גרושים יוכלו למשוך כספי פנסיה האחד של השני פטור ממס

החוק החדש מאפשר לבני זוג גרושים ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות הפנסיה והגמל של בן או בת הזוג ממנו נפרדו, בפטור מלא ממס, עד לתקרה של מיליון וחצי שקלים. הכסף אינו נמשך כמזומן נזיל אלא מועבר אל קרן הפנסיה של בן או בת הזוג הפרודים

גרושים יוכלו למשוך כספי פנסיה האחד של השני פטור ממס

החוק החדש מאפשר לבני זוג גרושים ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות הפנסיה והגמל של בן או בת הזוג ממנו נפרדו, בפטור מלא ממס, עד לתקרה של מיליון וחצי שקלים. הכסף אינו נמשך כמזומן נזיל אלא מועבר אל קרן הפנסיה של בן או בת הזוג הפרודים

השבוע פורסם ברשומות חוק (חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד-2014) המאפשר לבני זוג גרושים ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות הפנסיה והגמל של בן או בת הזוג ממנו נפרדו, בפטור מלא ממס, עד לתקרה של מיליון וחצי שקלים. החוק ייכנס לתוקפו חצי שנה לאחר הפרסום ברשומות.

השינוי בחוקי

בעוד שהמצב החוקי לפני כניסת החוק לתוקפו קובע, כי מי שמושך את כספי הפנסיה בטרם המועד הקבוע בחוק יישלם מס על הסכום הצבור כולו בשיעור של 35% לפחות, הרי שהחוק החדש מאפשר למשוך את כספי הפנסיה לצורך חלוקת הכספים בין בני זוג במקרה של גירושין בפטור מלא ממס, באם הסכום הצבור בקרן הפנסיה של החוסך קטן ממיליון וחצי שקלים. בעלי סכום צבור הגבוה מתקרה זו, ייהנו משיעור מס מופחת.

ועדה ציבורית

ההצעה התבססה על מסקנות הוועדה הציבורית לבחינת חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג שנפרדו בראשות השופט שוחט, שהמליצה להסדיר את מעמדו של בן הזוג הפרוד בדרך שתאפשר לו להגן על זכויותיו לרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים ולממשן, גם אם אינו רשום כבעל זכויות בקרן הפנסיה וזכויות הגמל.

יובהר, כי הכסף אינו נמשך כמזומן נזיל אלא מועבר אל קרן הפנסיה של בן או בת הזוג הפרודים, שם ימוסה בשיעורים הרגילים הקבועים בחוק במועד משיכתו כקצבה (לרוב בפטור, לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה).

השבוע פורסם ברשומות חוק (חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד-2014) המאפשר לבני זוג גרושים ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות הפנסיה והגמל של בן או בת הזוג ממנו נפרדו, בפטור מלא ממס, עד לתקרה של מיליון וחצי שקלים. החוק ייכנס לתוקפו חצי שנה לאחר הפרסום ברשומות.

השינוי בחוקי

בעוד שהמצב החוקי לפני כניסת החוק לתוקפו קובע, כי מי שמושך את כספי הפנסיה בטרם המועד הקבוע בחוק יישלם מס על הסכום הצבור כולו בשיעור של 35% לפחות, הרי שהחוק החדש מאפשר למשוך את כספי הפנסיה לצורך חלוקת הכספים בין בני זוג במקרה של גירושין בפטור מלא ממס, באם הסכום הצבור בקרן הפנסיה של החוסך קטן ממיליון וחצי שקלים. בעלי סכום צבור הגבוה מתקרה זו, ייהנו משיעור מס מופחת.

ועדה ציבורית

ההצעה התבססה על מסקנות הוועדה הציבורית לבחינת חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג שנפרדו בראשות השופט שוחט, שהמליצה להסדיר את מעמדו של בן הזוג הפרוד בדרך שתאפשר לו להגן על זכויותיו לרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים ולממשן, גם אם אינו רשום כבעל זכויות בקרן הפנסיה וזכויות הגמל.

יובהר, כי הכסף אינו נמשך כמזומן נזיל אלא מועבר אל קרן הפנסיה של בן או בת הזוג הפרודים, שם ימוסה בשיעורים הרגילים הקבועים בחוק במועד משיכתו כקצבה (לרוב בפטור, לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה).

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן