שיעור המעשנים בישראל נמצא במגמת ירידה

שיעור המעשנים בישראל הגיע לשיא נמוך של כל הזמנים – 18.7% בשנת 2013 (לעומת 20.6% נכון ל-2012). בפעם הראשונה מתהפך היחס בין שיעור המעשנים "לשעבר" לבין השיעור היורד במעשנים בהווה. בין הצעדים, שמתגלים כאפקטיביים במיוחד: מדיניות המיסוי הגבוה על מוצרי הטבק, הוצאתן מן החוק של מכונות הסיגריות והרחבת הפעילות של קופות החולים בתחום הגמילה

שיעור המעשנים בישראל נמצא במגמת ירידה

שיעור המעשנים בישראל הגיע לשיא נמוך של כל הזמנים – 18.7% בשנת 2013 (לעומת 20.6% נכון ל-2012). בפעם הראשונה מתהפך היחס בין שיעור המעשנים "לשעבר" לבין השיעור היורד במעשנים בהווה. בין הצעדים, שמתגלים כאפקטיביים במיוחד: מדיניות המיסוי הגבוה על מוצרי הטבק, הוצאתן מן החוק של מכונות הסיגריות והרחבת הפעילות של קופות החולים בתחום הגמילה

דו"ח שרת הבריאות בנושא העישון לשנת 2013 מתפרסם לקראת היום הבינלאומי "ללא עישון"  המצוין ברחבי העולם מדי שנה ב-31 בחודש מאי. שיעור המעשנים בישראל נמצא במגמת ירידה מתמשכת והגיע לשיא נמוך של כל הזמנים – 18.7% בשנת 2013 (לעומת 20.6% נכון ל-2012).

(צילום: עמית מנדלזון)
מיסוי גבוה ןשירותי גמילה (צילום: עמית מנדלזון)

לדברי שרת הבריאות, יעל גרמן: "התוצאות בדו"ח הנוכחי נותנות תקווה לכך שהמאבק בעישון בישראל מתחיל לשאת פרי, ולראייה, שיעור המעשנים באוכלוסייה מתחיל לרדת. זהו מאבק סיזיפי, שמוביל משרד הבריאות על מנת לצמצם את העישון ונזקיו. בין הצעדים, שמתגלים כאפקטיביים במיוחד, אפשר למנות את מדיניות המיסוי הגבוה על מוצרי הטבק – שמביאה בפועל לירידה בצריכת הסיגריות בישראל, את תחילת הפעילות של האגף החדש לפיקוח ואכיפה במשרד הבריאות, את הוצאתן מן החוק של מכונות הסיגריות ואת הרחבת הפעילות של קופות החולים בתחום הגמילה מעישון, שהגיעה השנה לשיא".

בפעם הראשונה בישראל מתהפך היחס בין שיעור המעשנים "לשעבר" לבין השיעור היורד במעשנים בהווה.

היום הבינלאומי "ללא עישון" נקבע כיוזמת ארגון הבריאות העולמי, במטרה להעלות מודעות לעישון ולנזקיו. העישון מוגדר כגורם המוות הגדול ביותר בעולם שאפשר למונעו, אשר גובה מדי שנה את חיים של כ-6 מליון בני אדם. ישראל הצטרפה ליוזמה לציון היום, ומציינת יום זה בכל שנה. 

כמדי שנה, מפרסמת שרת הבריאות את הדו"ח בהתאם ל"חוק חובת הדיווח בדבר "הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק". הדו"ח החדש מציג תמונת מצב מעודכנת לגבי העישון בישראל ומתייחס לשיעורי העישון באוכלוסיות שונות, חקיקה ואכיפה, גמילה מעישון, הוצאות חברות הטבק על פרסומות, הכנסות המדינה ממיסים ומחקרים חדשים בנושא העישון ונזקיו מישראל ומהעולם.

נקודות מרכזיות בדו"ח החדש:

– שיעור המעשנים בישראל נמצא במגמת ירידה מתמשכת והגיע לשיא נמוך של כל הזמנים –  18.7% בשנת 2013 (לעומת 20.6% נכון ל-2012). הירידה בשיעור של כעשרה אחוזים בכל הקבוצות – בקרב נשים יהודיות, נשים ערביות, גברים יהודים וגברים ערבים.

– בראשונה בישראל, שיעור המעשנים לשעבר באוכלוסייה גבוה משיעורם של אלו שעדיין מעשנים: 19.1 אחוז דיווחו שהם מעשנים לשעבר. זו נקודת מפנה חשובה המבטאת שינוי חברתי אמיתי ביחס לעישון.

– שיעור המדווחים שלא עישנו מעולם הוא הגבוה ביותר שנרשם אי פעם – נתון זה נכון גם לגבי החברה היהודית וגם לגבי החברה הערבית, ומבטא הצלחה במניעת התחלת עישון בבני נוער.

– אגף הפיקוח והאכיפה החדש במשרד הבריאות החל בפעולתו וכבר חולל שינוי בשטח, בקידום פעילות האכיפה ברשויות המקומיות ובאכיפה עצמאית של משרד הבריאות בנושא מכונות הסיגריות, שהוצאו מהחוק בינואר 2014.

 – היקף הפעילות של קופות החולים בתחום הגמילה מעישון משמעותית ביותר. היקף הפונים לגמילה מעישון בקופות החולים רשם עלייה של ארבעה אחוזים נוספים בהשוואה לשנה קודמת. שתי הקופות הגדולות אף מציעות למבוטחים שלהן שירות של מוקד גמילה טלפוני (לא בסל התרופות).

– מדיניות המיסוי של מוצרי טבק השפיעה באופן בולט על הירידה בהוצאה החודשית על רכישת מוצרי טבק. צריכת הסיגריות הלאומית פוחתת, שיעור המעשנים פוחת, פחות צעירים מתחילים לעשן, ישנה עלייה בפנייה לגמילה מעישון וכאמור, ירידה בהוצאה החודשית בנושא זה.

– המיסוי הנמוך המוטל על טבק לגלגול עצמי גורם למעבר של מעשנים מצריכת סיגריות רגילות לצריכת טבק לגלגול עצמי ופוגע בהשגת מלוא הפוטנציאל של מדיניות המיסוי בהפחתת תחלואה ותמותה מעישון. לכן יש לפעול להתאמת המיסוי גם על טבק לגלגול עצמי.

– חברות הסיגריות השקיעו בפרסומות, חסויות וקידום מכירות סכום שיא של 61 מיליון ש"ח בשנת 2012 (חברות הטבק ימסרו נתונים על הוצאותיהן בשנת 2013 רק בחודש יוני).

– לאחרונה הסתיימו שני מחקרי עומק במימון משרד הבריאות, לבחינת נושא העישון והגמילה מעישון בחברה הערבית. מחקרים אלו ישמשו כבסיס לתכנית מותאמת תרבות לקידום המאבק בעישון בחברה הערבית.

– על פי מחקר מעודכן שבוצע על ידי מומחים במשרד הבריאות, ישנה ירידה בתמותה השנתית מעישון בישראל, כתוצאה מהירידה בשיעור המעשנים והעלייה בגמילה מעישון. ההערכה המעודכנת לגבי התמותה השנתית מעישון עומדת על כ-8,095 איש בשנה המתים מעישון ומחשיפה לעישון כפוי. ההערכה הקודמת, מעודכנת לשנת 2008 היתה שכ-8,932 איש בשנה מתים מעישון פעיל בלבד ועוד כ- 1,000 מחשיפה לעישון כפוי). צמצום של כ-2,000 מקרי מוות בשנה בתוך פחות מעשר שנים מדגיש את הצורך והחשיבות הרבה בהמשך המאבק בעישון, והשפעתו הבריאותית, הכלכלית והחברתית הקשה על החברה בישראל.

היבטים כלכליים של עישון טבק בישראל

על-פי הערכות, בשנת 2013 הגיעו הכנסות המדינה ממס קנייה על סיגריות בלבד ל-6.1 מיליארד שקלים, מהם 5,322 מיליון שקלים מיבוא וכ-780 מיליון שקלים מייצור מקומי.

על-פי הערכות, בשנת 2013 עמדה צריכת הסיגריות הלאומית על כ-380 מיליון חפיסות, ירידה של 11 אחוזים לעומת שנת 2012.

משקי הבית הוציאו במהלך 2013 כ-7.5מיליארד שקלים על צריכת סיגריות.

דו"ח שרת הבריאות בנושא העישון לשנת 2013 מתפרסם לקראת היום הבינלאומי "ללא עישון"  המצוין ברחבי העולם מדי שנה ב-31 בחודש מאי. שיעור המעשנים בישראל נמצא במגמת ירידה מתמשכת והגיע לשיא נמוך של כל הזמנים – 18.7% בשנת 2013 (לעומת 20.6% נכון ל-2012).

(צילום: עמית מנדלזון)
מיסוי גבוה ןשירותי גמילה (צילום: עמית מנדלזון)

לדברי שרת הבריאות, יעל גרמן: "התוצאות בדו"ח הנוכחי נותנות תקווה לכך שהמאבק בעישון בישראל מתחיל לשאת פרי, ולראייה, שיעור המעשנים באוכלוסייה מתחיל לרדת. זהו מאבק סיזיפי, שמוביל משרד הבריאות על מנת לצמצם את העישון ונזקיו. בין הצעדים, שמתגלים כאפקטיביים במיוחד, אפשר למנות את מדיניות המיסוי הגבוה על מוצרי הטבק – שמביאה בפועל לירידה בצריכת הסיגריות בישראל, את תחילת הפעילות של האגף החדש לפיקוח ואכיפה במשרד הבריאות, את הוצאתן מן החוק של מכונות הסיגריות ואת הרחבת הפעילות של קופות החולים בתחום הגמילה מעישון, שהגיעה השנה לשיא".

בפעם הראשונה בישראל מתהפך היחס בין שיעור המעשנים "לשעבר" לבין השיעור היורד במעשנים בהווה.

היום הבינלאומי "ללא עישון" נקבע כיוזמת ארגון הבריאות העולמי, במטרה להעלות מודעות לעישון ולנזקיו. העישון מוגדר כגורם המוות הגדול ביותר בעולם שאפשר למונעו, אשר גובה מדי שנה את חיים של כ-6 מליון בני אדם. ישראל הצטרפה ליוזמה לציון היום, ומציינת יום זה בכל שנה. 

כמדי שנה, מפרסמת שרת הבריאות את הדו"ח בהתאם ל"חוק חובת הדיווח בדבר "הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק". הדו"ח החדש מציג תמונת מצב מעודכנת לגבי העישון בישראל ומתייחס לשיעורי העישון באוכלוסיות שונות, חקיקה ואכיפה, גמילה מעישון, הוצאות חברות הטבק על פרסומות, הכנסות המדינה ממיסים ומחקרים חדשים בנושא העישון ונזקיו מישראל ומהעולם.

נקודות מרכזיות בדו"ח החדש:

– שיעור המעשנים בישראל נמצא במגמת ירידה מתמשכת והגיע לשיא נמוך של כל הזמנים –  18.7% בשנת 2013 (לעומת 20.6% נכון ל-2012). הירידה בשיעור של כעשרה אחוזים בכל הקבוצות – בקרב נשים יהודיות, נשים ערביות, גברים יהודים וגברים ערבים.

– בראשונה בישראל, שיעור המעשנים לשעבר באוכלוסייה גבוה משיעורם של אלו שעדיין מעשנים: 19.1 אחוז דיווחו שהם מעשנים לשעבר. זו נקודת מפנה חשובה המבטאת שינוי חברתי אמיתי ביחס לעישון.

– שיעור המדווחים שלא עישנו מעולם הוא הגבוה ביותר שנרשם אי פעם – נתון זה נכון גם לגבי החברה היהודית וגם לגבי החברה הערבית, ומבטא הצלחה במניעת התחלת עישון בבני נוער.

– אגף הפיקוח והאכיפה החדש במשרד הבריאות החל בפעולתו וכבר חולל שינוי בשטח, בקידום פעילות האכיפה ברשויות המקומיות ובאכיפה עצמאית של משרד הבריאות בנושא מכונות הסיגריות, שהוצאו מהחוק בינואר 2014.

 – היקף הפעילות של קופות החולים בתחום הגמילה מעישון משמעותית ביותר. היקף הפונים לגמילה מעישון בקופות החולים רשם עלייה של ארבעה אחוזים נוספים בהשוואה לשנה קודמת. שתי הקופות הגדולות אף מציעות למבוטחים שלהן שירות של מוקד גמילה טלפוני (לא בסל התרופות).

– מדיניות המיסוי של מוצרי טבק השפיעה באופן בולט על הירידה בהוצאה החודשית על רכישת מוצרי טבק. צריכת הסיגריות הלאומית פוחתת, שיעור המעשנים פוחת, פחות צעירים מתחילים לעשן, ישנה עלייה בפנייה לגמילה מעישון וכאמור, ירידה בהוצאה החודשית בנושא זה.

– המיסוי הנמוך המוטל על טבק לגלגול עצמי גורם למעבר של מעשנים מצריכת סיגריות רגילות לצריכת טבק לגלגול עצמי ופוגע בהשגת מלוא הפוטנציאל של מדיניות המיסוי בהפחתת תחלואה ותמותה מעישון. לכן יש לפעול להתאמת המיסוי גם על טבק לגלגול עצמי.

– חברות הסיגריות השקיעו בפרסומות, חסויות וקידום מכירות סכום שיא של 61 מיליון ש"ח בשנת 2012 (חברות הטבק ימסרו נתונים על הוצאותיהן בשנת 2013 רק בחודש יוני).

– לאחרונה הסתיימו שני מחקרי עומק במימון משרד הבריאות, לבחינת נושא העישון והגמילה מעישון בחברה הערבית. מחקרים אלו ישמשו כבסיס לתכנית מותאמת תרבות לקידום המאבק בעישון בחברה הערבית.

– על פי מחקר מעודכן שבוצע על ידי מומחים במשרד הבריאות, ישנה ירידה בתמותה השנתית מעישון בישראל, כתוצאה מהירידה בשיעור המעשנים והעלייה בגמילה מעישון. ההערכה המעודכנת לגבי התמותה השנתית מעישון עומדת על כ-8,095 איש בשנה המתים מעישון ומחשיפה לעישון כפוי. ההערכה הקודמת, מעודכנת לשנת 2008 היתה שכ-8,932 איש בשנה מתים מעישון פעיל בלבד ועוד כ- 1,000 מחשיפה לעישון כפוי). צמצום של כ-2,000 מקרי מוות בשנה בתוך פחות מעשר שנים מדגיש את הצורך והחשיבות הרבה בהמשך המאבק בעישון, והשפעתו הבריאותית, הכלכלית והחברתית הקשה על החברה בישראל.

היבטים כלכליים של עישון טבק בישראל

על-פי הערכות, בשנת 2013 הגיעו הכנסות המדינה ממס קנייה על סיגריות בלבד ל-6.1 מיליארד שקלים, מהם 5,322 מיליון שקלים מיבוא וכ-780 מיליון שקלים מייצור מקומי.

על-פי הערכות, בשנת 2013 עמדה צריכת הסיגריות הלאומית על כ-380 מיליון חפיסות, ירידה של 11 אחוזים לעומת שנת 2012.

משקי הבית הוציאו במהלך 2013 כ-7.5מיליארד שקלים על צריכת סיגריות.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן