Skip to content

המחדל הגדול ביותר הוא מע"מ אפס

אומרת מפלגת כולנו בראשותו של משה כחלון. "הגיע הזמן שהאשמים במחדל ובראשם יאיר לפיד לשעבר שר האוצר ויו"ר קבינט הדיור ייקחו אחריות וינהגו ביתר צניעות כאשר הם באים לבקש את תמיכת הציבור פעם נוספת"

המחדל הגדול ביותר הוא מע"מ אפס

אומרת מפלגת כולנו בראשותו של משה כחלון. "הגיע הזמן שהאשמים במחדל ובראשם יאיר לפיד לשעבר שר האוצר ויו"ר קבינט הדיור ייקחו אחריות וינהגו ביתר צניעות כאשר הם באים לבקש את תמיכת הציבור פעם נוספת"

דוח מבקר המדינה מעניק ציון נכשל לממשלת יוקר המחייה של נתניהו-לפיד בנט. הציבור בישראל לא זקוק לדוח כזה או אחר בכדי להבין את המצב הקטסטרופלי בו אנו נמצאים. הציבור מרגיש את המצב בכיס שלו יום-יום בסופר, בבנק במשכנתא ובשכר הדירה.

"לצערנו הדוח לא סוקר את המחדל הגדול ביותר של השנים האחרונות, תוכנית מע"מ אפס של יאיר לפיד. תוכנית שגרמה לנזק אדיר לציבור בישראל בכלל ולזוגות הצעירים בפרט והרחיקה אותם מחלום הדירה ב-160,000 ש'ל נוספים שמימלא אין להם. באופן תמוה ובניגוד גמור להמלצות כל הכלכלנים הבכירים מפלגת יש עתיד מתעקשת להשאיר את תוכנית מע"מ 0 במצע שלה גם לבחירות הקרובות מסיבות שאינן כלכליות.

"הגיע הזמן שהאשמים במחדל ובראשם יאיר לפיד לשעבר שר האוצר ויו"ר קבינט הדיור ייקחו אחריות וינהגו ביתר צניעות כאשר הם באים לבקש את תמיכת הציבור פעם נוספת"

דוח מבקר המדינה מעניק ציון נכשל לממשלת יוקר המחייה של נתניהו-לפיד בנט. הציבור בישראל לא זקוק לדוח כזה או אחר בכדי להבין את המצב הקטסטרופלי בו אנו נמצאים. הציבור מרגיש את המצב בכיס שלו יום-יום בסופר, בבנק במשכנתא ובשכר הדירה.

"לצערנו הדוח לא סוקר את המחדל הגדול ביותר של השנים האחרונות, תוכנית מע"מ אפס של יאיר לפיד. תוכנית שגרמה לנזק אדיר לציבור בישראל בכלל ולזוגות הצעירים בפרט והרחיקה אותם מחלום הדירה ב-160,000 ש'ל נוספים שמימלא אין להם. באופן תמוה ובניגוד גמור להמלצות כל הכלכלנים הבכירים מפלגת יש עתיד מתעקשת להשאיר את תוכנית מע"מ 0 במצע שלה גם לבחירות הקרובות מסיבות שאינן כלכליות.

"הגיע הזמן שהאשמים במחדל ובראשם יאיר לפיד לשעבר שר האוצר ויו"ר קבינט הדיור ייקחו אחריות וינהגו ביתר צניעות כאשר הם באים לבקש את תמיכת הציבור פעם נוספת"

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן