Skip to content

שיא ברכישת דירות ברבעון הרביעי של 2013

נרכשו כ-32,000 דירות, הרמה הרבעונית הגבוהה ביותר מאז ראשית העשור הקודם וגידול של 29% בהשוואה לרמת השפל שנרשמה ברבעון השלישי של אותה השנה. אזור המרכז הוביל את הגידול בעסקאות, כאשר גידול זה בולט במיוחד בפלח השוק של הדירות החדשות

שיא ברכישת דירות ברבעון הרביעי של 2013

נרכשו כ-32,000 דירות, הרמה הרבעונית הגבוהה ביותר מאז ראשית העשור הקודם וגידול של 29% בהשוואה לרמת השפל שנרשמה ברבעון השלישי של אותה השנה. אזור המרכז הוביל את הגידול בעסקאות, כאשר גידול זה בולט במיוחד בפלח השוק של הדירות החדשות

ברבעון הרביעי של 2013 נרכשו 32,200 אלפי דירות, הרמה הרבעונית הגבוהה ביותר של עסקאות מאז תחילת העשור הקודם. בהשוואה לרבעון הקודם נרשם גידול של 29%, לאחר ירידה חדה של 20% שנרשמה ברבעון השלישי.

אזור המרכז הוביל את הגידול במספר העסקאות, במידה רבה על רקע שיווק פרויקט רחב היקף בראש העין. מנגד, בולט אזור ירושלים עם עליה מתונה של 7% במספר העסקאות, בין היתר על רקע סיומו של מבצע "מענק ירושלים".

רכישות הזוגות הצעירים ברבעון האחרון של 2013 רשמו גידול של 27% לעומת הרבעון הקודם. סיומו של מבצע "מענק ירושלים" לרוכשי דירה ראשונה בעיר מצא ביטוי בירידה של 22% ברכישות הזוגות הצעירים בעיר, האזור היחיד בו נרשמה ירידה בסגמנט זה של השוק. בניכוי אזור ירושלים הגיע משקל הזוגות הצעירים בסך העסקאות ל-40%, השיעור הגבוה ביותר בשנה האחרונה.

זוגות צעירים – יד שניה

הגידול ברכישות הזוגות הצעירים התרכז בדירות יד שנייה. כך, הרכישות בפלח שוק זה של אוכלוסייה זו רשמו גידול של 29%, לעומת גידול של 14% בלבד ברכישת דירות חדשות. ניתן להניח כי מגבלות בנק ישראל תרמו לגידול בחלקו היחסי של פלח השוק של דירות יד שניה ברכישות הזוגות הצעירים. הדבר בולט במיוחד באזור השפלה, אזור אשר הושפע יותר מכל אזור אחר ממגבלות בנק ישראל: גידול של 66% ברכישת דירות יד שניה, לעומת גידול של 7% ברכישת דירות חדשות.

המשקיעים הובילו

מי שהובילו את הגידול במספר העסקאות ברבעון האחרון היו המשקיעים, עם גידול של 40%. שיעורם מסך העסקאות עלה בשתי נקודות אחוז, ל-24%. בפילוח גיאוגרפי בולט אזור ירושלים עם גידול של 60% ברכישות המשקיעים.

הגידול החד בפעילות המשקיעים בירושלים בולט במיוחד לנוכח רמות השכר הנמוכות יחסית המאפיינים משקיעים אלו, בפרט לאור רמות המחירים הגבוהות בעסקאות אלו. יתכן ובטחון תעסוקתי גבוה (שני שליש מהמשקיעים השכירים באזור מועסקים במגזר הציבורי) מאפשר למשקיעים אלו נטילת מינוף גבוה יותר במימון הרכישה.

מכירות המשקיעים ברבעון האחרון של 2013 הגיעו לרמתן הגבוהה ביותר בשנים האחרונות, טרם כניסתו לתוקף של ביטול הפטור ממס שבח החל מינואר 2014. בולט משקלם הגבוה יחסית של המשקיעים "הכבדים" בסך המכירות.

ברבעון הרביעי של 2013 נרכשו 32,200 אלפי דירות, הרמה הרבעונית הגבוהה ביותר של עסקאות מאז תחילת העשור הקודם. בהשוואה לרבעון הקודם נרשם גידול של 29%, לאחר ירידה חדה של 20% שנרשמה ברבעון השלישי.

אזור המרכז הוביל את הגידול במספר העסקאות, במידה רבה על רקע שיווק פרויקט רחב היקף בראש העין. מנגד, בולט אזור ירושלים עם עליה מתונה של 7% במספר העסקאות, בין היתר על רקע סיומו של מבצע "מענק ירושלים".

רכישות הזוגות הצעירים ברבעון האחרון של 2013 רשמו גידול של 27% לעומת הרבעון הקודם. סיומו של מבצע "מענק ירושלים" לרוכשי דירה ראשונה בעיר מצא ביטוי בירידה של 22% ברכישות הזוגות הצעירים בעיר, האזור היחיד בו נרשמה ירידה בסגמנט זה של השוק. בניכוי אזור ירושלים הגיע משקל הזוגות הצעירים בסך העסקאות ל-40%, השיעור הגבוה ביותר בשנה האחרונה.

זוגות צעירים – יד שניה

הגידול ברכישות הזוגות הצעירים התרכז בדירות יד שנייה. כך, הרכישות בפלח שוק זה של אוכלוסייה זו רשמו גידול של 29%, לעומת גידול של 14% בלבד ברכישת דירות חדשות. ניתן להניח כי מגבלות בנק ישראל תרמו לגידול בחלקו היחסי של פלח השוק של דירות יד שניה ברכישות הזוגות הצעירים. הדבר בולט במיוחד באזור השפלה, אזור אשר הושפע יותר מכל אזור אחר ממגבלות בנק ישראל: גידול של 66% ברכישת דירות יד שניה, לעומת גידול של 7% ברכישת דירות חדשות.

המשקיעים הובילו

מי שהובילו את הגידול במספר העסקאות ברבעון האחרון היו המשקיעים, עם גידול של 40%. שיעורם מסך העסקאות עלה בשתי נקודות אחוז, ל-24%. בפילוח גיאוגרפי בולט אזור ירושלים עם גידול של 60% ברכישות המשקיעים.

הגידול החד בפעילות המשקיעים בירושלים בולט במיוחד לנוכח רמות השכר הנמוכות יחסית המאפיינים משקיעים אלו, בפרט לאור רמות המחירים הגבוהות בעסקאות אלו. יתכן ובטחון תעסוקתי גבוה (שני שליש מהמשקיעים השכירים באזור מועסקים במגזר הציבורי) מאפשר למשקיעים אלו נטילת מינוף גבוה יותר במימון הרכישה.

מכירות המשקיעים ברבעון האחרון של 2013 הגיעו לרמתן הגבוהה ביותר בשנים האחרונות, טרם כניסתו לתוקף של ביטול הפטור ממס שבח החל מינואר 2014. בולט משקלם הגבוה יחסית של המשקיעים "הכבדים" בסך המכירות.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן