נשים בישראל חיות יותר זמן אך מרגישות פחות בריאות

תוחלת החיים הממוצעת של נשים הינה 83.6 ושל גברים 79.9, אך כאשר התבקשו להעריך את בריאותם, גברים נוטים להעריך שבריאותם טובה יותר. כך עולה מנתוני מדד המגדר העדכניים של מרכז "שוות" – המרכז לקידום נשים במכון ון ליר

נשים בישראל חיות יותר זמן אך מרגישות פחות בריאות

תוחלת החיים הממוצעת של נשים הינה 83.6 ושל גברים 79.9, אך כאשר התבקשו להעריך את בריאותם, גברים נוטים להעריך שבריאותם טובה יותר. כך עולה מנתוני מדד המגדר העדכניים של מרכז "שוות" – המרכז לקידום נשים במכון ון ליר

מדד המגדר של "שוות", המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר, בוחן את הפערים הגדלים בעשרה תחומים שונים על פני כמעט עשור. נתוני מדד הבריאות מציגים תוחלת חיים גבוהה יחסית של נשים מול גברים: 83.6 שנים מול 79.9 שנים בשנת המדידה האחרונה (2012).

בהשוואה בינלאומית, בשנת 2011 תוחלת החיים של נשים בארה"ב הייתה 81 ושל גברים 76, בבריטניה – נשים 83 וגברים 79, בשוודיה – נשים 84 וגברים 80 ובספרד – נשים 85 וגברים 79. 

בנוסף, מדד המגדר בחן הערכה סובייקטיבית של מצב הבריאות בקרב נשים וגברים בני עשרים ויותר. הנתונים מראים שיש פער קבוע בין נשים לגברים בעניין זה: נראה שגברים נוטים להעריך שבריאותם טובה או טובה מאוד בשיעור גבוה מנשים והפער ניכר במיוחד בקרב המעריכים שבריאותם טובה מאוד. כלומר, שיעור הנשים המעריכות שבריאותן טובה מאוד נמוך משיעור הגברים המעריכים שבריאותם טובה מאוד. בשנת המדידה האחרונה שיעור המעריכים שבריאותם טובה או טובה מאוד בקרב גברים עמד על כ-83% לעומת כ-79% בקרב נשים. 

גם שיעור הפריון של נערות בנות 15-19 נבחן, כלומר, מספר התינוקות אשר נולדו בשנה מסוימת לאימהות באותה קבוצת גיל חלקי מספר הנשים באותה קבוצת גיל בשנה הנבדקת (ל-1,000 נשים). הנתונים משנת המדידה האחרונה מצביעים על כך שחלה ירידה בילודה של בנות בגילאים הללו: לפני כעשור נמדד שיעור הפריון בכ-15 אימהות צעירות מתוך כל 1,000 נערות ובשנת המדידה האחרונה, בפחות מ-12 אימהות צעירות מתוך כל 1,000 נערות.

מדד המגדר 2014 הוא המדד השני בסדרה זו שמפרסם מרכז שוות. באוקטובר 2013 הושק הפרסום הראשון של מדד המגדר בכנס בינלאומי בהשתתפות חוקרות וחוקרים וקובעי מדיניות מהארץ ומחו"ל, כלכלניות מארגון ה-OECD וחוקרות ממאגר המידע הגדול בעולם על נשים – The WomanStats Project. מדד זה אינו מסתפק בהמשך הניטור של הממדים שנבדקו ופורסמו בדוח הקודם, אלא מרחיב את המדידה לתחומים חדשים.

בהשוואה למדד הקודם, במדד הנוכחי חלה עלייה באי-שוויון המגדרי בארבעה מהממדים המרכיבים את המדד: בממד שוק העבודה חלה עלייה של 2.6%, בממד העוני – של 1.5%, בממד העוצמה – של 3.1%, ובממד הפריפריה – של 0.7%. מנגד חל שיפור בארבעה ממדים אחרים: בחברה הערבית האי-שוויון המגדרי הצטמצם ב -6.3%, בממד ההשכלה – ב-1%, בממד המגדור המקצועי – ב-8% ובממד המצב המשפחתי – ב-8.3%. כמו כן נרשם שיפור קל בממד האלימות כלפי נשים (0.3%). בממד הבריאות לא חל שינוי. במדד המצרפי, בשנה זו חל צמצום של 2% באי-שוויון המגדרי.

1 Comment

  1. ניר
    19 ביוני 2014 @ 18:49

    מה שנכון שתמצאי הרבה אלמנות ומעט אלמנים [חחח]

מדד המגדר של "שוות", המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר, בוחן את הפערים הגדלים בעשרה תחומים שונים על פני כמעט עשור. נתוני מדד הבריאות מציגים תוחלת חיים גבוהה יחסית של נשים מול גברים: 83.6 שנים מול 79.9 שנים בשנת המדידה האחרונה (2012).

בהשוואה בינלאומית, בשנת 2011 תוחלת החיים של נשים בארה"ב הייתה 81 ושל גברים 76, בבריטניה – נשים 83 וגברים 79, בשוודיה – נשים 84 וגברים 80 ובספרד – נשים 85 וגברים 79. 

בנוסף, מדד המגדר בחן הערכה סובייקטיבית של מצב הבריאות בקרב נשים וגברים בני עשרים ויותר. הנתונים מראים שיש פער קבוע בין נשים לגברים בעניין זה: נראה שגברים נוטים להעריך שבריאותם טובה או טובה מאוד בשיעור גבוה מנשים והפער ניכר במיוחד בקרב המעריכים שבריאותם טובה מאוד. כלומר, שיעור הנשים המעריכות שבריאותן טובה מאוד נמוך משיעור הגברים המעריכים שבריאותם טובה מאוד. בשנת המדידה האחרונה שיעור המעריכים שבריאותם טובה או טובה מאוד בקרב גברים עמד על כ-83% לעומת כ-79% בקרב נשים. 

גם שיעור הפריון של נערות בנות 15-19 נבחן, כלומר, מספר התינוקות אשר נולדו בשנה מסוימת לאימהות באותה קבוצת גיל חלקי מספר הנשים באותה קבוצת גיל בשנה הנבדקת (ל-1,000 נשים). הנתונים משנת המדידה האחרונה מצביעים על כך שחלה ירידה בילודה של בנות בגילאים הללו: לפני כעשור נמדד שיעור הפריון בכ-15 אימהות צעירות מתוך כל 1,000 נערות ובשנת המדידה האחרונה, בפחות מ-12 אימהות צעירות מתוך כל 1,000 נערות.

מדד המגדר 2014 הוא המדד השני בסדרה זו שמפרסם מרכז שוות. באוקטובר 2013 הושק הפרסום הראשון של מדד המגדר בכנס בינלאומי בהשתתפות חוקרות וחוקרים וקובעי מדיניות מהארץ ומחו"ל, כלכלניות מארגון ה-OECD וחוקרות ממאגר המידע הגדול בעולם על נשים – The WomanStats Project. מדד זה אינו מסתפק בהמשך הניטור של הממדים שנבדקו ופורסמו בדוח הקודם, אלא מרחיב את המדידה לתחומים חדשים.

בהשוואה למדד הקודם, במדד הנוכחי חלה עלייה באי-שוויון המגדרי בארבעה מהממדים המרכיבים את המדד: בממד שוק העבודה חלה עלייה של 2.6%, בממד העוני – של 1.5%, בממד העוצמה – של 3.1%, ובממד הפריפריה – של 0.7%. מנגד חל שיפור בארבעה ממדים אחרים: בחברה הערבית האי-שוויון המגדרי הצטמצם ב -6.3%, בממד ההשכלה – ב-1%, בממד המגדור המקצועי – ב-8% ובממד המצב המשפחתי – ב-8.3%. כמו כן נרשם שיפור קל בממד האלימות כלפי נשים (0.3%). בממד הבריאות לא חל שינוי. במדד המצרפי, בשנה זו חל צמצום של 2% באי-שוויון המגדרי.

1 Comment

  1. ניר
    19 ביוני 2014 @ 18:49

    מה שנכון שתמצאי הרבה אלמנות ומעט אלמנים [חחח]

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן