571 אלף נהגים הורשעו בעברות נהיגה בשנת 2013

כמו כן נרשמו כ-6.7 אלף הרשעות להולכי רגל. 15% מהנהגים הישראלים הגברים, ו-7% מהנהגות הישראליות הורשעו בעברת נהיגה. נהגים בני 55+ היוו 23% מכלל אוכלוסיית הנהגים הישראלים, אך הורשעו ב-17% בלבד, מסך ההרשעות בעברות נהיגה

571 אלף נהגים הורשעו בעברות נהיגה בשנת 2013

כמו כן נרשמו כ-6.7 אלף הרשעות להולכי רגל. 15% מהנהגים הישראלים הגברים, ו-7% מהנהגות הישראליות הורשעו בעברת נהיגה. נהגים בני 55+ היוו 23% מכלל אוכלוסיית הנהגים הישראלים, אך הורשעו ב-17% בלבד, מסך ההרשעות בעברות נהיגה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסמה היום את סיכום הרשעות נהגים והולכי רגל לשנת 2013. הנתונים העולים מסכומי הלמ"ס מפרטים את העבירות השונות לפי קטגוריות וסוגי עבירות.

דוגמאות לפעולת נהיגה מנוגדות לחוק:
• אי-מתן זכות קדימה
• סטייה מנתיב
• קיפוח זכות השימוש בדרך
• אי-ציות לתמרור עצור.

דוגמאות לפעולות נלוות לנהיגה המנוגדות לחוק:
• נהיגה ברכב עם ליקויים
• נהיגה לאחר פסילת רישיון נהיגה
• שימוש בטכוגרף שלא בהתאם לתקנות
• נהיגה בקלות ראש.

באותה שנה נרשמו כ-6,700 הרשעות בגין עברת הולך רגל.

דוגמאות לעברת הולך רגל:
• חציית כביש באור אדום
• אי-ציות לתמרור של הולך רגל.

באותה שנה נרשמו כ-10,000 הרשעות בגין עברת נוסע.
דוגמאות לעברת נוסע:
• נוסע שלא חגר חגורת בטיחות
• נוסע המפריע לנהג אוטובוס.

בשנת 2013 היו רשומים בישראל כ-3.8 מיליון מורשים לנהוג ברכב מנועי (כ-3.7 מיליון בשנת 2012). מספר המורשעים בעברת נהיגה היה גבוה ב-5% לעומת 2012, ומספר ההרשעות היה גבוה ב-4%. כ-448 אלף נהגים ישראלים הורשעו בשנת 2013 ב-1.2 הרשעות בממוצע לנהג מורשע (בשנת 2012 הורשעו כ-405 אלף נהגים ישראלים ב-1.2 הרשעות בממוצע).

15% מהנהגים הישראלים הגברים, ו-7% מהנהגות הישראליות הורשעו בשנת 2013 בעברת נהיגה. לכל מורשע נרשמו בממוצע 1.3 הרשעות, ולכל מורשעת נרשמו בממוצע 1.1 הרשעות.

בשנת 2013, נמצא כי חלקם של הגברים הישראלים בקרב המורשעים בעברות נהיגה היה גדול מחלקם בקרב המורשים לנהוג (74% ו-57% בהתאמה). חלקם של הגברים בסך ההרשעות בעברות נהיגה היה גדול אף יותר ועמד על 77%. יש להזכיר שנתוני "הרשעות בעברות נהיגה" מושפעים מהבדלי נסועה בין נהגים, ואין אפשרות למדוד נסועה של נהג מתוך "מאגר הרשעות בעברות נהיגה" של הלמ"ס.

בשנת 2013, 47% מאוכלוסיית הישראלים המורשים לנהוג היו בני 44-25, אך הם הורשעו ב-52% מסך ההרשעות בעברות נהיגה. בני 55+ היוו כ-23% מהמורשים לנהוג, והורשעו בכ-17% מההרשעות בעברות נהיגה. מורשעים צעירים עד גיל 24 היו 14% מאוכלוסיית המורשים לנהוג, והורשעו ב-14% מסך ההרשעות בעברות נהיגה.

בשנת 2013 הורשעו בעברת נהיגה 14% מהגברים היהודים המורשים לנהוג (232 אלף) ו-24% מהגברים הערבים המורשים לנהוג (92 אלף). לכל מורשע יהודי נרשמו בממוצע 1.2 הרשעות, ולכל מורשע ערבי נרשמו בממוצע 1.3 הרשעות. מתוך המורשים לנהוג היהודים, עד גיל 24 (219 אלף), 12% מהגברים הורשעו בעברת נהיגה (25 אלף). מתוך המורשים לנהוג הערבים, עד גיל 24 (80 אלף), 25% מהגברים הורשעו בעברת נהיגה (20 אלף). בקבוצת גיל זו לכל מורשע יהודי נרשמו בממוצע 1.3 הרשעות, ולכל מורשע ערבי נרשמו בממוצע 1.4 הרשעות.

בקרב הנשים, לכל מורשעת נרשמו בממוצע 1.1 הרשעות. 7% מהנשים היהודיות המורשות לנהוג (93 אלף) הורשעו בעברת נהיגה, ו-9% מהנשים הערביות המורשות לנהוג (19 אלף) הורשעו בעברת נהיגה.

מבין שש הערים הגדולות (המונות 200,000 תושבים ויותר) אחוז המורשעים הגרים בפתח תקווה (9.5%) היה הנמוך ביותר. מספר ההרשעות הממוצע למורשע בערים הגדולות היה 1.2, בדומה לממוצע הכללי.

מבין היישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, בחמשת היישובים הבאים: אבן יהודה, תל מונד, נס ציונה, קדימה-צורן וכפר סבא אחוז המורשעים בעברות נהיגה מתוך המורשים לנהוג בשנת 2013 היה כ- 7.8%. מספר ההרשעות הממוצע למורשע (1.1) ביישובים אלה היה נמוך מהמדד של סך כל האוכלוסייה (1.2).

מבין היישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, בחמשת היישובים הבאים: לקיה, חורה, ג'סר א-זרקא, תל שבע וכסיפה אחוז המורשעים מתוך המורשים לנהוג היה 28% בממוצע, גבוה פי 2.4 מהאחוז בסך כל האוכלוסייה. מספר ההרשעות הממוצע למורשע ביישובים אלה (1.4) היה גדול ממספרן הממוצע בכל האוכלוסייה (1.2). יש לציין שביישובים אלה אחוז המורשים לנהוג ברכב משא (57%-35%) גבוה משמעותית לעומת אחוז זה בכל אוכלוסיית המורשים לנהוג (12%).

בשנת 2013 העברה הרווחת ביותר הן בקרב נהגים ישראלים והן בקרב נהגות ישראליות הייתה "אי-ציות לתמרור" – 21% מסך העברות שביצעו גברים (כ-89 אלף עברות) ו-26% מסך העברות שביצעו נשים (כ-34 אלף עברות). רוב העברות שבוצעו בזמן נהיגה ושאכפה משטרת ישראל בשנת 2013 (379 אלף) היו מחמישה סוגים: "אי-ציות לתמרור", "נהיגה במהירות מופרזת מעל הקבוע בחוק", "שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית", "סטייה מנתיב ופנייה לא נכונה" ו"אי שימוש באביזרי בטיחות" (חגורת בטיחות, כיסא בטיחות או קסדה).

עברות נלוות לנהיגה שאכפה משטרת ישראל בשנת 2013 היו מסוגים אלו: "מבנה הרכב, מצבו או חלקיו אינם על פי התקנות" (14 אלף), "נהיגה לאחר פסילה, לאחר 6 חודשים מפקיעת הרישיון, ללא רישיון או ללא ביטוח" (12 אלף), "נהיגה עד 6 חודשים מפקיעת הרישיון או אי-נשיאתו" (כ-4,200), "גרימת נזק" (כ-2,800), "עברה על חוק נהג חדש" (כ-1,500), "סימני זיהוי לרכב שאינם תקינים" (כ-1,000), "סימון לקוי של מטען ושל נגררים" (כ-800), "אי-ציות להוראות שוטר" (כ-600), "טכוגרף – שימוש שלא על פי התקנות" (כ-200) ו"עברה לא ידועה" (כ-1,600).

6,100 ישראלים שאינם מורשים לנהוג הורשעו ב-7,235 הרשעות בעברות נהיגה, בעיקר מסוג: נהיגה במהירות מופרזת מעל הקבוע בחוק ונהיגה ללא רישוי או לאחר פסילה.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסמה היום את סיכום הרשעות נהגים והולכי רגל לשנת 2013. הנתונים העולים מסכומי הלמ"ס מפרטים את העבירות השונות לפי קטגוריות וסוגי עבירות.

דוגמאות לפעולת נהיגה מנוגדות לחוק:
• אי-מתן זכות קדימה
• סטייה מנתיב
• קיפוח זכות השימוש בדרך
• אי-ציות לתמרור עצור.

דוגמאות לפעולות נלוות לנהיגה המנוגדות לחוק:
• נהיגה ברכב עם ליקויים
• נהיגה לאחר פסילת רישיון נהיגה
• שימוש בטכוגרף שלא בהתאם לתקנות
• נהיגה בקלות ראש.

באותה שנה נרשמו כ-6,700 הרשעות בגין עברת הולך רגל.

דוגמאות לעברת הולך רגל:
• חציית כביש באור אדום
• אי-ציות לתמרור של הולך רגל.

באותה שנה נרשמו כ-10,000 הרשעות בגין עברת נוסע.
דוגמאות לעברת נוסע:
• נוסע שלא חגר חגורת בטיחות
• נוסע המפריע לנהג אוטובוס.

בשנת 2013 היו רשומים בישראל כ-3.8 מיליון מורשים לנהוג ברכב מנועי (כ-3.7 מיליון בשנת 2012). מספר המורשעים בעברת נהיגה היה גבוה ב-5% לעומת 2012, ומספר ההרשעות היה גבוה ב-4%. כ-448 אלף נהגים ישראלים הורשעו בשנת 2013 ב-1.2 הרשעות בממוצע לנהג מורשע (בשנת 2012 הורשעו כ-405 אלף נהגים ישראלים ב-1.2 הרשעות בממוצע).

15% מהנהגים הישראלים הגברים, ו-7% מהנהגות הישראליות הורשעו בשנת 2013 בעברת נהיגה. לכל מורשע נרשמו בממוצע 1.3 הרשעות, ולכל מורשעת נרשמו בממוצע 1.1 הרשעות.

בשנת 2013, נמצא כי חלקם של הגברים הישראלים בקרב המורשעים בעברות נהיגה היה גדול מחלקם בקרב המורשים לנהוג (74% ו-57% בהתאמה). חלקם של הגברים בסך ההרשעות בעברות נהיגה היה גדול אף יותר ועמד על 77%. יש להזכיר שנתוני "הרשעות בעברות נהיגה" מושפעים מהבדלי נסועה בין נהגים, ואין אפשרות למדוד נסועה של נהג מתוך "מאגר הרשעות בעברות נהיגה" של הלמ"ס.

בשנת 2013, 47% מאוכלוסיית הישראלים המורשים לנהוג היו בני 44-25, אך הם הורשעו ב-52% מסך ההרשעות בעברות נהיגה. בני 55+ היוו כ-23% מהמורשים לנהוג, והורשעו בכ-17% מההרשעות בעברות נהיגה. מורשעים צעירים עד גיל 24 היו 14% מאוכלוסיית המורשים לנהוג, והורשעו ב-14% מסך ההרשעות בעברות נהיגה.

בשנת 2013 הורשעו בעברת נהיגה 14% מהגברים היהודים המורשים לנהוג (232 אלף) ו-24% מהגברים הערבים המורשים לנהוג (92 אלף). לכל מורשע יהודי נרשמו בממוצע 1.2 הרשעות, ולכל מורשע ערבי נרשמו בממוצע 1.3 הרשעות. מתוך המורשים לנהוג היהודים, עד גיל 24 (219 אלף), 12% מהגברים הורשעו בעברת נהיגה (25 אלף). מתוך המורשים לנהוג הערבים, עד גיל 24 (80 אלף), 25% מהגברים הורשעו בעברת נהיגה (20 אלף). בקבוצת גיל זו לכל מורשע יהודי נרשמו בממוצע 1.3 הרשעות, ולכל מורשע ערבי נרשמו בממוצע 1.4 הרשעות.

בקרב הנשים, לכל מורשעת נרשמו בממוצע 1.1 הרשעות. 7% מהנשים היהודיות המורשות לנהוג (93 אלף) הורשעו בעברת נהיגה, ו-9% מהנשים הערביות המורשות לנהוג (19 אלף) הורשעו בעברת נהיגה.

מבין שש הערים הגדולות (המונות 200,000 תושבים ויותר) אחוז המורשעים הגרים בפתח תקווה (9.5%) היה הנמוך ביותר. מספר ההרשעות הממוצע למורשע בערים הגדולות היה 1.2, בדומה לממוצע הכללי.

מבין היישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, בחמשת היישובים הבאים: אבן יהודה, תל מונד, נס ציונה, קדימה-צורן וכפר סבא אחוז המורשעים בעברות נהיגה מתוך המורשים לנהוג בשנת 2013 היה כ- 7.8%. מספר ההרשעות הממוצע למורשע (1.1) ביישובים אלה היה נמוך מהמדד של סך כל האוכלוסייה (1.2).

מבין היישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, בחמשת היישובים הבאים: לקיה, חורה, ג'סר א-זרקא, תל שבע וכסיפה אחוז המורשעים מתוך המורשים לנהוג היה 28% בממוצע, גבוה פי 2.4 מהאחוז בסך כל האוכלוסייה. מספר ההרשעות הממוצע למורשע ביישובים אלה (1.4) היה גדול ממספרן הממוצע בכל האוכלוסייה (1.2). יש לציין שביישובים אלה אחוז המורשים לנהוג ברכב משא (57%-35%) גבוה משמעותית לעומת אחוז זה בכל אוכלוסיית המורשים לנהוג (12%).

בשנת 2013 העברה הרווחת ביותר הן בקרב נהגים ישראלים והן בקרב נהגות ישראליות הייתה "אי-ציות לתמרור" – 21% מסך העברות שביצעו גברים (כ-89 אלף עברות) ו-26% מסך העברות שביצעו נשים (כ-34 אלף עברות). רוב העברות שבוצעו בזמן נהיגה ושאכפה משטרת ישראל בשנת 2013 (379 אלף) היו מחמישה סוגים: "אי-ציות לתמרור", "נהיגה במהירות מופרזת מעל הקבוע בחוק", "שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית", "סטייה מנתיב ופנייה לא נכונה" ו"אי שימוש באביזרי בטיחות" (חגורת בטיחות, כיסא בטיחות או קסדה).

עברות נלוות לנהיגה שאכפה משטרת ישראל בשנת 2013 היו מסוגים אלו: "מבנה הרכב, מצבו או חלקיו אינם על פי התקנות" (14 אלף), "נהיגה לאחר פסילה, לאחר 6 חודשים מפקיעת הרישיון, ללא רישיון או ללא ביטוח" (12 אלף), "נהיגה עד 6 חודשים מפקיעת הרישיון או אי-נשיאתו" (כ-4,200), "גרימת נזק" (כ-2,800), "עברה על חוק נהג חדש" (כ-1,500), "סימני זיהוי לרכב שאינם תקינים" (כ-1,000), "סימון לקוי של מטען ושל נגררים" (כ-800), "אי-ציות להוראות שוטר" (כ-600), "טכוגרף – שימוש שלא על פי התקנות" (כ-200) ו"עברה לא ידועה" (כ-1,600).

6,100 ישראלים שאינם מורשים לנהוג הורשעו ב-7,235 הרשעות בעברות נהיגה, בעיקר מסוג: נהיגה במהירות מופרזת מעל הקבוע בחוק ונהיגה ללא רישוי או לאחר פסילה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן