נדחתה בקשה להחיל את חוק חופש המידע על תקציבי ההתנחלויות

דחיית בקשתה של שרת המשפטים, ציפי לבני, מאפשרת להמשיך ולהחביא את תקציבי ההתנחלויות בתוך סעיפי החטיבה להתיישבות

נדחתה בקשה להחיל את חוק חופש המידע על תקציבי ההתנחלויות

דחיית בקשתה של שרת המשפטים, ציפי לבני, מאפשרת להמשיך ולהחביא את תקציבי ההתנחלויות בתוך סעיפי החטיבה להתיישבות

ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת דחתה את בקשת שרת המשפטים לקבוע כי החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית תוכרז כרשות ציבורית לצורך החלת חוק חופש המידע.

החטיבה להתיישבות שע"י ההסתדרות הציונית העולמית, פועלת כזרוע ביצועית של הממשלה. ואולם, החטיבה אינה חלק רשמי מהממשלה. החטיבה מתוקצבת ע"י הממשלה ופועלת בתחומי הבניה, פיתוח ישובים תשתיות ועידוד תיירות. שרת המשפטים ציפי לבני ביקשה מועדת חוקה, לאשר צו, הקובע כי החטיבה להתיישבות, תוכרז כרשות ציבורית לפי חוק חופש המידע.

שרת המשפטים לבני. נדחתה בקשתה להכפיף את חטיבת ההתיישבות לחוק חופש המידע (צילום: דן בר דוב)
שרת המשפטים לבני. נדחתה בקשתה להכפיף את חטיבת ההתיישבות לחוק חופש המידע (צילום: דן בר דוב)

בקשתה של השרה לבני נעשתה עפ"י בקשת יו"ר מרצ, ח"כ זהבה גלאון. "פניתי לשרה לבני ואמרתי לה, שלא מתקבל על הדעת שהחטיבה אינה חוסה תחת חופש המידע", אמרה ח"כ גלאון. "החטיבה משמשת כזרוע לבניה בהתנחלויות היא אחת מכמה גופים שחוק חופש המידע לא חל עליהם. אני מקווה אמרה גלאון, שהוועדה  תאשר את בקשת השרה". יו"ר הוועדה העלה את בקשת השרה להצבעה. וברוב של שני חכי"ם (רותם ומועלם-רפאלי) ללא מתנגדים ונמנעים, הוועדה דחתה את בקשת השרה.

שרת המשפטים, ציפי לבני, הגיבה על ההחלטה: ״מי שמפחד משקיפות כנראה שיש לו מה להסתיר. החטיבה להתיישבות מונעת שקיפות ובכך רק מחזקת את הצורך בהכפפתה לחוק חופש המידע שיסייע להסיר את הערפל באשר לפעולותיה  ויאפשר לציבור לממש את זכותו הבסיסית לדעת מה עושה רשות שלטונית״. בלשכת שרת המשפטים הדגישו כי תהיה רוויזיה על ההחלטה, משום שההצעה עברה ברוב של שניים בלבד שנכחו – דודו רותם ושולי מועלם.

שרת המשפטים לבני ביקשה להגדיר את החטיבה להתיישבות כ"רשות ציבורית", עוד באוגוסט 2013 – ולשם כך שלחה טיוטת צו בנושא ליו"ר ועדת חוק, חוקה ומשפט, ח"כ דוד רותם. הגדרה זו הייתה אמורה לחייב את החטיבה להתיישבות, לספק לכל אזרח לפי בקשתו, מידע לגבי התנהלות החטיבה, בהתאם לסייגים הקבועים בחוק.

בטיוטת הצו ששלחה השרה לבני ליו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, נאמר: "החטיבה להתיישבות היא יחידה בהסתדרות הציונית העולמית המאוגדת במשפט הפרטי ואינה חלק רשמי מממשלת ישראל. לצד זאת, מזה שנים רבות פועלת החטיבה להתיישבות כזרוע ביצועית של ממשלת ישראל וכל תקציבה מקורו בתקציב המדינה.

"עניין זה מעורר קשיים מעשיים, שכן משמעותו כי אין לאדם זכות מפורשת בדין, לקבל מידע המצוי בידי החטיבה", כתבה השרה לבני. "כמו כן, על סירובה של החטיבה למסור מידע אין זכות קנויה לעתור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, אלא יש לפתוח בהליך בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט אזרחי מכוח פסק דין של בית המשפט העליון.

"נוכח מצב דברים זה, ולאור האינטרס הציבורי בהחלת החוק על החטיבה, אני סבורה כי יש לקבוע שהחטיבה היא 'רשות ציבורית' לפי חוק חופש המידע", כתבה שרת המשפטים.

כאמור, בקשתה של שרת המשפטים נדחתה ולפיכך יימשך המצב שלפיו אין אפשרות לחייב חוקית, את החטיבה להתיישבות, למסור מידע על המימון העובר דרכה להתנחלויות.

1 Comment

  1. חיים
    20 במרץ 2014 @ 5:28

    יש לי שאלה קטנה, למה?

ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת דחתה את בקשת שרת המשפטים לקבוע כי החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית תוכרז כרשות ציבורית לצורך החלת חוק חופש המידע.

החטיבה להתיישבות שע"י ההסתדרות הציונית העולמית, פועלת כזרוע ביצועית של הממשלה. ואולם, החטיבה אינה חלק רשמי מהממשלה. החטיבה מתוקצבת ע"י הממשלה ופועלת בתחומי הבניה, פיתוח ישובים תשתיות ועידוד תיירות. שרת המשפטים ציפי לבני ביקשה מועדת חוקה, לאשר צו, הקובע כי החטיבה להתיישבות, תוכרז כרשות ציבורית לפי חוק חופש המידע.

שרת המשפטים לבני. נדחתה בקשתה להכפיף את חטיבת ההתיישבות לחוק חופש המידע (צילום: דן בר דוב)
שרת המשפטים לבני. נדחתה בקשתה להכפיף את חטיבת ההתיישבות לחוק חופש המידע (צילום: דן בר דוב)

בקשתה של השרה לבני נעשתה עפ"י בקשת יו"ר מרצ, ח"כ זהבה גלאון. "פניתי לשרה לבני ואמרתי לה, שלא מתקבל על הדעת שהחטיבה אינה חוסה תחת חופש המידע", אמרה ח"כ גלאון. "החטיבה משמשת כזרוע לבניה בהתנחלויות היא אחת מכמה גופים שחוק חופש המידע לא חל עליהם. אני מקווה אמרה גלאון, שהוועדה  תאשר את בקשת השרה". יו"ר הוועדה העלה את בקשת השרה להצבעה. וברוב של שני חכי"ם (רותם ומועלם-רפאלי) ללא מתנגדים ונמנעים, הוועדה דחתה את בקשת השרה.

שרת המשפטים, ציפי לבני, הגיבה על ההחלטה: ״מי שמפחד משקיפות כנראה שיש לו מה להסתיר. החטיבה להתיישבות מונעת שקיפות ובכך רק מחזקת את הצורך בהכפפתה לחוק חופש המידע שיסייע להסיר את הערפל באשר לפעולותיה  ויאפשר לציבור לממש את זכותו הבסיסית לדעת מה עושה רשות שלטונית״. בלשכת שרת המשפטים הדגישו כי תהיה רוויזיה על ההחלטה, משום שההצעה עברה ברוב של שניים בלבד שנכחו – דודו רותם ושולי מועלם.

שרת המשפטים לבני ביקשה להגדיר את החטיבה להתיישבות כ"רשות ציבורית", עוד באוגוסט 2013 – ולשם כך שלחה טיוטת צו בנושא ליו"ר ועדת חוק, חוקה ומשפט, ח"כ דוד רותם. הגדרה זו הייתה אמורה לחייב את החטיבה להתיישבות, לספק לכל אזרח לפי בקשתו, מידע לגבי התנהלות החטיבה, בהתאם לסייגים הקבועים בחוק.

בטיוטת הצו ששלחה השרה לבני ליו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, נאמר: "החטיבה להתיישבות היא יחידה בהסתדרות הציונית העולמית המאוגדת במשפט הפרטי ואינה חלק רשמי מממשלת ישראל. לצד זאת, מזה שנים רבות פועלת החטיבה להתיישבות כזרוע ביצועית של ממשלת ישראל וכל תקציבה מקורו בתקציב המדינה.

"עניין זה מעורר קשיים מעשיים, שכן משמעותו כי אין לאדם זכות מפורשת בדין, לקבל מידע המצוי בידי החטיבה", כתבה השרה לבני. "כמו כן, על סירובה של החטיבה למסור מידע אין זכות קנויה לעתור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, אלא יש לפתוח בהליך בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט אזרחי מכוח פסק דין של בית המשפט העליון.

"נוכח מצב דברים זה, ולאור האינטרס הציבורי בהחלת החוק על החטיבה, אני סבורה כי יש לקבוע שהחטיבה היא 'רשות ציבורית' לפי חוק חופש המידע", כתבה שרת המשפטים.

כאמור, בקשתה של שרת המשפטים נדחתה ולפיכך יימשך המצב שלפיו אין אפשרות לחייב חוקית, את החטיבה להתיישבות, למסור מידע על המימון העובר דרכה להתנחלויות.

1 Comment

  1. חיים
    20 במרץ 2014 @ 5:28

    יש לי שאלה קטנה, למה?

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן