לבני: לא ייתכן שחברות הסוחרות במשאבי ציבור יתנהלו במחשכים

אושר בקריאה ראשונה חוק תיקון פקודת השותפויות. כאשר יאושר החוק סופית יחולו הסדרי השותפויות המוגבלות על חברות הגז והנפט. שרת המשפטים ציפי ליבני: "לא ייתכן שחברות כאלו יתנהלו במחשכים, בלי להיות חשופים"

לבני: לא ייתכן שחברות הסוחרות במשאבי ציבור יתנהלו במחשכים

אושר בקריאה ראשונה חוק תיקון פקודת השותפויות. כאשר יאושר החוק סופית יחולו הסדרי השותפויות המוגבלות על חברות הגז והנפט. שרת המשפטים ציפי ליבני: "לא ייתכן שחברות כאלו יתנהלו במחשכים, בלי להיות חשופים"

שרת המשפטים ציפי ליבני
שרת המשפטים ציפי ליבני

הכנסת אישרה השבוע, בקריאה ראשונה, ללא התנגדויות, את חוק תיקון פקודת השותפויות, אותו יזם משרד המשפטים בראשות השרה ציפי לבני. החוק החדש, לכשיעבור דיון בוועדת חוקה ויעבור בקריאה שנייה ושלישית, יחולו אותם הסדרים החלים על שותפויות מוגבלות גם על חברות הגז והנפט המגייסות הון מהציבור.

הצעת החוק לתיקון פקודת השותפויות

"בעקבות גידול ניכר בשנים האחרונות בהיקף גיוס ההון מהציבור בבורסה על ידי שותפויות בתחום חיפושי הנפט והגז, מוצע להרחיב ולעדכן את מנגנוני הממשל התאגידי בשותפויות מוגבלות, בהתאמה לתיקונים שנעשו בשנים האחרונות בחוק החברות.

"בשותפות מוגבלת ציבורית, הניהול נתון בידי השותף הכללי בלבד, לרוב מדובר בחברה ולא בנושא משרה. לפיכך, מוצע לחייב להקים בשותפות ועדת ביקורת וועדת תגמול ולמנות מבקר פנימי ומפקח (עו"ד או רו"ח, המקפח על ניהול השותפות הממונה על ידי השותף הכללי), בהתאם להסדרים ולתנאי הכשירות הקיימים בחוק החברות. כמו כן, הותאמו ההוראות בדבר החובות ותנאי הכשירות של בעלי השליטה, נושאי משרה ודירקטורים והוראות לעניין עסקאות עם נושא משרה ובעלי עניין בשותפות בהתאם לשינויים שנעשו בשנים האחרונות בחוק החברות.

"מוצע להתוות את סדרי האסיפה הכללית, וכן הזכויות והחובות של מחזיק יחידת השתתפות. מעבר לכך מוצע לאפשר לרשות ניירות ערך להטיל עיצומים כספיים על שותפויות שלא מקיימות את הוראות החוק".

גיוסים של תאגידים

ממשרד המשפטים נמסר, כי ההצעה באה על רקע התנופה האדירה בשנים האחרונות של פעילות חברות הגז והנפט המגייסות הון מהציבור באמצעות שותפויות מוגבלות הנסחרות בבורסה לניירות ערך. כ-25% מכלל גיוסי הון בבורסה לניירות ערך בשנים האחרונות הם גיוסים של תאגידים העוסקים בתחום הנפט והגז והיקפי המסחר ביחידות ההשתתפות בשותפות מוגבלת הולכים וגדלים ומגיעים לקרוב ל-10% מכלל מחזור המסחר בבורסה. ואולם, הכללים שחלים היום על חברות אלה חסרים, לא מעודכנים ואינם מספקים הגנה הולמת לעניינו של ציבור המשקיעים.

להגן על ציבור המשקיעים

עוד נמסר, כי מטרת החוק להגן על ציבור המשקיעים בחברות אלו, על-ידי הסדרת הכללים באופן אחיד וברור לכל ניירות הערך המונפקים לרכישה ציבורית. הממשלה כבר הודיעה על תמיכתה בחוק.

השרה לבני: "מדובר בחברות הסוחרות במשאבים השייכים לציבור הישראלי, ועל כן זכותו לדעת מה נעשה בהן. לא ייתכן שחברות כאלו יתנהלו במחשכים, בלי להיות חשופים לביקורת ציבורית. אין דמוקרטיה בלי שקיפות, ובמיוחד כשמדובר בנושא בו האינטרס הציבורי הוא מובהק".

שרת המשפטים ציפי ליבני
שרת המשפטים ציפי ליבני

הכנסת אישרה השבוע, בקריאה ראשונה, ללא התנגדויות, את חוק תיקון פקודת השותפויות, אותו יזם משרד המשפטים בראשות השרה ציפי לבני. החוק החדש, לכשיעבור דיון בוועדת חוקה ויעבור בקריאה שנייה ושלישית, יחולו אותם הסדרים החלים על שותפויות מוגבלות גם על חברות הגז והנפט המגייסות הון מהציבור.

הצעת החוק לתיקון פקודת השותפויות

"בעקבות גידול ניכר בשנים האחרונות בהיקף גיוס ההון מהציבור בבורסה על ידי שותפויות בתחום חיפושי הנפט והגז, מוצע להרחיב ולעדכן את מנגנוני הממשל התאגידי בשותפויות מוגבלות, בהתאמה לתיקונים שנעשו בשנים האחרונות בחוק החברות.

"בשותפות מוגבלת ציבורית, הניהול נתון בידי השותף הכללי בלבד, לרוב מדובר בחברה ולא בנושא משרה. לפיכך, מוצע לחייב להקים בשותפות ועדת ביקורת וועדת תגמול ולמנות מבקר פנימי ומפקח (עו"ד או רו"ח, המקפח על ניהול השותפות הממונה על ידי השותף הכללי), בהתאם להסדרים ולתנאי הכשירות הקיימים בחוק החברות. כמו כן, הותאמו ההוראות בדבר החובות ותנאי הכשירות של בעלי השליטה, נושאי משרה ודירקטורים והוראות לעניין עסקאות עם נושא משרה ובעלי עניין בשותפות בהתאם לשינויים שנעשו בשנים האחרונות בחוק החברות.

"מוצע להתוות את סדרי האסיפה הכללית, וכן הזכויות והחובות של מחזיק יחידת השתתפות. מעבר לכך מוצע לאפשר לרשות ניירות ערך להטיל עיצומים כספיים על שותפויות שלא מקיימות את הוראות החוק".

גיוסים של תאגידים

ממשרד המשפטים נמסר, כי ההצעה באה על רקע התנופה האדירה בשנים האחרונות של פעילות חברות הגז והנפט המגייסות הון מהציבור באמצעות שותפויות מוגבלות הנסחרות בבורסה לניירות ערך. כ-25% מכלל גיוסי הון בבורסה לניירות ערך בשנים האחרונות הם גיוסים של תאגידים העוסקים בתחום הנפט והגז והיקפי המסחר ביחידות ההשתתפות בשותפות מוגבלת הולכים וגדלים ומגיעים לקרוב ל-10% מכלל מחזור המסחר בבורסה. ואולם, הכללים שחלים היום על חברות אלה חסרים, לא מעודכנים ואינם מספקים הגנה הולמת לעניינו של ציבור המשקיעים.

להגן על ציבור המשקיעים

עוד נמסר, כי מטרת החוק להגן על ציבור המשקיעים בחברות אלו, על-ידי הסדרת הכללים באופן אחיד וברור לכל ניירות הערך המונפקים לרכישה ציבורית. הממשלה כבר הודיעה על תמיכתה בחוק.

השרה לבני: "מדובר בחברות הסוחרות במשאבים השייכים לציבור הישראלי, ועל כן זכותו לדעת מה נעשה בהן. לא ייתכן שחברות כאלו יתנהלו במחשכים, בלי להיות חשופים לביקורת ציבורית. אין דמוקרטיה בלי שקיפות, ובמיוחד כשמדובר בנושא בו האינטרס הציבורי הוא מובהק".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן