צעדים ראשונים למכירת השליטה בקשרי תעופה

בהתאם לתוכניתו האסטרטגית מכר רמי שביט מניות של קשרי תעופה לצד שלישי, ששמו לא פורסם, ועדיין ממשיך לדון עם אותו הצד לאפשרות מכירת מניות נוספות של קשרי תעופה

צעדים ראשונים למכירת השליטה בקשרי תעופה

בהתאם לתוכניתו האסטרטגית מכר רמי שביט מניות של קשרי תעופה לצד שלישי, ששמו לא פורסם, ועדיין ממשיך לדון עם אותו הצד לאפשרות מכירת מניות נוספות של קשרי תעופה

רמי שביט, בעל השליטה בקבוצת המשביר 365, ממשיך לפעול בהתאם לאסטרטגיה שקבע – למכור את השליטה בחברת הבת, קשרי תעופה. בהודעה לבורסה של הקבוצה, נמסר, כי ביום ראשון השבוע הגיעה להסכמות בעל פה עם צד שלישי (ששמו לא נמסר לפרסום), אשר אינו קשור לחברה, לרמי שביט ואינו בעל עניין בקשרי תעופה, למכירת 376,000 מניות, מתוכן 375,000 מניות במחיר 685 אגורות למניה ו-1,000 מניות במחיר 650 למניה. סך כל שווי העסקה הוא 2,575,250 שקל.

עסקה תואמת

העסקה בוצעה ביום ראשון השבוע במתכונת של עסקה תואמת, שזו עסקה בבורסה, שבוצעה על בסיס דו צדדי בדרך של הפגשת פקודה תואמת עם פקודה תואמת נגדית, כהגדרתה בחלק השלישי לתקנון הבורסה.

לאחר ביצוע המכירה, מחזיקה קבוצת המשביר ב-4,695,442 מניות רגילות של קשרי תעופה, המהוות כ-61.3% מהונה המונפק והנפרע של קשרי תעופה וכ-61.62% מזכויות ההצבעה שבה.

קבוצת המשביר מסרה עוד, כי היא ממשיכה לדון מול הצד השלישי בקשר לאפשרות מכירת מניות נוספות של קשרי תעופה.

הכנסות גדלו, אך נוצר הפסד

קשרי תעופה עוסקת בהפעלת טיסות שכר ומשווקת חבילות תיור ושירותי תיירות. הכנסותיה במחצית הראשונה של השנה הגיעו ל-59.296 מיליון דולר, שזו עלייה של 14% בהשוואה למחצית הראשונה של 2013. למרות זאת היה לה הפסד נקי של 1.461 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 1.946 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

מתברר, כי עלויות המכירות והשירותים של החברה במחצית הראשונה של השנה הגיעו ל-53.451 מיליון דולר. בעקבות כך היה הרווח הגולמי של 5.845 מיליון דולר.

סך כל ההתחייבויות השוטפות של קשרי תעופה, בתום המחצית הראשונה של השנה הגיע ל-39.455 מיליון דולר. בתוספת התחייבויות החברה הלא שוטפות בסכום של 3.601 מיליון דולר, מגיעות התחייבויות החברה ל-43.056 מיליון דולר.

יחד עם זאת, ההון העצמי של החברה הוא 51.464 מיליון דולר.

רמי שביט, בעל השליטה בקבוצת המשביר 365, ממשיך לפעול בהתאם לאסטרטגיה שקבע – למכור את השליטה בחברת הבת, קשרי תעופה. בהודעה לבורסה של הקבוצה, נמסר, כי ביום ראשון השבוע הגיעה להסכמות בעל פה עם צד שלישי (ששמו לא נמסר לפרסום), אשר אינו קשור לחברה, לרמי שביט ואינו בעל עניין בקשרי תעופה, למכירת 376,000 מניות, מתוכן 375,000 מניות במחיר 685 אגורות למניה ו-1,000 מניות במחיר 650 למניה. סך כל שווי העסקה הוא 2,575,250 שקל.

עסקה תואמת

העסקה בוצעה ביום ראשון השבוע במתכונת של עסקה תואמת, שזו עסקה בבורסה, שבוצעה על בסיס דו צדדי בדרך של הפגשת פקודה תואמת עם פקודה תואמת נגדית, כהגדרתה בחלק השלישי לתקנון הבורסה.

לאחר ביצוע המכירה, מחזיקה קבוצת המשביר ב-4,695,442 מניות רגילות של קשרי תעופה, המהוות כ-61.3% מהונה המונפק והנפרע של קשרי תעופה וכ-61.62% מזכויות ההצבעה שבה.

קבוצת המשביר מסרה עוד, כי היא ממשיכה לדון מול הצד השלישי בקשר לאפשרות מכירת מניות נוספות של קשרי תעופה.

הכנסות גדלו, אך נוצר הפסד

קשרי תעופה עוסקת בהפעלת טיסות שכר ומשווקת חבילות תיור ושירותי תיירות. הכנסותיה במחצית הראשונה של השנה הגיעו ל-59.296 מיליון דולר, שזו עלייה של 14% בהשוואה למחצית הראשונה של 2013. למרות זאת היה לה הפסד נקי של 1.461 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 1.946 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

מתברר, כי עלויות המכירות והשירותים של החברה במחצית הראשונה של השנה הגיעו ל-53.451 מיליון דולר. בעקבות כך היה הרווח הגולמי של 5.845 מיליון דולר.

סך כל ההתחייבויות השוטפות של קשרי תעופה, בתום המחצית הראשונה של השנה הגיע ל-39.455 מיליון דולר. בתוספת התחייבויות החברה הלא שוטפות בסכום של 3.601 מיליון דולר, מגיעות התחייבויות החברה ל-43.056 מיליון דולר.

יחד עם זאת, ההון העצמי של החברה הוא 51.464 מיליון דולר.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן