצגת דברים מעוותת, שנועדה להטעות. לפי ידיעת אקסטרה הרגולטור אינו מבצע כל חקירה. יתר על כן, גם הפרסום שצורף לבקשה (של דנקנר וגנדן) מן העיתון (ומן האינטרנט) אינו מדבר על כך שמבוצעת חקירה. הפרסום מתאר כי ארגון צרכני פנה במכתב המעלה את האפשרות שהריגולטור יערוך בדיקה לאסטרה. פניי זו בוטלה בינתיים. חשוב לא פחות הרגולטור לא שוכנע לבצע הליכי בדיקה כלשהם נוכח אותה פנייה ובוודאי שלא ניהל חקירה".

"אין חשד להלבנת הון"

באי כוחם של אקסטרה אלשטיין מציינים, כי הטענות בדבר "הלבנת הון" מופרכות וחסרות שחר. "מדובהר בעלילת שווא (נוספת), שנדמה שדורשת חקירה של ממש: חקירה של מי שהעז להמציא עלילה זו ושל מי שמסר תצהירים כוזבים שמתיימרים לתמוך בנ"

"אין חשד לעבירות מע"מ"

בהודעת הקבוצה נמסר, כי "אין ולא היה כל חשש או חשד כאילו אקסטרה או מי ממנהליה מעורבים בעבירות מע"מ. רשויות המס בדיסלדורף, גרמניה, פירמת יועצי המס של החברה ופירמת רואי החשבון של החברה, BDO, מציינים כולם בכתובים, כי בפעילותה של אקסטרה אנרגי "לא נמצא כל פגם. ובאי כוחם טוענים, כי " המדובר בטענות סרק, מופרכות, מקוממות ובמקרה זה אף בלתי מובנות. אקסטרה פועלת על פי דין ובכלל משלמת כדין מע"מ ומעבירה מע"מ שהיא גובה מצרכניה, כדין לרשויות".

"תמות נפשי עם פלישתים"

עוד מתברר מהודעת קבוצת אסטרה אלשטיין, כי "הטענות שמעלה דנקנר לא רק מופרכות במיוחד, אלא מהוות עלילה של ממש, אשר המעורבים בה והמתכננים שלה, מודעים היטב לכך שהם עוסקים באחיזת עיניים פסולה וחמורה. קשה לדמיין דוגמה קיצונית יותר לשימוש לרעה בהליך המשפטי. המהלך של דנקנר נועד רק לשם גרימת נזק, בבחינת 'תמות נפשי עם פלישתים', נראה שרגשי נקם אלו משולבים אצל דנקנר עם מצב בלתי נתפס של אובדן הכוח הרב שהיה בידיו".

תגובת עורך הדין של נוחי דנקנר:

"כפי שציפינו –אקסטרה אינה נותנת מענה לכל אחת מהעובדות הבעייתיות שהוצגו לבית המשפט. ואמנם על פי בדיקה שנעשתה על ידי BlacK Cube, ובניגוד מוחלט לנטען על ידי אקסטרה, הרגולטור הגרמני כמו גם רשויות המס בגרמניה בודקים וחוקרים את פעילותה של אקסטרה בגרמניה, וזאת עקב חששות כבדים שיש להם ביחס לעסקיה. הדברים יתבררו במהרה בבית המשפט. בכל מקרה, טענותיה של אקסטרה כאילו הכל אצלה כשר אינן מתיישבות עם העובדה שביקשה להסתיר חלקים רבים מדוח הבדיקה ואף לא עם סירובה להעמיד את הצעתה, לאחר חשיפת מלוא המידע, להצבעת הנושים. דווקא חששה של אקסטרה מהצבעה מחודשת של הנושים מלמדת, כי גם היא יודעת היטב שלאחר חשיפת המידע לא יהיו נושים כלשהם שיסכימו שהשליטה בקונצרן תעבור לידיה של אקסטרה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן