Skip to content

ועדת הפנים של הכנסת תדון ברעש המטוסים בדרך לנתב"ג

הדיון בוועדה יתקיים ביום שלישי בשבוע הבא. הפוך על הפוך: מאז שחודשה פעילותו של מסלול 12/30, שהיה משותק כמעט ארבע שנים, הוסט רעש המטוסים הנוחתים מצפון חולון לעבר דרום תל אביב ועורר תלונות וכעס של מאות תושבים. ביוני אמור להיפתח מסלול 03/21 שיאפשר נחיתת מטוסים מצפון. רשויות נתניה כפר סבא וראש העין מתנגדות למעבר המטוסים מעליהן

ועדת הפנים של הכנסת תדון ברעש המטוסים בדרך לנתב"ג

הדיון בוועדה יתקיים ביום שלישי בשבוע הבא. הפוך על הפוך: מאז שחודשה פעילותו של מסלול 12/30, שהיה משותק כמעט ארבע שנים, הוסט רעש המטוסים הנוחתים מצפון חולון לעבר דרום תל אביב ועורר תלונות וכעס של מאות תושבים. ביוני אמור להיפתח מסלול 03/21 שיאפשר נחיתת מטוסים מצפון. רשויות נתניה כפר סבא וראש העין מתנגדות למעבר המטוסים מעליהן

שדרוג מערך המסלולים בנתב"ג, בעלות של כ-900 מיליון שקל, שנמשך כמעט ארבע שנים, יגרום לכך שמתחילת חודש יוני השנה אמור לפעול נמל התעופה המרכזי של ישראל עם שלושה מסלולים פעילים. זוהי היערכות תפעולית מצוינת לקראת התגברות התנועה האווירית בעקבות פתיחת השמים, אך באשר לרעש המטוסים, טוענים גורמים ברשות שדות התעופה, כי בכך יתאפשר גם לחלק את ארגז רעש בצורה מושכלת יותר ולא להשאיר את עיקר עוצמתו מעל דרום תל אביב וצפון חולון.

בנתניה, כפר סבא וראש העין, שמעליהם אמורים לטוס מחודש יוני מטוסים, מתנגדים לכך ופועלים בהתאם. ועדת הפנים, בראשותה של ח"כ מירי רגב, תדון בנושא ביום שלישי בשבוע הבא.

נחיתה בנתב"ג. גידול בתנועה האווירית בנתב"ג ופתיחת מסלולים נוספים מגדילים את אזורי הרעש הסביבתי (צילום: סיון פרג')
נחיתה בנתב"ג. גידול בתנועה האווירית בנתב"ג ופתיחת מסלולים נוספים מגדילים את אזורי הרעש הסביבתי (צילום: סיון פרג')

הכנסת ישובים חדשים לתחום הרעש

בתחילת חודש מרץ השנה שב לפעילות מסלול 12/30 בנמל התעופה בן גוריון (נתב"ג). לאחר כמעט ארבע שנים, שבמהלכן הופעל הנמל באמצעות מסלול אחד – 08/26 בלבד. מאז פעילים בנתב"ג שני מסלולים. הפעלת המראות מטוסים ממזרח למערב, במסלול 12/30, הסיטה את רעש ההמראות מצפון חולון לדרום תל אביב, אזור שהיה שקט כמעט ארבע שנים. בחודש יוני יפתח לפעילות מסלול נוסף – 03/21, במטרה לאפשר נחיתות מכיוון צפון ולבצע בכך הפרדה בין המראות ונחיתות בנתב"ג. הפעלת מסלול זה תכניס את נתניה, כפר סבא וראש העין ויישובים נוספים לתחום רעש נחיתות המטוסים.

שמיכה קצרה

למרות ההתקדמות הטכנולוגית הרבה, עדיין מנועי מטוסים הם יצרני רעש. מיקומו של נתב"ג במרכז המאוכלס של המדינה יוצרת בעיה קשה לפתרון, כי חלוקה מאוזנת של ארגז הרעש שסביבו, דומה לשמיכה קצרה, שמשיכה בצדה האחת חושף את הצד האחר. שלא לדבר על היישובים הסמוכים לנתב"ג – יהוד-נווה מונסון, אור יהודה ויישובים קטנים נוספים, שתמיד יהיו באזורי הרעש.

ההתנגדויות לטיסות המטוסים, כולל תביעות משפטיות, מתעצמות בכל פעם מחדש כאשר מסתיים שלב נוסף בפיתוח ושדרוג המסלולים בנתב"ג. לנוכח ריבוי התלונות החליטה ועדת הפנים, בראשותה של ח"כ מירי רגב, לדון ביום שלישי בשבוע הבא בסוגיית רעש המטוסים שיוצר נתב"ג. חברי הוועדה יתבקשו להתייחס להפעלתו מחדש של מסלול 12/30 והסטת הרעש לדרום תל אביב ולהתייחס למצב לקראת הפעלתו ביוני של מסלול 03/21 וכניסת מטוסים מצפון, מעל כפר סבא וראש העין, בדרכם לנתב"ג.

תבנית התפעול המבצעי, לפיה יופעל נתב"ג, בהתאם להוראות רשות התעופה האזרחית (רת"א)

תרשים מסלולי נתב"ג לאחר שידרוגם
תרשים מסלולי נתב"ג לאחר שידרוגם

40% נחיתות מהצפון

המסלול המועדף לנחיתת המטוסים – יהיה מסלול 12 (ממערב למזרח). נחיתה על מסלול 21 תותר כאשר כאשר מעל נתב"ג צפויה לנשוב רוח מערבית בעלת רכיב של 5 קשרים או יותר מכיוון 300 ובמצב של עומס תנועות שעתי מתוכנן גבוה שהוא כל אחד מאלה: בין 11 ל-20 תנועות מתוכננות בשעה, כשמתוכן 3 תנועות או יותר מעורבות, כלומר 3 המראות או יותר, כששאר התנועות נחיתות – או להפך; בעומס של 21 תנועות או יותר בשעה כשתנועה אחת או יותר מעורבת וכאשר מרווח הזמן בין אילוץ אחד (עומס או רוח) במסגרתו מופעל מסלול21 לבא אחריו קטן מתשעים דקות.

על אף האמור לעיל, לא תותרנה נחיתות על מסלול 21 בימי חול בין השעות 22:00 לבין 05:50 ובימי שבת וחגי ישראל – משעה לפני כניסת השבת או החג ועד לשעה אחת לאחר צאתם.

עוד הוחלט, כי שיעור כל הנחיתות בפועל על מסלול 21 לא יעלה על שיעור של 40% מכלל הנחיתות בנתב"ג בפועל, כאשר השיעור יחושב בנפרד לגבי כל עונה, כפי שמוגדרת על ידי ארגון חברות התעופה – יאט"א ושהנחיתות על מסלול 30 (ממזרח למערב) תותרנה בשעות העומס, בעדיפות שלישית.

המראות

המסלול המועדף להמראת מטוסים יהיה מסלול 26 (ממזרח למערב), ותותרנה גם המראות על מסלול 30.

אמצעים נוספים להפחתת רעש

א. רש"ת תמגן אקוסטית מוסדות חינוך ומוסדות ציבור ביישובים בארות יצחק ומזור, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, מועצה אזורית חבל מודיעין והיישובים, במתווה ועדת קורפו, בהתאם להתחייבותה, עד סוף ספטמבר 2014.

ב. בטרם תיכנס תבנית התפעול המבצעי לתוקפה, תפרסם רשות התעופה האזרחית, כחלק מפרסום תהליכי הטיסה בפרסומי המידע התעופתי, הנחיות למפעילים האוויריים באשר למהירות הטיסה והפעלת מערכות הנחיתה והעצירה במטוס לצורך הפחתת רעש המטוסים בעת הגישה לנחיתה על מסלול 21.

ג. רשות התעופה האזרחית תבחן מקצועית את האפשרות לעשות שימוש בנתיבי טיסה המתאימים לתפיסת (Performance Based Navigation) PBN, המקובלת בעולם, במטרה לאפשר עקיפת מרכזי אוכלוסייה צפופים; ככל שהבחינה המקצועית תאפשר שימוש בנתיבי טיסה כאמור למטרה האמורה' תפעל רשות התעופה האזרחית לעיגונם בפרסומי המידע התעופתי.

ד. ניטור רעש – בטרם תתחיל רש"ת לפעול בהתאם לתבנית התפעול המבצעי, ייקבעו ויוצבו על ידי רש"ת שני מכשירים לניטור רמות הרעש לאורך נתיב הגישה לנחיתה למסלול 21, לצורך מעקב ואיסוף נתונים. מיקום מכשירי ניטור הרעש יקבע בהסכמת רשות התעופה האזרחית, בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ובהתייעצות עם נציגי היישובים שבתחומם יוצבו המכשירים.

ה. צוות בקרה ומעקב – בתום שנה ממועד התחלת יישום תבנית התפעול המבצעי, יכונס צוות בקרה ומעקב, בראשות מנהל רשות התעופה האזרחית, או מי שהוא ימנה לכך מטעמו, בהשתתפות נציגי רש"ת והמשרד להגנת הסביבה; מטרת הצוות היא לבדוק את אופן ביצוע החלטה זו וכן את התאמתה לתכליות לשמן נועדה ובהן: שמירה על בטיחות התעופה האזרחית בהפעלת נתב"ג לפי תבנית התפעול המבצעי, קיום בצוותא של נתב"ג ושל היישובים סביבו המושפעים מהפעלתו לפי תבנית התפעול המבצעי וכו'. (הצוות יגבש ויפרסם דין וחשבון שיפורסם לציבור. רש"ת תמסור לידי הצוות כל נתון שיבקש ובכלל זה: נתוני ניטור הרעש, מספר הנחיתות על כל מסלול בנתב"ג וכל פילוח או ניתוח שלהם).

ו. שקיפות נתונים – נתוני ניטור הרעש ומספר הנחיתות על כל מסלול בנתב"ג יהיו גלויים לציבור ויפורסמו באתר רש"ת, מדי עונת יאט"א.

אין באמצעים הנוספים להפחתת רעש, למעט אלה הקבועים בפסקאות ב. ו- ד. לעיל, כדי למנוע את כניסתה לתוקף של תבנית התפעול המבצעית ואת הפעלת נתב"ג לפיה.

העלאת רמת הבטיחות

הפעלת נתב"ג עם שלושה מסלולים פעילים נועדה להשיג שלוש מטרות עיקריות: בראש ובראשונה, העלאת רמת בטיחות התעופה על-ידי אפשרות להפרדה בין התנועה הנכנסת לישראל ונוחתת בנתב"ג לבין זו הממריאה מהנמל ויוצאת ממנה, בתפיסת "V הפתוח" של כניסת מטוסים מאזור החוף דרומית לנתניה, טיסה אל אזור כפר סבא ונחיתה על מסלול 21 והמראת מטוסים על מסלול 26 וטיפוס אל עבר חוף הים ומערבה לים התיכון.

הפרדה מוחלטת בין המראות לנחיתות

בעת הפעלת הנמל לפי תפיסה זו מתקיימת הפרדה מוחלטת בין כלי הטיס הנכנסים לנמל בכל שלבי הכניסה למרחב האווירי, ההנמכה לנחיתה, הנחיתה וההסעה הקרקעית לחניה, לבין כלי הטיס העוזבים אותו, החל בהסעה הקרקעית למסלול ההמראה, המראה והטיפוס לנתיבי העזיבה מערבה לכיוון הים התיכון ומרחב קפריסין.

התנגדויות

בכפר סבא יעבור נתיב טיסת המטוסים בדרכם לקראת נחיתה במסלול 03/21 בנתב"ג מעל השכונה הירוקה, אזור גלילי/ כצנלסון/ הרצוג, אזור הפארק והשכונות ההיקפיות, הדרים/ תשלו"ז, בתיה"ס אופירה נבון ורמז והשכונות באזור. 'נושא נתיבי האוויר הועלה בישיבת המועצה באופן פומבי ובשקיפות מלאה. התקיימו פגישות עם נציגי רשות התעופה האזרחית ובוצע איסוף נתונים בדבר האפשרויות השונות בנושאים מקצועיים הקשורים לנושא כגון גבהי הטיסה, מפלסי רעש, שעות פעילות צפויות ועוד.

במקביל התקיימו גם פגישות משותפות בין נציגי היישובים נתניה, רעננה, ראש העין, דרום השרון, ישובי חבל מודיעין וכמובן כפר סבא לבין רשות התעופה ובעקבות הממצאים נשכרו שירותיו של עו"ד המתמחה בתחום, שהגיש בשם העירייה התנגדות חוקית שטרם נידונה.

תל אביב – כאמור, רעש המטוסים המתחדש, המטריד את תושבי תל אביב, מקורו בהחזרתו לפעילות של מסלול 12/30 בנתב״ג, כאשר הנחיתות מתבצעות בנקודת 12 ממערב למזרח. בנתיב נחיתות זה טסים המטוסים בגובה של כ־600 מטר מעל בתיהם של התושבים המתגוררים באזורים מגדל שלום, כרם התימנים, הרחובות בלפור, נחמני, רוטשילד, שכונות נווה שאנן, שפירא, כפר שלם והתקווה וגורמים בכך סבל רב לתושבים. הפעלתו מחדש של נתיב טיסה זה קוממה מאות תושבים הטוענים, כי הרעש בלתי נסבל ופוגם באיכות חייהם. תלונותיהם הועברו לעיריית תל אביב ולרשות שדות התעופה.

בחודש מרץ פנה ארנון גלעדי, המשנה לראש עיריית תל אביב, לשר התחבורה ישראל כץ ולשר להגנת הסביבה עמיר פרץ, וביקש להפסיק את הפעילות במסלול 12/30 בשעות מסוימות על מנת להקל על התושבים.

כל הנחיתות מצפון

גורמים ברשות שדות התעופה טוענים, כי רשות התעופה האזרחית הייתה צריכה לאפשר לה להנחית את כל סוגי המטוסים מכיוון צפון לדרום במסלול 03/21 ובכך היה נעלם רעש הנחיתות מעל אזורי תל אביב המאוכלסים הרבה יותר מהאזורים שיצורפו לתחומי הרעש. אך היות שאושר לה להנחית במסלול הזה רק עד 40% מהנחיתות, הרעש שממנו סובלים כיום בתל אביב יופחת אבל לא ייפסק.

לבקשת רשות שדות התעופה באוקטובר 2013, הגישה חברת אקו להנדסת סביב ואקוסטיקה את מסקנותיה לגבי תוכנית המתאר של נתב"ג – תמ"א 4/2 – בהקשר להיבטי רעש נחיתות על מסלול 21 ולשינוי הוראות התכנית לגבי איסור נחיתות מטוסי ארבעה מנועים והטלת מגבלה על מטוסים רועשים.

תמצית וסיכום מסקנות אקו

תכנית מתאר ארצית תמ"א 4/2 לנתב"ג, שאושרה בשנת 1997 ונדונה במוסדות התכנון מאז שנת 1978, כוללת איסור נחיתה של מטוסים בעלי ארבעה מנועים על מסלול 21. יישומה של מגבלה זו, המבוססת על מספר המנועים, בהיקפי הפעילות הנוכחיים והעתידיים בנתב"ג (שמים פתוחים), תגרום לקשיים תפעוליים העלולים להשליך על בטיחות הטיסה, תפגע ביכולת נתב"ג לתת מענה לדורשי שירות ותמנע הפחתת הרעש של הנחיתות ביישובים שמצפון לנמל.

עקב התפתחות הטכנולוגיה של מנועים שקטים, נכון לזמן פתיחת מסלול 21 לנחיתות ב-2014, בידול מטוסים רועשים לפי מספר מנועיהם אינו רלוונטי. כך, לדוגמה, מטוס הנוסעים הגדול ביותר כיום, איירבס A380, בעל ארבעה מנועים ומשקל המראה של כ-499 טונות, שקט יותר משמעותית בנחיתה מרוב המטוסים הקטנים יותר שלהם שניים או שלושה מנועים.

מניתוח דקדקני של נתוני רעש הנחיתה של המטוסים הפוקדים את נתב"ג בשנים האחרונות עולה, כי אין קשר בין רעש הנחיתה לבין מספר מנועי המטוס. לנוכח עובדה זאת רשות שדות התעופה מבקשת לבטל את ההגבלה הקשורה למספר המנועים של המטוס הנוחת ולהחליפה בהגבלה המתייחסת לתפוקת הרעש של דגם המטוס ללא תלות במספר מנועיו.

לצורך קביעת המגבלה על רעש המטוסים הנוחתים יש לקבוע נקודה שבה יקבע הקריטריון לרעש המותר. "נקודת הקריטריון" שנבחרה נמצאת במרחק של 4 מיל ימי (9,300 מטרים) מקצה מסלול 21. בנקודה זו המטוסים נמצאים בתצורת הנחיתה הסופית ורעש הנחיתה הוא מרבי. מיקום נקודת
הקריטריון על הקרקע הוא בצומת רחובות שבזי גרונר באזור המגורים הדרומי של ראש העין.

ערך הקריטריון המתבקש על פי נתוני המטוסים הפוקדים את נתב"ג הוא מפלס רעש נחיתה
מרבי בנקודת הקריטריון בראש העין בערך LAmax של80 dB(A) . ערך זה מהווה נקודת איזון מיטבית בין מפלסי הרעש הסביבתי לבין הדרישות הבטיחותיות והתפעוליות של הנמל.

לפיכך השינוי המבוקש ינוסח כדלקמן: "לא ינחתו על מסלול 21 מטוסים, אשר על פי נתוני תעודת רישוי הרעש שלהם מפלס רעש הנחיתה, הנגרם בנקודה על הקרקע הנמצאת במרחק של 9,300 מטרים מקצה מסלול 21, עולה על ערך LAmax של 80 dB(A)".

על פי קריטריון זה לא תתאפשר נחיתה על מסלול 21 של דגמי המטוסים הבאים: בואינג 747-200 – 4 מנועים, MD11 – מנועים, DC-10- 3 מנועים, בואינג 747-400F (מטען) במספר מוגבל של דגמים ודגמים של מטוסי טופולב, אנטונוב ואיליושן.

תגובת רשות שדות התעופה: הרשות תפעל על פי הנחיות רשות התעופה האזרחית, תוכנית תמ"א של נתב"ג ועל פי החוק".

שדרוג מערך המסלולים בנתב"ג, בעלות של כ-900 מיליון שקל, שנמשך כמעט ארבע שנים, יגרום לכך שמתחילת חודש יוני השנה אמור לפעול נמל התעופה המרכזי של ישראל עם שלושה מסלולים פעילים. זוהי היערכות תפעולית מצוינת לקראת התגברות התנועה האווירית בעקבות פתיחת השמים, אך באשר לרעש המטוסים, טוענים גורמים ברשות שדות התעופה, כי בכך יתאפשר גם לחלק את ארגז רעש בצורה מושכלת יותר ולא להשאיר את עיקר עוצמתו מעל דרום תל אביב וצפון חולון.

בנתניה, כפר סבא וראש העין, שמעליהם אמורים לטוס מחודש יוני מטוסים, מתנגדים לכך ופועלים בהתאם. ועדת הפנים, בראשותה של ח"כ מירי רגב, תדון בנושא ביום שלישי בשבוע הבא.

נחיתה בנתב"ג. גידול בתנועה האווירית בנתב"ג ופתיחת מסלולים נוספים מגדילים את אזורי הרעש הסביבתי (צילום: סיון פרג')
נחיתה בנתב"ג. גידול בתנועה האווירית בנתב"ג ופתיחת מסלולים נוספים מגדילים את אזורי הרעש הסביבתי (צילום: סיון פרג')

הכנסת ישובים חדשים לתחום הרעש

בתחילת חודש מרץ השנה שב לפעילות מסלול 12/30 בנמל התעופה בן גוריון (נתב"ג). לאחר כמעט ארבע שנים, שבמהלכן הופעל הנמל באמצעות מסלול אחד – 08/26 בלבד. מאז פעילים בנתב"ג שני מסלולים. הפעלת המראות מטוסים ממזרח למערב, במסלול 12/30, הסיטה את רעש ההמראות מצפון חולון לדרום תל אביב, אזור שהיה שקט כמעט ארבע שנים. בחודש יוני יפתח לפעילות מסלול נוסף – 03/21, במטרה לאפשר נחיתות מכיוון צפון ולבצע בכך הפרדה בין המראות ונחיתות בנתב"ג. הפעלת מסלול זה תכניס את נתניה, כפר סבא וראש העין ויישובים נוספים לתחום רעש נחיתות המטוסים.

שמיכה קצרה

למרות ההתקדמות הטכנולוגית הרבה, עדיין מנועי מטוסים הם יצרני רעש. מיקומו של נתב"ג במרכז המאוכלס של המדינה יוצרת בעיה קשה לפתרון, כי חלוקה מאוזנת של ארגז הרעש שסביבו, דומה לשמיכה קצרה, שמשיכה בצדה האחת חושף את הצד האחר. שלא לדבר על היישובים הסמוכים לנתב"ג – יהוד-נווה מונסון, אור יהודה ויישובים קטנים נוספים, שתמיד יהיו באזורי הרעש.

ההתנגדויות לטיסות המטוסים, כולל תביעות משפטיות, מתעצמות בכל פעם מחדש כאשר מסתיים שלב נוסף בפיתוח ושדרוג המסלולים בנתב"ג. לנוכח ריבוי התלונות החליטה ועדת הפנים, בראשותה של ח"כ מירי רגב, לדון ביום שלישי בשבוע הבא בסוגיית רעש המטוסים שיוצר נתב"ג. חברי הוועדה יתבקשו להתייחס להפעלתו מחדש של מסלול 12/30 והסטת הרעש לדרום תל אביב ולהתייחס למצב לקראת הפעלתו ביוני של מסלול 03/21 וכניסת מטוסים מצפון, מעל כפר סבא וראש העין, בדרכם לנתב"ג.

תבנית התפעול המבצעי, לפיה יופעל נתב"ג, בהתאם להוראות רשות התעופה האזרחית (רת"א)

תרשים מסלולי נתב"ג לאחר שידרוגם
תרשים מסלולי נתב"ג לאחר שידרוגם

40% נחיתות מהצפון

המסלול המועדף לנחיתת המטוסים – יהיה מסלול 12 (ממערב למזרח). נחיתה על מסלול 21 תותר כאשר כאשר מעל נתב"ג צפויה לנשוב רוח מערבית בעלת רכיב של 5 קשרים או יותר מכיוון 300 ובמצב של עומס תנועות שעתי מתוכנן גבוה שהוא כל אחד מאלה: בין 11 ל-20 תנועות מתוכננות בשעה, כשמתוכן 3 תנועות או יותר מעורבות, כלומר 3 המראות או יותר, כששאר התנועות נחיתות – או להפך; בעומס של 21 תנועות או יותר בשעה כשתנועה אחת או יותר מעורבת וכאשר מרווח הזמן בין אילוץ אחד (עומס או רוח) במסגרתו מופעל מסלול21 לבא אחריו קטן מתשעים דקות.

על אף האמור לעיל, לא תותרנה נחיתות על מסלול 21 בימי חול בין השעות 22:00 לבין 05:50 ובימי שבת וחגי ישראל – משעה לפני כניסת השבת או החג ועד לשעה אחת לאחר צאתם.

עוד הוחלט, כי שיעור כל הנחיתות בפועל על מסלול 21 לא יעלה על שיעור של 40% מכלל הנחיתות בנתב"ג בפועל, כאשר השיעור יחושב בנפרד לגבי כל עונה, כפי שמוגדרת על ידי ארגון חברות התעופה – יאט"א ושהנחיתות על מסלול 30 (ממזרח למערב) תותרנה בשעות העומס, בעדיפות שלישית.

המראות

המסלול המועדף להמראת מטוסים יהיה מסלול 26 (ממזרח למערב), ותותרנה גם המראות על מסלול 30.

אמצעים נוספים להפחתת רעש

א. רש"ת תמגן אקוסטית מוסדות חינוך ומוסדות ציבור ביישובים בארות יצחק ומזור, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, מועצה אזורית חבל מודיעין והיישובים, במתווה ועדת קורפו, בהתאם להתחייבותה, עד סוף ספטמבר 2014.

ב. בטרם תיכנס תבנית התפעול המבצעי לתוקפה, תפרסם רשות התעופה האזרחית, כחלק מפרסום תהליכי הטיסה בפרסומי המידע התעופתי, הנחיות למפעילים האוויריים באשר למהירות הטיסה והפעלת מערכות הנחיתה והעצירה במטוס לצורך הפחתת רעש המטוסים בעת הגישה לנחיתה על מסלול 21.

ג. רשות התעופה האזרחית תבחן מקצועית את האפשרות לעשות שימוש בנתיבי טיסה המתאימים לתפיסת (Performance Based Navigation) PBN, המקובלת בעולם, במטרה לאפשר עקיפת מרכזי אוכלוסייה צפופים; ככל שהבחינה המקצועית תאפשר שימוש בנתיבי טיסה כאמור למטרה האמורה' תפעל רשות התעופה האזרחית לעיגונם בפרסומי המידע התעופתי.

ד. ניטור רעש – בטרם תתחיל רש"ת לפעול בהתאם לתבנית התפעול המבצעי, ייקבעו ויוצבו על ידי רש"ת שני מכשירים לניטור רמות הרעש לאורך נתיב הגישה לנחיתה למסלול 21, לצורך מעקב ואיסוף נתונים. מיקום מכשירי ניטור הרעש יקבע בהסכמת רשות התעופה האזרחית, בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ובהתייעצות עם נציגי היישובים שבתחומם יוצבו המכשירים.

ה. צוות בקרה ומעקב – בתום שנה ממועד התחלת יישום תבנית התפעול המבצעי, יכונס צוות בקרה ומעקב, בראשות מנהל רשות התעופה האזרחית, או מי שהוא ימנה לכך מטעמו, בהשתתפות נציגי רש"ת והמשרד להגנת הסביבה; מטרת הצוות היא לבדוק את אופן ביצוע החלטה זו וכן את התאמתה לתכליות לשמן נועדה ובהן: שמירה על בטיחות התעופה האזרחית בהפעלת נתב"ג לפי תבנית התפעול המבצעי, קיום בצוותא של נתב"ג ושל היישובים סביבו המושפעים מהפעלתו לפי תבנית התפעול המבצעי וכו'. (הצוות יגבש ויפרסם דין וחשבון שיפורסם לציבור. רש"ת תמסור לידי הצוות כל נתון שיבקש ובכלל זה: נתוני ניטור הרעש, מספר הנחיתות על כל מסלול בנתב"ג וכל פילוח או ניתוח שלהם).

ו. שקיפות נתונים – נתוני ניטור הרעש ומספר הנחיתות על כל מסלול בנתב"ג יהיו גלויים לציבור ויפורסמו באתר רש"ת, מדי עונת יאט"א.

אין באמצעים הנוספים להפחתת רעש, למעט אלה הקבועים בפסקאות ב. ו- ד. לעיל, כדי למנוע את כניסתה לתוקף של תבנית התפעול המבצעית ואת הפעלת נתב"ג לפיה.

העלאת רמת הבטיחות

הפעלת נתב"ג עם שלושה מסלולים פעילים נועדה להשיג שלוש מטרות עיקריות: בראש ובראשונה, העלאת רמת בטיחות התעופה על-ידי אפשרות להפרדה בין התנועה הנכנסת לישראל ונוחתת בנתב"ג לבין זו הממריאה מהנמל ויוצאת ממנה, בתפיסת "V הפתוח" של כניסת מטוסים מאזור החוף דרומית לנתניה, טיסה אל אזור כפר סבא ונחיתה על מסלול 21 והמראת מטוסים על מסלול 26 וטיפוס אל עבר חוף הים ומערבה לים התיכון.

הפרדה מוחלטת בין המראות לנחיתות

בעת הפעלת הנמל לפי תפיסה זו מתקיימת הפרדה מוחלטת בין כלי הטיס הנכנסים לנמל בכל שלבי הכניסה למרחב האווירי, ההנמכה לנחיתה, הנחיתה וההסעה הקרקעית לחניה, לבין כלי הטיס העוזבים אותו, החל בהסעה הקרקעית למסלול ההמראה, המראה והטיפוס לנתיבי העזיבה מערבה לכיוון הים התיכון ומרחב קפריסין.

התנגדויות

בכפר סבא יעבור נתיב טיסת המטוסים בדרכם לקראת נחיתה במסלול 03/21 בנתב"ג מעל השכונה הירוקה, אזור גלילי/ כצנלסון/ הרצוג, אזור הפארק והשכונות ההיקפיות, הדרים/ תשלו"ז, בתיה"ס אופירה נבון ורמז והשכונות באזור. 'נושא נתיבי האוויר הועלה בישיבת המועצה באופן פומבי ובשקיפות מלאה. התקיימו פגישות עם נציגי רשות התעופה האזרחית ובוצע איסוף נתונים בדבר האפשרויות השונות בנושאים מקצועיים הקשורים לנושא כגון גבהי הטיסה, מפלסי רעש, שעות פעילות צפויות ועוד.

במקביל התקיימו גם פגישות משותפות בין נציגי היישובים נתניה, רעננה, ראש העין, דרום השרון, ישובי חבל מודיעין וכמובן כפר סבא לבין רשות התעופה ובעקבות הממצאים נשכרו שירותיו של עו"ד המתמחה בתחום, שהגיש בשם העירייה התנגדות חוקית שטרם נידונה.

תל אביב – כאמור, רעש המטוסים המתחדש, המטריד את תושבי תל אביב, מקורו בהחזרתו לפעילות של מסלול 12/30 בנתב״ג, כאשר הנחיתות מתבצעות בנקודת 12 ממערב למזרח. בנתיב נחיתות זה טסים המטוסים בגובה של כ־600 מטר מעל בתיהם של התושבים המתגוררים באזורים מגדל שלום, כרם התימנים, הרחובות בלפור, נחמני, רוטשילד, שכונות נווה שאנן, שפירא, כפר שלם והתקווה וגורמים בכך סבל רב לתושבים. הפעלתו מחדש של נתיב טיסה זה קוממה מאות תושבים הטוענים, כי הרעש בלתי נסבל ופוגם באיכות חייהם. תלונותיהם הועברו לעיריית תל אביב ולרשות שדות התעופה.

בחודש מרץ פנה ארנון גלעדי, המשנה לראש עיריית תל אביב, לשר התחבורה ישראל כץ ולשר להגנת הסביבה עמיר פרץ, וביקש להפסיק את הפעילות במסלול 12/30 בשעות מסוימות על מנת להקל על התושבים.

כל הנחיתות מצפון

גורמים ברשות שדות התעופה טוענים, כי רשות התעופה האזרחית הייתה צריכה לאפשר לה להנחית את כל סוגי המטוסים מכיוון צפון לדרום במסלול 03/21 ובכך היה נעלם רעש הנחיתות מעל אזורי תל אביב המאוכלסים הרבה יותר מהאזורים שיצורפו לתחומי הרעש. אך היות שאושר לה להנחית במסלול הזה רק עד 40% מהנחיתות, הרעש שממנו סובלים כיום בתל אביב יופחת אבל לא ייפסק.

לבקשת רשות שדות התעופה באוקטובר 2013, הגישה חברת אקו להנדסת סביב ואקוסטיקה את מסקנותיה לגבי תוכנית המתאר של נתב"ג – תמ"א 4/2 – בהקשר להיבטי רעש נחיתות על מסלול 21 ולשינוי הוראות התכנית לגבי איסור נחיתות מטוסי ארבעה מנועים והטלת מגבלה על מטוסים רועשים.

תמצית וסיכום מסקנות אקו

תכנית מתאר ארצית תמ"א 4/2 לנתב"ג, שאושרה בשנת 1997 ונדונה במוסדות התכנון מאז שנת 1978, כוללת איסור נחיתה של מטוסים בעלי ארבעה מנועים על מסלול 21. יישומה של מגבלה זו, המבוססת על מספר המנועים, בהיקפי הפעילות הנוכחיים והעתידיים בנתב"ג (שמים פתוחים), תגרום לקשיים תפעוליים העלולים להשליך על בטיחות הטיסה, תפגע ביכולת נתב"ג לתת מענה לדורשי שירות ותמנע הפחתת הרעש של הנחיתות ביישובים שמצפון לנמל.

עקב התפתחות הטכנולוגיה של מנועים שקטים, נכון לזמן פתיחת מסלול 21 לנחיתות ב-2014, בידול מטוסים רועשים לפי מספר מנועיהם אינו רלוונטי. כך, לדוגמה, מטוס הנוסעים הגדול ביותר כיום, איירבס A380, בעל ארבעה מנועים ומשקל המראה של כ-499 טונות, שקט יותר משמעותית בנחיתה מרוב המטוסים הקטנים יותר שלהם שניים או שלושה מנועים.

מניתוח דקדקני של נתוני רעש הנחיתה של המטוסים הפוקדים את נתב"ג בשנים האחרונות עולה, כי אין קשר בין רעש הנחיתה לבין מספר מנועי המטוס. לנוכח עובדה זאת רשות שדות התעופה מבקשת לבטל את ההגבלה הקשורה למספר המנועים של המטוס הנוחת ולהחליפה בהגבלה המתייחסת לתפוקת הרעש של דגם המטוס ללא תלות במספר מנועיו.

לצורך קביעת המגבלה על רעש המטוסים הנוחתים יש לקבוע נקודה שבה יקבע הקריטריון לרעש המותר. "נקודת הקריטריון" שנבחרה נמצאת במרחק של 4 מיל ימי (9,300 מטרים) מקצה מסלול 21. בנקודה זו המטוסים נמצאים בתצורת הנחיתה הסופית ורעש הנחיתה הוא מרבי. מיקום נקודת
הקריטריון על הקרקע הוא בצומת רחובות שבזי גרונר באזור המגורים הדרומי של ראש העין.

ערך הקריטריון המתבקש על פי נתוני המטוסים הפוקדים את נתב"ג הוא מפלס רעש נחיתה
מרבי בנקודת הקריטריון בראש העין בערך LAmax של80 dB(A) . ערך זה מהווה נקודת איזון מיטבית בין מפלסי הרעש הסביבתי לבין הדרישות הבטיחותיות והתפעוליות של הנמל.

לפיכך השינוי המבוקש ינוסח כדלקמן: "לא ינחתו על מסלול 21 מטוסים, אשר על פי נתוני תעודת רישוי הרעש שלהם מפלס רעש הנחיתה, הנגרם בנקודה על הקרקע הנמצאת במרחק של 9,300 מטרים מקצה מסלול 21, עולה על ערך LAmax של 80 dB(A)".

על פי קריטריון זה לא תתאפשר נחיתה על מסלול 21 של דגמי המטוסים הבאים: בואינג 747-200 – 4 מנועים, MD11 – מנועים, DC-10- 3 מנועים, בואינג 747-400F (מטען) במספר מוגבל של דגמים ודגמים של מטוסי טופולב, אנטונוב ואיליושן.

תגובת רשות שדות התעופה: הרשות תפעל על פי הנחיות רשות התעופה האזרחית, תוכנית תמ"א של נתב"ג ועל פי החוק".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן