Skip to content

המלונאים: הפסד של קרוב למיליארד שקל מאז "צוק איתן"

"אסור לשבת בחיבוק ידיים אל מול המשבר בתיירות", אומרים המלונאים, כאשר בסיכום שנת 2014 עולה כי בתי המלון הפסידו הכנסה צפויה של כ-900 מיליון שקל מאז מבצע "צוק איתן". התפוסה הארצית ב-2014 עמדה על 63%, ירידה של 4% לעומת 2013

המלונאים: הפסד של קרוב למיליארד שקל מאז "צוק איתן"

"אסור לשבת בחיבוק ידיים אל מול המשבר בתיירות", אומרים המלונאים, כאשר בסיכום שנת 2014 עולה כי בתי המלון הפסידו הכנסה צפויה של כ-900 מיליון שקל מאז מבצע "צוק איתן". התפוסה הארצית ב-2014 עמדה על 63%, ירידה של 4% לעומת 2013

מלון באילת. בדצמבר 2014 נרשמה ירידה של 33% בלינות התיירים בעיר הדרומית. (צילום: עירית רוזנבלום)
מלונות אילת. בדצמבר 2014 נרשמה ירידה של 33% בלינות התיירים בעיר הדרומית. (צילום: עירית רוזנבלום)

היום מפרסמת המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות את נתוני חודש דצמבר 2014 בבתי המלון ואת נתוני סיכום שנת 2014, שמשקפים משבר בתיירות הנכנסת.

במחצית הראשונה של שנת 2014, בחודשים ינואר-יוני, נרשמו בבתי המלון 5.48 מיליון לינות תיירים, המשקפים גידול של 16% לעומת אותה התקופה ב-2013. לעומת זאת, במחצית השנייה של השנה נרשמו בבתי המלון רק 3.7 מיליון לינות תיירים, המשקפים ירידה של 26% לעומת אותם חודשים בשנת 2013. בחודש דצמבר לבדו, נרשמה ירידה של 22% בלינות התיירים לכ-580 אלף לינות לעומת אשתקד 2013 ובאילת חלה בדצמבר ירידה של 33% בלינות התיירים ל-63 אלף לינות.

בסופו של דבר נרשמו השנה 9.18 מיליון לינות תיירים, המהוות ירידה של 6% לעומת 2013.

בתיירות הפנים, נרשמו השנה במלונות 13 מיליון לינות ישראלים בקירוב, עלייה של 2% עליה לעומת 2013.

בסך הכול הסתיימה שנת 2014 עם ירידה של 1% בלבד בכלל הלינות (תיירים + ישראלים).
תפוסת החדרים עמדה בשנת 2014 על 63%, ירידה של 4% לעומת שנה קודמת.

לדברי שמואל צוראל, מנכ"ל התאחדות המלונות בישראל, שנת 2014 נפתחה עם מומנטום חיובי והציפיה היתה שהשנה תסתיים בגידול של 15% בלינות התיירים מחו"ל, כלומר עם למעלה מ- 11.3 מיליון לינות תיירים. "בפועל, המציאות היכתה בנו, ובמחצית השנייה של השנה איבדנו כ- 2.1 מיליון תיירים. מאחר והפדיון הממוצע ללינת תייר הוא 117 דולר, המשמעות היא שהפסדנו בפועל הכנסה צפויה של כ-245 מיליון דולר, שהם כ-900 מיליון שקל (לפי שער דולר ממוצע במחצית השנייה של השנה של 3.67 שקל)", אמר צוראל.

גם באשר לרבעון הראשון של 2015 עומד בפני מלונאים אתגר לא פשוט. בתי המלון בים המלח ובאילת הם הנפגעים הגדולים מהמשבר הכלכלי ברוסיה. שם מדובר על ירידה של 20% בלינות התיירים לעומת הצפי לרבעון הראשון של השנה. בתרגום לערכים כספיים, מדובר באובדן הכנסות של כ-50 מיליון דולר, שהם כ-195 מיליון שקל.

לדברי צוראל, אסור לשבת בחיבוק ידיים אל מול המשבר בתיירות. "יש הרבה מה לעשות כעת, בין היתר, לתת תקציב מיוחד בעת הזאת לשיווק ולצאת בקמפיין אגרסיבי בחו"ל כדי להשיב את תנועת התיירות וגם לתת רשת ביטחון לגורמי התיירות ברוסיה", הוסיף צוראל.

מלון באילת. בדצמבר 2014 נרשמה ירידה של 33% בלינות התיירים בעיר הדרומית. (צילום: עירית רוזנבלום)
מלונות אילת. בדצמבר 2014 נרשמה ירידה של 33% בלינות התיירים בעיר הדרומית. (צילום: עירית רוזנבלום)

היום מפרסמת המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות את נתוני חודש דצמבר 2014 בבתי המלון ואת נתוני סיכום שנת 2014, שמשקפים משבר בתיירות הנכנסת.

במחצית הראשונה של שנת 2014, בחודשים ינואר-יוני, נרשמו בבתי המלון 5.48 מיליון לינות תיירים, המשקפים גידול של 16% לעומת אותה התקופה ב-2013. לעומת זאת, במחצית השנייה של השנה נרשמו בבתי המלון רק 3.7 מיליון לינות תיירים, המשקפים ירידה של 26% לעומת אותם חודשים בשנת 2013. בחודש דצמבר לבדו, נרשמה ירידה של 22% בלינות התיירים לכ-580 אלף לינות לעומת אשתקד 2013 ובאילת חלה בדצמבר ירידה של 33% בלינות התיירים ל-63 אלף לינות.

בסופו של דבר נרשמו השנה 9.18 מיליון לינות תיירים, המהוות ירידה של 6% לעומת 2013.

בתיירות הפנים, נרשמו השנה במלונות 13 מיליון לינות ישראלים בקירוב, עלייה של 2% עליה לעומת 2013.

בסך הכול הסתיימה שנת 2014 עם ירידה של 1% בלבד בכלל הלינות (תיירים + ישראלים).
תפוסת החדרים עמדה בשנת 2014 על 63%, ירידה של 4% לעומת שנה קודמת.

לדברי שמואל צוראל, מנכ"ל התאחדות המלונות בישראל, שנת 2014 נפתחה עם מומנטום חיובי והציפיה היתה שהשנה תסתיים בגידול של 15% בלינות התיירים מחו"ל, כלומר עם למעלה מ- 11.3 מיליון לינות תיירים. "בפועל, המציאות היכתה בנו, ובמחצית השנייה של השנה איבדנו כ- 2.1 מיליון תיירים. מאחר והפדיון הממוצע ללינת תייר הוא 117 דולר, המשמעות היא שהפסדנו בפועל הכנסה צפויה של כ-245 מיליון דולר, שהם כ-900 מיליון שקל (לפי שער דולר ממוצע במחצית השנייה של השנה של 3.67 שקל)", אמר צוראל.

גם באשר לרבעון הראשון של 2015 עומד בפני מלונאים אתגר לא פשוט. בתי המלון בים המלח ובאילת הם הנפגעים הגדולים מהמשבר הכלכלי ברוסיה. שם מדובר על ירידה של 20% בלינות התיירים לעומת הצפי לרבעון הראשון של השנה. בתרגום לערכים כספיים, מדובר באובדן הכנסות של כ-50 מיליון דולר, שהם כ-195 מיליון שקל.

לדברי צוראל, אסור לשבת בחיבוק ידיים אל מול המשבר בתיירות. "יש הרבה מה לעשות כעת, בין היתר, לתת תקציב מיוחד בעת הזאת לשיווק ולצאת בקמפיין אגרסיבי בחו"ל כדי להשיב את תנועת התיירות וגם לתת רשת ביטחון לגורמי התיירות ברוסיה", הוסיף צוראל.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן