במקום תעש תוקם חברה חדשה בשם "תעש מערכות"

המדינה חתמה עם ההסתדרות והעובדים על הסכם להקמת החברה החדשה. סוכם על פרישה מיידית של 1,170 עובדים, מתוך 3,400 עובדים, ופרישה של 950 עובדים נוספים ב-16 השנים הבאות. תוקם גם חברה חדשה – "תומר", שתרכז תחת אחריותה את הפעילות המסווגת של תעש

במקום תעש תוקם חברה חדשה בשם "תעש מערכות"

המדינה חתמה עם ההסתדרות והעובדים על הסכם להקמת החברה החדשה. סוכם על פרישה מיידית של 1,170 עובדים, מתוך 3,400 עובדים, ופרישה של 950 עובדים נוספים ב-16 השנים הבאות. תוקם גם חברה חדשה – "תומר", שתרכז תחת אחריותה את הפעילות המסווגת של תעש

מימין לשמאל: אבי פלדר, מנכ"ל תעש, אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות, אמיר לוי, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אבי ניסנקורן, י"ור ההסתדרות, איציק יהודה, י"ור עובדי תעש, איציק שטיינר, י"ור הסתדרות ההנדסאים בישראל. צילום: דוברות משרד האוצר
מימין לשמאל: אבי פלדר, מנכ"ל תעש, אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות, אמיר לוי, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אבי ניסנקורן, י"ור ההסתדרות, איציק יהודה, י"ור עובדי תעש, איציק שטיינר, י"ור הסתדרות ההנדסאים בישראל. צילום: דוברות משרד האוצר

הפרטת תעש יוצאת לדרך. לאחר יותר מעשור של דיונים והחלטת ממשלה מ-2005 שלא מומשה, חתם היום משרד האוצר עם ההסתדרות וועד עובדי תעש על הסכמים מסדירים את השינוי הארגוני בתעש – הקמת חברה חדשה בשם "תעש מערכות", אליה תועבר כל הפעילות העסקית של תעש, שתימכר בהמשך לגורמים פרטיים. החברה תעבור לרמת בקע בנגב, כאשר פינוי קרקעותיה ברמת השרון יאפשר בעתיד לשווק עשרות אלפי יחידות דיור בארץ.

כמו כן סוכם, כי תבוצע פרישה מיידית, בהסכמי פרישה, של 1,170 עובדים, מתוך 3,400 עובדים, ופרישה של 950 עובדים נוספים ב-16 השנים הבאות.

הסדרת מבנה ההון

ההסכם שהובל על ידי אגף תקציבים, רשות החברות ואגף השכר במשרד האוצר יאפשר לייעל את פעילות החברה, להקטין עלויות שוטפות ולאפשר לגורמי המדינה והחברה להתחיל בתהליכים הדרושים לקראת הסדרת מבנה ההון, ולבנות בסיס כלכלי איתן לקראת הפרטתה במהלך השנה הקרובה.

תוספות שכר

העובדים המועסקים בחברה יזכו לתוספות שכר הכוללות את שני הסכמי השכר האחרון שנחתמו במשק – 5% ב-2009 ו-7.25% ב- 2011 – שלא שולמו לעובדים בעקבות מצבה הפיננסי הקשה של החברה. בנוסף, נחתם הסכם שכר עם העובדים הנותרים בחברה לשנים הבאות הכולל העלאת שכר של 6% בפריסה לשלוש שנים – 2% בכל שנה.

הבראת החברה

הפרטת תעש תביא להבראת החברה לאחר למעלה מעשור בו היא מצויה בגירעונות תזרימיים המשפיעים על פעילותה. מצבה הפיננסי הקשה של תעש בא לידי ביטוי בגירעון בהון של יותר מ-2 מיליארד שקלים ובהפסד שנתי ממוצע של 250 מיליון שקל. במהלך זה מאפשרת המדינה לחברה להתמקד בפעילויות הליבה העסקיות ולהתנתק ממחויבויות העבר, חלקן נוצרו עוד בתקופה בה תעש היוותה יחידת סמך במשרד הביטחון, כדי למצות את הפוטנציאל העסקי הטמון בפעילותה ולצמצם את אי הוודאות בהפרטה.

מתווה ההפרטה שאושר על ידי ועדת השרים להפרטה כולל את הצעדים הבאים:

1. הקמת חברה ממשלתית חדשה "תעש מערכות" אליה תועבר כל הפעילות העסקית של תעש, ללא מחויבויות עבר. המדינה תטפל בכל הסוגיות שאינן קשורות לפעילות העסקית של החברה (טיפול בנושאי איכות סיביה, תכנון קרקעות שפונו ועוד).
2. הקמת חברה ממשלתית חדשה "תומר", שתרכז תחת אחריותה את הפעילות המסווגת של תעש.
3. פרישה של 1,170 עובדים (שליש מעובדי החברה) בשלב ראשון, ופרישה של 950 עובדים נוספים בצורה מדורגת לאחר ההפרטה.
4. שינויים מבניים וארגוניים בחברה הכוללים איחוד חטיבות וביטול תפקידים מקבילים לצורך מיקוד בפעילות העסקית, ייעול הרכש ומיצוי הפוטנציאל של החברה.
5. הסדרת מבנה ההון של החברה וחיזוק איתנותה הפיננסית, באמצעות מימון הגירעון התזרימי עד להפרטתה ומחיקת התחייבויות החברה למדינה.
6. חתימה על הסכם רכש מול משרד הביטחון למשל 5 שנים. על פי ההסכם, משרד הביטחון מחויב לרכוש מהחברה תחמושת בסכום של יותר מ-550 מיליון שקל בשנה, על מנת להבטיח בסיס כלכלי לקווי הייצור בחברה.
7. פינוי קרקעות רמת השרון ומעבר תעש לנגב עד לשנת 2022. מהלך שיאפשר בנייה של מפעל חדש ומודרני לפעילות החברה ברמת בקע ושיווק עשרות אלפי יחידות דיור בלב אזור הביקוש.

הממונה על התקציבים, אמיר לוי: "ההסכמים שנחתמו היום יאפשרו לתעש לצאת לדרך חדשה ולממש את הפוטנציאל הגלום בה להפוך לחברה ביטחונית מובילה בדומה לאלביט, רפאל והתעשייה האווירית. מעבר תעש לנגב יפנה שטח גדול בלב אזורי הביקוש במרכז הארץ עליו תוכל לשווק המדינה עשרות אלפי יחידות דיור. ההחלטות אותן קיבלנו אינן פשוטות אך הכרחיות למען הפסקת תלות החברה בכספי משלם המיסים".

מנהל רשות החברות, אורי יוגב: "חתימת ההסכמים היום מבשרת את סיום משבר תעש הנמשך כבר כעשור ואת כניסתה של תעש לעידן חדש של רווחיות וצמיחה תוך מעבר דרומה ושחרור קרקעות חשובות באזורי הביקוש. בעקבות החתימה, תחל רשות החברות בהליך המכירה שיסתיים במהלך שנה הבאה".

"הצלחנו להציל את תעש"

אבי ניסנקורן, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, אמר היום: "לאחר ארבע שנים של עבודה מאומצת, ערב חג הפסח הצלחנו להציל את תעש ולייצר תקווה לעתיד החברה בכדי שתהיה מהחברות המובילות בתעשיות הביטחוניות בישראל. אני רוצה להודות מקרב לב לאיציק יהודה, יו"ר ועד עובדי תעש, אשר פעל לאורך כל הדרך מתוך תחושה עמוקה של אחריות ומחויבות ערכית וציונית. בלעדיו הרפורמה החשובה הזו לא הייתה יוצאת לפועל. לצד המסירות של ראש הוועד, ראוי לציין את מעורבותו האישית של יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, בכל רזי התכנית וגיבושה. שיתוף הפעולה שהוביל בין כל הגורמים המעורבים בתכנית, הצליח, בסופו של דבר, להבטיח את מעמדה של תעש כחוד החנית של בטחון המדינה. ההסתדרות תמשיך ללוות את תכנית ההפרטה במהלך יישומה, על מנת להבטיח את זכויות העובדים ושגשוג החברה".

"פורשים בכבוד"

איציק יהודה, יו"ר ועד עובדי תעש: "לאחר שנים רבות של חוסר וודאות של עובדי תע"ש, אני מקווה שסוף סוף הגענו למצב שבו עובדים עייפים פורשים בכבוד ויתר עובדי תע"ש נשארים בביטחון תעסוקתי מלא לאורך שנים וימשיכו לייצר לביטחון המדינה. אני רוצה להודות לאבי ניסנקורן על הליווי הצמוד לאורך כל הדרך ולעופר עיני על התמיכה בכל השלבים".

מימין לשמאל: אבי פלדר, מנכ"ל תעש, אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות, אמיר לוי, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אבי ניסנקורן, י"ור ההסתדרות, איציק יהודה, י"ור עובדי תעש, איציק שטיינר, י"ור הסתדרות ההנדסאים בישראל. צילום: דוברות משרד האוצר
מימין לשמאל: אבי פלדר, מנכ"ל תעש, אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות, אמיר לוי, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אבי ניסנקורן, י"ור ההסתדרות, איציק יהודה, י"ור עובדי תעש, איציק שטיינר, י"ור הסתדרות ההנדסאים בישראל. צילום: דוברות משרד האוצר

הפרטת תעש יוצאת לדרך. לאחר יותר מעשור של דיונים והחלטת ממשלה מ-2005 שלא מומשה, חתם היום משרד האוצר עם ההסתדרות וועד עובדי תעש על הסכמים מסדירים את השינוי הארגוני בתעש – הקמת חברה חדשה בשם "תעש מערכות", אליה תועבר כל הפעילות העסקית של תעש, שתימכר בהמשך לגורמים פרטיים. החברה תעבור לרמת בקע בנגב, כאשר פינוי קרקעותיה ברמת השרון יאפשר בעתיד לשווק עשרות אלפי יחידות דיור בארץ.

כמו כן סוכם, כי תבוצע פרישה מיידית, בהסכמי פרישה, של 1,170 עובדים, מתוך 3,400 עובדים, ופרישה של 950 עובדים נוספים ב-16 השנים הבאות.

הסדרת מבנה ההון

ההסכם שהובל על ידי אגף תקציבים, רשות החברות ואגף השכר במשרד האוצר יאפשר לייעל את פעילות החברה, להקטין עלויות שוטפות ולאפשר לגורמי המדינה והחברה להתחיל בתהליכים הדרושים לקראת הסדרת מבנה ההון, ולבנות בסיס כלכלי איתן לקראת הפרטתה במהלך השנה הקרובה.

תוספות שכר

העובדים המועסקים בחברה יזכו לתוספות שכר הכוללות את שני הסכמי השכר האחרון שנחתמו במשק – 5% ב-2009 ו-7.25% ב- 2011 – שלא שולמו לעובדים בעקבות מצבה הפיננסי הקשה של החברה. בנוסף, נחתם הסכם שכר עם העובדים הנותרים בחברה לשנים הבאות הכולל העלאת שכר של 6% בפריסה לשלוש שנים – 2% בכל שנה.

הבראת החברה

הפרטת תעש תביא להבראת החברה לאחר למעלה מעשור בו היא מצויה בגירעונות תזרימיים המשפיעים על פעילותה. מצבה הפיננסי הקשה של תעש בא לידי ביטוי בגירעון בהון של יותר מ-2 מיליארד שקלים ובהפסד שנתי ממוצע של 250 מיליון שקל. במהלך זה מאפשרת המדינה לחברה להתמקד בפעילויות הליבה העסקיות ולהתנתק ממחויבויות העבר, חלקן נוצרו עוד בתקופה בה תעש היוותה יחידת סמך במשרד הביטחון, כדי למצות את הפוטנציאל העסקי הטמון בפעילותה ולצמצם את אי הוודאות בהפרטה.

מתווה ההפרטה שאושר על ידי ועדת השרים להפרטה כולל את הצעדים הבאים:

1. הקמת חברה ממשלתית חדשה "תעש מערכות" אליה תועבר כל הפעילות העסקית של תעש, ללא מחויבויות עבר. המדינה תטפל בכל הסוגיות שאינן קשורות לפעילות העסקית של החברה (טיפול בנושאי איכות סיביה, תכנון קרקעות שפונו ועוד).
2. הקמת חברה ממשלתית חדשה "תומר", שתרכז תחת אחריותה את הפעילות המסווגת של תעש.
3. פרישה של 1,170 עובדים (שליש מעובדי החברה) בשלב ראשון, ופרישה של 950 עובדים נוספים בצורה מדורגת לאחר ההפרטה.
4. שינויים מבניים וארגוניים בחברה הכוללים איחוד חטיבות וביטול תפקידים מקבילים לצורך מיקוד בפעילות העסקית, ייעול הרכש ומיצוי הפוטנציאל של החברה.
5. הסדרת מבנה ההון של החברה וחיזוק איתנותה הפיננסית, באמצעות מימון הגירעון התזרימי עד להפרטתה ומחיקת התחייבויות החברה למדינה.
6. חתימה על הסכם רכש מול משרד הביטחון למשל 5 שנים. על פי ההסכם, משרד הביטחון מחויב לרכוש מהחברה תחמושת בסכום של יותר מ-550 מיליון שקל בשנה, על מנת להבטיח בסיס כלכלי לקווי הייצור בחברה.
7. פינוי קרקעות רמת השרון ומעבר תעש לנגב עד לשנת 2022. מהלך שיאפשר בנייה של מפעל חדש ומודרני לפעילות החברה ברמת בקע ושיווק עשרות אלפי יחידות דיור בלב אזור הביקוש.

הממונה על התקציבים, אמיר לוי: "ההסכמים שנחתמו היום יאפשרו לתעש לצאת לדרך חדשה ולממש את הפוטנציאל הגלום בה להפוך לחברה ביטחונית מובילה בדומה לאלביט, רפאל והתעשייה האווירית. מעבר תעש לנגב יפנה שטח גדול בלב אזורי הביקוש במרכז הארץ עליו תוכל לשווק המדינה עשרות אלפי יחידות דיור. ההחלטות אותן קיבלנו אינן פשוטות אך הכרחיות למען הפסקת תלות החברה בכספי משלם המיסים".

מנהל רשות החברות, אורי יוגב: "חתימת ההסכמים היום מבשרת את סיום משבר תעש הנמשך כבר כעשור ואת כניסתה של תעש לעידן חדש של רווחיות וצמיחה תוך מעבר דרומה ושחרור קרקעות חשובות באזורי הביקוש. בעקבות החתימה, תחל רשות החברות בהליך המכירה שיסתיים במהלך שנה הבאה".

"הצלחנו להציל את תעש"

אבי ניסנקורן, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, אמר היום: "לאחר ארבע שנים של עבודה מאומצת, ערב חג הפסח הצלחנו להציל את תעש ולייצר תקווה לעתיד החברה בכדי שתהיה מהחברות המובילות בתעשיות הביטחוניות בישראל. אני רוצה להודות מקרב לב לאיציק יהודה, יו"ר ועד עובדי תעש, אשר פעל לאורך כל הדרך מתוך תחושה עמוקה של אחריות ומחויבות ערכית וציונית. בלעדיו הרפורמה החשובה הזו לא הייתה יוצאת לפועל. לצד המסירות של ראש הוועד, ראוי לציין את מעורבותו האישית של יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, בכל רזי התכנית וגיבושה. שיתוף הפעולה שהוביל בין כל הגורמים המעורבים בתכנית, הצליח, בסופו של דבר, להבטיח את מעמדה של תעש כחוד החנית של בטחון המדינה. ההסתדרות תמשיך ללוות את תכנית ההפרטה במהלך יישומה, על מנת להבטיח את זכויות העובדים ושגשוג החברה".

"פורשים בכבוד"

איציק יהודה, יו"ר ועד עובדי תעש: "לאחר שנים רבות של חוסר וודאות של עובדי תע"ש, אני מקווה שסוף סוף הגענו למצב שבו עובדים עייפים פורשים בכבוד ויתר עובדי תע"ש נשארים בביטחון תעסוקתי מלא לאורך שנים וימשיכו לייצר לביטחון המדינה. אני רוצה להודות לאבי ניסנקורן על הליווי הצמוד לאורך כל הדרך ולעופר עיני על התמיכה בכל השלבים".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן