טייסים אזרחיים יוכלו לטוס עד גיל 67

החלטות רת"א לבטל את הפטור לטייסים בני 65+ ולא לתת פטורים נוספים בטלות. כך קבעה שופטת בית המשפט המחוזי בלוד אסתר שטמר. המשמעות: הטייסים יכולים להמשיך לטוס, עד לגיל הפרישה בטיסות פנים ארציות, מעל הים הפתוח ומעל כל מדינה שתאפשר זאת. איגוד הטייסים: מצפים שרשות התעופה האזרחית (רת"א) והחברות תפעלנה מיידית למימוש פסק הדין

טייסים אזרחיים יוכלו לטוס עד גיל 67

החלטות רת"א לבטל את הפטור לטייסים בני 65+ ולא לתת פטורים נוספים בטלות. כך קבעה שופטת בית המשפט המחוזי בלוד אסתר שטמר. המשמעות: הטייסים יכולים להמשיך לטוס, עד לגיל הפרישה בטיסות פנים ארציות, מעל הים הפתוח ומעל כל מדינה שתאפשר זאת. איגוד הטייסים: מצפים שרשות התעופה האזרחית (רת"א) והחברות תפעלנה מיידית למימוש פסק הדין

החלטות רת"א לבטל את הפטור לטייסים בני 65+ ולא לתת פטורים נוספים בטלות. כך קבעה שופטת בית המשפט המחוזי בלוד אסתר שטמר. המשמעות: הטייסים יכולים להמשיך לטוס, עד לגיל הפרישה בטיסות פנים ארציות, מעל הים הפתוח ומעל כל מדינה שתאפשר זאת. איגוד הטייסים: מצפים שרשות התעופה האזרחית (רת"א) והחברות תפעלנה מיידית למימוש פסק הדין.

תא הטייסים באל על. צילום סיוון פרג'
תא הטייסים באל על. צילום סיוון פרג'

ניצחון חשוב ומשמעותי לאיגוד הטייסים הישראלי במאבק למען המשך טיסתם של טייסים בני 65 ומעלה. אסתר שטמר, שופטת בית המשפט המחוזי בלוד קבעה אתמול בבוקר, כי החלטת רשות התעופה האזרחית (רת"א) לבטל באופן גורף את הפטורים שהעניקה ואשר אפשרו לטייסים להמשיך לטוס לאחר הגעתם לגיל 65 – מבוטלת וכל הפטורים שהיו בתוקף עד לביטולם – הינם בתוקף. עוד קבעה השופטת כי הודעת רת"א לפיה לא תיתן עוד פטורים לטייסים מעל גיל 65 בטלה ומבוטלת וכי רת"א תהיה מחויבת להמשיך ולשקול כל פטור שניתן לכל טייס ותיק – לגופו.

"רת"א החליטה ללא שיקול דעת עצמאי"

בפסק דין ארוך ומנומק ביקרה השופטת את התנהלות רת"א וכן את שיקול הדעת שהפעילה וקבעה כי: "אופן קבלת ההחלטה מיום 13/8/14 בדבר שינוי המדיניות למתן פטור על פי סעיף 165 לחוק הטייס מלמדת על אימוץ השינוי שקבע ארגון התעופה האזרחי הבינלאומי (ICAO) באופן גורף וללא הפעלת שיקול דעת עצמאי… למעשה ברור שרת"א אימצה את השינוי שקבעICAO באופן גורף ומלא, ללא הפעלת שיקול דעת עצמאי, היא אינה נשענת על מחקרים חדשים או על מסד העובדות שעל פיהן הפעיל מנהל רת"א את שיקול דעתו במתן הפטורים ".

"רת"א הפרה את הוראות סעיף 165 בחוק הטייס"

עוד ציינה השופטת בהחלטתה כי בהחלטה לא להאריך את הפטור לטייסים בני 65+ "הפרה רת"א את הוראות סעיף 165 בחוק הטייס, בכך שקבעה באופן נחרץ מראש, כי לא יינתנו עוד פטורים מתקנה 22 לתקנות… על ההחלטה שלא לבחון כל פטור לגופו קבעה השופטת כי: "כל זמן שהחוק עומד בעינו, נדרש מנהל רת"א לבחון כל בקשה לגופה… מנהל רת"א אינו רשאי להתפרק מסמכויות שנתנו לו בדין". עוד ציינה השופטת כי לו חברות התעופה סבורות שתוכלנה להתגבר על קושי בציוות הטייסים, יש לאפשר להן את הדבר ללא שרת"א תשמש להן כ"פה".

עורכי הדין של איגוד הטייסים עו"ד רנאטו יאראק ועו"ד רון גנט ממשרד מ.פירון ושות' ייצגו את איגוד הטייסים

עו"ד רנאטו יאראק מסר: "אנו שבעי רצון מכך שבית המשפט קיבל את עמדתנו וקבע כי מנהל רת"א לא הפעיל שיקול דעת עצמאי בלא להניח מסד עובדתי המצדיק את החלטתו לבטל את הפטורים לטייסים. מטעם זה, קבע בית המשפט כי החלטת רת"א, לבטל באופן גורף את הפטורים שניתנו ולהימנע ממתן פטורים בעתיד, בטלה".

עו"ד רון גנט מסר: "אין אלא לברך על החלטתו של בית המשפט אשר קיבל את עמדתנו לפיה הפעלת שיקול דעת עצמאי אינה זכות ערטילאית, אלא זו חובה שמוטלת על הרשות וקבע כי החלטת רת"א להסיר מעצמה את החובה לשקול מתן פטור– אינה יכולה לעמוד".

יו"ר איגוד הטייסים קברניט ד"ר יוסי שוב ציין בתגובה לפסק הדין כי המשמעות הנובעת מהחלטת השופטת הנה כי טייסים ותיקים כשירים להמשך עבודה כטייסים וכי הם יכולים להמשיך לטוס בטיסות פנים ארציות (כמו למשל אילת), מעל הים הפתוח ומעל כל מדינה שתאפשר זאת, כך שעל רת"א והחברות לפעול מיידית למימוש ההחלטה.

החלטות רת"א לבטל את הפטור לטייסים בני 65+ ולא לתת פטורים נוספים בטלות. כך קבעה שופטת בית המשפט המחוזי בלוד אסתר שטמר. המשמעות: הטייסים יכולים להמשיך לטוס, עד לגיל הפרישה בטיסות פנים ארציות, מעל הים הפתוח ומעל כל מדינה שתאפשר זאת. איגוד הטייסים: מצפים שרשות התעופה האזרחית (רת"א) והחברות תפעלנה מיידית למימוש פסק הדין.

תא הטייסים באל על. צילום סיוון פרג'
תא הטייסים באל על. צילום סיוון פרג'

ניצחון חשוב ומשמעותי לאיגוד הטייסים הישראלי במאבק למען המשך טיסתם של טייסים בני 65 ומעלה. אסתר שטמר, שופטת בית המשפט המחוזי בלוד קבעה אתמול בבוקר, כי החלטת רשות התעופה האזרחית (רת"א) לבטל באופן גורף את הפטורים שהעניקה ואשר אפשרו לטייסים להמשיך לטוס לאחר הגעתם לגיל 65 – מבוטלת וכל הפטורים שהיו בתוקף עד לביטולם – הינם בתוקף. עוד קבעה השופטת כי הודעת רת"א לפיה לא תיתן עוד פטורים לטייסים מעל גיל 65 בטלה ומבוטלת וכי רת"א תהיה מחויבת להמשיך ולשקול כל פטור שניתן לכל טייס ותיק – לגופו.

"רת"א החליטה ללא שיקול דעת עצמאי"

בפסק דין ארוך ומנומק ביקרה השופטת את התנהלות רת"א וכן את שיקול הדעת שהפעילה וקבעה כי: "אופן קבלת ההחלטה מיום 13/8/14 בדבר שינוי המדיניות למתן פטור על פי סעיף 165 לחוק הטייס מלמדת על אימוץ השינוי שקבע ארגון התעופה האזרחי הבינלאומי (ICAO) באופן גורף וללא הפעלת שיקול דעת עצמאי… למעשה ברור שרת"א אימצה את השינוי שקבעICAO באופן גורף ומלא, ללא הפעלת שיקול דעת עצמאי, היא אינה נשענת על מחקרים חדשים או על מסד העובדות שעל פיהן הפעיל מנהל רת"א את שיקול דעתו במתן הפטורים ".

"רת"א הפרה את הוראות סעיף 165 בחוק הטייס"

עוד ציינה השופטת בהחלטתה כי בהחלטה לא להאריך את הפטור לטייסים בני 65+ "הפרה רת"א את הוראות סעיף 165 בחוק הטייס, בכך שקבעה באופן נחרץ מראש, כי לא יינתנו עוד פטורים מתקנה 22 לתקנות… על ההחלטה שלא לבחון כל פטור לגופו קבעה השופטת כי: "כל זמן שהחוק עומד בעינו, נדרש מנהל רת"א לבחון כל בקשה לגופה… מנהל רת"א אינו רשאי להתפרק מסמכויות שנתנו לו בדין". עוד ציינה השופטת כי לו חברות התעופה סבורות שתוכלנה להתגבר על קושי בציוות הטייסים, יש לאפשר להן את הדבר ללא שרת"א תשמש להן כ"פה".

עורכי הדין של איגוד הטייסים עו"ד רנאטו יאראק ועו"ד רון גנט ממשרד מ.פירון ושות' ייצגו את איגוד הטייסים

עו"ד רנאטו יאראק מסר: "אנו שבעי רצון מכך שבית המשפט קיבל את עמדתנו וקבע כי מנהל רת"א לא הפעיל שיקול דעת עצמאי בלא להניח מסד עובדתי המצדיק את החלטתו לבטל את הפטורים לטייסים. מטעם זה, קבע בית המשפט כי החלטת רת"א, לבטל באופן גורף את הפטורים שניתנו ולהימנע ממתן פטורים בעתיד, בטלה".

עו"ד רון גנט מסר: "אין אלא לברך על החלטתו של בית המשפט אשר קיבל את עמדתנו לפיה הפעלת שיקול דעת עצמאי אינה זכות ערטילאית, אלא זו חובה שמוטלת על הרשות וקבע כי החלטת רת"א להסיר מעצמה את החובה לשקול מתן פטור– אינה יכולה לעמוד".

יו"ר איגוד הטייסים קברניט ד"ר יוסי שוב ציין בתגובה לפסק הדין כי המשמעות הנובעת מהחלטת השופטת הנה כי טייסים ותיקים כשירים להמשך עבודה כטייסים וכי הם יכולים להמשיך לטוס בטיסות פנים ארציות (כמו למשל אילת), מעל הים הפתוח ומעל כל מדינה שתאפשר זאת, כך שעל רת"א והחברות לפעול מיידית למימוש ההחלטה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן