הזונות יוצאות למאבק: יוזמות הצעת חוק להוצאת הזנות מהרחובות

בעמותה להסדרת הזנות טוענים כי אין הגיון בכך שזנות רחוב אינה אסורה ואילו זנות בדירה מוגנת תהווה עבירה פלילית. עפ"י נתוני סקר גיאוקרטוגרפיה 76.3% מהציבור סבורים כי כל עוד תופעת הזנות מתקיימת עדיף כי היא תתקיים בדירות מוסדרות ולא ברחוב

הזונות יוצאות למאבק: יוזמות הצעת חוק להוצאת הזנות מהרחובות

בעמותה להסדרת הזנות טוענים כי אין הגיון בכך שזנות רחוב אינה אסורה ואילו זנות בדירה מוגנת תהווה עבירה פלילית. עפ"י נתוני סקר גיאוקרטוגרפיה 76.3% מהציבור סבורים כי כל עוד תופעת הזנות מתקיימת עדיף כי היא תתקיים בדירות מוסדרות ולא ברחוב

הזונות יוצאות למאבק ויוזמות הצעת חוק להוצאת הזנות מהרחובות. בפנייה לחברי הכנסת קוראות להם חברות העמותה להסדרת הזנות בישראל (ע.ר.) להירתם ולסייע להן במאבקם להרחקת הזנות מהרחוב תוך מתן אפשרת לקיימה תחת קורת גג מוסדרת ובמסגרת החוק. בעמותה אומרים כי המצב הנוכחי פוגע הן בציבור הרחב והן בנשים העוסקות בזנות. מתברר כי כבר מספר שבועות פונות נציגות של העמותה לחברי כנסת במטרה לקדם את היוזמה.

על פי המצב החוקי בישראל זנות אינה אסורה, אולם החקיקה הקיימת יוצרת מצב בו זנות תחת כיפת השמיים אינה אסורה ואילו זנות המתקיימת תחת קורת גג מהווה עבירה פלילית. בעמותה, המאגדת עשרות נשים בגירות ועצמאיות העוסקות בזנות מרצונן החופשי, טוענים כי מצב זה הינו אבסורדי ומביא לכך שהציבור חשוף לפעילות מינית שהצנעה יפה לה, דבר הפוגע בילדים ובני נוער, בבוגרים שאינם צרכני זנות וכן במרחב הציבורי-תרבותי.

יתרה מכך בניגוד מוחלטת לכוונת המחוקק, המצב כיום פוגעני לעוסקות בזנות, עליהן הוא מבקש להגן. בעמותה אומרים כי חוק העונשין במתכונתו הנוכחית מונע הגנה מינימאלית לעוסקות בזנות, הנאלצות לעסוק בכך ברחוב בו הן חשופות לניצול, אלימות וסמים. 

עמוד הפייסבוק של העמותה
עמוד הפייסבוק של העמותה

לטענת נשות העמותה, כל עוד הזנות קיימת ואינה מוצאת מחוץ לחוק, יש לעשות כל שביכולתנו להרחיקה מהכלל מצד אחד, ומצד אחר לאפשר לעוסקות בו לעסוק לפרנסתם במקצוע בו בחרו מרצונם החופשי, בתנאים אנושיים ובלתי משפילים. בפנייה לחברי הכנסת קוראות חברות העמותה להירתם למאבקם להרחקת הזנות מהמרחב הציבורי תוך מתן אפשרת לקיימה במסגרת החוק – תחת קורת גג מוסדרת ולהצטרף לשינוי החקיקה אותו מציעה העמותה.

על פי התיקון לחוק העונשין, אותו מציעות נשות העמותה, העיסוק בזנות יתאפשר גם במבנה סגור, בלי שהדבר יחשב לעבירה פלילית. בעמותה אומרים כי התיקון יאפשר להגן על שכבות רחבות של הציבור הנחשפות בניגוד לרצונן למעשים שהצנעה נאה להם וכן על הנשים העוסקות בתחום. עוד אומרים בעמותה, כי מתן האפשרות לעבוד במבנים ודירות מוסדרות יאפשר להן לעסוק לפרנסתן במקצוע בו בחרו מרצונן החופשי, בצורה מוגנת, בתנאים אנושיים ותוך תנאים היגייניים בסיסיים. 

חשוב לציין כי כבר היום המדיניות של פרקליטות המדינה היא שלא להגיש כתבי אישום נגד בחורות אשר עוסקות בזנות בדירות פרטיות מבחירה בלבד, כל עוד הדבר לא מהווה פגיעה בסביבה. 

גם הציבור הרחב תומך בהסדרת הזנות בדירות. על פי נתוני סקר גיאוקרטוגרפיה, 76.3% מתושבי ישראל סבורים כי יש להוציא את הזנות מהרחוב ולהעבירה לדירות מוסדרות. מהסקר עולה כי 76.4% מהנשים ו-87.8% מהגברים טוענים כי הם "מסכימים מאוד" או "די מסכימים" כי "כל עוד תופעת הזנות מתקיימת עדיף כי היא תתקיים בדירות מוסדרות ולא ברחוב". על פי הסקר, 16.5% מהציבור "לא כל כך מסכימים" או "כלל לא מסכימים" לכך, ולכ-7.1% מהציבור היהודי בישראל אין דעה בנושא.

הסקר נערך בקרב 506 נשאלים מגיל 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של קבוצה זו בקרב האוכלוסייה היהודית במדינה. 

לדברי שלי, יו"ר העמותה להסדרת הזנות בישראל, הציבור הישראלי בשל להסדרת נושא הזנות בארץ. "ברור לכולם שנושא הזנות היה, הווה ויהיה תמיד. השאלה היא האם הגיע הזמן להסדיר אותו בצורה הגיונית שתיטיב גם עם העוסקות בתחום או להמשיך ולטמון את הראש בחול. כמי שעוסקות בזנות מבחירה, אנו מאמינות כי הגיע הזמן להוציא את הזנות מהרחובות וכי זכותנו לקבל את התנאים הטובים ביותר לעבוד בעיסוק בו בחרנו. אנו תקווה כי גם חברי הכנסת יהיו שותפים למהלך אותו אנו מובילות". 

על העמותה להסדרת הזנות בישראל: "העמותה להסדרת הזנות בישראל (ע.ר.) הוקמה בשנת 2012 על ידי נשים בגירות ועצמאיות העוסקות בזנות – באופן חוקי – ומתוך בחירה חופשית. מרבית חברות העמותה עוסקות במקצועות שונים כגון הוראה, אמנות, רפואה ועוד ומשלבות את העיסוק בזנות כהשלמת הכנסה. חשוב לציין כי העמותה מתנגדת נחרצות לכל מצב של ניצול, סחר בנשים או זנות קטינים ואינה מעודדת כניסת נשים לתחום. אנו מאמינות כי כל עוד הזנות קיימת, יש  להסדיר את העיסוק בתחום בישראל, על היבטיו השונים מתוך  ראייה מפוקחת ומציאותית. בכלל זה יש להסדיר את ההיבטים חוקיים, סוציאליים וחברתיים, לטובת החברה כולה."

הזונות יוצאות למאבק ויוזמות הצעת חוק להוצאת הזנות מהרחובות. בפנייה לחברי הכנסת קוראות להם חברות העמותה להסדרת הזנות בישראל (ע.ר.) להירתם ולסייע להן במאבקם להרחקת הזנות מהרחוב תוך מתן אפשרת לקיימה תחת קורת גג מוסדרת ובמסגרת החוק. בעמותה אומרים כי המצב הנוכחי פוגע הן בציבור הרחב והן בנשים העוסקות בזנות. מתברר כי כבר מספר שבועות פונות נציגות של העמותה לחברי כנסת במטרה לקדם את היוזמה.

על פי המצב החוקי בישראל זנות אינה אסורה, אולם החקיקה הקיימת יוצרת מצב בו זנות תחת כיפת השמיים אינה אסורה ואילו זנות המתקיימת תחת קורת גג מהווה עבירה פלילית. בעמותה, המאגדת עשרות נשים בגירות ועצמאיות העוסקות בזנות מרצונן החופשי, טוענים כי מצב זה הינו אבסורדי ומביא לכך שהציבור חשוף לפעילות מינית שהצנעה יפה לה, דבר הפוגע בילדים ובני נוער, בבוגרים שאינם צרכני זנות וכן במרחב הציבורי-תרבותי.

יתרה מכך בניגוד מוחלטת לכוונת המחוקק, המצב כיום פוגעני לעוסקות בזנות, עליהן הוא מבקש להגן. בעמותה אומרים כי חוק העונשין במתכונתו הנוכחית מונע הגנה מינימאלית לעוסקות בזנות, הנאלצות לעסוק בכך ברחוב בו הן חשופות לניצול, אלימות וסמים. 

עמוד הפייסבוק של העמותה
עמוד הפייסבוק של העמותה

לטענת נשות העמותה, כל עוד הזנות קיימת ואינה מוצאת מחוץ לחוק, יש לעשות כל שביכולתנו להרחיקה מהכלל מצד אחד, ומצד אחר לאפשר לעוסקות בו לעסוק לפרנסתם במקצוע בו בחרו מרצונם החופשי, בתנאים אנושיים ובלתי משפילים. בפנייה לחברי הכנסת קוראות חברות העמותה להירתם למאבקם להרחקת הזנות מהמרחב הציבורי תוך מתן אפשרת לקיימה במסגרת החוק – תחת קורת גג מוסדרת ולהצטרף לשינוי החקיקה אותו מציעה העמותה.

על פי התיקון לחוק העונשין, אותו מציעות נשות העמותה, העיסוק בזנות יתאפשר גם במבנה סגור, בלי שהדבר יחשב לעבירה פלילית. בעמותה אומרים כי התיקון יאפשר להגן על שכבות רחבות של הציבור הנחשפות בניגוד לרצונן למעשים שהצנעה נאה להם וכן על הנשים העוסקות בתחום. עוד אומרים בעמותה, כי מתן האפשרות לעבוד במבנים ודירות מוסדרות יאפשר להן לעסוק לפרנסתן במקצוע בו בחרו מרצונן החופשי, בצורה מוגנת, בתנאים אנושיים ותוך תנאים היגייניים בסיסיים. 

חשוב לציין כי כבר היום המדיניות של פרקליטות המדינה היא שלא להגיש כתבי אישום נגד בחורות אשר עוסקות בזנות בדירות פרטיות מבחירה בלבד, כל עוד הדבר לא מהווה פגיעה בסביבה. 

גם הציבור הרחב תומך בהסדרת הזנות בדירות. על פי נתוני סקר גיאוקרטוגרפיה, 76.3% מתושבי ישראל סבורים כי יש להוציא את הזנות מהרחוב ולהעבירה לדירות מוסדרות. מהסקר עולה כי 76.4% מהנשים ו-87.8% מהגברים טוענים כי הם "מסכימים מאוד" או "די מסכימים" כי "כל עוד תופעת הזנות מתקיימת עדיף כי היא תתקיים בדירות מוסדרות ולא ברחוב". על פי הסקר, 16.5% מהציבור "לא כל כך מסכימים" או "כלל לא מסכימים" לכך, ולכ-7.1% מהציבור היהודי בישראל אין דעה בנושא.

הסקר נערך בקרב 506 נשאלים מגיל 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של קבוצה זו בקרב האוכלוסייה היהודית במדינה. 

לדברי שלי, יו"ר העמותה להסדרת הזנות בישראל, הציבור הישראלי בשל להסדרת נושא הזנות בארץ. "ברור לכולם שנושא הזנות היה, הווה ויהיה תמיד. השאלה היא האם הגיע הזמן להסדיר אותו בצורה הגיונית שתיטיב גם עם העוסקות בתחום או להמשיך ולטמון את הראש בחול. כמי שעוסקות בזנות מבחירה, אנו מאמינות כי הגיע הזמן להוציא את הזנות מהרחובות וכי זכותנו לקבל את התנאים הטובים ביותר לעבוד בעיסוק בו בחרנו. אנו תקווה כי גם חברי הכנסת יהיו שותפים למהלך אותו אנו מובילות". 

על העמותה להסדרת הזנות בישראל: "העמותה להסדרת הזנות בישראל (ע.ר.) הוקמה בשנת 2012 על ידי נשים בגירות ועצמאיות העוסקות בזנות – באופן חוקי – ומתוך בחירה חופשית. מרבית חברות העמותה עוסקות במקצועות שונים כגון הוראה, אמנות, רפואה ועוד ומשלבות את העיסוק בזנות כהשלמת הכנסה. חשוב לציין כי העמותה מתנגדת נחרצות לכל מצב של ניצול, סחר בנשים או זנות קטינים ואינה מעודדת כניסת נשים לתחום. אנו מאמינות כי כל עוד הזנות קיימת, יש  להסדיר את העיסוק בתחום בישראל, על היבטיו השונים מתוך  ראייה מפוקחת ומציאותית. בכלל זה יש להסדיר את ההיבטים חוקיים, סוציאליים וחברתיים, לטובת החברה כולה."

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן