25.4 מיליון דולר – הרווח הנקי של אל על ב-2013

לעומת הפסד של כ-18.0 מיליון דולר בשנת 2012. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת גדל ב-2013 משמעותית ב-137% והסתכם בכ-185.3 מיליון דולר. הכנסות החברה גדלו ב-4.0% לכ-2.1 מיליארד דולר. את המאזן הציג היום המנכ"ל אליעזר שקדי ביומו האחרון בתפקיד

25.4 מיליון דולר – הרווח הנקי של אל על ב-2013

לעומת הפסד של כ-18.0 מיליון דולר בשנת 2012. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת גדל ב-2013 משמעותית ב-137% והסתכם בכ-185.3 מיליון דולר. הכנסות החברה גדלו ב-4.0% לכ-2.1 מיליארד דולר. את המאזן הציג היום המנכ"ל אליעזר שקדי ביומו האחרון בתפקיד

מנכ"ל אל על אליעזר שקדי . צילום: ארן דולב
מנכ"ל אל על אליעזר שקדי . צילום: ארן דולב

מנכ"ל אל על אליעזר שקדי הציג היום, ביומו האחרון בתפקיד, רווח נקי לשנת 2013 של כ-25.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-18.0 מיליון דולר בשנת 2012. גם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת גדל ב-2013 משמעותית ב-137% והסתכם בכ-185.3 מיליון דולר, לעומת תזרים מפעילות שוטפת של כ-78.3 מיליון דולר בשנת 2012. את ההשתקפות הכלכלית הטובה של 2013 באל על רואים גם ברווח לפני ריבית מיסים פחת והפחתות (Earnings Before Interest, Taxes Depreciations, Amortizations – EBITDA) שעלה לכ-141.9 מיליון דולר (כ-6.7% מהמחזור), לעומת כ-121.7 מיליון דולר (כ-6.0% מהמחזור) בשנת 2012.

הרווח הנקי של החברה ב-2010, השנה הראשונה של שקדי בתפקיד מנכ"ל אל על הסתכם ב-57.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 76 מיליון דולר בשנת 2009. בשנת 2011 רשמה אל על הפסד של 49.4 מיליון דולר.

הכנסות

הכנסות אל על מההפעלה גדלו ב-2013 לכ-2.1 מיליארד דולר, לעומת כ-2 מיליארד דולר ב-2012, גידול של כ- 4.0%. ההכנסות מנוסעים גדלו בשיעור של כ-4.9%, בעיקר כתוצאה מגידול במספר הנוסעים. ההכנסות מהובלת מטענים קטנו בכ-3.3% בעיקר כתוצאה מהקיטון בהכנסה הממוצעת לטון ק"מ.

הוצאות הפעלה

הוצאות ההפעלה בשנת 2013 גדלו בכ-3.1% והסתכמו בכ-1.54 מיליארד דולר, לעומת כ- 1.7 מיליארד דולר בשנת . שיעור נמוך משיעור הגידול בהכנסות החברה. הגידול נבע בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות השכר וכתוצאה מגידול במספרי הנוסעים ובשעות הטיסה שבוצעו. יחד עם זאת שיעור הוצאות ההפעלה מהמחזור ירד מכ-84.4% בשנת 2012 לכ-83.4% בשנת 2013.

תיסוף שער השקל

הוצאות שכר ההפעלה גדלו בשנת 2013 כתוצאה מתיסוף בשער השקל הממוצע. בנוסף לכך לחברה יש התחייבויות נטו בגין הטבות לעובדים בעיקר לפיצויים, תכניות פרישה, פדיון ימי מחלה וחופשה ליום 31 בדצמבר 2013 בסכום כולל של כ 74- מיליון דולר. מאחר ומרבית התחייבויות אלו הינן שקליות בעוד שהמטבע הפונקציונאלי של החברה הוא הדולר, הרי שיש לתרגם התחייבויות אלו לדולר, דבר הגורם להפרשים הנובעים משינויים בשער החליפין של השקל לעומת הדולר.

שינויים בשער החליפין אינם חד כיווניים ומתבטאים ברישום הכנסות או כהוצאות בדוחות החברה. להכנסות או הוצאות אלו אין השפעה על תזרים המזומנים, או על עלויות התפעול של החברה בטווח הקצר. על מנת לאפשר השוואה של התוצאות העסקיות של החברה לאורך זמן, יש לנטרל הכנסות או הוצאות אלו. בשנת 2013 נרשמו הוצאות בגין מרכיב זה בסך של כ-4.3 מיליון דולר, לעומת שנת 2012 שבה נרשמו הוצאות בגין מרכיב זה בסך של כ-0.6 מיליון דולר.

שינוי בשער השקל ביחס לדולר משפיע על ההוצאות השקליות של החברה במונחי דולר. להערכת החברה, ברמת הפעילות הנוכחית, תיסוף בשער החליפין של השקל ביחס לדולר של כ 1% במשך שנה שלמה, מגדיל את ההוצאות השנתיות של החברה בכ-4.6 מיליון דולר. כמו כן' קיים עודף תשלומים על תקבולים באירו, אולם בהיקף לא משמעותי.

תזרים מזומנים

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בשנת 2013 הסתכם בכ-185.3 מיליון דולר. לעומת כ-78.3 מיליון דולר בשנת 2012- גידול של כ- 137%.

יתרות מזומנים

יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה, הסתכמו לסך של 99 מיליון דולר, לעומת 68.1 מיליון דולר בשנת 2012. בסיום 2010, השנה הראשונה של שקדי בתפקיד מנכ"ל אל על, היו יתרות המזומנים של אל על 167.3 מיליון דולר, ושנה אחרי כן נפלו היתרות לרמה של 85.4 מיליון דולר

הפסד ברבעון הרביעי

ההפסד ברבעון הרביעי הסתכם בכ-3.7 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-26.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי בשנת 2012- שיפור של כ-22.4 מיליון דולר.

הכנסות ברבעון הרביעי

הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-499 מיליון דולר, לעומת כ- 463.9 בשנת 2012 – גידול של כ-8%.

"לפתח מנועי צמיחה"

אליעזר שקדי מנכ"ל אל על: "התוצאות העסקיות של שנת 2013 משקפות את הפעולות אותן הובלנו בתחומים השונים. החברה מסיימת את שנת 2013 עם תזרים מזומנים איתן, אשר מהווה בסיס יציב להמשך קידום ופיתוח החברה. לחברה יתרת מזומנים, אשר מהווה בסיס טוב שיסייע בהמשך לבצע השקעות ולפתח מנועי צמיחה ומקורות הכנסה נוספים.

"החברה התמודדה במהלך שנת 2013 עם התחרות המתעצמת, שבאה לידי ביטוי בגידול של 9% בתנועה בנתב"ג. אל על הגדילה את היצע המושבים בכ- 5% ושיעור התפוסה במטוסיה עמד על כ- 82.9%.

"השינוי העיקרי בתנועה בנתב"ג נבע מגידול דרמטי בפעילותן של חברות התעופה הטורקיות לישראל וממנה, אשר הינו למעשה פועל יוצא של תמיכה לא מובנת של מדינת ישראל בהתרחבותן הבינלאומית של חברות התעופה הטורקיות על חשבונן של חברות התעופה הישראליות אשר נמנע מהן לטוס לטורקיה, למרות הבטחות גורמים ממשלתיים.

"החברה המשיכה בביצוע תכנית ההשקעות, לרבות תשלומים עבור קניית מטוסים חדשים מדגם 737-900 כחלק מעסקה לרכישת 8 מטוסים, ש- 2 מהם כבר פועלים בשירות החברה. מטוס ה- 737-900 השלישי מעסקה זו ייכנס לשירות באל על בסוף חודש זה, המטוס הרביעי צפוי להיכנס לפני הקיץ הקרוב- סה"כ יפעלו 4 מטוסים חדשים מדגם זה עד קיץ 2014. ארבעת המטוסים הנוספים יגיעו עד 2016.

"כמענה למגמות בשווקים העולמיים ולצרכים המשתנים בענף התעופה הבינלאומי (לרבות מדיניות השמיים הפתוחים), השיקה אל על את מותג התעופה החדש לטיסות מוזלות- UP. בכך, אנו מצטרפים למגמה בענף התעופה הבינלאומי ואל חברות התעופה הגדולות בעולם, תוך היותנו קשובים למגוון ההעדפות של קהל הלקוחות. המותג UP מאפשר ללקוח להרכיב את המוצר המתאים לו על פי צרכיו. ב- 30 במרץ 2014 תחל הפעילות על ידי 5 מטוסים מדגם 737-800 לברלין, בודפשט, לרנקה, קייב ופראג.

"איחולי מקרב לב למחליפי בתפקיד דוד מימון, אשר ממחר יוביל את אל על. אני מאחל לו בשם כל אנשי אל על הצלחה גדולה."

"מימוש מהלכים רבים"

נסים מלכי, סמנכ"ל הכספים, הפורש גם הוא מאל על, ציין:" אין ספק שמדובר בתוצאות המצביעות על מימושם של מהלכים רבים, אותם הסברנו בעקביות במשך השנים האחרונות, ובכלל זה: הטיפול בסוגיית הוצאות הביטחון, הצטיידות במטוסים חדשים ומימונם בתנאים נוחים, צמיחה מרשימה במכירות דרך האינטרנט, שידרוג מערכות המחשוב המרכזיות, יישום מדיניות גידור משופרת ופעולות נוספות.

"מבחינתי האישית, היה זה הדוח הכספי האחרון עליו אני חותם כסמנכ"ל הכספים של החברה, וזאת לאחר למעלה מ- 40 שנות שירות בשורות אל על. אני רוצה להודות לכם באופן אישי על שנים רבות של עשייה משותפת מדהימה, ועל שיתוף הפעולה שזכיתי לקבל מכם כשותפים מלאים לדרכה של אל על.

"אני מעביר את הפיקוד לגברת דגנית פלטי ומאחל לה הצלחה רבה מכל ליבי".

מנכ"ל אל על אליעזר שקדי . צילום: ארן דולב
מנכ"ל אל על אליעזר שקדי . צילום: ארן דולב

מנכ"ל אל על אליעזר שקדי הציג היום, ביומו האחרון בתפקיד, רווח נקי לשנת 2013 של כ-25.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-18.0 מיליון דולר בשנת 2012. גם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת גדל ב-2013 משמעותית ב-137% והסתכם בכ-185.3 מיליון דולר, לעומת תזרים מפעילות שוטפת של כ-78.3 מיליון דולר בשנת 2012. את ההשתקפות הכלכלית הטובה של 2013 באל על רואים גם ברווח לפני ריבית מיסים פחת והפחתות (Earnings Before Interest, Taxes Depreciations, Amortizations – EBITDA) שעלה לכ-141.9 מיליון דולר (כ-6.7% מהמחזור), לעומת כ-121.7 מיליון דולר (כ-6.0% מהמחזור) בשנת 2012.

הרווח הנקי של החברה ב-2010, השנה הראשונה של שקדי בתפקיד מנכ"ל אל על הסתכם ב-57.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 76 מיליון דולר בשנת 2009. בשנת 2011 רשמה אל על הפסד של 49.4 מיליון דולר.

הכנסות

הכנסות אל על מההפעלה גדלו ב-2013 לכ-2.1 מיליארד דולר, לעומת כ-2 מיליארד דולר ב-2012, גידול של כ- 4.0%. ההכנסות מנוסעים גדלו בשיעור של כ-4.9%, בעיקר כתוצאה מגידול במספר הנוסעים. ההכנסות מהובלת מטענים קטנו בכ-3.3% בעיקר כתוצאה מהקיטון בהכנסה הממוצעת לטון ק"מ.

הוצאות הפעלה

הוצאות ההפעלה בשנת 2013 גדלו בכ-3.1% והסתכמו בכ-1.54 מיליארד דולר, לעומת כ- 1.7 מיליארד דולר בשנת . שיעור נמוך משיעור הגידול בהכנסות החברה. הגידול נבע בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות השכר וכתוצאה מגידול במספרי הנוסעים ובשעות הטיסה שבוצעו. יחד עם זאת שיעור הוצאות ההפעלה מהמחזור ירד מכ-84.4% בשנת 2012 לכ-83.4% בשנת 2013.

תיסוף שער השקל

הוצאות שכר ההפעלה גדלו בשנת 2013 כתוצאה מתיסוף בשער השקל הממוצע. בנוסף לכך לחברה יש התחייבויות נטו בגין הטבות לעובדים בעיקר לפיצויים, תכניות פרישה, פדיון ימי מחלה וחופשה ליום 31 בדצמבר 2013 בסכום כולל של כ 74- מיליון דולר. מאחר ומרבית התחייבויות אלו הינן שקליות בעוד שהמטבע הפונקציונאלי של החברה הוא הדולר, הרי שיש לתרגם התחייבויות אלו לדולר, דבר הגורם להפרשים הנובעים משינויים בשער החליפין של השקל לעומת הדולר.

שינויים בשער החליפין אינם חד כיווניים ומתבטאים ברישום הכנסות או כהוצאות בדוחות החברה. להכנסות או הוצאות אלו אין השפעה על תזרים המזומנים, או על עלויות התפעול של החברה בטווח הקצר. על מנת לאפשר השוואה של התוצאות העסקיות של החברה לאורך זמן, יש לנטרל הכנסות או הוצאות אלו. בשנת 2013 נרשמו הוצאות בגין מרכיב זה בסך של כ-4.3 מיליון דולר, לעומת שנת 2012 שבה נרשמו הוצאות בגין מרכיב זה בסך של כ-0.6 מיליון דולר.

שינוי בשער השקל ביחס לדולר משפיע על ההוצאות השקליות של החברה במונחי דולר. להערכת החברה, ברמת הפעילות הנוכחית, תיסוף בשער החליפין של השקל ביחס לדולר של כ 1% במשך שנה שלמה, מגדיל את ההוצאות השנתיות של החברה בכ-4.6 מיליון דולר. כמו כן' קיים עודף תשלומים על תקבולים באירו, אולם בהיקף לא משמעותי.

תזרים מזומנים

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בשנת 2013 הסתכם בכ-185.3 מיליון דולר. לעומת כ-78.3 מיליון דולר בשנת 2012- גידול של כ- 137%.

יתרות מזומנים

יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה, הסתכמו לסך של 99 מיליון דולר, לעומת 68.1 מיליון דולר בשנת 2012. בסיום 2010, השנה הראשונה של שקדי בתפקיד מנכ"ל אל על, היו יתרות המזומנים של אל על 167.3 מיליון דולר, ושנה אחרי כן נפלו היתרות לרמה של 85.4 מיליון דולר

הפסד ברבעון הרביעי

ההפסד ברבעון הרביעי הסתכם בכ-3.7 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-26.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי בשנת 2012- שיפור של כ-22.4 מיליון דולר.

הכנסות ברבעון הרביעי

הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-499 מיליון דולר, לעומת כ- 463.9 בשנת 2012 – גידול של כ-8%.

"לפתח מנועי צמיחה"

אליעזר שקדי מנכ"ל אל על: "התוצאות העסקיות של שנת 2013 משקפות את הפעולות אותן הובלנו בתחומים השונים. החברה מסיימת את שנת 2013 עם תזרים מזומנים איתן, אשר מהווה בסיס יציב להמשך קידום ופיתוח החברה. לחברה יתרת מזומנים, אשר מהווה בסיס טוב שיסייע בהמשך לבצע השקעות ולפתח מנועי צמיחה ומקורות הכנסה נוספים.

"החברה התמודדה במהלך שנת 2013 עם התחרות המתעצמת, שבאה לידי ביטוי בגידול של 9% בתנועה בנתב"ג. אל על הגדילה את היצע המושבים בכ- 5% ושיעור התפוסה במטוסיה עמד על כ- 82.9%.

"השינוי העיקרי בתנועה בנתב"ג נבע מגידול דרמטי בפעילותן של חברות התעופה הטורקיות לישראל וממנה, אשר הינו למעשה פועל יוצא של תמיכה לא מובנת של מדינת ישראל בהתרחבותן הבינלאומית של חברות התעופה הטורקיות על חשבונן של חברות התעופה הישראליות אשר נמנע מהן לטוס לטורקיה, למרות הבטחות גורמים ממשלתיים.

"החברה המשיכה בביצוע תכנית ההשקעות, לרבות תשלומים עבור קניית מטוסים חדשים מדגם 737-900 כחלק מעסקה לרכישת 8 מטוסים, ש- 2 מהם כבר פועלים בשירות החברה. מטוס ה- 737-900 השלישי מעסקה זו ייכנס לשירות באל על בסוף חודש זה, המטוס הרביעי צפוי להיכנס לפני הקיץ הקרוב- סה"כ יפעלו 4 מטוסים חדשים מדגם זה עד קיץ 2014. ארבעת המטוסים הנוספים יגיעו עד 2016.

"כמענה למגמות בשווקים העולמיים ולצרכים המשתנים בענף התעופה הבינלאומי (לרבות מדיניות השמיים הפתוחים), השיקה אל על את מותג התעופה החדש לטיסות מוזלות- UP. בכך, אנו מצטרפים למגמה בענף התעופה הבינלאומי ואל חברות התעופה הגדולות בעולם, תוך היותנו קשובים למגוון ההעדפות של קהל הלקוחות. המותג UP מאפשר ללקוח להרכיב את המוצר המתאים לו על פי צרכיו. ב- 30 במרץ 2014 תחל הפעילות על ידי 5 מטוסים מדגם 737-800 לברלין, בודפשט, לרנקה, קייב ופראג.

"איחולי מקרב לב למחליפי בתפקיד דוד מימון, אשר ממחר יוביל את אל על. אני מאחל לו בשם כל אנשי אל על הצלחה גדולה."

"מימוש מהלכים רבים"

נסים מלכי, סמנכ"ל הכספים, הפורש גם הוא מאל על, ציין:" אין ספק שמדובר בתוצאות המצביעות על מימושם של מהלכים רבים, אותם הסברנו בעקביות במשך השנים האחרונות, ובכלל זה: הטיפול בסוגיית הוצאות הביטחון, הצטיידות במטוסים חדשים ומימונם בתנאים נוחים, צמיחה מרשימה במכירות דרך האינטרנט, שידרוג מערכות המחשוב המרכזיות, יישום מדיניות גידור משופרת ופעולות נוספות.

"מבחינתי האישית, היה זה הדוח הכספי האחרון עליו אני חותם כסמנכ"ל הכספים של החברה, וזאת לאחר למעלה מ- 40 שנות שירות בשורות אל על. אני רוצה להודות לכם באופן אישי על שנים רבות של עשייה משותפת מדהימה, ועל שיתוף הפעולה שזכיתי לקבל מכם כשותפים מלאים לדרכה של אל על.

"אני מעביר את הפיקוד לגברת דגנית פלטי ומאחל לה הצלחה רבה מכל ליבי".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן