Skip to content

הממשלה אישרה: 833 מיליון שקלים יוקצו לפיתוח ים המלח ב-5 שנים

ים המלח יזכה בחמש השנים הבאות בזריקת עידוד בדמות תקציבים לבניית מלונות, תיקון הנזקים הסביבתיים, פיתוח שמורות הטבע שניזוקו מירידת המפלס והגנות על יסודות המלונות לחופיו

הממשלה אישרה: 833 מיליון שקלים יוקצו לפיתוח ים המלח ב-5 שנים

ים המלח יזכה בחמש השנים הבאות בזריקת עידוד בדמות תקציבים לבניית מלונות, תיקון הנזקים הסביבתיים, פיתוח שמורות הטבע שניזוקו מירידת המפלס והגנות על יסודות המלונות לחופיו

ים המלח יזכה בחמש השנים הבאות בזריקת עידוד בדמות תקציבים לבניית מלונות, תיקון הנזקים הסביבתיים, פיתוח שמורות הטבע שניזוקו מירידת המפלס והגנות על יסודות המלונות לחופיו

מאת עירית רוזנבלום

הממשלה אישרה היום פה אחד הקצעת 833 מיליון שקלים לשיקום ים המלח ב-5 השנים הבאות.
על פי ההחלטה, משרד התיירות ישקיע כ-700 מיליון שקלים, המשרד להגנת הסביבה ישקיע כ-121 מיליון שקלים ומהמכון הגיאולוגי יגיעו כ-12 מיליון שקלים נוספים. בעקבות כך, שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב, יפעל לצרף את ים המלח למפת אזורי העדיפות הלאומית לתיירות.

ים המלח. צילום זיו שרצר
ים המלח. צילום זיו שרצר

התוכנית כוללת את פיתוח אזורי התיירות חמי זוהר ועין בוקק , האזור שביניהם, וכן שיקום וטיפול באזורים ובתשתיות קיימות שנפגעו או מצויים בסיכון. כמו כן, יתבצע טיפול בנזקים הסביבתיים באגן ים המלח באמצעות שיקום האגן הצפוני ופיתוח שמורות טבע שניזוקו כתוצאה מירידת המפלס.
 

בהתאם להחלטה, הסכומים אשר יושקעו בשיקום האגן הצפוני והדרומי בים המלח יוקצו על פי החלוקה הבאה: 434 מיליון שקלים יופרשו למענקים למיזמי מלונות ואטרקציות, יחד עם תוספת תקציב ממשרד התיירות ייבנו החל משנת 2012 כ-2,700 חדרים נוספים להיצע המלונאי בישראל. 265 מיליון שקלים יופרשו לפיתוח תשתיות תיירותיות, כאשר 134 מיליון שקלים יושקעו בשיקום סביבתי אשר יכלול ביצוע הגנות סביבתיות וכן טיפול בירידת מפלס האגן הצפוני המתבטאת בהיווצרות בולענים לאורך חופי ים המלח .

ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד התיירות, נועז בר ניר, ובה חברים נציגים ממשרד להגנת הסביבה ואגף התקציבים במשרד האוצר, תפקח ותעקוב אחר ביצוע התוכנית וכן תקדם את האמצעים הנדרשים לשיקום ופיתוח ים המלח לצד הסרת החסמים הביורוקראטיים אשר יעלו במהלך מימושה.

ים המלח יזכה בחמש השנים הבאות בזריקת עידוד בדמות תקציבים לבניית מלונות, תיקון הנזקים הסביבתיים, פיתוח שמורות הטבע שניזוקו מירידת המפלס והגנות על יסודות המלונות לחופיו

מאת עירית רוזנבלום

הממשלה אישרה היום פה אחד הקצעת 833 מיליון שקלים לשיקום ים המלח ב-5 השנים הבאות.
על פי ההחלטה, משרד התיירות ישקיע כ-700 מיליון שקלים, המשרד להגנת הסביבה ישקיע כ-121 מיליון שקלים ומהמכון הגיאולוגי יגיעו כ-12 מיליון שקלים נוספים. בעקבות כך, שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב, יפעל לצרף את ים המלח למפת אזורי העדיפות הלאומית לתיירות.

ים המלח. צילום זיו שרצר
ים המלח. צילום זיו שרצר

התוכנית כוללת את פיתוח אזורי התיירות חמי זוהר ועין בוקק , האזור שביניהם, וכן שיקום וטיפול באזורים ובתשתיות קיימות שנפגעו או מצויים בסיכון. כמו כן, יתבצע טיפול בנזקים הסביבתיים באגן ים המלח באמצעות שיקום האגן הצפוני ופיתוח שמורות טבע שניזוקו כתוצאה מירידת המפלס.
 

בהתאם להחלטה, הסכומים אשר יושקעו בשיקום האגן הצפוני והדרומי בים המלח יוקצו על פי החלוקה הבאה: 434 מיליון שקלים יופרשו למענקים למיזמי מלונות ואטרקציות, יחד עם תוספת תקציב ממשרד התיירות ייבנו החל משנת 2012 כ-2,700 חדרים נוספים להיצע המלונאי בישראל. 265 מיליון שקלים יופרשו לפיתוח תשתיות תיירותיות, כאשר 134 מיליון שקלים יושקעו בשיקום סביבתי אשר יכלול ביצוע הגנות סביבתיות וכן טיפול בירידת מפלס האגן הצפוני המתבטאת בהיווצרות בולענים לאורך חופי ים המלח .

ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד התיירות, נועז בר ניר, ובה חברים נציגים ממשרד להגנת הסביבה ואגף התקציבים במשרד האוצר, תפקח ותעקוב אחר ביצוע התוכנית וכן תקדם את האמצעים הנדרשים לשיקום ופיתוח ים המלח לצד הסרת החסמים הביורוקראטיים אשר יעלו במהלך מימושה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן