Skip to content

הסתיימה השביתה בדואר ישראל

סניפי הדואר ייפתחו מחר. סוכם שהצדדים ייכנסו ל-60 יום של מו"מ אינטנסיבי להצלת החברה בהשתתפות שר התקשורת גלעד ארדן, אבי ניסנקורן, אמיר לוי, אורי יוגב וחזי צאיג. הוחזרו השעות הנוספות והעובדים יתנו כהלוואה 5% משכרם להצלת דואר ישראל

הסתיימה השביתה בדואר ישראל

סניפי הדואר ייפתחו מחר. סוכם שהצדדים ייכנסו ל-60 יום של מו"מ אינטנסיבי להצלת החברה בהשתתפות שר התקשורת גלעד ארדן, אבי ניסנקורן, אמיר לוי, אורי יוגב וחזי צאיג. הוחזרו השעות הנוספות והעובדים יתנו כהלוואה 5% משכרם להצלת דואר ישראל

לאחר משא ומתן שהתקיים אחר הצהריים בין שר התקשורת, גלעד ארדן, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אמיר לוי ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי, אבי ניסנקורן הוחלט על סיום השביתה בדואר ישראל. החל ממחר ייפתחו סניפי הדואר ותחודש חלוקת הדואר בכל רחבי הארץ.

סיכומים

שבים לעבודה (צילום: שרית פרקול)
חלוקת הדואר תחודש ביום ו' (צילום: שרית פרקול)

בפגישה שהתקיימה אחר הצהריים בין אמיר לוי ואבי ניסנקורן סוכם כי ועד עובדי הדואר והנהלת החברה ייכנסו ל-60 יום של מו"מ אינטנסיבי להצלת החברה בהשתתפות השר ארדן, אבי ניסנקורן, אמיר לוי, אורי יוגב וחזי צאיג.

כחלק מן ההבנות שהושגו היום בין הצדדים, הוחלט על החזרת השעות הנוספות לעובדי הדואר. כמו כן, העובדים יתנו כהלוואה 5% משכרם להצלת דואר ישראל.

הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אמיר לוי: "יש לנו 60 יום לקיים מושא ומתן ולאפשר לחברה לבצע את השינויים הנדרשים בתחום שמשנה פניו בקצב מהיר".

"יש סכנה לעתיד החברה"

שר התקשורת גלעד ארדן אמר היום: "אני מברך על ההסכם שהושג ועל הרצון הטוב שגילו כל הצדדים המעורבים. אני מבין את העובדים הנאבקים על פרנסתם, אך יחד עם זאת, יש סכנה לעתיד החברה וחייבים למצוא את האיזון הנכון ולהבטיח את ההתייעלות הנדרשת לחברה ואת שיפור השרות לציבור."

אבי ניסנקורן אמר: "שילבנו כוחות למען הצלת דואר ישראל והבטחת עתידם של העובדים בחברה. אני מברך על הבגרות והאחריות שגילו לאורך כל המשבר עובדי הדואר ועל כך שגם בשעה של משבר, העובדים החליטו להירתם ולתת יד להצלת החברה".

לאחר משא ומתן שהתקיים אחר הצהריים בין שר התקשורת, גלעד ארדן, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אמיר לוי ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי, אבי ניסנקורן הוחלט על סיום השביתה בדואר ישראל. החל ממחר ייפתחו סניפי הדואר ותחודש חלוקת הדואר בכל רחבי הארץ.

סיכומים

שבים לעבודה (צילום: שרית פרקול)
חלוקת הדואר תחודש ביום ו' (צילום: שרית פרקול)

בפגישה שהתקיימה אחר הצהריים בין אמיר לוי ואבי ניסנקורן סוכם כי ועד עובדי הדואר והנהלת החברה ייכנסו ל-60 יום של מו"מ אינטנסיבי להצלת החברה בהשתתפות השר ארדן, אבי ניסנקורן, אמיר לוי, אורי יוגב וחזי צאיג.

כחלק מן ההבנות שהושגו היום בין הצדדים, הוחלט על החזרת השעות הנוספות לעובדי הדואר. כמו כן, העובדים יתנו כהלוואה 5% משכרם להצלת דואר ישראל.

הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אמיר לוי: "יש לנו 60 יום לקיים מושא ומתן ולאפשר לחברה לבצע את השינויים הנדרשים בתחום שמשנה פניו בקצב מהיר".

"יש סכנה לעתיד החברה"

שר התקשורת גלעד ארדן אמר היום: "אני מברך על ההסכם שהושג ועל הרצון הטוב שגילו כל הצדדים המעורבים. אני מבין את העובדים הנאבקים על פרנסתם, אך יחד עם זאת, יש סכנה לעתיד החברה וחייבים למצוא את האיזון הנכון ולהבטיח את ההתייעלות הנדרשת לחברה ואת שיפור השרות לציבור."

אבי ניסנקורן אמר: "שילבנו כוחות למען הצלת דואר ישראל והבטחת עתידם של העובדים בחברה. אני מברך על הבגרות והאחריות שגילו לאורך כל המשבר עובדי הדואר ועל כך שגם בשעה של משבר, העובדים החליטו להירתם ולתת יד להצלת החברה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן