Skip to content

כ-50 אלף רכבים בני יותר מעשרים שנה נוסעים בערי ישראל

46,282 כלי רכב ישנים מאוד נוסעים על כבישי ישראל כאשר ביישובי המגזר הערבי כלי הרכב הם הישנים ביותר ואילו בבני ברק, לוד, כפר סבא ותל אביב – החדשים ביותר

כ-50 אלף רכבים בני יותר מעשרים שנה נוסעים בערי ישראל

46,282 כלי רכב ישנים מאוד נוסעים על כבישי ישראל כאשר ביישובי המגזר הערבי כלי הרכב הם הישנים ביותר ואילו בבני ברק, לוד, כפר סבא ותל אביב – החדשים ביותר

נכון לשנת 2013, כמעט 50 אלף רכבים (46,282) שיוצרו לפני שנת 1993, כלומר הם בני יותר מעשרים שנה, נעים כיום בכבישי ישראל, כך עולה מנתוני עמותת אור ירוק, המבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המשמעות היא, כי עשרות אלפי נהגים נוסעים ברכבים שאינם בעלי מערכות בטיחות מתקדמות המסייעות למנוע תאונות דרכים.

על פי הנתונים, כחצי מיליון כלי רכב (481,870), בני יותר מעשר שנים, נוסעים כיום בערי ישראל. הגיל הממוצע של כלי הרכב בישראל בשנת 2013 הרשומים בערים הוא 6.6, נתון זהה לנתוני שנת 2012. בשנת 2013 נעו על כבישי מדינת ישראל 1,736,536 כלי רכב פרטיים בערים, למעלה מ-50 אלף רכבים יותר לעומת 1,685,053 הרכבים שנעו בכבישים בשנת 2012. יחד עם זאת, מדובר על עלייה במספר הרכבים שנוספו לעומת השנים 2011-2012 בהן חלה עלייה קטנה יותר במספר הרכבים שנוספו, כ-28 אלף בלבד.

רכב ישן (צילום דני בר)

שמואל אבואב, מנכ"ל אור ירוק: "כלי רכב ישנים מסכנים את הנהג ואת שאר משתמשי הדרך. על המדינה לעודד את תכנית הגריטה, שמורידה רכבים ישנים ולא בטיחותיים מהכביש, בכדי להביא להקטנת מספר הנפגעים בתאונות דרכים".

התפלגות תפוצת הרכבים הישנים ביותר על פי ערים בשנת 2013 :
• בקלנסווה 4,517 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 11.3 שנים.
• ברהט 6,014 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 10.4 שנים.
• באום אל פאחם 10,750 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 10.3 שנים.
• בטייבה 9,973 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 10.2 שנים.
• בטמרה 7,387 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 10.1 שנים.

התפלגות תפוצת הרכבים החדשים ביותר על פי ערים בשנת 2013 :
• בני ברק 85,035 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 2.4 שנים.
• בלוד 38,382 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 4.2 שנים.
• בתל אביב 206,138 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 4.9 שנים.
• בכפר סבא 45,263 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 5 שנים.
• בפתח תקוה 87,922 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 5.8 שנים.

גיל הרכבים הממוצע בבני ברק, פתח תקווה ולוד נמוך במיוחד (רכבים חדשים ביותר) לעומת שאר ערי ישראל, בשל ריבוי חברות השכרת רכבים וליסינג הרשומות באותן ערים. לכך יש השלכות על הגיל הממוצע של כלי הרכב בערים. הגיל הממוצע של ציי הרכב בחברות ההשכרה והליסינג הוא נמוך ולכן משפיע על הגיל הממוצע של כלי הרכב ביישוב בו החברה רשומה.

על פניו, מקובל בקרב אנשי המקצוע בארץ להתייחס למאפייני רכב כגורם משני בגרימת תאונת דרכים. עם זאת, הסיבה לכך היא כי בדוחות המשטרה נכתבת סיבת התאונה העיקרית שהיא לרוב עבירת תנועה כלשהי, בין היתר משום שלא נעשה מחקר על כלי הרכב בכל תאונה ותאונה.

כדי להעלות את רמת הבטיחות ברכבים, יש לשאוף להצעיר את גיל הרכב. כלי הרכב החדישים מיוצרים על פי תקני בטיחות גבוהים יותר ומאובזרים באמצעי בטיחות טובים ויעילים יותר, כמו מערכת בקרת בלימה, כריות אוויר, מערכת בקרת יציבות ועוד, המהוות כיום סטנדרט במכוניות חדשות רבות. בנוסף, סובלים הרכבים הישנים מבלאי, בעיות תחזוקה וחלפים ואף אינם עברו מבחני ריסוק.

אחת הדרכים האפקטיביות להצערת גיל הרכב הינה תכנית הגריטה של משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה. התכנית מאפשרת לבעלי כלי רכב ישנים, בני 20 שנה ויותר, למסור את רכבם למגרשי הגריטה תמורת 3,000 שקלים. גריטת כלי הרכב מצמצת את הנזק מתאונות הדרכים, מפחיתה את זיהום האוויר ומגדילה את חומרי הגלם של הרכב.

נכון לשנת 2013, כמעט 50 אלף רכבים (46,282) שיוצרו לפני שנת 1993, כלומר הם בני יותר מעשרים שנה, נעים כיום בכבישי ישראל, כך עולה מנתוני עמותת אור ירוק, המבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המשמעות היא, כי עשרות אלפי נהגים נוסעים ברכבים שאינם בעלי מערכות בטיחות מתקדמות המסייעות למנוע תאונות דרכים.

על פי הנתונים, כחצי מיליון כלי רכב (481,870), בני יותר מעשר שנים, נוסעים כיום בערי ישראל. הגיל הממוצע של כלי הרכב בישראל בשנת 2013 הרשומים בערים הוא 6.6, נתון זהה לנתוני שנת 2012. בשנת 2013 נעו על כבישי מדינת ישראל 1,736,536 כלי רכב פרטיים בערים, למעלה מ-50 אלף רכבים יותר לעומת 1,685,053 הרכבים שנעו בכבישים בשנת 2012. יחד עם זאת, מדובר על עלייה במספר הרכבים שנוספו לעומת השנים 2011-2012 בהן חלה עלייה קטנה יותר במספר הרכבים שנוספו, כ-28 אלף בלבד.

רכב ישן (צילום דני בר)

שמואל אבואב, מנכ"ל אור ירוק: "כלי רכב ישנים מסכנים את הנהג ואת שאר משתמשי הדרך. על המדינה לעודד את תכנית הגריטה, שמורידה רכבים ישנים ולא בטיחותיים מהכביש, בכדי להביא להקטנת מספר הנפגעים בתאונות דרכים".

התפלגות תפוצת הרכבים הישנים ביותר על פי ערים בשנת 2013 :
• בקלנסווה 4,517 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 11.3 שנים.
• ברהט 6,014 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 10.4 שנים.
• באום אל פאחם 10,750 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 10.3 שנים.
• בטייבה 9,973 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 10.2 שנים.
• בטמרה 7,387 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 10.1 שנים.

התפלגות תפוצת הרכבים החדשים ביותר על פי ערים בשנת 2013 :
• בני ברק 85,035 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 2.4 שנים.
• בלוד 38,382 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 4.2 שנים.
• בתל אביב 206,138 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 4.9 שנים.
• בכפר סבא 45,263 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 5 שנים.
• בפתח תקוה 87,922 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 5.8 שנים.

גיל הרכבים הממוצע בבני ברק, פתח תקווה ולוד נמוך במיוחד (רכבים חדשים ביותר) לעומת שאר ערי ישראל, בשל ריבוי חברות השכרת רכבים וליסינג הרשומות באותן ערים. לכך יש השלכות על הגיל הממוצע של כלי הרכב בערים. הגיל הממוצע של ציי הרכב בחברות ההשכרה והליסינג הוא נמוך ולכן משפיע על הגיל הממוצע של כלי הרכב ביישוב בו החברה רשומה.

על פניו, מקובל בקרב אנשי המקצוע בארץ להתייחס למאפייני רכב כגורם משני בגרימת תאונת דרכים. עם זאת, הסיבה לכך היא כי בדוחות המשטרה נכתבת סיבת התאונה העיקרית שהיא לרוב עבירת תנועה כלשהי, בין היתר משום שלא נעשה מחקר על כלי הרכב בכל תאונה ותאונה.

כדי להעלות את רמת הבטיחות ברכבים, יש לשאוף להצעיר את גיל הרכב. כלי הרכב החדישים מיוצרים על פי תקני בטיחות גבוהים יותר ומאובזרים באמצעי בטיחות טובים ויעילים יותר, כמו מערכת בקרת בלימה, כריות אוויר, מערכת בקרת יציבות ועוד, המהוות כיום סטנדרט במכוניות חדשות רבות. בנוסף, סובלים הרכבים הישנים מבלאי, בעיות תחזוקה וחלפים ואף אינם עברו מבחני ריסוק.

אחת הדרכים האפקטיביות להצערת גיל הרכב הינה תכנית הגריטה של משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה. התכנית מאפשרת לבעלי כלי רכב ישנים, בני 20 שנה ויותר, למסור את רכבם למגרשי הגריטה תמורת 3,000 שקלים. גריטת כלי הרכב מצמצת את הנזק מתאונות הדרכים, מפחיתה את זיהום האוויר ומגדילה את חומרי הגלם של הרכב.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן