ההר הוליד עכבר

אם ארצה לסכם את המלצות ועדה גרמן במילה אחת, כל שאפשר לומר הוא אכזבה. אבל אין כאן הפתעה. כאשר מתכנסת ועדה שתפקידה לדון בעתידה של מערכת הבריאות ואין בה אפילו לא נציג מהשטח: מהרופאים, מקופות החולים, מחברות הביטוח – למה לצפות להחלטות ענייניות?

ההר הוליד עכבר

אם ארצה לסכם את המלצות ועדה גרמן במילה אחת, כל שאפשר לומר הוא אכזבה. אבל אין כאן הפתעה. כאשר מתכנסת ועדה שתפקידה לדון בעתידה של מערכת הבריאות ואין בה אפילו לא נציג מהשטח: מהרופאים, מקופות החולים, מחברות הביטוח – למה לצפות להחלטות ענייניות?

אחרי עבודה של שנה, פרסמה אתמול הוועדה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית בראשות שרת הבריאות יעלגרמן את מסקנותיה. אם ארצה לסכם את המלצות הוועדה במילה אחת, כל אשר אפשר לומר הוא אכזבה. אבל אין כאן הפתעה. כאשר מתכנסת ועדה שתפקידה לדון בעתידה של מערכת הבריאות ואין בה אפילו לא נציג מהשטח: מהרופאים, מקופות החולים, מחברות הביטוח – למה לצפות להחלטות ענייניות? למה הדבר דומה? למצב בו צה"ל היה מקים ועדה שתבחן את הדרכים להילחם בטרור בלי שיהיה בה אפילו נציג אחד לוחם, אלא תומכי לחימה בלבד.

ד"ר פרישמן
הביטוחים הפרטיים סומנו כאויב העם. ד"ר אודי פרישמן

ההמלצות העיקריות של הוועדה – הקצאת מיליארד שקל לקיצור תורים, במיוחד לרופאים במעמד של "פול-טיימר" שיבצעו ניתוחים אחר הצהריים; הצמדת תקציב הבריאות למספר התושבים בפועל (מדד הדמוגרפיה); הפסקת הפעילות לתיירות רפואית בבתי החולים הציבוריים; ואיסור על ביצוע שר"פ בבתי החולים הציבוריים. עוד הומלץ על ידי הוועדה כי כול קופת חולים תצטרך להגיע להסדר עם שלושה בתי חולים לפחות וכל אזרח יוכל לבחור באיזה משלושת בתי החולים הוא יקבל את הטיפול הרפואי הנדרש.

לגבי ביטוחים פרטיים והביטוחים המשלימים, המליצה הוועדה על פירוק הביטוחים לשלושה רבדים: בחירת מנתח וחוות דעת שנייה, תרופות מחוץ לסל, טיפולי שיניים ועוד והרובד השלישי – "איכות חיים", אשר יכלול כיסויים כמו אסתטיקה, רפואה משלימה וכדומה. הרבדים יהיו בלתי תלויים ואפשר יהיה לרכוש כל רובד בנפרד. מצב שקיים כבר היום במרבית תכניות הביטוח הפרטיות המשווקות בישראל. בשביל זה באמת לא היה צריך ועדה שתדון שנה שלמה. על פי המלצות הוועדה, חברות הביטוח יורשו לבצע חיתום רפואי בשעה שהביטוחים המשלימים לא.

הוועדה מסבירה את המלצתה זו בכך שפירוק הביטוחים לרבדים ייצר שקיפות, ויאפשר לכל אדם לדעת בדיוק איזה ביטוחים יש לו ובכך למנוע כפל ביטוח ורכישה של רבדי ביטוח מיותרים.

חלק גדול מהמלצות הוועדה מחייבות עדיין תקינה והיערכות, וקשה לראות איך המלצותיה ייושמו בסופו של יום. דבר אחד ברור, הוועדה סימנה את הביטוחים הפרטיים "כאויב העם" ועשתה כל אשר לאל ידה על מנת להילחם בהם.

הוועדה לא דנה בעיקר אלא בטפל. המלצות הוועדה לא יצילו את המערכת הציבורית, לא יקטינו את ההוצאה הלאומית לבריאות, לא יגבירו את השוויון במערכת ולא יועילו במאומה לבצע את ההפרדה המלאה הנדרשת בין רפואה פרטית לציבורית. חבל…

הכותב, ד"ר אודי פרישמן,  הוא לשעבר סגן מנהל בית החולים "אסותא" וסמנכ"ל "הפניקס", יועץ ללשכת סוכני הביטוח. הכתבה פורסמה ב"פוליסה – עיתון הביטוח, הפסיה והפיננסים".

1 Comment

 1. גידי
  27 ביוני 2014 @ 8:55

  לאודי הרופא
  אני לא רופא ולשמחתי לא נזקקתי לשרות שלכם.אך לתלות את כל ההתנגדות שלך על כך שלא היו נציגים מהשטח בועדה…נו באמת. זה כמו לומר לשופט שדן רוצח שאינו כשיר מאחר ולא ביצע רצח. אני בטוח שבפני הוועדה ניצבו והעידו רופאים אחיות ובעלי תפקידים במערכת הבריאות.
  מה שהפריע לי זה שלל התפקידים שאתה ממלא ומלאת ,בביתי חולים ובסוכנויות הביטוח. וכבר רואים ניגוד אינטרסים ומובנת התנהגותך . לגיטימי שאתה משרת אינטרסים שעושים כסף מן השר"פ והביטוחים ,ראה את התעללות חברות הביטוח בחולים שנצרכים ושילמו ביטוח, ובמחירים המופקעים, לכן אינך אמין.!!!
  (החלף את תמונתך אתה משדר רוע ושחצנות)

אחרי עבודה של שנה, פרסמה אתמול הוועדה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית בראשות שרת הבריאות יעלגרמן את מסקנותיה. אם ארצה לסכם את המלצות הוועדה במילה אחת, כל אשר אפשר לומר הוא אכזבה. אבל אין כאן הפתעה. כאשר מתכנסת ועדה שתפקידה לדון בעתידה של מערכת הבריאות ואין בה אפילו לא נציג מהשטח: מהרופאים, מקופות החולים, מחברות הביטוח – למה לצפות להחלטות ענייניות? למה הדבר דומה? למצב בו צה"ל היה מקים ועדה שתבחן את הדרכים להילחם בטרור בלי שיהיה בה אפילו נציג אחד לוחם, אלא תומכי לחימה בלבד.

ד"ר פרישמן
הביטוחים הפרטיים סומנו כאויב העם. ד"ר אודי פרישמן

ההמלצות העיקריות של הוועדה – הקצאת מיליארד שקל לקיצור תורים, במיוחד לרופאים במעמד של "פול-טיימר" שיבצעו ניתוחים אחר הצהריים; הצמדת תקציב הבריאות למספר התושבים בפועל (מדד הדמוגרפיה); הפסקת הפעילות לתיירות רפואית בבתי החולים הציבוריים; ואיסור על ביצוע שר"פ בבתי החולים הציבוריים. עוד הומלץ על ידי הוועדה כי כול קופת חולים תצטרך להגיע להסדר עם שלושה בתי חולים לפחות וכל אזרח יוכל לבחור באיזה משלושת בתי החולים הוא יקבל את הטיפול הרפואי הנדרש.

לגבי ביטוחים פרטיים והביטוחים המשלימים, המליצה הוועדה על פירוק הביטוחים לשלושה רבדים: בחירת מנתח וחוות דעת שנייה, תרופות מחוץ לסל, טיפולי שיניים ועוד והרובד השלישי – "איכות חיים", אשר יכלול כיסויים כמו אסתטיקה, רפואה משלימה וכדומה. הרבדים יהיו בלתי תלויים ואפשר יהיה לרכוש כל רובד בנפרד. מצב שקיים כבר היום במרבית תכניות הביטוח הפרטיות המשווקות בישראל. בשביל זה באמת לא היה צריך ועדה שתדון שנה שלמה. על פי המלצות הוועדה, חברות הביטוח יורשו לבצע חיתום רפואי בשעה שהביטוחים המשלימים לא.

הוועדה מסבירה את המלצתה זו בכך שפירוק הביטוחים לרבדים ייצר שקיפות, ויאפשר לכל אדם לדעת בדיוק איזה ביטוחים יש לו ובכך למנוע כפל ביטוח ורכישה של רבדי ביטוח מיותרים.

חלק גדול מהמלצות הוועדה מחייבות עדיין תקינה והיערכות, וקשה לראות איך המלצותיה ייושמו בסופו של יום. דבר אחד ברור, הוועדה סימנה את הביטוחים הפרטיים "כאויב העם" ועשתה כל אשר לאל ידה על מנת להילחם בהם.

הוועדה לא דנה בעיקר אלא בטפל. המלצות הוועדה לא יצילו את המערכת הציבורית, לא יקטינו את ההוצאה הלאומית לבריאות, לא יגבירו את השוויון במערכת ולא יועילו במאומה לבצע את ההפרדה המלאה הנדרשת בין רפואה פרטית לציבורית. חבל…

הכותב, ד"ר אודי פרישמן,  הוא לשעבר סגן מנהל בית החולים "אסותא" וסמנכ"ל "הפניקס", יועץ ללשכת סוכני הביטוח. הכתבה פורסמה ב"פוליסה – עיתון הביטוח, הפסיה והפיננסים".

1 Comment

 1. גידי
  27 ביוני 2014 @ 8:55

  לאודי הרופא
  אני לא רופא ולשמחתי לא נזקקתי לשרות שלכם.אך לתלות את כל ההתנגדות שלך על כך שלא היו נציגים מהשטח בועדה…נו באמת. זה כמו לומר לשופט שדן רוצח שאינו כשיר מאחר ולא ביצע רצח. אני בטוח שבפני הוועדה ניצבו והעידו רופאים אחיות ובעלי תפקידים במערכת הבריאות.
  מה שהפריע לי זה שלל התפקידים שאתה ממלא ומלאת ,בביתי חולים ובסוכנויות הביטוח. וכבר רואים ניגוד אינטרסים ומובנת התנהגותך . לגיטימי שאתה משרת אינטרסים שעושים כסף מן השר"פ והביטוחים ,ראה את התעללות חברות הביטוח בחולים שנצרכים ושילמו ביטוח, ובמחירים המופקעים, לכן אינך אמין.!!!
  (החלף את תמונתך אתה משדר רוע ושחצנות)

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן