Skip to content

לוויין אופק 10 שוגר הלילה לחלל

השיגור בוצע באמצעות משגר לוויינים מסוג שביט, במרכז הארץ. לווין אופק 10 הינו לווין תצפית מבוסס מכ"מ (SAR), בעל יכולות מתקדמות של צילום ביום, בלילה ובכל מזג אוויר. כניסתו לפעילות מבשרת על הגדלה של טווח הכיסוי המודיעיני

לוויין אופק 10 שוגר הלילה לחלל

השיגור בוצע באמצעות משגר לוויינים מסוג שביט, במרכז הארץ. לווין אופק 10 הינו לווין תצפית מבוסס מכ"מ (SAR), בעל יכולות מתקדמות של צילום ביום, בלילה ובכל מזג אוויר. כניסתו לפעילות מבשרת על הגדלה של טווח הכיסוי המודיעיני

ממנהלת החלל הפועלת במסגרת מפא"ת במשרד הביטחון, והתעשייה האווירית שיגרו הלילה (רביעי) בהצלחה את הלוויין אופק 10 לחלל. השיגור בוצע באמצעות משגר לוויינים מסוג שביט, מבסיס פלמחים במרכז הארץ.

לפנות בוקר, על-פי תכנית השיגור המקורית, נכנס הלוויין למסלולו סביב כדור הארץ, החל לשדר נתונים ועבר סדרת הבדיקות, שאימתו את תקינותו ואת רמת ביצועיו.

רגע השיגור של משגר שביט, הנושא את לוויין אופק 10 (צילום: משרד הביטחון, תע"א)
רגע השיגור של משגר שביט, הנושא את לוויין אופק 10 (צילום: משרד הביטחון, תע"א)

מהנדסי מנהלת החלל שבמפא"ת – משרד הביטחון, יחד עם מהנדסי התעשייה האווירית ממשיכים בסדרת הבדיקות שתוכננו מראש, עד לכניסתו של הלוויין לפעילות מלאה בתקופה הקרובה.

יכולות צילום ביום ובלילה

לווhין אופק 10 הינו לווין תצפית מבוסס מכ"מ (SAR), בעל יכולות מתקדמות של צילום ביום, בלילה ובכל מזג אוויר. "אופק 10" פותח על בסיס ניסיון שצברה מערכת הביטחון בפיתוח לוויינים קודמים מסדרת ה"אופק", ששוגרו לחלל החל משנת 1988.

משגר שביט

לוויין אופק 10 שוגר לחלל באמצעות משגר הלוויינים התלת שלבי "שביט". את פיתוח וייצור הלוויין והמשגר מוביל משרד הביטחון, באמצעות מנהלת החלל במפא"ת. הקבלן הראשי של הפרויקט הוא התעשייה האווירית לישראל, באמצעות מפעלי מבת חלל, מל"מ, תמ"מ ואלתא. כמו כן שותפות בפרויקט תעש, רפאל, ספקטרלני מקבוצת אלביט מערכות, חברת רוקר וחברות רבות נוספות. בפיתוח מעורבים באופן עמוק גם גורמי צה"ל שונים, בעיקר מחיל המודיעין וחיל האוויר והחלל.

גורמים במשרד הביטחון מסרו אמש כי השיגור עצמו הוכתר בהצלחה. לווין הריגול מצויד במכ"מ שיודע לבצע איסוף נתונים ביום ובלילה והפעלתו המוצלחת תעצים את  יכולותיה המודיעיניות של ישראל ותספק לישראל בכלל ולצה"ל בפרט יכולת לכיסוי מודיעיני מעולה על פני כדור הארץ.

לפני כשלוש שנים, ביוני 2010 שוגר בהצלחה לווין הריגול "אופק 9" שהצטרף ללווייני "אופק 7" ו"אופק "5 הקודמים לו. בחודש ספטמבר שעבר שיגרה ישראל לחלל את הלוויין "עמוס 4", מבסיס החלל הרוסי המצוי בקזחסטן. הלוויין שיוצר בתעשייה האווירית נחשב לפרויקט  תקשורת האיכותי והחכם ביותר שנבנה בישראל. הוא נועד לתת שירותי תקשורת מתקדמים של וידאו ושידור בפס רחב ועלותו הסתכמה ב-365 מילין דולר.

שר הביטחון, משה (בוגי) יעלון, מסר הבוקר בעקבות השיגור, כי "שיגורו המוצלח של הלוויין אופק 10 אמש הוא עדות נוספת ליכולתה המרשימה של מדינת ישראל לפתח ולהוביל בחזית הטכנולוגיה. הלוויין אופק 10 אמור לשפר את יכולות המודיעין של מדינת ישראל ולאפשר למערכת הביטחון להתמודד באופן טוב יותר עם איומים קרובים ורחוקים, בכל שעות היממה ובכל מזג אוויר. בכך אנו ממשיכים לבסס את היתרון האיכותי והטכנולוגי העצום משכנינו". 

הלוויין עצמו משייט בגובה של בין 400 ל-600 קילומטר, על פי הצורך של מפעיליו. משקלו 330 קילוגרם, והוא חולף מעל תחנת הקשר שלו, בכל שעה וחצי. משך מעבר החליפה הוא של כמה דקות. שעה וחצי לאחר שיגורו, חלף הלוויין מתחנת הקשר והעביר מידע, ורק בהמשך תהליך התייצבותו בחלל והפעלתו הוא יתחיל לשדר תמונות למפעיליו ביחידת הלוויינות של צה"ל.

עופר דורון, מנהל מפעל "מבת-חלל" בתעשייה האווירית, אמר כי "הלוויין הזה מצטיין ביכולת צילום מדהימה, אך הוא מאוד קטן. הוא מיועד לתת תמונות מאוד מדויקות ואיכותיות בכל התנאים".

ממנהלת החלל הפועלת במסגרת מפא"ת במשרד הביטחון, והתעשייה האווירית שיגרו הלילה (רביעי) בהצלחה את הלוויין אופק 10 לחלל. השיגור בוצע באמצעות משגר לוויינים מסוג שביט, מבסיס פלמחים במרכז הארץ.

לפנות בוקר, על-פי תכנית השיגור המקורית, נכנס הלוויין למסלולו סביב כדור הארץ, החל לשדר נתונים ועבר סדרת הבדיקות, שאימתו את תקינותו ואת רמת ביצועיו.

רגע השיגור של משגר שביט, הנושא את לוויין אופק 10 (צילום: משרד הביטחון, תע"א)
רגע השיגור של משגר שביט, הנושא את לוויין אופק 10 (צילום: משרד הביטחון, תע"א)

מהנדסי מנהלת החלל שבמפא"ת – משרד הביטחון, יחד עם מהנדסי התעשייה האווירית ממשיכים בסדרת הבדיקות שתוכננו מראש, עד לכניסתו של הלוויין לפעילות מלאה בתקופה הקרובה.

יכולות צילום ביום ובלילה

לווhין אופק 10 הינו לווין תצפית מבוסס מכ"מ (SAR), בעל יכולות מתקדמות של צילום ביום, בלילה ובכל מזג אוויר. "אופק 10" פותח על בסיס ניסיון שצברה מערכת הביטחון בפיתוח לוויינים קודמים מסדרת ה"אופק", ששוגרו לחלל החל משנת 1988.

משגר שביט

לוויין אופק 10 שוגר לחלל באמצעות משגר הלוויינים התלת שלבי "שביט". את פיתוח וייצור הלוויין והמשגר מוביל משרד הביטחון, באמצעות מנהלת החלל במפא"ת. הקבלן הראשי של הפרויקט הוא התעשייה האווירית לישראל, באמצעות מפעלי מבת חלל, מל"מ, תמ"מ ואלתא. כמו כן שותפות בפרויקט תעש, רפאל, ספקטרלני מקבוצת אלביט מערכות, חברת רוקר וחברות רבות נוספות. בפיתוח מעורבים באופן עמוק גם גורמי צה"ל שונים, בעיקר מחיל המודיעין וחיל האוויר והחלל.

גורמים במשרד הביטחון מסרו אמש כי השיגור עצמו הוכתר בהצלחה. לווין הריגול מצויד במכ"מ שיודע לבצע איסוף נתונים ביום ובלילה והפעלתו המוצלחת תעצים את  יכולותיה המודיעיניות של ישראל ותספק לישראל בכלל ולצה"ל בפרט יכולת לכיסוי מודיעיני מעולה על פני כדור הארץ.

לפני כשלוש שנים, ביוני 2010 שוגר בהצלחה לווין הריגול "אופק 9" שהצטרף ללווייני "אופק 7" ו"אופק "5 הקודמים לו. בחודש ספטמבר שעבר שיגרה ישראל לחלל את הלוויין "עמוס 4", מבסיס החלל הרוסי המצוי בקזחסטן. הלוויין שיוצר בתעשייה האווירית נחשב לפרויקט  תקשורת האיכותי והחכם ביותר שנבנה בישראל. הוא נועד לתת שירותי תקשורת מתקדמים של וידאו ושידור בפס רחב ועלותו הסתכמה ב-365 מילין דולר.

שר הביטחון, משה (בוגי) יעלון, מסר הבוקר בעקבות השיגור, כי "שיגורו המוצלח של הלוויין אופק 10 אמש הוא עדות נוספת ליכולתה המרשימה של מדינת ישראל לפתח ולהוביל בחזית הטכנולוגיה. הלוויין אופק 10 אמור לשפר את יכולות המודיעין של מדינת ישראל ולאפשר למערכת הביטחון להתמודד באופן טוב יותר עם איומים קרובים ורחוקים, בכל שעות היממה ובכל מזג אוויר. בכך אנו ממשיכים לבסס את היתרון האיכותי והטכנולוגי העצום משכנינו". 

הלוויין עצמו משייט בגובה של בין 400 ל-600 קילומטר, על פי הצורך של מפעיליו. משקלו 330 קילוגרם, והוא חולף מעל תחנת הקשר שלו, בכל שעה וחצי. משך מעבר החליפה הוא של כמה דקות. שעה וחצי לאחר שיגורו, חלף הלוויין מתחנת הקשר והעביר מידע, ורק בהמשך תהליך התייצבותו בחלל והפעלתו הוא יתחיל לשדר תמונות למפעיליו ביחידת הלוויינות של צה"ל.

עופר דורון, מנהל מפעל "מבת-חלל" בתעשייה האווירית, אמר כי "הלוויין הזה מצטיין ביכולת צילום מדהימה, אך הוא מאוד קטן. הוא מיועד לתת תמונות מאוד מדויקות ואיכותיות בכל התנאים".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן