Skip to content

בנק מסד זכה במכרז למתן הלוואות לעובדי הוראה

המכרז יאפשר ל-150 אלף עובדי הוראה, כולל גמלאים, ליהנות מהלוואות לכל מטרה: לרכישת דירה, נישואין, אירועים ועזרה לילדי העובד ברכישת דירה. ההלוואות יינתנו החל מיולי השנה
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

ועדת המכרזים הבין משרדית למשרדי האוצר והחינוך, בראשותו של רו"ח יהלי רוטנברג, סגן בכיר לחשבת הכללית, הכריזה היום על זכיית בנק מסד במכרז למתן הלוואות מוטבות לעובדי הוראה המועסקים על ידי משרד החינוך. בנוסף, הבנק יעמיד מענקים מותנים לסטודנטים במוסדות להכשרת עובדי הוראה. הבנק יתחיל לספק את שירותי ההלוואות בתחילת חודש יולי, למשך 5 שנים לפחות.

ללא עמלת מדינה

בנק מסד התחייב במסגרת הצעתו לבצע את ההלוואות ללא עמלה מצד המדינה. הבנק גם יפקיד 618 מיליון שקל בקרן מיוחדת עבור הלוואות לעובדי ההוראה, שזה גידול של כ-72% לעומת הקרן המיוחדת במכרז הקודם שהייתה 360 מיליון שקל.

כולל גמלאים

המכרז יאפשר ל-150 אלף עובדי הוראה, לרבות גמלאים, ליהנות מהלוואות מוטבות. הלוואות אלה ישמשו לכמה מטרות: לכל מטרה, רכישת דירה, נישואין, אירועים לילדי העובד, עזרה לילדי העובד ברכישת דירה ועוד. סכומי ההלוואות ינועו מ- 4,500 שקל ועד ל-25 אלף שקל. ההלוואות יינתנו בפריסת תשלומים של עד 5 שנים.

מענקים מותנים

המענקים המותנים לכ-50 אלף הסטודנטים במוסדות להכשרת עובדי הוראה, יינתנו במטרה לעודד השתלבות במקצוע ההוראה ומיועדים למימון שכר לימוד. במידה וסטודנט יסיים את לימודיו בהצלחה וישתלב כמורה המועסק על ידי משרד החינוך, יהפוך המענק המותנה למענק מלא. סכומי המענקים המותנים מגיעים במקרים מסוימים עד לכדי מימון מלוא שכר הלימוד.

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן