קבוצת אקסטרה-אלשטיין מבקשת מביהמ"ש למנוע תביעות נגזרות

הגישה הבוקר בקשה לבית המשפט לקבל צו שימנע מדסק"ש או כל גורם אחר להגיש או לנהל תביעה נגזרת נגד אי.די.בי פיתוח. " לא ברור את מי בדיוק הם מבקשים לשרת. אם את דסק"ש כפי טענתם, או שמא גורמים אחרים שמטרתם לשבש את ההסדר", נאמר בבקשה

קבוצת אקסטרה-אלשטיין מבקשת מביהמ"ש למנוע תביעות נגזרות

הגישה הבוקר בקשה לבית המשפט לקבל צו שימנע מדסק"ש או כל גורם אחר להגיש או לנהל תביעה נגזרת נגד אי.די.בי פיתוח. " לא ברור את מי בדיוק הם מבקשים לשרת. אם את דסק"ש כפי טענתם, או שמא גורמים אחרים שמטרתם לשבש את ההסדר", נאמר בבקשה

אדוארדו אלשטיין
אדוארדו אלשטיין
מוטי בן משה
מוטי בן משה

קבוצת אקסטרה-אלשטיין הגישה הבוקר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לקבלת צו שימנע מדסק”ש, כולל כל גורם מטעמה וגורמים נוספים להגיש, או לנהל תביעה נגזרת נגד אי. די.בי פיתוח, בגין חלוקת דיבידנד, שדסק”ש ביצעה בין השנים 2010 – 2011. כמו כן, הוגשה בקשה לסלק, או לעכב, את התביעות הנגזרות השונות שהוגשו בעניין זה.

ישורת אחרונה

הסדר הנושים באי.די.בי נמצא בישורת האחרונה לפני השלמתו. על רקע זה פנו המשקיעים – קבוצת אקסטרה-אלשטיין לבית המשפט, כדי לסלק את התביעות הנגזרות נגד דסק”ש, לפני השלמת ההסדר על מנת למנוע כל ניסיון חסר תוקף לפגוע בנושים ובהסדר דווקא כשהוא מגיע לקו הגמר.

מיליארד שקל

מדובר בשתי תביעות נגזרות שהוגשו לאחר אישור ההסדר, שלפיהם אידיבי פיתוח חייבת לדסק"ש מיליארד שקל, בגין אירועים שקרו בשנים 2009 עד 2011. לדברי, קבוצת אקסטרה-אלשטיין, כפי שנאמר בבקשה לבית המשפט, "במשך עשרות הדיונים שהיו בדרך להשגת הסדר הנושים, נמנעו המבקשים להגיש תביעות נגזרות – בכוונת מכוון מלהשתתף בהם".

"חתירה תחת הנחות יסוד ההסדר"

בבקשה שהוגשה היום לבית המשפט צויין, כי "נקל להבין, כי עצם דיון בבקשות לאישור תביעה נגזרת, שהיקפן הכספי אסטרונומי, שעניינן טענות ביחס לדוחות הכספיים של קונצרן אי.די.בי שנחתמו שנים בטרם הסדר הנושים באידיבי אחזקות, די בו כשלעצמו כדי לחתור תחת הנחות היסוד של הליכי חדלות הפירעון בענייננו ותחת הנחות היסוד של הסדר הנושים שהושג בעמל רב בפני בית המשפט. משניתן פסק הדין המאשר את הסדר הנושים, שמבוסס על עבודת בעלי התפקיד מטעם בית המשפט ועל הדוחות הכספיים של קונצרן אידיבי, הרי שירד המסך על טענות ביחס אליהם, והמשיבים לא טרחו להעלות טענותיהם לפני כן – מושתקים ומנועים מלעשות כך".

"מארב כמו נחש בעשב"

יתרה מכך בבקשה שהוגשה היום לבית המשפט נאמר, כי המבקשים את התביעות הנגזרות, ארבו "כנחש בעשב לקבוצת אקסטרה-אלשטיין ולשאר נושי אידיבי; המתינו שישנו את מצבם ושקבוצת אקסטרה-אלשטיין תתחייב להזרים למעלה ממיליארד שקלים לאידיבי פתוח, ורק אז זחלו ממחבואם ומנסים לשים ידם על כספים אלה בתואנה כי בעלי השליטה הקודמים בקונצרן אידיבי ביצעו חלוקת דיבידנד שלא כדין. הם המתינו לשעת כושר תוך שהם מתירים היטב כוונותיהם ונמנעים מלצאת מבין הצללים, כפי מצוות בית המשפט ותוך שהם פועלים בניגוד להסדר הנושים שלולא הושג לא הייתה מתאפשרת תביעתם ממילא".

"לשבש את ההסדר"

בבקשה שהוגשה היום לבית המשפט היה נרמז גם כי יתכן, מאחורי מבקשי התביעות הנגזרות עומדים גורמים המבקשים לשבש את ההסדר: "לא ברור את מי בדיוק הם מבקשים לשרת. אם את דסק"ש כפי טענתם, או שמא גורמים אחרים שמטרתם לשבש את ההסדר, אולם ברור, כי השיהוי הכבד, שינוי המצב של קבוצת אקסטרה-אלשטיין ושל נושי הקונצרן, כמו גם חוסר תום לב של המבקשים תביעות נגזרות, חייב להוביל להתערבות בית המשפט, באופן שיאפשר את השלמת הסדר הנושים, תוך שמירה על הנחות היסוד שעמדו בבסיסו".

לאור זאת דורשת קבוצת אקסטרה-אלשטיין לסלק את התביעות הנגזרות על הסף, על מנת לאפשר ליישם באופן מלא וללא עיכובים נוספים את הסדר הנושים עליו החליט בית המשפט. לדעתה, "ההסדר עליו החליט בית המשפט משקף את איזון האינטרס הנכון מצד כל בעלי העניין והוא לא יכול להפוך לפלטפורמה של טרמפיסטים ותובעים מקצועיים הפועלים בשיטת מצליח".

בינתיים הושגה פשרה בתביעות הנגזרות באי.די.בי. אחזקות

אייל גבאי
אייל גבאי
חגי אולמן
חגי אולמן

לפני שבוע הצליחו נאמני ההסדר מטעם בית המשפט, אייל גבאי ועו"ד חגי אולמן לסכם פתרון לתביעות הנגזרות שהוגשו נגד אי.די.בי אחזקות, שגם הם איימו לסכל את הסדר החוב בקונצרן.

השניים הצליחו להגיע להסכם פשרה עם מגישי שתי התביעות הנגזרות, שהיקפן כ-442 מיליון שקל, שלפיו תשלם אי.די.בי אחזקות לקופת החברה-הבת אי.די.בי פתוח 23 מיליון שקל בלבד. מתוך סכומי הפשרה יוקצו עד 3.4 מיליון שקל, לתשלום למגישי התביעות ושכר-טרחת עורכי הדין שלהם, וזאת לפי קביעת בית המשפט.

שני הנאמנים החליטו להיכנס לתמונה בעקבות הודעת דירקטוריון אי.די.בי פתוח לבורסה כי החליט לאשר הגשת תביעת חוב מותנית להשבת הדיבידנדים נגד החברה-האם. דבר שגרם לקרע מול מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות, שאיימו כי הצטרפות פתוח לתביעות להשבת דיבידנדים משמעותה הפרת הסדר החוב מולם. זאת מחשש של המחזיקים כי ריתוק הון על-ידי אחזקות לטובת התביעות הללו יביא להקטנת ההחזר שנקבע בהסדר החוב ולהעמקת התספורת שלה יידרשו, מ-30% לכ-50%.

לאחר מו"מ הצליחו גבאי ואולמן להגיע להסכמה מול מגישי שתי התביעות הנגזרות נגד אי.די.בי אחזקות. לפיה אי.די.בי אחזקות תשלם כ-23 מיליון שקל לקופת אי.די.בי פתוח, מתוכם 7 מיליון שקל ישולמו מיד, ואילו 16 מיליון השקלים הנותרים ישולמו, אם תקבל אי.די.בי אחזקות כספים נוספים מתביעות נגד בעלי השליטה שלה לשעבר.

הסכם הפשרה הזה דורש שני תנאים מתלים: אישור אסיפת מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות ואישור של בית המשפט, שיאפשר את המשך הוצאתו לפועל של הסדר החוב בחברה.

אדוארדו אלשטיין
אדוארדו אלשטיין
מוטי בן משה
מוטי בן משה

קבוצת אקסטרה-אלשטיין הגישה הבוקר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לקבלת צו שימנע מדסק”ש, כולל כל גורם מטעמה וגורמים נוספים להגיש, או לנהל תביעה נגזרת נגד אי. די.בי פיתוח, בגין חלוקת דיבידנד, שדסק”ש ביצעה בין השנים 2010 – 2011. כמו כן, הוגשה בקשה לסלק, או לעכב, את התביעות הנגזרות השונות שהוגשו בעניין זה.

ישורת אחרונה

הסדר הנושים באי.די.בי נמצא בישורת האחרונה לפני השלמתו. על רקע זה פנו המשקיעים – קבוצת אקסטרה-אלשטיין לבית המשפט, כדי לסלק את התביעות הנגזרות נגד דסק”ש, לפני השלמת ההסדר על מנת למנוע כל ניסיון חסר תוקף לפגוע בנושים ובהסדר דווקא כשהוא מגיע לקו הגמר.

מיליארד שקל

מדובר בשתי תביעות נגזרות שהוגשו לאחר אישור ההסדר, שלפיהם אידיבי פיתוח חייבת לדסק"ש מיליארד שקל, בגין אירועים שקרו בשנים 2009 עד 2011. לדברי, קבוצת אקסטרה-אלשטיין, כפי שנאמר בבקשה לבית המשפט, "במשך עשרות הדיונים שהיו בדרך להשגת הסדר הנושים, נמנעו המבקשים להגיש תביעות נגזרות – בכוונת מכוון מלהשתתף בהם".

"חתירה תחת הנחות יסוד ההסדר"

בבקשה שהוגשה היום לבית המשפט צויין, כי "נקל להבין, כי עצם דיון בבקשות לאישור תביעה נגזרת, שהיקפן הכספי אסטרונומי, שעניינן טענות ביחס לדוחות הכספיים של קונצרן אי.די.בי שנחתמו שנים בטרם הסדר הנושים באידיבי אחזקות, די בו כשלעצמו כדי לחתור תחת הנחות היסוד של הליכי חדלות הפירעון בענייננו ותחת הנחות היסוד של הסדר הנושים שהושג בעמל רב בפני בית המשפט. משניתן פסק הדין המאשר את הסדר הנושים, שמבוסס על עבודת בעלי התפקיד מטעם בית המשפט ועל הדוחות הכספיים של קונצרן אידיבי, הרי שירד המסך על טענות ביחס אליהם, והמשיבים לא טרחו להעלות טענותיהם לפני כן – מושתקים ומנועים מלעשות כך".

"מארב כמו נחש בעשב"

יתרה מכך בבקשה שהוגשה היום לבית המשפט נאמר, כי המבקשים את התביעות הנגזרות, ארבו "כנחש בעשב לקבוצת אקסטרה-אלשטיין ולשאר נושי אידיבי; המתינו שישנו את מצבם ושקבוצת אקסטרה-אלשטיין תתחייב להזרים למעלה ממיליארד שקלים לאידיבי פתוח, ורק אז זחלו ממחבואם ומנסים לשים ידם על כספים אלה בתואנה כי בעלי השליטה הקודמים בקונצרן אידיבי ביצעו חלוקת דיבידנד שלא כדין. הם המתינו לשעת כושר תוך שהם מתירים היטב כוונותיהם ונמנעים מלצאת מבין הצללים, כפי מצוות בית המשפט ותוך שהם פועלים בניגוד להסדר הנושים שלולא הושג לא הייתה מתאפשרת תביעתם ממילא".

"לשבש את ההסדר"

בבקשה שהוגשה היום לבית המשפט היה נרמז גם כי יתכן, מאחורי מבקשי התביעות הנגזרות עומדים גורמים המבקשים לשבש את ההסדר: "לא ברור את מי בדיוק הם מבקשים לשרת. אם את דסק"ש כפי טענתם, או שמא גורמים אחרים שמטרתם לשבש את ההסדר, אולם ברור, כי השיהוי הכבד, שינוי המצב של קבוצת אקסטרה-אלשטיין ושל נושי הקונצרן, כמו גם חוסר תום לב של המבקשים תביעות נגזרות, חייב להוביל להתערבות בית המשפט, באופן שיאפשר את השלמת הסדר הנושים, תוך שמירה על הנחות היסוד שעמדו בבסיסו".

לאור זאת דורשת קבוצת אקסטרה-אלשטיין לסלק את התביעות הנגזרות על הסף, על מנת לאפשר ליישם באופן מלא וללא עיכובים נוספים את הסדר הנושים עליו החליט בית המשפט. לדעתה, "ההסדר עליו החליט בית המשפט משקף את איזון האינטרס הנכון מצד כל בעלי העניין והוא לא יכול להפוך לפלטפורמה של טרמפיסטים ותובעים מקצועיים הפועלים בשיטת מצליח".

בינתיים הושגה פשרה בתביעות הנגזרות באי.די.בי. אחזקות

אייל גבאי
אייל גבאי
חגי אולמן
חגי אולמן

לפני שבוע הצליחו נאמני ההסדר מטעם בית המשפט, אייל גבאי ועו"ד חגי אולמן לסכם פתרון לתביעות הנגזרות שהוגשו נגד אי.די.בי אחזקות, שגם הם איימו לסכל את הסדר החוב בקונצרן.

השניים הצליחו להגיע להסכם פשרה עם מגישי שתי התביעות הנגזרות, שהיקפן כ-442 מיליון שקל, שלפיו תשלם אי.די.בי אחזקות לקופת החברה-הבת אי.די.בי פתוח 23 מיליון שקל בלבד. מתוך סכומי הפשרה יוקצו עד 3.4 מיליון שקל, לתשלום למגישי התביעות ושכר-טרחת עורכי הדין שלהם, וזאת לפי קביעת בית המשפט.

שני הנאמנים החליטו להיכנס לתמונה בעקבות הודעת דירקטוריון אי.די.בי פתוח לבורסה כי החליט לאשר הגשת תביעת חוב מותנית להשבת הדיבידנדים נגד החברה-האם. דבר שגרם לקרע מול מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות, שאיימו כי הצטרפות פתוח לתביעות להשבת דיבידנדים משמעותה הפרת הסדר החוב מולם. זאת מחשש של המחזיקים כי ריתוק הון על-ידי אחזקות לטובת התביעות הללו יביא להקטנת ההחזר שנקבע בהסדר החוב ולהעמקת התספורת שלה יידרשו, מ-30% לכ-50%.

לאחר מו"מ הצליחו גבאי ואולמן להגיע להסכמה מול מגישי שתי התביעות הנגזרות נגד אי.די.בי אחזקות. לפיה אי.די.בי אחזקות תשלם כ-23 מיליון שקל לקופת אי.די.בי פתוח, מתוכם 7 מיליון שקל ישולמו מיד, ואילו 16 מיליון השקלים הנותרים ישולמו, אם תקבל אי.די.בי אחזקות כספים נוספים מתביעות נגד בעלי השליטה שלה לשעבר.

הסכם הפשרה הזה דורש שני תנאים מתלים: אישור אסיפת מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות ואישור של בית המשפט, שיאפשר את המשך הוצאתו לפועל של הסדר החוב בחברה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן