ארקו מכרה את מלרג לחברה של ערן מיטל

מיטל, ששימש במשך ארבע וחצי שנים מנכ"ל דלק נדל"ן, רוכש כ-51.7% מהון המניות הנפרע של מלרג. בשלב הראשון תשלם החברה של מיטל 6 מיליון שקלים עבור הרכישה

ארקו מכרה את מלרג לחברה של ערן מיטל

מיטל, ששימש במשך ארבע וחצי שנים מנכ"ל דלק נדל"ן, רוכש כ-51.7% מהון המניות הנפרע של מלרג. בשלב הראשון תשלם החברה של מיטל 6 מיליון שקלים עבור הרכישה

אריק קוטלר
אריק קוטלר
ערן מיטל
ערו מיטל

אריק קוטלר , יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל ארקו החזקות הודיע היום כי ארקו התקשרה בהסכם למכירת מלוא החזקותיה במלרג 2011 הנדסה וקבלנות, לחברה פרטית הנמצאת בבעלותו ובשליטתו של ערן מיטל, ששימש במשך ארבע וחצי שנים מנכ"ל דלק נדל"ן.

פרטי ההסכם

במסגרת ההסכם התקשרה ארקו עם חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של ערן מיטל בהסכם למכירת מלוא החזקותיה של החברה בחברת מלרג המהוות כ-51.68% מהון המניות המונפק והנפרע של מלרג ומזכויות ההצבעה בה (המניות הנמכרות, כאשר המניות הנמכרות תימכרנה ותועברנה לרוכשת כמצבן במועד חתימת הסכם המכירה, על הבסיס הקיים, כשהן נקיות וחופשיות, וזאת בעסקה מחוץ לבורסה.

בהסכם המכירה נקבע, כי התמורה תשולם לחברה בכמה שלבים ומועדים הכוללים תמורה בסיסית (בשני תשלומים) ותוספת לתמורה. בהתאם וכחלק מהתמורה הבסיסית, שילמה הרוכשת לחברה במועד החתימה תמורה במזומן בסך של 6 מיליון שקלים, כאשר עד ליום 15 באפריל 2014, ישולם לחברה סך נוסף כחלק מהתמורה הבסיסית, וזאת בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים במסגרת הסכם המכירה. במסגרת הסכם המכירה נקבע, כי התוספת לתמורה תשולם לחברה על פני תקופה של 18 חודשים ממועד החתימה על הסכם המכירה, וזאת בהתאם למנגנון התחשבנות שסוכם בין הצדדים.

"חיזוק איתנותה הפיננסית של מלרג"

אריק קוטלר, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל ארקו החזקות אמר היום: ארקו החזקות רכשה את מלרג לפני כשלוש שנים במסגרת הסדר הנושים של מלרג. במהלך כל התקופה מאז רכישת השליטה על ידי ארקו, תרמה ארקו לחיזוק איתנותה הפיננסית של מלרג ופעלה ללא לאות הן לשמירה על פעילותה הקיימת של מלרג, בין היתר, באמצעות ביצוע והשלמה של הפרויקטים שהיו קיימים טרם רכישת השליטה במלרג, מיקסום הסכומים שנבעו וינבעו ממקורות ההסדר, התקשרות בפרויקטים חדשים והכל תוך שיתוף פעולה מלא עם הנאמן להסדר הנושים של מלרג והן לצורך איתור הזדמנויות עסקיות להשאת ערך מפעילותה של מלרג, תוך בחינת מספר פעילויות אפשרויות לשילוב ו/או מיזוג עם פעילותה של מלרג.

אריק קוטלר
אריק קוטלר
ערן מיטל
ערו מיטל

אריק קוטלר , יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל ארקו החזקות הודיע היום כי ארקו התקשרה בהסכם למכירת מלוא החזקותיה במלרג 2011 הנדסה וקבלנות, לחברה פרטית הנמצאת בבעלותו ובשליטתו של ערן מיטל, ששימש במשך ארבע וחצי שנים מנכ"ל דלק נדל"ן.

פרטי ההסכם

במסגרת ההסכם התקשרה ארקו עם חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של ערן מיטל בהסכם למכירת מלוא החזקותיה של החברה בחברת מלרג המהוות כ-51.68% מהון המניות המונפק והנפרע של מלרג ומזכויות ההצבעה בה (המניות הנמכרות, כאשר המניות הנמכרות תימכרנה ותועברנה לרוכשת כמצבן במועד חתימת הסכם המכירה, על הבסיס הקיים, כשהן נקיות וחופשיות, וזאת בעסקה מחוץ לבורסה.

בהסכם המכירה נקבע, כי התמורה תשולם לחברה בכמה שלבים ומועדים הכוללים תמורה בסיסית (בשני תשלומים) ותוספת לתמורה. בהתאם וכחלק מהתמורה הבסיסית, שילמה הרוכשת לחברה במועד החתימה תמורה במזומן בסך של 6 מיליון שקלים, כאשר עד ליום 15 באפריל 2014, ישולם לחברה סך נוסף כחלק מהתמורה הבסיסית, וזאת בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים במסגרת הסכם המכירה. במסגרת הסכם המכירה נקבע, כי התוספת לתמורה תשולם לחברה על פני תקופה של 18 חודשים ממועד החתימה על הסכם המכירה, וזאת בהתאם למנגנון התחשבנות שסוכם בין הצדדים.

"חיזוק איתנותה הפיננסית של מלרג"

אריק קוטלר, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל ארקו החזקות אמר היום: ארקו החזקות רכשה את מלרג לפני כשלוש שנים במסגרת הסדר הנושים של מלרג. במהלך כל התקופה מאז רכישת השליטה על ידי ארקו, תרמה ארקו לחיזוק איתנותה הפיננסית של מלרג ופעלה ללא לאות הן לשמירה על פעילותה הקיימת של מלרג, בין היתר, באמצעות ביצוע והשלמה של הפרויקטים שהיו קיימים טרם רכישת השליטה במלרג, מיקסום הסכומים שנבעו וינבעו ממקורות ההסדר, התקשרות בפרויקטים חדשים והכל תוך שיתוף פעולה מלא עם הנאמן להסדר הנושים של מלרג והן לצורך איתור הזדמנויות עסקיות להשאת ערך מפעילותה של מלרג, תוך בחינת מספר פעילויות אפשרויות לשילוב ו/או מיזוג עם פעילותה של מלרג.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן