Skip to content

נלחמו ויצאו לחו"ל: גידול של 9% ביציאות הישראלים ב-2014

5.2 מיליון יציאות של ישראלים נרשמו בשנת 2014, עלייה של 9% לעומת 2013. בתיירות הנכנסת מראה הסיכום הסופי כי מבצע צוק איתן הביא לירידה של 8% במבקרים ומתחילת השנה נרשמה ירידה של אחוז אחד לעומת 2013

נלחמו ויצאו לחו"ל: גידול של 9% ביציאות הישראלים ב-2014

5.2 מיליון יציאות של ישראלים נרשמו בשנת 2014, עלייה של 9% לעומת 2013. בתיירות הנכנסת מראה הסיכום הסופי כי מבצע צוק איתן הביא לירידה של 8% במבקרים ומתחילת השנה נרשמה ירידה של אחוז אחד לעומת 2013

טרמינל 1 ממנו יוצאות טיסות הלואו קוסט שמספרן ומספר התדירויות שלהן גדל משמעותית ב-2014. (צילום: עירית רוזנבלום)
טרמינל 1 ממנו יוצאות טיסות הלואו קוסט שמספרן ומספר התדירויות שלהן גדל משמעותית ב-2014. (צילום: עירית רוזנבלום)

למרות מבצע "צוק איתן", המחירים הזולים של הנסיעות לחו"ל בעקבות השמיים הפתוחים וטיסות הלואו קוסט, הביאו לשיא את מספר היציאות לחו"ל של ישראלים בשנה החולפת. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), ב-2014 נרשמו 5.2 מיליון יציאות של ישראלים לחו"ל, עלייה של 9% לעומת 2013. מלחמת "צוק איתן" בקיץ האחרון מיתנה מעט את המספרים לעומת המחצית הראשונה של השנה – עלייה של 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד – אולם למרות זאת מדובר בעלייה של קרוב ל-10%.

לפי הלמ"ס, משנת 2004 חלה עליה כמעט רצופה – פרט לשנים 2009 ו- 2012 – במספר היציאות לחו"ל של הישראלים. בשנים אלה התרחשו מבצעי "עופרת יצוקה" ו"עמוד ענן" שמיתנו את מספרי היוצאים לחו"ל, אולם מאז נחתם הסכם השמים הפתוחים ומספר התדירויות שהציעו חברות התעופה עלה באופן משמעותי, חזרו הישראלים לצאת לחו"ל. בקיץ האחרון, חרף האירועים הביטחוניים נרשמו 1.3 מיליון יציאות לחו"ל.

את 5,2 מיליון היציאות ביצעו 2.8 מיליון ישראלים, עליה של 6%, מתוכם מיליון ישראלים שיצאו לחו"ל פעמיים או יותר במהלך השנה, עלייה של 13% לעומת 2013. 4.7 מיליון יציאות היו בדרך האוויר, עלייה של 11% ומספר היציאות הגבוה ביותר דרך נתב"ג נרשם ב – 23 בספטמבר, יום לפני ערב ראש השנה במהלכו נרשמו כ- 31 אלף יציאות לחו"ל לעומת 13 אלף יציאות בממוצע ליום .

התיירות הנכנסת, לעומת זאת, ספגה ב"צוק איתן" ירידה של 8%, ירידה שנמשכה עד סוף השנה. השנה הסתיימה עם 3.3 מיליון מבקרים ועם ירידה כוללת של 1% במספר התיירים. תחילת השנה דווקא היתה אופטימית במיוחד עם זינוק של 19% בין ינואר ליוני, אולם במחצית השניה נרשמה ירידה של 20% במספרם לעומת התקופה המקבילה ב-2013.

טרמינל 1 ממנו יוצאות טיסות הלואו קוסט שמספרן ומספר התדירויות שלהן גדל משמעותית ב-2014. (צילום: עירית רוזנבלום)
טרמינל 1 ממנו יוצאות טיסות הלואו קוסט שמספרן ומספר התדירויות שלהן גדל משמעותית ב-2014. (צילום: עירית רוזנבלום)

למרות מבצע "צוק איתן", המחירים הזולים של הנסיעות לחו"ל בעקבות השמיים הפתוחים וטיסות הלואו קוסט, הביאו לשיא את מספר היציאות לחו"ל של ישראלים בשנה החולפת. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), ב-2014 נרשמו 5.2 מיליון יציאות של ישראלים לחו"ל, עלייה של 9% לעומת 2013. מלחמת "צוק איתן" בקיץ האחרון מיתנה מעט את המספרים לעומת המחצית הראשונה של השנה – עלייה של 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד – אולם למרות זאת מדובר בעלייה של קרוב ל-10%.

לפי הלמ"ס, משנת 2004 חלה עליה כמעט רצופה – פרט לשנים 2009 ו- 2012 – במספר היציאות לחו"ל של הישראלים. בשנים אלה התרחשו מבצעי "עופרת יצוקה" ו"עמוד ענן" שמיתנו את מספרי היוצאים לחו"ל, אולם מאז נחתם הסכם השמים הפתוחים ומספר התדירויות שהציעו חברות התעופה עלה באופן משמעותי, חזרו הישראלים לצאת לחו"ל. בקיץ האחרון, חרף האירועים הביטחוניים נרשמו 1.3 מיליון יציאות לחו"ל.

את 5,2 מיליון היציאות ביצעו 2.8 מיליון ישראלים, עליה של 6%, מתוכם מיליון ישראלים שיצאו לחו"ל פעמיים או יותר במהלך השנה, עלייה של 13% לעומת 2013. 4.7 מיליון יציאות היו בדרך האוויר, עלייה של 11% ומספר היציאות הגבוה ביותר דרך נתב"ג נרשם ב – 23 בספטמבר, יום לפני ערב ראש השנה במהלכו נרשמו כ- 31 אלף יציאות לחו"ל לעומת 13 אלף יציאות בממוצע ליום .

התיירות הנכנסת, לעומת זאת, ספגה ב"צוק איתן" ירידה של 8%, ירידה שנמשכה עד סוף השנה. השנה הסתיימה עם 3.3 מיליון מבקרים ועם ירידה כוללת של 1% במספר התיירים. תחילת השנה דווקא היתה אופטימית במיוחד עם זינוק של 19% בין ינואר ליוני, אולם במחצית השניה נרשמה ירידה של 20% במספרם לעומת התקופה המקבילה ב-2013.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן