Skip to content

הפלגה ח(גיגית)?

תשדירי הטלוויזיה של הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, המציגים חלק מספקי התיירות בארץ כנוכלים ומאחזי עיניים, הביא את סוכני הנסיעות להאשים את הממונה על הרשות ב"פופוליזם" ובפגיעה בסוכני הנסיעות ובמקצועיותם. פינקוס: הקמפיין מכוון לכלל העוסקים, בבחינת אזהרה שלא להטעות את הצרכן בפרט מהותי בעסקה

הפלגה ח(גיגית)?

תשדירי הטלוויזיה של הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, המציגים חלק מספקי התיירות בארץ כנוכלים ומאחזי עיניים, הביא את סוכני הנסיעות להאשים את הממונה על הרשות ב"פופוליזם" ובפגיעה בסוכני הנסיעות ובמקצועיותם. פינקוס: הקמפיין מכוון לכלל העוסקים, בבחינת אזהרה שלא להטעות את הצרכן בפרט מהותי בעסקה

בריכה או שכשוכית? מתוך התשדיר של הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן. הרשות: "הקמפיין על תכניו אינו בא לרמוז על סקטור זה או אחר כמפר"
בריכה או שכשוכית? מתוך התשדיר של הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן. הרשות: "הקמפיין על תכניו אינו בא לרמוז על סקטור זה או אחר כמפר"

התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל יצאה היום בחריפות כנגד קמפיין שהעלתה הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, בנושא סמכויותיה להטיל קנסות מינהליים. במכתב זועם שכתב מנכ"ל ההתאחדות, יוסי פתאל, לממונה על הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, עו"ד תמר פינקוס, הוא כותב כי
הוא צפה בתשדירים שמפרסמת הרשות בימים אלה בנושא סמכויותיה להטיל קנסות מינהליים "בתדהמה ובאכזבה".

לדבריו, מדי שנה משרתים סוכני הנסיעות למעלה מעשרה מיליון לקוחות (כולל לקוחות חוזרים), בתחומי תיירות הפנים והתיירות היוצאת. לפי פתאל, כמות התלונות ו/או התביעות כנגד סוכני נסיעות עומדת על מאות בודדות מתוך המליונים, ומהוות שברירי אחוז מן ההיקף הכולל של התחום.

עוד הוא טוען כי ענף התיירות הוא היחיד בו חוק ייעודי וייחודי מסדיר את כל כללי העסקה, כולל פרטי הגילוי הנאות הנדרשים מן הסוכנים והחובה לפעול בשקיפות מלאה, באופן שאינו קיים בשום תחום אחר בישראל.

"למרות עובדות אלה, כדי לייחצן את הקנסות המינהליים, בחרתם להעלות קמפיין שכולו הכפשה ופגיעה בוטה בסוכני הנסיעות ובמקצועיותם", זועם פתאל במכתבו לעו"ד פינקוס, "זהו קמפיין בוטה, נמוך ברמתו ובכוונתו, מתלהם, מטעה ופוגע בציבור עוסקים ובענף שלם, אשר מעיד על רמתכם וכוונותיכם, ומחבל בתדמיתם של סוכני הנסיעות. הרגולציה בישראל חצתה זה מכבר את הגבול שבין מפריעה למופרעת. לצערי, הרשות בראשותך בחרה בפופוליזם כבסיס לתוכנית עבודה ובעיסוק ביחסי ציבור על גבם ועל חשבונם של סוכני הנסיעות".

פתאל: "סוכני הנסיעות פועלים תחת שורה ארוכה ומורכבת של חוקים"

פתאל מוסיף כי מעבר לשאט הנפש שהוא חש כלפי הקמפיין, על תכניו, רמתו וכוונתו, הוא סבור כי מעט מאוד מעובדי הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן היו מצליחים להתקבל בשערי ענף התיירות כעובדים, אם זו דרכם לבצע את תפקידם. "להבדיל ממאפייני הקיבעון וחוסר היעילות אצלכם, סוכני הנסיעות נדרשים מדי יום לעבוד תחת שורה ארוכה ומורכבת של חוקים, תקנות וביקורת ציבורית של הלקוחות. למרות התחרות חסרת התקדים בענף התיירות מצד גורמים בינלאומיים, הפועלים בחופשיות בישראל, בעוד אתם בוחרים באופן מוצהר שלא להתמודד איתם, הרוב המוחלט של הציבור בישראל עדיין בוחר לצאת לחופשתו בארץ ובחו״ל באמצעות סוכני הנסיעות הישראלים", כותב פתאל.

לפי פתאל, העובדה היא, שהציבור בוחר לסמוך על סוכני הנסיעות, למרות שפתוחה בפניו הדרך לרכוש ישירות אצל ספקים, חברות תעופה ומלונות בארץ ובחו״ל. "הפופוליזם הבוטה והפוגעני שלכם לא משנה עובדה זו. ועד ההתאחדות ידון בישיבתו הקרובה בהשלכות המשפטיות, ככל שקיימות, של הקמפיין שלכם, הגובל בלשון הרע", סיים פתאל את מכתבו לעו"ד פינקוס.

מטעמה של תמר פינקוס נמסר בתגובה: "צר לנו שיוסי פתאל בחר לפרסם את התכתבותו עם הרשות דרך העיתונות. הרשות שמחה לראות כי הקמפיין החדש שמטרתו ליידע את הציבור באשר לסמכויות האכיפה החדשות שלה מעוררות עניין רב. הרשות מבצעת את תפקידה כפי שהוסמכה לכך על פי חוק הגנת הצרכן, ועל כן מיידעת היא את הציבור בדבר התיקון החדש לחוק שנכנס לתוקף ביום 1/1/15.

יודגש כי הקמפיין על תכניו איננו בא לרמוז על סקטור זה או אחר כמפר, אלא מכוון לכלל העוסקים בבחינת אזהרה שלא להטעות את הצרכן בפרט מהותי בעסקה".

בריכה או שכשוכית? מתוך התשדיר של הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן. הרשות: "הקמפיין על תכניו אינו בא לרמוז על סקטור זה או אחר כמפר"
בריכה או שכשוכית? מתוך התשדיר של הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן. הרשות: "הקמפיין על תכניו אינו בא לרמוז על סקטור זה או אחר כמפר"

התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל יצאה היום בחריפות כנגד קמפיין שהעלתה הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, בנושא סמכויותיה להטיל קנסות מינהליים. במכתב זועם שכתב מנכ"ל ההתאחדות, יוסי פתאל, לממונה על הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, עו"ד תמר פינקוס, הוא כותב כי
הוא צפה בתשדירים שמפרסמת הרשות בימים אלה בנושא סמכויותיה להטיל קנסות מינהליים "בתדהמה ובאכזבה".

לדבריו, מדי שנה משרתים סוכני הנסיעות למעלה מעשרה מיליון לקוחות (כולל לקוחות חוזרים), בתחומי תיירות הפנים והתיירות היוצאת. לפי פתאל, כמות התלונות ו/או התביעות כנגד סוכני נסיעות עומדת על מאות בודדות מתוך המליונים, ומהוות שברירי אחוז מן ההיקף הכולל של התחום.

עוד הוא טוען כי ענף התיירות הוא היחיד בו חוק ייעודי וייחודי מסדיר את כל כללי העסקה, כולל פרטי הגילוי הנאות הנדרשים מן הסוכנים והחובה לפעול בשקיפות מלאה, באופן שאינו קיים בשום תחום אחר בישראל.

"למרות עובדות אלה, כדי לייחצן את הקנסות המינהליים, בחרתם להעלות קמפיין שכולו הכפשה ופגיעה בוטה בסוכני הנסיעות ובמקצועיותם", זועם פתאל במכתבו לעו"ד פינקוס, "זהו קמפיין בוטה, נמוך ברמתו ובכוונתו, מתלהם, מטעה ופוגע בציבור עוסקים ובענף שלם, אשר מעיד על רמתכם וכוונותיכם, ומחבל בתדמיתם של סוכני הנסיעות. הרגולציה בישראל חצתה זה מכבר את הגבול שבין מפריעה למופרעת. לצערי, הרשות בראשותך בחרה בפופוליזם כבסיס לתוכנית עבודה ובעיסוק ביחסי ציבור על גבם ועל חשבונם של סוכני הנסיעות".

פתאל: "סוכני הנסיעות פועלים תחת שורה ארוכה ומורכבת של חוקים"

פתאל מוסיף כי מעבר לשאט הנפש שהוא חש כלפי הקמפיין, על תכניו, רמתו וכוונתו, הוא סבור כי מעט מאוד מעובדי הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן היו מצליחים להתקבל בשערי ענף התיירות כעובדים, אם זו דרכם לבצע את תפקידם. "להבדיל ממאפייני הקיבעון וחוסר היעילות אצלכם, סוכני הנסיעות נדרשים מדי יום לעבוד תחת שורה ארוכה ומורכבת של חוקים, תקנות וביקורת ציבורית של הלקוחות. למרות התחרות חסרת התקדים בענף התיירות מצד גורמים בינלאומיים, הפועלים בחופשיות בישראל, בעוד אתם בוחרים באופן מוצהר שלא להתמודד איתם, הרוב המוחלט של הציבור בישראל עדיין בוחר לצאת לחופשתו בארץ ובחו״ל באמצעות סוכני הנסיעות הישראלים", כותב פתאל.

לפי פתאל, העובדה היא, שהציבור בוחר לסמוך על סוכני הנסיעות, למרות שפתוחה בפניו הדרך לרכוש ישירות אצל ספקים, חברות תעופה ומלונות בארץ ובחו״ל. "הפופוליזם הבוטה והפוגעני שלכם לא משנה עובדה זו. ועד ההתאחדות ידון בישיבתו הקרובה בהשלכות המשפטיות, ככל שקיימות, של הקמפיין שלכם, הגובל בלשון הרע", סיים פתאל את מכתבו לעו"ד פינקוס.

מטעמה של תמר פינקוס נמסר בתגובה: "צר לנו שיוסי פתאל בחר לפרסם את התכתבותו עם הרשות דרך העיתונות. הרשות שמחה לראות כי הקמפיין החדש שמטרתו ליידע את הציבור באשר לסמכויות האכיפה החדשות שלה מעוררות עניין רב. הרשות מבצעת את תפקידה כפי שהוסמכה לכך על פי חוק הגנת הצרכן, ועל כן מיידעת היא את הציבור בדבר התיקון החדש לחוק שנכנס לתוקף ביום 1/1/15.

יודגש כי הקמפיין על תכניו איננו בא לרמוז על סקטור זה או אחר כמפר, אלא מכוון לכלל העוסקים בבחינת אזהרה שלא להטעות את הצרכן בפרט מהותי בעסקה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן