Skip to content

עיקור הכוח. איום הכוח. על "ספר הציטטות של שופטי ישראל לדורותיהם" / יניר קפח

כידוע, במערכת המשפט השופט אינו מתאר רק את העולם אליו יש לשאוף. לשופטים יש יכולת להפוך את העולם הזה למציאות. החלטותיהם, הצהרותיהם משחקים תפקיד חשוב מאוד בתִחזוק מערכות הכוח, וזו היא עיקר חולשתו של הספר – הוא מאיין את העובדה שכל ההגיגים היפים שבספר, כל השפה של פסקי הדין – מגובה באמצעות האיום בכוח

עיקור הכוח. איום הכוח. על "ספר הציטטות של שופטי ישראל לדורותיהם" / יניר קפח

כידוע, במערכת המשפט השופט אינו מתאר רק את העולם אליו יש לשאוף. לשופטים יש יכולת להפוך את העולם הזה למציאות. החלטותיהם, הצהרותיהם משחקים תפקיד חשוב מאוד בתִחזוק מערכות הכוח, וזו היא עיקר חולשתו של הספר – הוא מאיין את העובדה שכל ההגיגים היפים שבספר, כל השפה של פסקי הדין – מגובה באמצעות האיום בכוח

כידוע במערכת המשפט השופט אינו רק איש חשוב מאוד, אין הוא גם לא פילוסוף, או נואם בכיכרות. בהגיגיו ובפניני הלשון שלו, השופט אינו מתאר רק את העולם אליו יש לשאוף. לשופטים יש יכולת להפוך את העולם הזה למציאות. ואפילו אלו שלא השתכנעו מההחלטה השיפוטית, עדיין יהיו נתינים שלה.

החלטות שיפוטיות, בהצהרות שלהם על ידע חברתי ומשפטי, משחקים תפקיד חשוב מאוד בתִחזוק מערכות הכוח.

עובדה זו היא עיקר חולשתו של "ספר הציטטות של שופטי ישראל לדורותיהם", שליקט וערך יניר קפח – הוא מאיין את העובדה שכל ההגיגים היפים שבספר, כל השפה של פסקי הדין – מגובה באמצעות האיום בכוח.

הספר מצליח אמנם לחשוף הגיגים יפים מאוד של שופטי ישראל, אולם אגב כך הוא חוטא לבמה עליה מתפרסמים הציטוטים – פסקי הדין. גזירה של ציטוט מסוים מתוך פסק הדין מפקיעה אותו מהקשרו: ראשית, לא ברור האם אותו ציטוט מהווה את תורף פסק הדין – ההלכה היוצאת מבית המשפט, ההכרעה של השופט, או שאותו ציטוט הוא רק אוביטר, אמרת אגב, אשר אינו מהווה חלק מרכזי בפסק הדין.

לכך יש להוסיף את העובדה שכל פסק דין מורכב מחלק עובדתי, מנסיבות של מקרה מסוים, וחלק משפטי. מלאכת השיפוט משמעותה שקלול של כל הנתונים המשפטיים והחלתם על נסיבות המקרה הספציפי. הנתון העיקרי שמבחין בין נכונותה של אמירה בפסק דין אחד לבין מופרכותה בפסק דין אחר הוא נסיבות המקרה, ואלו נעלמות מעיני הקוראים של הספר הנוכחי.

ניכר כי המטרה שהמחבר שם לנגד עיניו הייתה להנגיש את אוצרות ההגות והלשון של שופטי ישראל לדורותיהם לאנשים שאינם נמנים על הקהילה המשפטית, ולכן אינם קוראים פסקי דין. ואכן, הספר מכמין בתוכו פנינים רבות שמובנות בנקל על ידי הקהילה הלבר-משפטית. ציטטות כמו "כישלונו של השקר הוא בחשיפתו ולא בדיכויו" או "ביטחון אינו רק צבא. גם דמוקרטיה היא ביטחון", שתיהן של הנשיא בדימוס אהרן ברק, אינן דורשות ידע משפטי או הבנה של הטרמינולוגיה המשפטית הפנימית.

בספר מובאות למעלה מ-3,000 ציטטות של שופטי בית המשפט העליון לדורותיהם, הלקוחות מתוך פסקי הדין של השופטים, והוא מחולק ל-171 ערכים: החל מערכים כלליים, ערכים שיש להם קיום מחוץ למשפט, כמו אדם, אהבה ומיניות או נשים בחברה, וכלה בערכים משפטיים מובהקים, כמו זכויות האדם השונות או ענפי המשפט לגוניהם.

יחד עם זאת, ציטוטים רבים, למשל המשפט "רק קניין יכה קניין", על אף לשונו הציורית של השופט חשין, אינו יכול להיות מובן על בוריו למי שאינו בקיא בדיני הקניין ובתיאוריות העומדות מאחוריהם. על אחת כמה וכמה שהדברים נכונים לציטוטים אחרים, ארוכים ומורכבים יותר, המפרנסים עמודים וערכים רבים בספר.

ספר הציטטות של שופטי ישראל לדורותיהם, יניר קפח, למשכל – הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2010, 592 עמ'

[related-posts title="חלק מביקורות קודמות של אודי"]

כידוע במערכת המשפט השופט אינו רק איש חשוב מאוד, אין הוא גם לא פילוסוף, או נואם בכיכרות. בהגיגיו ובפניני הלשון שלו, השופט אינו מתאר רק את העולם אליו יש לשאוף. לשופטים יש יכולת להפוך את העולם הזה למציאות. ואפילו אלו שלא השתכנעו מההחלטה השיפוטית, עדיין יהיו נתינים שלה.

החלטות שיפוטיות, בהצהרות שלהם על ידע חברתי ומשפטי, משחקים תפקיד חשוב מאוד בתִחזוק מערכות הכוח.

עובדה זו היא עיקר חולשתו של "ספר הציטטות של שופטי ישראל לדורותיהם", שליקט וערך יניר קפח – הוא מאיין את העובדה שכל ההגיגים היפים שבספר, כל השפה של פסקי הדין – מגובה באמצעות האיום בכוח.

הספר מצליח אמנם לחשוף הגיגים יפים מאוד של שופטי ישראל, אולם אגב כך הוא חוטא לבמה עליה מתפרסמים הציטוטים – פסקי הדין. גזירה של ציטוט מסוים מתוך פסק הדין מפקיעה אותו מהקשרו: ראשית, לא ברור האם אותו ציטוט מהווה את תורף פסק הדין – ההלכה היוצאת מבית המשפט, ההכרעה של השופט, או שאותו ציטוט הוא רק אוביטר, אמרת אגב, אשר אינו מהווה חלק מרכזי בפסק הדין.

לכך יש להוסיף את העובדה שכל פסק דין מורכב מחלק עובדתי, מנסיבות של מקרה מסוים, וחלק משפטי. מלאכת השיפוט משמעותה שקלול של כל הנתונים המשפטיים והחלתם על נסיבות המקרה הספציפי. הנתון העיקרי שמבחין בין נכונותה של אמירה בפסק דין אחד לבין מופרכותה בפסק דין אחר הוא נסיבות המקרה, ואלו נעלמות מעיני הקוראים של הספר הנוכחי.

ניכר כי המטרה שהמחבר שם לנגד עיניו הייתה להנגיש את אוצרות ההגות והלשון של שופטי ישראל לדורותיהם לאנשים שאינם נמנים על הקהילה המשפטית, ולכן אינם קוראים פסקי דין. ואכן, הספר מכמין בתוכו פנינים רבות שמובנות בנקל על ידי הקהילה הלבר-משפטית. ציטטות כמו "כישלונו של השקר הוא בחשיפתו ולא בדיכויו" או "ביטחון אינו רק צבא. גם דמוקרטיה היא ביטחון", שתיהן של הנשיא בדימוס אהרן ברק, אינן דורשות ידע משפטי או הבנה של הטרמינולוגיה המשפטית הפנימית.

בספר מובאות למעלה מ-3,000 ציטטות של שופטי בית המשפט העליון לדורותיהם, הלקוחות מתוך פסקי הדין של השופטים, והוא מחולק ל-171 ערכים: החל מערכים כלליים, ערכים שיש להם קיום מחוץ למשפט, כמו אדם, אהבה ומיניות או נשים בחברה, וכלה בערכים משפטיים מובהקים, כמו זכויות האדם השונות או ענפי המשפט לגוניהם.

יחד עם זאת, ציטוטים רבים, למשל המשפט "רק קניין יכה קניין", על אף לשונו הציורית של השופט חשין, אינו יכול להיות מובן על בוריו למי שאינו בקיא בדיני הקניין ובתיאוריות העומדות מאחוריהם. על אחת כמה וכמה שהדברים נכונים לציטוטים אחרים, ארוכים ומורכבים יותר, המפרנסים עמודים וערכים רבים בספר.

ספר הציטטות של שופטי ישראל לדורותיהם, יניר קפח, למשכל – הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2010, 592 עמ'

[related-posts title="חלק מביקורות קודמות של אודי"]

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן