התקדמות בהליכי הפרטת תעש ומכירתה

רשות החברות הממשלתיות פנתה לכמה בנקי השקעות בינלאומיים במטרה לאתר משקיעים פוטנציאליים מהארץ ומהעולם לקראת היציאה להליך המכירה, המתוכננת לתחילת שנת 2015

התקדמות בהליכי הפרטת תעש ומכירתה

רשות החברות הממשלתיות פנתה לכמה בנקי השקעות בינלאומיים במטרה לאתר משקיעים פוטנציאליים מהארץ ומהעולם לקראת היציאה להליך המכירה, המתוכננת לתחילת שנת 2015

יו"ר תעש אלוף (מיל') אודי אדם
יו"ר תעש אלוף (מיל') אודי אדם
מנהל רשות החברות הממשלתיות אורי יוגב
מנהל רשות החברות הממשלתיות אורי יוגב

הפרטת התעשייה הצבאית ומכירתה למשקיע פרטי מתקדמת. מנהל רשות החברות הממשלתיות, אורי יוגב, עדכן את ראשי התעשייה הצבאית, כי הרשות פנתה לכמה בנקי השקעות בינלאומיים במטרה לאתר משקיעים פוטנציאליים מהארץ ומהעולם לקראת היציאה להליך המכירה של התעשייה הצבאית, המתוכננת לתחילת שנת 2015. בין בנקי ההשקעות שהרשו פנתה אליהם נמנים: UBS, HSBC, Goldman Sachs, BNP Paribas, Merrill Lynch, Credit Suiss Morgan Stanley, Barclays, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank, Houlihan-Lokey , Rothschild

הסכמים היסטוריים

תהליך הפרטת התעשייה הצבאית אושר לפני כמה חודשים בהחלטת ממשלה ובוועדת הכספים של הכנסת, בתמיכת כל הגורמים הרלוונטיים וביניהם: הממשלה, משרד האוצר, משרד הביטחון, דירקטוריון והנהלת החברה, ההסתדרות והעובדים. לאחר אישור תהליך ההפרטה נחתמו מול ועד העובדים וההסתדרות הסכמים היסטוריים, שבבסיסם עומדת הסכמת כל הצדדים להפרטת החברה ומוסדרים התנאים לעובדים.

מתווה ההפרטה של תעש קובע, כי תופרט כמקשה אחת למעט הפעילות המסווגת שתישאר בידי המדינה. המתווה מגדיר גם את המחויבות העמוקה של ממשלת ישראל לתעשייה הצבאית – גם לאחר ההפרטה וקובע, כי משרד הביטחון מתחייב לבצע רכש שנתי מתעש עד לשנת 2018, בהיקף כספי של 550 מיליון שקל בשנה.

כל בעלי התפקידים יהיו כפופים לסיווג ביטחוני של משרד הביטחון ויפעלו תחת הוראות המשרד בענייני ביטחון ויחסי החוץ של המדינה- כפי שחל על חברות ביטחוניות הפועלות במדינת ישראל.

מי יוכל להשתתף במכירה?

בהתאם לצו האינטרסים הביטחוניים שמצורף להחלטת ההפרטה, יוכלו להשתתף בהליך המכירה של החברה יחידים שהינם תושבי ואזרחי ישראל, או חברות ישראליות בלבד. יחד עם זאת, תותר השתתפות עקיפה של זרים ושל חברות זרות, כבעלי מניות, בשיעור של עד 90%, בחברה ישראלית שתתמודד על רכישת תעש. החלטת ההפרטה מתנה את ההשתתפות המכרז ואת רכישת החברה בקבלת אישורים והיתרים ע"י משרד הביטחון, כמו-כן צו האינטרסים קובע מגבלות נוספות לגבי השליטה והניהול של החברה לאחר ההפרטה,ומכפיף את החברה שתופרט לסמכויות הממונה על הביטחון במשרד הביטחון- כמקובל לגבי החברות הביטחוניות הגדולות.

רשות החברות תפרסם בתחילת 2015, מודעה פומבית שתעדכן משקיעים פרטיים על תחילת הליך הפרטת התעשייה הצבאית ותהליך קבלת הצעות מקדמיות, שיועברו לבחינת רשות החברות ומשרד הביטחון, לאישור ראשוני אלה שיאושר להם להיכנס לחדרי המידע, שיפתחו בעוד כמה חודשים.

חברת אטרקטיבית

בפגישת צוות התיאום, להפרטת התעשייה הצבאית, שהתקיימה לפני החג, אמר מנהל רשות החברות הממשלתיות אורי יוגב: לאחר שנים ארוכות, אנו מתקדמים היום בצעד משמעותי למכירת התעשייה הצבאית- כחברה אטרקטיבית לרוכשים, ואשר תפעל לאחר מכירתה כחברה ביטחונית בשוק תחרותי. מכירת החברה, במסגרת מדיניות הממשלה למכור ולהנפיק חברות תסייע בשיפור החוב הלאומי של מדינת ישראל.

יו"ר תעש, אלוף (מיל') אודי אדם ציין, כי הפרטת התעשייה הצבאית מתקדמת כמתוכנן ומצויה בנקודת אל חזור. בשנת 2016 תעש מערכות תפעל כחברה ביטחונית עסקית בבעלות פרטית, שתתמקד בתחומי ליבה בהם יש לחברה מובילות טכנולוגית מותאמת לשוק דינאמי ומשתנה. יעדה המרכזי של החברה הוא לממש את ההפרטה בערך כספי גבוה למדינת ישראל – תוך מתן ביטוי ליכולות הטכנולוגיות של החברה, למוקדי הידע ולאיכות המשאב האנושי.

בינתיים החלה תעש להיערך במבנה ארגוני חדש, המותאם למצבת כוח האדם המוקטן של החברה. בכל חודש פורשים מהחברה כ-100 עובדים, כאשר עד סוף שנת 2014 יפרשו ממנה כ-600 עובדים.

עיקרי ההפרטה

1. תעש עוברת לנגב – פעילות הייצור של חברה תעבור ממתחם תעש ברמת השרון למתחם תעש ברמת בקע עד לא יאוחר משנת 2022.
2. תוקם חברה חדשה, "תעש מערכות" – אליה תועבר ובה תרוכז פעילותה העסקית של החברה – והיא זו שתופרט ללא משקולות העבר וחובותיה למדינה.
3. הקמת חברה ממשלתית חדשה נוספת, "תומר" – שתרכז תחת אחריותה את הפעילות המסווגת של תעש שלא תופרט.
4. הפרדה בין מחויבויות הנובעות מפעילות עבר של התעשיה הצבאית לבין הפעילות העסקית. המדינה תטפל בסוגיות שאינן קשורות לפעילות העסקית של החברה (טיפול בזיהום קרקעות, תכנון הקרקעות שיפונו וכיו"ב)

הליכים לשיפור המצב העסקי

• שינוי מבנה ארגוני בחברה הכולל צמצום יחידות, ביטול תפקידים מקבילים ועוד.פרישה מידית של כ- 1,200 מעובדי מהחברה.
• חתימה על הסכם רכש ארוך טווח מול משרד הבטחון – על פי ההסכם, ירכוש משרד הביטחון בתעש תחמושת בסך של 550 מיליון שקל לשנה, במשך 5 שנים, על מנת לשמר את קווי הייצור.

• תעש גיבשה תכנית עסקית ומתמקדת בתחומים המהווים מנועי צמיחה שבהם לחברה יתרון יחסי תוך שותפות מלאה עם צה"ל ומערכת הביטחון בעיצוב תפיסות הפעלה:
 חימוש מדוייק רב מימדי.
 מיגון רב תחומי.
 ניוד קרבי מותאם תפיסות הפעלה.
 מרכז ארצי לחרום חילוץ והצלה כולל מענה טכנולוגי לאיתור, זיהוי, מיפוי וניטור הלוחמה התת קרקעית.
 לוחמה רישתית.

יו"ר תעש אלוף (מיל') אודי אדם
יו"ר תעש אלוף (מיל') אודי אדם
מנהל רשות החברות הממשלתיות אורי יוגב
מנהל רשות החברות הממשלתיות אורי יוגב

הפרטת התעשייה הצבאית ומכירתה למשקיע פרטי מתקדמת. מנהל רשות החברות הממשלתיות, אורי יוגב, עדכן את ראשי התעשייה הצבאית, כי הרשות פנתה לכמה בנקי השקעות בינלאומיים במטרה לאתר משקיעים פוטנציאליים מהארץ ומהעולם לקראת היציאה להליך המכירה של התעשייה הצבאית, המתוכננת לתחילת שנת 2015. בין בנקי ההשקעות שהרשו פנתה אליהם נמנים: UBS, HSBC, Goldman Sachs, BNP Paribas, Merrill Lynch, Credit Suiss Morgan Stanley, Barclays, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank, Houlihan-Lokey , Rothschild

הסכמים היסטוריים

תהליך הפרטת התעשייה הצבאית אושר לפני כמה חודשים בהחלטת ממשלה ובוועדת הכספים של הכנסת, בתמיכת כל הגורמים הרלוונטיים וביניהם: הממשלה, משרד האוצר, משרד הביטחון, דירקטוריון והנהלת החברה, ההסתדרות והעובדים. לאחר אישור תהליך ההפרטה נחתמו מול ועד העובדים וההסתדרות הסכמים היסטוריים, שבבסיסם עומדת הסכמת כל הצדדים להפרטת החברה ומוסדרים התנאים לעובדים.

מתווה ההפרטה של תעש קובע, כי תופרט כמקשה אחת למעט הפעילות המסווגת שתישאר בידי המדינה. המתווה מגדיר גם את המחויבות העמוקה של ממשלת ישראל לתעשייה הצבאית – גם לאחר ההפרטה וקובע, כי משרד הביטחון מתחייב לבצע רכש שנתי מתעש עד לשנת 2018, בהיקף כספי של 550 מיליון שקל בשנה.

כל בעלי התפקידים יהיו כפופים לסיווג ביטחוני של משרד הביטחון ויפעלו תחת הוראות המשרד בענייני ביטחון ויחסי החוץ של המדינה- כפי שחל על חברות ביטחוניות הפועלות במדינת ישראל.

מי יוכל להשתתף במכירה?

בהתאם לצו האינטרסים הביטחוניים שמצורף להחלטת ההפרטה, יוכלו להשתתף בהליך המכירה של החברה יחידים שהינם תושבי ואזרחי ישראל, או חברות ישראליות בלבד. יחד עם זאת, תותר השתתפות עקיפה של זרים ושל חברות זרות, כבעלי מניות, בשיעור של עד 90%, בחברה ישראלית שתתמודד על רכישת תעש. החלטת ההפרטה מתנה את ההשתתפות המכרז ואת רכישת החברה בקבלת אישורים והיתרים ע"י משרד הביטחון, כמו-כן צו האינטרסים קובע מגבלות נוספות לגבי השליטה והניהול של החברה לאחר ההפרטה,ומכפיף את החברה שתופרט לסמכויות הממונה על הביטחון במשרד הביטחון- כמקובל לגבי החברות הביטחוניות הגדולות.

רשות החברות תפרסם בתחילת 2015, מודעה פומבית שתעדכן משקיעים פרטיים על תחילת הליך הפרטת התעשייה הצבאית ותהליך קבלת הצעות מקדמיות, שיועברו לבחינת רשות החברות ומשרד הביטחון, לאישור ראשוני אלה שיאושר להם להיכנס לחדרי המידע, שיפתחו בעוד כמה חודשים.

חברת אטרקטיבית

בפגישת צוות התיאום, להפרטת התעשייה הצבאית, שהתקיימה לפני החג, אמר מנהל רשות החברות הממשלתיות אורי יוגב: לאחר שנים ארוכות, אנו מתקדמים היום בצעד משמעותי למכירת התעשייה הצבאית- כחברה אטרקטיבית לרוכשים, ואשר תפעל לאחר מכירתה כחברה ביטחונית בשוק תחרותי. מכירת החברה, במסגרת מדיניות הממשלה למכור ולהנפיק חברות תסייע בשיפור החוב הלאומי של מדינת ישראל.

יו"ר תעש, אלוף (מיל') אודי אדם ציין, כי הפרטת התעשייה הצבאית מתקדמת כמתוכנן ומצויה בנקודת אל חזור. בשנת 2016 תעש מערכות תפעל כחברה ביטחונית עסקית בבעלות פרטית, שתתמקד בתחומי ליבה בהם יש לחברה מובילות טכנולוגית מותאמת לשוק דינאמי ומשתנה. יעדה המרכזי של החברה הוא לממש את ההפרטה בערך כספי גבוה למדינת ישראל – תוך מתן ביטוי ליכולות הטכנולוגיות של החברה, למוקדי הידע ולאיכות המשאב האנושי.

בינתיים החלה תעש להיערך במבנה ארגוני חדש, המותאם למצבת כוח האדם המוקטן של החברה. בכל חודש פורשים מהחברה כ-100 עובדים, כאשר עד סוף שנת 2014 יפרשו ממנה כ-600 עובדים.

עיקרי ההפרטה

1. תעש עוברת לנגב – פעילות הייצור של חברה תעבור ממתחם תעש ברמת השרון למתחם תעש ברמת בקע עד לא יאוחר משנת 2022.
2. תוקם חברה חדשה, "תעש מערכות" – אליה תועבר ובה תרוכז פעילותה העסקית של החברה – והיא זו שתופרט ללא משקולות העבר וחובותיה למדינה.
3. הקמת חברה ממשלתית חדשה נוספת, "תומר" – שתרכז תחת אחריותה את הפעילות המסווגת של תעש שלא תופרט.
4. הפרדה בין מחויבויות הנובעות מפעילות עבר של התעשיה הצבאית לבין הפעילות העסקית. המדינה תטפל בסוגיות שאינן קשורות לפעילות העסקית של החברה (טיפול בזיהום קרקעות, תכנון הקרקעות שיפונו וכיו"ב)

הליכים לשיפור המצב העסקי

• שינוי מבנה ארגוני בחברה הכולל צמצום יחידות, ביטול תפקידים מקבילים ועוד.פרישה מידית של כ- 1,200 מעובדי מהחברה.
• חתימה על הסכם רכש ארוך טווח מול משרד הבטחון – על פי ההסכם, ירכוש משרד הביטחון בתעש תחמושת בסך של 550 מיליון שקל לשנה, במשך 5 שנים, על מנת לשמר את קווי הייצור.

• תעש גיבשה תכנית עסקית ומתמקדת בתחומים המהווים מנועי צמיחה שבהם לחברה יתרון יחסי תוך שותפות מלאה עם צה"ל ומערכת הביטחון בעיצוב תפיסות הפעלה:
 חימוש מדוייק רב מימדי.
 מיגון רב תחומי.
 ניוד קרבי מותאם תפיסות הפעלה.
 מרכז ארצי לחרום חילוץ והצלה כולל מענה טכנולוגי לאיתור, זיהוי, מיפוי וניטור הלוחמה התת קרקעית.
 לוחמה רישתית.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן