מדד המחירים לצרכן ירד בספטמבר השנה ב-0.3%

בהשוואה לחודש אוגוסט השנה. ב-12 החודשים שחלפו ירד המדד הכללי ב-0.3%. על פי נתוני המגמה בחודשים יוני – ספטמבר השנה, קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-0.6%, של המדד ללא דיור ל-1.8% ושל המדד ללא ירקות ופירות וללא דיור ל-1.2%

מדד המחירים לצרכן ירד בספטמבר השנה ב-0.3%

בהשוואה לחודש אוגוסט השנה. ב-12 החודשים שחלפו ירד המדד הכללי ב-0.3%. על פי נתוני המגמה בחודשים יוני – ספטמבר השנה, קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-0.6%, של המדד ללא דיור ל-1.8% ושל המדד ללא ירקות ופירות וללא דיור ל-1.2%

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ספטמבר השנה ב-0.3%, בהשוואה לחודש אוגוסט 2014 והגיע לרמה של 102.0 נקודות לעומת 102.3 נקודות בחודש הקודם. ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הפירות הטריים (ב-10.9%), התרבות והבידור (ב-1.3%), ההנעלה (ב-1.1%), המזון (ב-1.0%), שונות (ב-0.5%) והתחבורה (ב-0.3%). עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הירקות הטריים (ב-1.6%) ושירותי החינוך (ב-1.2%). כך מסרה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

השפעות הדיור, הירקות והפירות

עוד יצוין, כי המדד ללא ירקות ופירות ירד, אף הוא, ב-0.3% והגיע ל-101.9 נקודות. המדד ללא דיור ירד ב-0.5% והגיע ל-100.4 נקודות והמדד ללא אנרגיה ירד ב-0.4% אחוז והגיע ל-102.1 נקודות.

מתחילת השנה המדד הכללי, המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה ירדו ב-0.3%, כל אחד. המדד ללא דיור ירד ב-1.4%.

בשנים עשר החודשים שחלפו – ספטמבר 2014 לעומת ספטמבר 2013 – המדד הכללי ירד ב-0.3%, המדד ללא דיור ירד ב-1.2%, המדד ללא ירקות ופירות ירד ב-0.4% אחוז והמדד ללא אנרגיה ירד ב-0.1%.

על פי נתוני המגמה בחודשים יוני 2014 – ספטמבר 2014, קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-0.6%, של המדד ללא דיור ל-1.8% ושל המדד ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-1.2%.

קבוצות מוצרים ושירותים שהשפיעו באופן ניכר על המדד בחודש זה

דרושה הרחבת ריבית נוספת

עוזי לוי, אנליסט בכיר במחלקת המחקר באינפיניטי מסר בתגובה, כי "סידרת המדדים האחרונים ממשיכה להצביע על חולשה במשק הישראלי, בעיקר מצד הצרכן. בהתייחס לנתוני המגמה, בשלושת החודשים יוני-אוגוסט נרשמה ירידה של 0.5% בחישוב שנתי, בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי, זאת לעומת עלייה בשיעור של 1.7% בשלושת החודשים הקודמים. הירידה ברכישה בכרטיסי אשראי באה לידי ביטוי בירידה של 1.2% ברכישה של מזון ומשקאות וירידה של 2.9% בשירותים (פנאי, בילוי וממשלה).

"הגורמים האנטי אינפלציוניים במשק כגון רמה נמוכה של מחירי נפט וסחורות, אינפלציה מתונה בחו"ל, היעדר לחצים על השכר הריאלי בסקטור הציבורי וקיטון מתמשך בהכנסה הפנויה, מהווים תימוכין ברור לירידה ברמת המחירים ובביקושים הפנימיים. יחד עם זאת, הגורמים האינפלציוניים כגון: העלייה המתמשכת בשכר הדירה והיחלשות השקל בתקופה האחרונה, אינם מהווים גורם אינפלציה של ביקושים.

"לפיכך ולאור העובדה כי תחזית הצמיחה במשק לשנת 2014 משקפת צמיחה בשיעור של 2.3% בלבד, אנו סבורים כי על בנק ישראל לפעול ולהמשיך במדיניות המוניטארית המרחיבה על ידי הפחתת הריבית פעם נוספת ואף לפעול בכלים אחרים המצויים ברשותו".

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ספטמבר השנה ב-0.3%, בהשוואה לחודש אוגוסט 2014 והגיע לרמה של 102.0 נקודות לעומת 102.3 נקודות בחודש הקודם. ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הפירות הטריים (ב-10.9%), התרבות והבידור (ב-1.3%), ההנעלה (ב-1.1%), המזון (ב-1.0%), שונות (ב-0.5%) והתחבורה (ב-0.3%). עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הירקות הטריים (ב-1.6%) ושירותי החינוך (ב-1.2%). כך מסרה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

השפעות הדיור, הירקות והפירות

עוד יצוין, כי המדד ללא ירקות ופירות ירד, אף הוא, ב-0.3% והגיע ל-101.9 נקודות. המדד ללא דיור ירד ב-0.5% והגיע ל-100.4 נקודות והמדד ללא אנרגיה ירד ב-0.4% אחוז והגיע ל-102.1 נקודות.

מתחילת השנה המדד הכללי, המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה ירדו ב-0.3%, כל אחד. המדד ללא דיור ירד ב-1.4%.

בשנים עשר החודשים שחלפו – ספטמבר 2014 לעומת ספטמבר 2013 – המדד הכללי ירד ב-0.3%, המדד ללא דיור ירד ב-1.2%, המדד ללא ירקות ופירות ירד ב-0.4% אחוז והמדד ללא אנרגיה ירד ב-0.1%.

על פי נתוני המגמה בחודשים יוני 2014 – ספטמבר 2014, קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-0.6%, של המדד ללא דיור ל-1.8% ושל המדד ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-1.2%.

קבוצות מוצרים ושירותים שהשפיעו באופן ניכר על המדד בחודש זה

דרושה הרחבת ריבית נוספת

עוזי לוי, אנליסט בכיר במחלקת המחקר באינפיניטי מסר בתגובה, כי "סידרת המדדים האחרונים ממשיכה להצביע על חולשה במשק הישראלי, בעיקר מצד הצרכן. בהתייחס לנתוני המגמה, בשלושת החודשים יוני-אוגוסט נרשמה ירידה של 0.5% בחישוב שנתי, בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי, זאת לעומת עלייה בשיעור של 1.7% בשלושת החודשים הקודמים. הירידה ברכישה בכרטיסי אשראי באה לידי ביטוי בירידה של 1.2% ברכישה של מזון ומשקאות וירידה של 2.9% בשירותים (פנאי, בילוי וממשלה).

"הגורמים האנטי אינפלציוניים במשק כגון רמה נמוכה של מחירי נפט וסחורות, אינפלציה מתונה בחו"ל, היעדר לחצים על השכר הריאלי בסקטור הציבורי וקיטון מתמשך בהכנסה הפנויה, מהווים תימוכין ברור לירידה ברמת המחירים ובביקושים הפנימיים. יחד עם זאת, הגורמים האינפלציוניים כגון: העלייה המתמשכת בשכר הדירה והיחלשות השקל בתקופה האחרונה, אינם מהווים גורם אינפלציה של ביקושים.

"לפיכך ולאור העובדה כי תחזית הצמיחה במשק לשנת 2014 משקפת צמיחה בשיעור של 2.3% בלבד, אנו סבורים כי על בנק ישראל לפעול ולהמשיך במדיניות המוניטארית המרחיבה על ידי הפחתת הריבית פעם נוספת ואף לפעול בכלים אחרים המצויים ברשותו".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן