גרמן: הצעת החוק בנושא השתלות איברים לא תקדם תרומות

שרת הבריאות אומרת עוד בנוגע להצעת החוק שהועלתה היום, כי מניסיון של מדינות אחרות, היא עשויה אף לצמצם את ספר התרומות: "ברור כי תפיסות רגשיות, דתיות ותרבותיות של קרובי משפחות הנפטרים לא ישתנו רק על בסיס נהלים חדשים". ההצעה נדחתה ותובא לדיון שוב בעוד מספר שבועות

גרמן: הצעת החוק בנושא השתלות איברים לא תקדם תרומות

שרת הבריאות אומרת עוד בנוגע להצעת החוק שהועלתה היום, כי מניסיון של מדינות אחרות, היא עשויה אף לצמצם את ספר התרומות: "ברור כי תפיסות רגשיות, דתיות ותרבותיות של קרובי משפחות הנפטרים לא ישתנו רק על בסיס נהלים חדשים". ההצעה נדחתה ותובא לדיון שוב בעוד מספר שבועות

הצעת החוק בנוגע להשתלות איברים, שהובאה היום לוועדת שרים לחקיקה – נדחתה לעוד מספר שבועות עד לאחר פרסום מסקנות הוועדה המייעצת לשרת הבריאות בנושא הגברת שיער השתלות האיברים מן המת בישראל. מסקנות הוועדה בראשות פרופ' דינה בן יהודה יפורסמו בקרוב.

הצעת החוק תידון אחרי שהוועדה תגיש מסקנות. פרופ' בן יהודה
הצעת החוק תידון אחרי שהוועדה תגיש מסקנות. פרופ' בן יהודה

שרת הבריאות, יעל גרמן, התייחסה היום להצעת החוק שעולה לוועדה. לדבריה, הוועדה הציבורית המייעצת, לקידום תרומת איברים מן המת בישראל, בראשות פרופ' דינה בן יהודה (מנהלת האגף ההמטולוגי בהדסה ירושלים), בחנה לעומק את המודל המוצע בהצעת החוק והגיעה למסקנה כי לא רק שמודל זה לא יקדם את תחום תרומות האיברים בישראל, אלא אף עשוי לפגוע בו. 

לפי הוועדה, להצעה המבקשת לשנות את ברירת המחדל ולקבוע כי רק מי שחתם על טופס סירוב לתרומת איברים – איבריו לא יילקחו לתרומה, יש שני חסרונות מרכזיים: 

בעייתיות אתית – הנחת היסוד כי רוב האזרחים בישראל רוצים לתרום את איבריהם אחרי מותם אינה מגובה עובדתית, שכן היום רק כמחצית מהמשפחות נותנות הסכמתן בפועל לתרומת איברים לאחר המוות. נתון זה מוכיח כי חלק ניכר מהציבור מתנגד לתרומת האיברים. לפיכך, בהצעת החוק יש בעייתיות מוסרית, והמודל החדש אינו מהווה תרופה לבעיה (אחוזי נכונות נמוכים לתרומת האיברים). החשש הוא שהמידע על האפשרות להתנגד לתרומה, והאפשרות להביע התנגדות כזו, לא יהיו נגישים לכל אזרחי ישראל. זאת ועוד. חלק ניכר בציבור פאסיבי ועשוי לא לנקוט בצעדים מעשיים כדי להודיע על התנגדות ללקיחת איברים אחרי המוות, למרות התנגדותו בפועל, כך שלקיחת איברים לאחר מותם של כל האזרחים, שלא חתמו על טופס – לא תהא מוסרית בנסיבות כאלה.

בעייתיות עניינית – בניגוד לנאמר בדברי ההקדמה להצעת החוק, לא הוכח בעולם שהמודל המוצע אכן מעלה את שיעור תרומות האיברים. ולגבי ישראל, מלכתחילה וממילא, הנחת היסוד של המערכת הרפואית בארץ כיום היא הנחת הסכמה של הנפטר לתרום איברים. על סמך הנחה זו נעשית פנייה לכל משפחה ומשפחה כדי לקבל הסכמה לתרומת האיברים. לפיכך, הצעת החוק העולה כיום לא תגדיל את שיעור תרומות האיברים. במקרה הטוב היא תנציח את המצב כיום, ובמקרה הרע תגרום לכעס ולירידה בשיעורי התרומות, שכן המודל המוצע עלול להוליד התנגדות חברתית רחבה ותגובות נזעמות מצד קבוצות שונות בחברה הישראלית, שהרי ברור כי תפיסות רגשיות, דתיות ותרבותיות של קרובי משפחות הנפטרים לא ישתנו רק על בסיס נהלים חדשים.

לדברי השרה גרמן: "הוועדה למעשה קבעה כי לא ניתן לכפות על הציבור נורמות התנהגות חדשות, אלא חשוב יותר להגדיל את מודעותו לחשיבות השתלות האיברים, ואת נכונותו לתרום. הוועדה המייעצת דחתה את המודל המוצע היום כהצעת חוק וקבעה כי אינו מתאים למדינת ישראל. הועדה הגישה לי את מסקנותיה, ואלה יתפרסמו בימים הקרובים לאחר שנסדיר את העקרונות המרכזיים מול כמה ממשרדי הממשלה". 

2 Comments

 1. אלדד
  24 בפברואר 2014 @ 15:54

  יש בעיה גם מהכיוון הקנונייתי:
  מי תוקע לידי שלא יזרזו מות אנשים בשביל לקבל את אבריהם.

  בודקים שהאדם לא סירב לתרום איברים ואז ב"טעות" קורים כל מיני דברים.

  שלא לדבר על סבטקסט פוליטי – חבל הוא מת אבל לפחות האיברים שלו הצילו אחרים –
  שכנוע לא מודע לאנשים למות – עובד במיוחד על אנשים שנמצאים בחולשה נפשית.

 2. יפה
  24 בפברואר 2014 @ 2:51

  שרת הבריאות ממשיכה את הקו של "יש עתיד" , כלומר קומבינה עם החרדים. הרי אלה בלאו הכי לא תורמים איברים, ברובם ויוכלו לסרב גם בהמשך כרצונם. החוק נוגע לרוב הציבור הליברלי שהחוק אינו רק שינוי נהלים עבורו אלא שינוי תפיסתי כולל: השתלת איברים היא מהיום(אם יתקבל החוק) הנורמה המקובלת וסירוב הוא החריג. מזכיר קצת את ההחלטה התמוהה לא לצרף את הבקבוקים הגדולים לחוק המחזור בגלל החרדים. המדינה הזו לפעמים מטורפת והפוליטיקאים מגכיחים את עצמם כשעושים שמיניות באויר כדי להצדיק שטויות.

הצעת החוק בנוגע להשתלות איברים, שהובאה היום לוועדת שרים לחקיקה – נדחתה לעוד מספר שבועות עד לאחר פרסום מסקנות הוועדה המייעצת לשרת הבריאות בנושא הגברת שיער השתלות האיברים מן המת בישראל. מסקנות הוועדה בראשות פרופ' דינה בן יהודה יפורסמו בקרוב.

הצעת החוק תידון אחרי שהוועדה תגיש מסקנות. פרופ' בן יהודה
הצעת החוק תידון אחרי שהוועדה תגיש מסקנות. פרופ' בן יהודה

שרת הבריאות, יעל גרמן, התייחסה היום להצעת החוק שעולה לוועדה. לדבריה, הוועדה הציבורית המייעצת, לקידום תרומת איברים מן המת בישראל, בראשות פרופ' דינה בן יהודה (מנהלת האגף ההמטולוגי בהדסה ירושלים), בחנה לעומק את המודל המוצע בהצעת החוק והגיעה למסקנה כי לא רק שמודל זה לא יקדם את תחום תרומות האיברים בישראל, אלא אף עשוי לפגוע בו. 

לפי הוועדה, להצעה המבקשת לשנות את ברירת המחדל ולקבוע כי רק מי שחתם על טופס סירוב לתרומת איברים – איבריו לא יילקחו לתרומה, יש שני חסרונות מרכזיים: 

בעייתיות אתית – הנחת היסוד כי רוב האזרחים בישראל רוצים לתרום את איבריהם אחרי מותם אינה מגובה עובדתית, שכן היום רק כמחצית מהמשפחות נותנות הסכמתן בפועל לתרומת איברים לאחר המוות. נתון זה מוכיח כי חלק ניכר מהציבור מתנגד לתרומת האיברים. לפיכך, בהצעת החוק יש בעייתיות מוסרית, והמודל החדש אינו מהווה תרופה לבעיה (אחוזי נכונות נמוכים לתרומת האיברים). החשש הוא שהמידע על האפשרות להתנגד לתרומה, והאפשרות להביע התנגדות כזו, לא יהיו נגישים לכל אזרחי ישראל. זאת ועוד. חלק ניכר בציבור פאסיבי ועשוי לא לנקוט בצעדים מעשיים כדי להודיע על התנגדות ללקיחת איברים אחרי המוות, למרות התנגדותו בפועל, כך שלקיחת איברים לאחר מותם של כל האזרחים, שלא חתמו על טופס – לא תהא מוסרית בנסיבות כאלה.

בעייתיות עניינית – בניגוד לנאמר בדברי ההקדמה להצעת החוק, לא הוכח בעולם שהמודל המוצע אכן מעלה את שיעור תרומות האיברים. ולגבי ישראל, מלכתחילה וממילא, הנחת היסוד של המערכת הרפואית בארץ כיום היא הנחת הסכמה של הנפטר לתרום איברים. על סמך הנחה זו נעשית פנייה לכל משפחה ומשפחה כדי לקבל הסכמה לתרומת האיברים. לפיכך, הצעת החוק העולה כיום לא תגדיל את שיעור תרומות האיברים. במקרה הטוב היא תנציח את המצב כיום, ובמקרה הרע תגרום לכעס ולירידה בשיעורי התרומות, שכן המודל המוצע עלול להוליד התנגדות חברתית רחבה ותגובות נזעמות מצד קבוצות שונות בחברה הישראלית, שהרי ברור כי תפיסות רגשיות, דתיות ותרבותיות של קרובי משפחות הנפטרים לא ישתנו רק על בסיס נהלים חדשים.

לדברי השרה גרמן: "הוועדה למעשה קבעה כי לא ניתן לכפות על הציבור נורמות התנהגות חדשות, אלא חשוב יותר להגדיל את מודעותו לחשיבות השתלות האיברים, ואת נכונותו לתרום. הוועדה המייעצת דחתה את המודל המוצע היום כהצעת חוק וקבעה כי אינו מתאים למדינת ישראל. הועדה הגישה לי את מסקנותיה, ואלה יתפרסמו בימים הקרובים לאחר שנסדיר את העקרונות המרכזיים מול כמה ממשרדי הממשלה". 

2 Comments

 1. אלדד
  24 בפברואר 2014 @ 15:54

  יש בעיה גם מהכיוון הקנונייתי:
  מי תוקע לידי שלא יזרזו מות אנשים בשביל לקבל את אבריהם.

  בודקים שהאדם לא סירב לתרום איברים ואז ב"טעות" קורים כל מיני דברים.

  שלא לדבר על סבטקסט פוליטי – חבל הוא מת אבל לפחות האיברים שלו הצילו אחרים –
  שכנוע לא מודע לאנשים למות – עובד במיוחד על אנשים שנמצאים בחולשה נפשית.

 2. יפה
  24 בפברואר 2014 @ 2:51

  שרת הבריאות ממשיכה את הקו של "יש עתיד" , כלומר קומבינה עם החרדים. הרי אלה בלאו הכי לא תורמים איברים, ברובם ויוכלו לסרב גם בהמשך כרצונם. החוק נוגע לרוב הציבור הליברלי שהחוק אינו רק שינוי נהלים עבורו אלא שינוי תפיסתי כולל: השתלת איברים היא מהיום(אם יתקבל החוק) הנורמה המקובלת וסירוב הוא החריג. מזכיר קצת את ההחלטה התמוהה לא לצרף את הבקבוקים הגדולים לחוק המחזור בגלל החרדים. המדינה הזו לפעמים מטורפת והפוליטיקאים מגכיחים את עצמם כשעושים שמיניות באויר כדי להצדיק שטויות.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן