פורסם מכרז להפעלת דור רביעי בסלולר

תנאים: מהירות העלאת קבצים והורדתם אמורה לגדול בין פי שלושה עד לפי חמישה. תידרש פריסה זהה של הרשת בפריפריה ובמרכז הארץ. נקבע מנגנון לעידוד התחרות: מפעל חדש או קטן יוכל לקבל הנחה של עד 50% במחיר הזכיה, כאשר עבור כל גיוס של כ-80 אלף לקוחות יופחתו לו 10% ממיר הזכייה. השר ארדן: הדור הרביעי יספק ישומים מתקדמים בקצבי גלישה גבוהים

פורסם מכרז להפעלת דור רביעי בסלולר

תנאים: מהירות העלאת קבצים והורדתם אמורה לגדול בין פי שלושה עד לפי חמישה. תידרש פריסה זהה של הרשת בפריפריה ובמרכז הארץ. נקבע מנגנון לעידוד התחרות: מפעל חדש או קטן יוכל לקבל הנחה של עד 50% במחיר הזכיה, כאשר עבור כל גיוס של כ-80 אלף לקוחות יופחתו לו 10% ממיר הזכייה. השר ארדן: הדור הרביעי יספק ישומים מתקדמים בקצבי גלישה גבוהים

שר התקשורת גלעד ארדן
שר התקשורת גלעד ארדן

משרד התקשורת מפרסם היום מכרז לאספקת שירותים בדור הרביעי, שהתדרים בו יאפשרו למפעילי הסלולר לספק לצרכן שירותים בקצב מהיר יותר, ויאפשרו לו ליהנות משימושים באפליקציות מתקדמות בתחומים כגון בריאות, חינוך ושידורי וידאו ברמה גבוהה.

שירותים מתקדמים

בהמשך למדיניות, שהופצה בחודש מאי, מבקש משרד התקשורת לעודד אספקת שירותים מתקדמים לציבור, במקביל לשמירה על רמת תחרותיות גבוהה. התדרים הרלבנטיים לדור הרביעי הינם משאב מוגבל ולכן לא תתאפשר בשוק חמש תשתיות רדיו בדור הרביעי. על כן, המשרד יאפשר שיתוף תשתיות במתכונת של שיתוף תדרים, ונקבעו עקרונות אשר תכליתם להבטיח תמריץ תחרותי לכל מפעילי הסלולר על גבי תשתיות הרדיו שיוקמו.

בהתאם לכך תובטח קיומן של שלוש רשתות סלולאריות לפחות בשוק, כאשר לכל אחת רוחב פס המאפשר מתן שירותי דור רביעי. כל זאת תוך שמירה על תחרותיות והבטחה של אפשרות שיתוף תשתיות.

השר גלעד ארדן אמר: "שירותי הדור הרביעי יאפשרו אספקת שירותים ויישומים מתקדמים בקצבי גלישה גבוהים, הרשת החדשה תצעיד את ישראל קדימה תוך אספקת שירותים חדשניים. אני שמח שהצלחנו לקדם את המכרז באופן שמאפשר לשמור על רמת התחרות הגבוהה ולצד זאת לקדם את התשתית רחבת הפס".

תנאי המכרז

• מחיר המינימום לכל רצועת תדרים בת 5 מה"ץ יעמוד על 10 מיליון שקלים. המכרז יזכה את המרבה במחיר ברצועות התדרים המבוקשות על ידו. עלות ההשתתפות במכרז היא 25 אלף שקל, כאשר הערבות לקיום תנאי המכרז תעמוד על 10 מיליון שקל.

• כל גורם יוכל לגשת למכרז, בתנאי שיעמוד בתנאי הסף, תוך הצגת הון עצמי בסכום של 100 מיליון שקל. תנאי הסף ההנדסיים מחייבים בעלות וניהול של ליבת רשת. כמו כן, תידרש הגשת תוכנית עסקית.

• הזוכה יצטרך להתחיל לספק שירותי דור רביעי, באמצעות התדרים שיוקצו לו וזאת תוך תקופה של שנה. ככל שלא יעשה כן, התדרים יוחזרו למדינה ללא החזר כספי.

מנגנון לעידוד הגנת מפעיל קטן (חדש או קיים)

• מפעיל חדש או קטן, יוכל להמיר עד 50% מסכום הזכייה בתדרים, בהתחייבות להגדלת נתח השוק שלו עד 5% (1% נתח שוק = 10% הנחה).

• מפעיל שלאחר הזכייה במכרז תהיה לו הקצאה של 20 מה"ץ בתחום ה- 1800 מה"ץ – לא יוכל לשתף רשת בעת הזאת.

• ייקבע רף מקסימאלי של 25 מה"ץ בתחום ה- 1800 מה"צ לרשת משותפת. תהיה אפשרות למפעיל להחזיר למדינה, לכל הפחות רצועה של 5 מה"ץ ובכפולות של 5 מה"ץ, בתחום ה- 1800 מה"ץ, ללא החזר כספי, על מנת לאפשר לו לשתף פעולה עם מפעיל אחר.

• השקעות ברשת המשותפת בדור הרביעי, עשויות להיחשב כחלופה למימוש התחייבויות המפעילים אשר זכו במכרז שערך המשרד בשנת 2011. על מנת שיחשבו חליפיות – על המפעילים לזכות בתדרים המתאימים לדור הרביעי ולהשקיע בהיקף שווה ערך בדור הרביעי להשקעות להן התחייב בדורות קודמים.

תנאי הכיסוי ואיכות השירות בדור הרביעי

• בתום שלב א' (18 חודשים) – כיסוי של 30% דרישות מינימום.

• בתום שלב ב' (36 חודשים) – כיסוי של 65% דרישות מינימום.

• בתום שלב ג' (48 חודשים) – כיסוי של 100% דרישות מינימום.

• החל מהשנה השנייה – יחס פריסה של 1:1 בין מרכז לפריפריה.

• כיסוי מלא בכבישי הארץ ובנתיבי רכבת.

לוחות זמנים

• המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות : 23.7.2014.

• המועד האחרון לפרסום תשובותיה של ועדת המכרזים להשגות או לבקשות ההבהרה: 7.9.2014.

• המועד האחרון להרשמה למכרז: 14.9.2014.

• המועד האחרון להגשת ההצעה הבסיסית: 28.9.2014, בשעה 14:00.

• המועד המוקדם ביותר לפקיעת הערבות: 28.9.2016.

שר התקשורת גלעד ארדן
שר התקשורת גלעד ארדן

משרד התקשורת מפרסם היום מכרז לאספקת שירותים בדור הרביעי, שהתדרים בו יאפשרו למפעילי הסלולר לספק לצרכן שירותים בקצב מהיר יותר, ויאפשרו לו ליהנות משימושים באפליקציות מתקדמות בתחומים כגון בריאות, חינוך ושידורי וידאו ברמה גבוהה.

שירותים מתקדמים

בהמשך למדיניות, שהופצה בחודש מאי, מבקש משרד התקשורת לעודד אספקת שירותים מתקדמים לציבור, במקביל לשמירה על רמת תחרותיות גבוהה. התדרים הרלבנטיים לדור הרביעי הינם משאב מוגבל ולכן לא תתאפשר בשוק חמש תשתיות רדיו בדור הרביעי. על כן, המשרד יאפשר שיתוף תשתיות במתכונת של שיתוף תדרים, ונקבעו עקרונות אשר תכליתם להבטיח תמריץ תחרותי לכל מפעילי הסלולר על גבי תשתיות הרדיו שיוקמו.

בהתאם לכך תובטח קיומן של שלוש רשתות סלולאריות לפחות בשוק, כאשר לכל אחת רוחב פס המאפשר מתן שירותי דור רביעי. כל זאת תוך שמירה על תחרותיות והבטחה של אפשרות שיתוף תשתיות.

השר גלעד ארדן אמר: "שירותי הדור הרביעי יאפשרו אספקת שירותים ויישומים מתקדמים בקצבי גלישה גבוהים, הרשת החדשה תצעיד את ישראל קדימה תוך אספקת שירותים חדשניים. אני שמח שהצלחנו לקדם את המכרז באופן שמאפשר לשמור על רמת התחרות הגבוהה ולצד זאת לקדם את התשתית רחבת הפס".

תנאי המכרז

• מחיר המינימום לכל רצועת תדרים בת 5 מה"ץ יעמוד על 10 מיליון שקלים. המכרז יזכה את המרבה במחיר ברצועות התדרים המבוקשות על ידו. עלות ההשתתפות במכרז היא 25 אלף שקל, כאשר הערבות לקיום תנאי המכרז תעמוד על 10 מיליון שקל.

• כל גורם יוכל לגשת למכרז, בתנאי שיעמוד בתנאי הסף, תוך הצגת הון עצמי בסכום של 100 מיליון שקל. תנאי הסף ההנדסיים מחייבים בעלות וניהול של ליבת רשת. כמו כן, תידרש הגשת תוכנית עסקית.

• הזוכה יצטרך להתחיל לספק שירותי דור רביעי, באמצעות התדרים שיוקצו לו וזאת תוך תקופה של שנה. ככל שלא יעשה כן, התדרים יוחזרו למדינה ללא החזר כספי.

מנגנון לעידוד הגנת מפעיל קטן (חדש או קיים)

• מפעיל חדש או קטן, יוכל להמיר עד 50% מסכום הזכייה בתדרים, בהתחייבות להגדלת נתח השוק שלו עד 5% (1% נתח שוק = 10% הנחה).

• מפעיל שלאחר הזכייה במכרז תהיה לו הקצאה של 20 מה"ץ בתחום ה- 1800 מה"ץ – לא יוכל לשתף רשת בעת הזאת.

• ייקבע רף מקסימאלי של 25 מה"ץ בתחום ה- 1800 מה"צ לרשת משותפת. תהיה אפשרות למפעיל להחזיר למדינה, לכל הפחות רצועה של 5 מה"ץ ובכפולות של 5 מה"ץ, בתחום ה- 1800 מה"ץ, ללא החזר כספי, על מנת לאפשר לו לשתף פעולה עם מפעיל אחר.

• השקעות ברשת המשותפת בדור הרביעי, עשויות להיחשב כחלופה למימוש התחייבויות המפעילים אשר זכו במכרז שערך המשרד בשנת 2011. על מנת שיחשבו חליפיות – על המפעילים לזכות בתדרים המתאימים לדור הרביעי ולהשקיע בהיקף שווה ערך בדור הרביעי להשקעות להן התחייב בדורות קודמים.

תנאי הכיסוי ואיכות השירות בדור הרביעי

• בתום שלב א' (18 חודשים) – כיסוי של 30% דרישות מינימום.

• בתום שלב ב' (36 חודשים) – כיסוי של 65% דרישות מינימום.

• בתום שלב ג' (48 חודשים) – כיסוי של 100% דרישות מינימום.

• החל מהשנה השנייה – יחס פריסה של 1:1 בין מרכז לפריפריה.

• כיסוי מלא בכבישי הארץ ובנתיבי רכבת.

לוחות זמנים

• המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות : 23.7.2014.

• המועד האחרון לפרסום תשובותיה של ועדת המכרזים להשגות או לבקשות ההבהרה: 7.9.2014.

• המועד האחרון להרשמה למכרז: 14.9.2014.

• המועד האחרון להגשת ההצעה הבסיסית: 28.9.2014, בשעה 14:00.

• המועד המוקדם ביותר לפקיעת הערבות: 28.9.2016.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן