ב-2013 הפסידו החברות הממשלתיות 809 מיליון שקל

כך מתברר מדוח שהגיש מנהל רשות החברות אורי יוגב לשר האוצר, יאיר לפיד. החברות המפסידות ביותר הן: חברת חשמל – 936 מיליון שקל, תעש – כ-593 מיליון שקל, בנק החקלאות – כ-380 מיליון שקל ורכבת ישראל – כ-158 מיליון שקל. רפאל הרוויחה כ-366 מיליון שקל

ב-2013 הפסידו החברות הממשלתיות 809 מיליון שקל

כך מתברר מדוח שהגיש מנהל רשות החברות אורי יוגב לשר האוצר, יאיר לפיד. החברות המפסידות ביותר הן: חברת חשמל – 936 מיליון שקל, תעש – כ-593 מיליון שקל, בנק החקלאות – כ-380 מיליון שקל ורכבת ישראל – כ-158 מיליון שקל. רפאל הרוויחה כ-366 מיליון שקל

אורי יוגב מנהל רשות החברות הממשלתיות. דרושה רפורמה. צילום: ויקיפדיה
אורי יוגב מנהל רשות החברות הממשלתיות. דרושה רפורמה. צילום: ויקיפדיה

בשנת 2013 הפסידו החברות הממשלתיות 809 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-100 מיליון שקל בשנת 2012. החברות שדיווחו על ההפסדים הגבוהים ביותר הן: חברת חשמל – 936 מיליון שקל, תעש – כ-593 מיליון שקל, בנק החקלאות – כ-380 מיליון שקל ורכבת ישראל – כ-158 מיליון שקל. לעומתן, החברות שדיווחו על הרווחים הגבוהים ביותר הן: רפאל – כ-366 מיליון שקל, תעשייה אווירית (תע"א) – כ-271 מיליון שקל, חברת נמלי ישראל – כ-208 מיליון שקל, נמל אשדוד – כ-121 מיליון שקל ומקורות – כ-110 מיליון שקל. כך מתברר מדוח שהגיש מנהל רשות החברות אורי יוגב לשר האוצר, יאיר לפיד.

הכנסות – 67 מיליארד שקל

בישראל פועלות 87 חברות ממשלתיות ומעורבות המעסיקות כ-58,000 עובדים, החברות פועלות בעיקר בענפי התשתיות, תחבורה, חשמל גז ודלק, רכבות ונמלים ובענף התעשיות הביטחוניות. הכנסות החברות הממשלתיות בשנת 2013 הסתכמו בכ-67 מיליארד שקל. עיקר הכנסותיהן של החברות הממשלתיות נובעות מחברת חשמל – כ-27.5 מיליארד שקל, התעשייה האווירית – כ-13.1 מיליארד שקל, רפאל – כ-7.4 מיליארד שקל, נתיבי ישראל – כ-5.7 מיליארד שקל ומקורות – כ-4.1 מיליארד שקל. ההכנסות מייצוא הסתכמו בכ-14.1 מיליארד שקל.

חברת חשמל - המפסידה הגדולה. צילום: יוסי וייס דוברות חברת חשמל
חברת חשמל - המפסידה הגדולה. צילום: יוסי וייס דוברות חברת חשמל

המשך ירידה ברווח התפעולי

בשנת 2013 היה הרווח התפעולי של החברות הממשלתיות 2,547 מיליון שקל. נתון המראה, כי שאותה השנה היה המשך מגמה בירידה ברווח התפעולי שלהן, כאשר בשנת 2011 היה הרווח התפעולי הכולל של החברות 4,271 מיליון שקל ובשנת 2012 היה הרווח התפעולי הכולל שלהן 2,983 מיליון שקל. המשך המגמה של הירידה ברווח התפעולי של החברות הממשלתיות מבטא היטב את איכות הניהול הכולל בהן.

החברות הממשלתיות המעסיקות את מירב העובדים הינן התעשייה האווירית המעסיקה כ-16,000 עובדים וחברת חשמל המעסיקה כ-13,000, ולאחריהן דואר ישראל עם כ-7,000 עובדים ורפאל עם כ-6,400 עובדים.

עלות העסקה גבוהה

עלות העסקה שנתית ממוצעת של עובד חברה ממשלתית הייתה בשנת 311 אלף שקל, לעומת ממוצע עלות העסקה שנתית של שכיר במשק העומד על 141 אלף שקל.

מרשות החברות הממשלתיות נמסר, כי בחודשים האחרונים היא נוקטת בכמה צעדים לשיפור איכות הניהול והדירקטוריונים ביניהם: הקמת נבחרת הדירקטורים, שינוי מודל תמרוץ בכירים בחברות, שינוי התקנות בנוגע להעסקת קרובי משפחה, ועוד.

"ההחמרה בהפסדים מחייבת רפורמה"

מנהל רשות החברות, אורי יוגב: "ההחמרה בהפסדים של החברות הממשלתיות מחייבת, בין היתר, רפורמה המורכבת מהפסקת המינויים הפוליטיים בחברות והעברת הניהול להנהלות מקצועיות עצמאיות וחזקות, זאת בצד סיוע של רשות החברות לחברות להתייעל ולהרוויח ולהפסיק תופעות שמקשות על ההנהלות לתפקד כמו הנפוטיזם מצד אחד ומינויים פוליטיים מאידך".

אורי יוגב מנהל רשות החברות הממשלתיות. דרושה רפורמה. צילום: ויקיפדיה
אורי יוגב מנהל רשות החברות הממשלתיות. דרושה רפורמה. צילום: ויקיפדיה

בשנת 2013 הפסידו החברות הממשלתיות 809 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-100 מיליון שקל בשנת 2012. החברות שדיווחו על ההפסדים הגבוהים ביותר הן: חברת חשמל – 936 מיליון שקל, תעש – כ-593 מיליון שקל, בנק החקלאות – כ-380 מיליון שקל ורכבת ישראל – כ-158 מיליון שקל. לעומתן, החברות שדיווחו על הרווחים הגבוהים ביותר הן: רפאל – כ-366 מיליון שקל, תעשייה אווירית (תע"א) – כ-271 מיליון שקל, חברת נמלי ישראל – כ-208 מיליון שקל, נמל אשדוד – כ-121 מיליון שקל ומקורות – כ-110 מיליון שקל. כך מתברר מדוח שהגיש מנהל רשות החברות אורי יוגב לשר האוצר, יאיר לפיד.

הכנסות – 67 מיליארד שקל

בישראל פועלות 87 חברות ממשלתיות ומעורבות המעסיקות כ-58,000 עובדים, החברות פועלות בעיקר בענפי התשתיות, תחבורה, חשמל גז ודלק, רכבות ונמלים ובענף התעשיות הביטחוניות. הכנסות החברות הממשלתיות בשנת 2013 הסתכמו בכ-67 מיליארד שקל. עיקר הכנסותיהן של החברות הממשלתיות נובעות מחברת חשמל – כ-27.5 מיליארד שקל, התעשייה האווירית – כ-13.1 מיליארד שקל, רפאל – כ-7.4 מיליארד שקל, נתיבי ישראל – כ-5.7 מיליארד שקל ומקורות – כ-4.1 מיליארד שקל. ההכנסות מייצוא הסתכמו בכ-14.1 מיליארד שקל.

חברת חשמל - המפסידה הגדולה. צילום: יוסי וייס דוברות חברת חשמל
חברת חשמל - המפסידה הגדולה. צילום: יוסי וייס דוברות חברת חשמל

המשך ירידה ברווח התפעולי

בשנת 2013 היה הרווח התפעולי של החברות הממשלתיות 2,547 מיליון שקל. נתון המראה, כי שאותה השנה היה המשך מגמה בירידה ברווח התפעולי שלהן, כאשר בשנת 2011 היה הרווח התפעולי הכולל של החברות 4,271 מיליון שקל ובשנת 2012 היה הרווח התפעולי הכולל שלהן 2,983 מיליון שקל. המשך המגמה של הירידה ברווח התפעולי של החברות הממשלתיות מבטא היטב את איכות הניהול הכולל בהן.

החברות הממשלתיות המעסיקות את מירב העובדים הינן התעשייה האווירית המעסיקה כ-16,000 עובדים וחברת חשמל המעסיקה כ-13,000, ולאחריהן דואר ישראל עם כ-7,000 עובדים ורפאל עם כ-6,400 עובדים.

עלות העסקה גבוהה

עלות העסקה שנתית ממוצעת של עובד חברה ממשלתית הייתה בשנת 311 אלף שקל, לעומת ממוצע עלות העסקה שנתית של שכיר במשק העומד על 141 אלף שקל.

מרשות החברות הממשלתיות נמסר, כי בחודשים האחרונים היא נוקטת בכמה צעדים לשיפור איכות הניהול והדירקטוריונים ביניהם: הקמת נבחרת הדירקטורים, שינוי מודל תמרוץ בכירים בחברות, שינוי התקנות בנוגע להעסקת קרובי משפחה, ועוד.

"ההחמרה בהפסדים מחייבת רפורמה"

מנהל רשות החברות, אורי יוגב: "ההחמרה בהפסדים של החברות הממשלתיות מחייבת, בין היתר, רפורמה המורכבת מהפסקת המינויים הפוליטיים בחברות והעברת הניהול להנהלות מקצועיות עצמאיות וחזקות, זאת בצד סיוע של רשות החברות לחברות להתייעל ולהרוויח ולהפסיק תופעות שמקשות על ההנהלות לתפקד כמו הנפוטיזם מצד אחד ומינויים פוליטיים מאידך".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן