הריבית לחודש אפריל נשארת ברמה של 0.75%

נתונים שהשפיעו על קבלת ההחלטה להותיר את הריבית באותה הרמה: מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר ירד ב-0.2%; צמיחה מתונה של המשק; בחודש האחרון התחזק השקל ב-1%; בסחר העולמי מתחדשת מגמת גידול; וקצב עליית מחירי הדירות התמתן

הריבית לחודש אפריל נשארת ברמה של 0.75%

נתונים שהשפיעו על קבלת ההחלטה להותיר את הריבית באותה הרמה: מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר ירד ב-0.2%; צמיחה מתונה של המשק; בחודש האחרון התחזק השקל ב-1%; בסחר העולמי מתחדשת מגמת גידול; וקצב עליית מחירי הדירות התמתן

נגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג
נגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג

הוועדה המוניטארית, של בראשותה של נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, החליטה אתמול להותיר את הריבית לחודש אפריל 2014 ברמה של 0.75%. ההחלטה, שהתקבלה לאחר שהרבית הופחתה בחודש הקודם, עקבית עם המדיניות המוניטארית, שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. יחד עם זאת נמסר, כי תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.

הגורמים העיקריים להחלטה

• מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר ירד ב-0.2%. סביבת האינפלציה מצויה בחלקו התחתון של תחום היעד; ייתכן שבחודשים הבאים האינפלציה בהסתכלות ל-12 חודשים אחורנית תרד זמנית אל מתחת לתחום היעד, אולם היא צפויה לשוב אל תוך היעד לקראת תחילת 2015. הציפיות לאינפלציה לשנה נמצאות בתוך תחום היעד, בחלקו התחתון של התחום.

• הנתונים שהתווספו החודש ממשיכים להצביע על צמיחה מתונה של המשק, ומסתמנת ברביע הראשון של 2014 התאוששות מסוימת בשיעור הצמיחה. בפרט מסתמנות התאוששות בצריכה הפרטית, ועלייה מסוימת ביצוא, המתמקדת בענפי הטכנולוגיה העילית ובשירותים העסקיים, בעוד שבשאר היצוא התעשייתי נמשך הקיפאון. נתוני סקר כוח אדם מצביעים על רמה גבוהה של תעסוקה ואבטלה נמוכה, הנובעת גם מגורמים מבניים; הגידול במספר משרות השכיר במגזר העסקי ממשיך להיות מתון.

• בחודש האחרון התחזק השקל ב-1% במונחי שער החליפין הנומינלי אפקטיבי, ומתחילת 2013 נרשם ייסוף מצטבר של 8.2%.

• בסחר העולמי מתחדשת מגמת גידול, ובמשק העולמי צפויה המשך צמיחה מתונה. בארה"ב נרשמו החודש נתונים מעורבים, בעיקר על רקע מזג האוויר, אך נמשך תהליך ה-tapering ותוואי הריבית הצפוי על ידי חברי ה-FOMC עלה, מה שמבטא צפי להמשך ההתאוששות. באירופה עודכנה מעט תחזית הצמיחה כלפי מעלה. במשקים המתעוררים עדיין מסתמנת חולשה.

• קצב עליית מחירי הדירות התמתן החודש, והם עלו בשנה האחרונה ב-6.3%. נמשך היקף גבוה של נטילת משכנתאות; עם זאת, נמשך השיפור במאפייני הסיכון של המשכנתאות החדשות. צעדי המדיניות הנדונים ביחס לשוק הדיור עשויים להביא לתנודתיות בהיקפי הפעילות ורמות המחירים בשוק בחודשים הקרובים.

החלטה לא נכונה

עוזי לוי, אנליסט בכיר באינפיניטי: "להערכתנו, החלטת הריבית לחודש אפריל איננה נכונה: בהתאם לתחזיותינו אנו סבורים כי היה מקום להורדה נוספת ללא חשש לעליית מחירים נוספת בשוק הדיור, ובמיוחד לאור הצעדים המתגבשים במשרד האוצר".

נגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג
נגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג

הוועדה המוניטארית, של בראשותה של נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, החליטה אתמול להותיר את הריבית לחודש אפריל 2014 ברמה של 0.75%. ההחלטה, שהתקבלה לאחר שהרבית הופחתה בחודש הקודם, עקבית עם המדיניות המוניטארית, שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. יחד עם זאת נמסר, כי תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.

הגורמים העיקריים להחלטה

• מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר ירד ב-0.2%. סביבת האינפלציה מצויה בחלקו התחתון של תחום היעד; ייתכן שבחודשים הבאים האינפלציה בהסתכלות ל-12 חודשים אחורנית תרד זמנית אל מתחת לתחום היעד, אולם היא צפויה לשוב אל תוך היעד לקראת תחילת 2015. הציפיות לאינפלציה לשנה נמצאות בתוך תחום היעד, בחלקו התחתון של התחום.

• הנתונים שהתווספו החודש ממשיכים להצביע על צמיחה מתונה של המשק, ומסתמנת ברביע הראשון של 2014 התאוששות מסוימת בשיעור הצמיחה. בפרט מסתמנות התאוששות בצריכה הפרטית, ועלייה מסוימת ביצוא, המתמקדת בענפי הטכנולוגיה העילית ובשירותים העסקיים, בעוד שבשאר היצוא התעשייתי נמשך הקיפאון. נתוני סקר כוח אדם מצביעים על רמה גבוהה של תעסוקה ואבטלה נמוכה, הנובעת גם מגורמים מבניים; הגידול במספר משרות השכיר במגזר העסקי ממשיך להיות מתון.

• בחודש האחרון התחזק השקל ב-1% במונחי שער החליפין הנומינלי אפקטיבי, ומתחילת 2013 נרשם ייסוף מצטבר של 8.2%.

• בסחר העולמי מתחדשת מגמת גידול, ובמשק העולמי צפויה המשך צמיחה מתונה. בארה"ב נרשמו החודש נתונים מעורבים, בעיקר על רקע מזג האוויר, אך נמשך תהליך ה-tapering ותוואי הריבית הצפוי על ידי חברי ה-FOMC עלה, מה שמבטא צפי להמשך ההתאוששות. באירופה עודכנה מעט תחזית הצמיחה כלפי מעלה. במשקים המתעוררים עדיין מסתמנת חולשה.

• קצב עליית מחירי הדירות התמתן החודש, והם עלו בשנה האחרונה ב-6.3%. נמשך היקף גבוה של נטילת משכנתאות; עם זאת, נמשך השיפור במאפייני הסיכון של המשכנתאות החדשות. צעדי המדיניות הנדונים ביחס לשוק הדיור עשויים להביא לתנודתיות בהיקפי הפעילות ורמות המחירים בשוק בחודשים הקרובים.

החלטה לא נכונה

עוזי לוי, אנליסט בכיר באינפיניטי: "להערכתנו, החלטת הריבית לחודש אפריל איננה נכונה: בהתאם לתחזיותינו אנו סבורים כי היה מקום להורדה נוספת ללא חשש לעליית מחירים נוספת בשוק הדיור, ובמיוחד לאור הצעדים המתגבשים במשרד האוצר".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן