תאסר התניית רכישת כיסוי ביטוחי ברכישת מוצר פנסיוני

כך נאמר בטיוטת חוזר של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, שהוצאה כי קיים קיים חשש שבחירת הגוף המוסדי על ידי המעסיק תעשה משיקולים שאינם מתחשבים בטובת העובד

תאסר התניית רכישת כיסוי ביטוחי ברכישת מוצר פנסיוני

כך נאמר בטיוטת חוזר של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, שהוצאה כי קיים קיים חשש שבחירת הגוף המוסדי על ידי המעסיק תעשה משיקולים שאינם מתחשבים בטובת העובד

דורית סלינגר. צירוף מבוטחים לחיסכון פנסיוני ייעשה משיקולים של טובת העובד בלבד
דורית סלינגר. צירוף מבוטחים לחיסכון פנסיוני ייעשה משיקולים של טובת העובד בלבד

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסם היום טיוטת חוזר האוסרת על גופים מוסדיים להתנות הצטרפות עובדים באמצעות המעסיק לביטוח ריסק מוות או אובדן כושר עבודה, בניהול כספי החיסכון הפנסיוני באותו הגוף. בנוסף, הטיוטה אוסרת על גוף מוסדי להתנות מתן הנחה בדמי ניהול או בעלות כיסוי ביטוחי, ברכישת מוצר ביטוחי אחר באותו גוף.

הסכמים קיבוציים או הסכמי העסקה אישיים מחייבים מעסיקים רבים לממן עבור עובדיהם כיסוי ביטוחי מפני אבדן כושר עבודה או מפני מוות. במקרים מסוימים, גוף מוסדי מתקשר עם מעסיק לצורך רכישת כיסוי ביטוחי לעובדיו, לצורך ניהול כספי החיסכון הפנסיוני שלו. במקרה זה קיים חשש כי בחירת הגוף המוסדי על ידי המעסיק תעשה משיקולים שאינם מתחשבים בטובת העובד.

הגברת השקיפות

במטרה להגביר את השקיפות ולתת כלים לחוסך לקבלת החלטה מושכלת בנוגע למוצר החיסכון הפנסיוני שלו, קובעת הטיוטה כי מתן הנחה בדמי ניהול לחוסך במוצר פנסיוני או בעלות כיסוי ביטוחי לא תותנה ברכישת כיסוי ביטוחי נוסף.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "הטיוטה נועדה לוודא שצירוף מבוטחים לחיסכון פנסיוני ייעשה משיקולים של טובת העובד בלבד. הוראה זו היא פועל יוצא של פעילות אגף שוק הון לחיזוק מעמדו של החוסך ויכולת הבחירה שלו בעת רכישת מוצר פנסיוני".

דורית סלינגר. צירוף מבוטחים לחיסכון פנסיוני ייעשה משיקולים של טובת העובד בלבד
דורית סלינגר. צירוף מבוטחים לחיסכון פנסיוני ייעשה משיקולים של טובת העובד בלבד

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסם היום טיוטת חוזר האוסרת על גופים מוסדיים להתנות הצטרפות עובדים באמצעות המעסיק לביטוח ריסק מוות או אובדן כושר עבודה, בניהול כספי החיסכון הפנסיוני באותו הגוף. בנוסף, הטיוטה אוסרת על גוף מוסדי להתנות מתן הנחה בדמי ניהול או בעלות כיסוי ביטוחי, ברכישת מוצר ביטוחי אחר באותו גוף.

הסכמים קיבוציים או הסכמי העסקה אישיים מחייבים מעסיקים רבים לממן עבור עובדיהם כיסוי ביטוחי מפני אבדן כושר עבודה או מפני מוות. במקרים מסוימים, גוף מוסדי מתקשר עם מעסיק לצורך רכישת כיסוי ביטוחי לעובדיו, לצורך ניהול כספי החיסכון הפנסיוני שלו. במקרה זה קיים חשש כי בחירת הגוף המוסדי על ידי המעסיק תעשה משיקולים שאינם מתחשבים בטובת העובד.

הגברת השקיפות

במטרה להגביר את השקיפות ולתת כלים לחוסך לקבלת החלטה מושכלת בנוגע למוצר החיסכון הפנסיוני שלו, קובעת הטיוטה כי מתן הנחה בדמי ניהול לחוסך במוצר פנסיוני או בעלות כיסוי ביטוחי לא תותנה ברכישת כיסוי ביטוחי נוסף.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "הטיוטה נועדה לוודא שצירוף מבוטחים לחיסכון פנסיוני ייעשה משיקולים של טובת העובד בלבד. הוראה זו היא פועל יוצא של פעילות אגף שוק הון לחיזוק מעמדו של החוסך ויכולת הבחירה שלו בעת רכישת מוצר פנסיוני".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן