מחבלים שישוחררו בעסקאות לא יקבלו גמלאות מהביטוח הלאומי

ההגבלה היא עד מועד שחרורם המקורי. כך אושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. בין היתר מדובר בגמלאות של דמי לידה, נפגעי עבודה, דמי תאונה, דמי אבטלה, הבטחת זכויות עובדים בפשיטת רגל או בפירוק תאגיד, גמלאות זקנה ושאירים וכן גמלת ניידות והלוואה לרכישת רכב

מחבלים שישוחררו בעסקאות לא יקבלו גמלאות מהביטוח הלאומי

ההגבלה היא עד מועד שחרורם המקורי. כך אושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. בין היתר מדובר בגמלאות של דמי לידה, נפגעי עבודה, דמי תאונה, דמי אבטלה, הבטחת זכויות עובדים בפשיטת רגל או בפירוק תאגיד, גמלאות זקנה ושאירים וכן גמלת ניידות והלוואה לרכישת רכב

ח"כ יריב לוין. צילום: וקיפדיה
ח"כ יריב לוין. צילום: וקיפדיה

מי שהורשע בביצוע עבירת ביטחון, מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור, ונגזר עליו עונש של עשר שנות מאסר לפחות, ולאחר מכן שוחרר ממאסר במסגרת שחרור שבויים ישראלים או משא ומתן מדיני, ישללו ממנו גמלאות מסוימות לפי חוק הביטוח הלאומי והוא לא יהיה זכאי להן גם לאחר שחרורו, עד תום תקופת המאסר שנגזרה עליו. הגמלאות שמוצע לשלול הן אלה: דמי לידה, גמלאות לנפגעי עבודה, גמלאות למתנדבים, דמי תאונה, דמי אבטלה, גמלאות להבטחת זכויות עובדים בפשיטת רגל או בפירוק תאגיד, גמלאות זקנה ושאירים וכן גמלת ניידות והלוואה לרכישת רכב.

כך מתברר לאחר שמליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 157), התשע"ד-2014 של חבר הכנסת יריב לוין ושל חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב. ההצעה נידונה בוועדת העבודה והרווחה בראשות ח"כ חיים כץ (הליכוד ביתנו).

הסבר לשינוי בחוק

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "מדינת ישראל מתמודדת מזה שנים ארוכות עם התופעה הקשה של אזרחים ישראלים ותושבי קבע בפיגועים, פעולות טרור ופעולות חבלניות. בד בבד, נאלצה ישראל לבצע מספר פעמים שחרור מוקדם של אסירים ביטחוניים לרבות תושבי קבע.

"מצב בו אסיר ביטחוני משוחרר טרם ריצוי תקופת מאסרו, בין היתר במסגרת עסקאות הנעשות עם ארגוני טרור, ובה בעת מקבל כתוצאה משחרורו המוקדם הטבות וכספים מקופת המדינה הינו מצב אבסורדי אשר אין להשלים עמו.

"יודגש, כי אין דינם של אסירים ביטחוניים כדינם של אסירים אחרים משעה ששחרורם המוקדם של האסירים הביטחוניים נעשה בשל נסיבות חיצוניות דוגמת צרכים מדיניים או עסקאות חליפין ולא בשל החלטה בלתי תלויה של רשויות המדינה לקצר את עונשם. לפיכך, אין הצדקה לכך שלהחלטה בדבר שחרור מוקדם בנסיבות כאמור תתלווה כבדרך אגב, בשל המצב החוקי הקיים, גם משמעות של מתן הטבות כספיות מקופת המדינה לאותם אסירים אשר לו הדבר היה תלוי ברשויות המדינה בלבד היו ממשיכים לשאת את עונשם. בכך, יתוקן ולו במעט העוול הנגרם בשל שחרורם המוקדם של אותם אסירים".

"מה התועלת בחוק הזה?"

ח"כ אילן גילאון (מרצ): "אני מבין שבימים כאלה זה מאוד פופולרי להביא הצעה כזו. אני מתפלא בעיקר על אנשים שהם משפטנים, שאינם מבחינים במקרה הזה בין שמיטה להר סיני. יהיו העברות חמורות ככל שיהיו, איננו מבחינים בין דם לדם ואיננו מבחינים בין המניעים לביצוע העבירה ולכן אני לא מבין מה התועלת בחוק הזה?".

"הצעה נקמנית"

ח"כ מוחמד ברכה (חד"ש): הצעת החוק הזו היא הצעה נקמנית שבאה לשרת אינטרסים פוליטיים ואידיאולוגיים של הימין. אין כל קשר בין ביטוח לאומי למשפחות לבין מעשים כל שהם של אב המשפחה. הזכויות של ביטוח לאומי נצברות מתוקף האזרחות ויש דברים שאין מקום שהיד הארוכה של השלטון הימני תגיע אליהם. זה מצטרף לחוקים אחרים שמענישים אנשים מחוץ לבית המשפט.

בקריאה שלישית תמכו בהצעה 34 ח"כים' 10 התנגדו ואחד נמנע.

1 Comment

  1. ניר
    9 ביולי 2014 @ 18:12

    לא ידעתי שמחבלים [שרוצים לחסל את המדינה הציונית] מקבלים כסף מהמדינה רק במדינת חלם יכול להיות דבר כזה

ח"כ יריב לוין. צילום: וקיפדיה
ח"כ יריב לוין. צילום: וקיפדיה

מי שהורשע בביצוע עבירת ביטחון, מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור, ונגזר עליו עונש של עשר שנות מאסר לפחות, ולאחר מכן שוחרר ממאסר במסגרת שחרור שבויים ישראלים או משא ומתן מדיני, ישללו ממנו גמלאות מסוימות לפי חוק הביטוח הלאומי והוא לא יהיה זכאי להן גם לאחר שחרורו, עד תום תקופת המאסר שנגזרה עליו. הגמלאות שמוצע לשלול הן אלה: דמי לידה, גמלאות לנפגעי עבודה, גמלאות למתנדבים, דמי תאונה, דמי אבטלה, גמלאות להבטחת זכויות עובדים בפשיטת רגל או בפירוק תאגיד, גמלאות זקנה ושאירים וכן גמלת ניידות והלוואה לרכישת רכב.

כך מתברר לאחר שמליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 157), התשע"ד-2014 של חבר הכנסת יריב לוין ושל חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב. ההצעה נידונה בוועדת העבודה והרווחה בראשות ח"כ חיים כץ (הליכוד ביתנו).

הסבר לשינוי בחוק

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "מדינת ישראל מתמודדת מזה שנים ארוכות עם התופעה הקשה של אזרחים ישראלים ותושבי קבע בפיגועים, פעולות טרור ופעולות חבלניות. בד בבד, נאלצה ישראל לבצע מספר פעמים שחרור מוקדם של אסירים ביטחוניים לרבות תושבי קבע.

"מצב בו אסיר ביטחוני משוחרר טרם ריצוי תקופת מאסרו, בין היתר במסגרת עסקאות הנעשות עם ארגוני טרור, ובה בעת מקבל כתוצאה משחרורו המוקדם הטבות וכספים מקופת המדינה הינו מצב אבסורדי אשר אין להשלים עמו.

"יודגש, כי אין דינם של אסירים ביטחוניים כדינם של אסירים אחרים משעה ששחרורם המוקדם של האסירים הביטחוניים נעשה בשל נסיבות חיצוניות דוגמת צרכים מדיניים או עסקאות חליפין ולא בשל החלטה בלתי תלויה של רשויות המדינה לקצר את עונשם. לפיכך, אין הצדקה לכך שלהחלטה בדבר שחרור מוקדם בנסיבות כאמור תתלווה כבדרך אגב, בשל המצב החוקי הקיים, גם משמעות של מתן הטבות כספיות מקופת המדינה לאותם אסירים אשר לו הדבר היה תלוי ברשויות המדינה בלבד היו ממשיכים לשאת את עונשם. בכך, יתוקן ולו במעט העוול הנגרם בשל שחרורם המוקדם של אותם אסירים".

"מה התועלת בחוק הזה?"

ח"כ אילן גילאון (מרצ): "אני מבין שבימים כאלה זה מאוד פופולרי להביא הצעה כזו. אני מתפלא בעיקר על אנשים שהם משפטנים, שאינם מבחינים במקרה הזה בין שמיטה להר סיני. יהיו העברות חמורות ככל שיהיו, איננו מבחינים בין דם לדם ואיננו מבחינים בין המניעים לביצוע העבירה ולכן אני לא מבין מה התועלת בחוק הזה?".

"הצעה נקמנית"

ח"כ מוחמד ברכה (חד"ש): הצעת החוק הזו היא הצעה נקמנית שבאה לשרת אינטרסים פוליטיים ואידיאולוגיים של הימין. אין כל קשר בין ביטוח לאומי למשפחות לבין מעשים כל שהם של אב המשפחה. הזכויות של ביטוח לאומי נצברות מתוקף האזרחות ויש דברים שאין מקום שהיד הארוכה של השלטון הימני תגיע אליהם. זה מצטרף לחוקים אחרים שמענישים אנשים מחוץ לבית המשפט.

בקריאה שלישית תמכו בהצעה 34 ח"כים' 10 התנגדו ואחד נמנע.

1 Comment

  1. ניר
    9 ביולי 2014 @ 18:12

    לא ידעתי שמחבלים [שרוצים לחסל את המדינה הציונית] מקבלים כסף מהמדינה רק במדינת חלם יכול להיות דבר כזה

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן