משרד התקשורת הסדיר את שירותי הפרימיום בטלפון

שר התקשורת גלעד ארדן. צילום מעמוד הפייסבוק
שר התקשורת גלעד ארדן. צילום מעמוד הפייסבוק

שר התקשורת גלעד ארדן הנחה את משרד התקשורת להסדיר את שירותי הפרמיום, באופן שיגן על הצרכנים מפני חיובי יתר. שירותי פרמיום הינם שירותי מידע, בידור, ייעוץ והשתתפות בהגרלות, שמחייבים את חשבון המנוי בתשלומים נוספים ועלולים להגיע למאות שקלים בחודש.

שירותים אלה, למעט שירותי תוכן ארוטי, מסופקים כיום לצרכנים במגוון שיטות: באמצעות מספרים בינלאומיים, שירותי כוכבית, (כדוגמת כוכבית 22), ובקידומות 1-900 ו- 1-901, ו-1-902.

פגיעה בצרכן

שימוש מרובה בנתונים אלו גרמו בלבול צרכני ויצרו מצבים שבהם נגבים סכומי כסף ניכרים באופן שאינו שקוף לצרכן, ומבלי שיש לצרכן שליטה מלאה על הנגישות לשירותים אלו ולכן גרמו לפגיעה בצרכן.

לאור זאת, החליט שר התקשורת גלעד ארדן, לקבוע הסדר אחיד, לשירותי פרמיום, אשר יביא לאיזון בין הגנה על הצרכנים, בקבלת שירותי פרמיום, לבין גישה חופשית, נוחה ושקופה, לשירותים אלה.

המדיניות החדשה

המדיניות החדשה הקובעת, כי כל שירותי הפרמיום, יינתנו רק באמצעות קודי חיוג 1-900, 1-901 ו- 1-902, במטרה למנוע את הטעיית הציבור שאינו מודע לתשלומים הנוספים. אי אפשר יהיה לחייב מנוי מעבר לתעריף הרגיל, אלא, בקידומות אלו.

התעריפים בהתאם לקודים החדשים

• 1-900 עד 0.5 שקל לדקה מעבר לתעריף הרגיל ולא יותר מ 30 שקל לשיחה
• 1-901 עד 50 שקל לשיחה ללא תלות במשך השיחה
• 1-902 עד 100 שקל לשיחה ללא תלות במשך השיחה
• השרות יחייב הודעה מקדימה של התעריף ובנוסף תידרש הסכמה מפורשת של המנוי לצריכת השירות
• נקבעו מנגנוני חסימה של שירותים אלה.
• לא ניתן יהיה להקצות קוד חיוג 1900, 1901, 1902 לטובת ניתוב שיחות למוקדים ולמספרי טלפון הניתנים בתעריף רגיל כדוגמת מספרי "פרימיום", המפנים היום למוקדים של משרדים ממשלתיים, בגלל עמדת המשרד הקובעת, כי מדובר ב"תיווך" מיותר ובהטעיית הציבור.

שר התקשורת גלעד ארדן: "במסגרת המדיניות החדשה, תעריפי שירותי הפרמיום יהיו שקופים וידועים מראש, ובנוסף, ההורה יוכל לחסום שירותים אלה לילדיו, באופן שימנע מצב של חיובי יתר הנגרמים מחוסר מודעות לעלות השירות".